Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168298 всичко

 4 посетители онлайн

- - Анкета на удовлетвореност


mladost_logo.jpg


О Б Щ И Н А   В А Р Н А
- Р А Й О Н ”М Л А Д О С Т”

 


А Н К Е Т Н А  К А Р Т А

 

1. Какво е Вашето мнение за административното обслужване на принципа на „едно гише”?

                Улеснява гражданите

                Затруднява гражданите

                Подобрява качеството на услугите

                Влошава качеството на услугите

                Ограничава възможностите за проява на корупция

                Друго, моля пояснете

 

............................................................................................

2. Как оценявате качеството на обслужване в районната администрация?

                Отлично

                Добро

                Лошо

                Не мога да преценя

3. Кой аспект от обслужването мислите, че се нуждае от подобрение?

                Достъп до обществена информация

                Вежливост и любезност на служителите

                Знания и умения на служителите

                Друго, моля посочете

..........................................................................................................

4. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?

                ДА

                НЕ

                Не мога да преценя

5. Считате ли, че цените на предлаганите административни услуги са приемливи?

                ДА

                НЕ

                Моето предложение е

 

...............................................................................................

6. Кое работно място посетихте?

...............................................................................................

7. Кой служител Ви обслужи?

...............................................................................................

8. Колко време чакахте да Ви обслужи?

.............................................................................................................

9. Вашето мнение за компетенциите и действията на служителя, който Ви обслужи?

                Лошо

                Незадоволително

                Задоволително

                Добро

                Много добро

                Отлично

10. Спазен ли беше срока за получаване на заявената от Вас услуга?

                ДА 

                НЕ

                ОТЧАСТИ

Вашето мнение и препоръки за подобряване на административното обслужване

 

Дата: ..................................

Благодарим Ви за отделеното време!


Страницата е посетена 16062 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^