Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168323 всичко

 8 посетители онлайн

Документи - Обявления


 1. Заповед №250/01.11.2022 г. на Кмета на Район Младост за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.


 2. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ФИЛВИК“ АД, касаещо: „Изграждането на сграда за обществено обслужване“ в УПИ II-271, (ПИ 10135.3512.271), с площ 740 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване„за друг вид застрояване“, кв.16, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)


 3. Заповед № 525/23.11.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 4. Заповед № 526/23.11.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 5. Заповед № 527/23.11.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 6. Заповед № 528/23.11.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 7. УВЕДОМЛЕНИЕ
  ДО ВЕЛИАНА СТЕФАНОВА СТАМАТОВА
  Ж.К.“ПОБЕДА“ БЛ.10, АП.96
  ГР.ВАРНА
  Във връзка със Заповед №3892/25.11.2022 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Победа“ бл.10, ап.96 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Страницата е посетена 2557 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^