Мерки за недопускане на пожари

 

Мерки

 

 за недопускане и предотвратяване на пожари в градските,

 

земеделските и горските райони

 

 

Уважаеми съграждани,

През лятото продължава почистването на дворове, вилни имоти, междублокови пространства, паленето на суха растителност и други отпадъци. Очакваното  повишаване на температурите и силните  ветрове, характерни   за сезона, са предпоставка за възникване на полски и горски пожари в района,  прилежащите землища и горските  масиви.

С оглед недопускане  на пожари, намаляване на последиците  от тях  и в изпълнение на заповед № 1679/11.05.2011 г. на кмета на  Община Варна се

 

ЗАБРАНЯВА:

·        Паленето на стърнища, сухите треви и растителни остатъци по слоговете, крайпътните ивици и земеделските земи

·        Изгарянето на окосена трева, суха листна маса и паднала дървесина в парковете и междублоковите пространства

·        Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските масиви, извън определените обезопасени и сигнализирани със съответи знаци за целта места

          В дворовете палете огън само, ако предварително сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене.Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

 

Никога не палете огън при наличие на  вятър !

 

Никога не оставайте огъня  без наблюдение !

 

Небрежното пушене  крие  повишена пожарна опасност. Не хвърляйте незагасени цигари и фасове от балконите на жилищните блокове или когато минавате  през междублоковите пространства, парковете, селищните образувания, полските и горските участъци.

Ръководството на район „Младост” призовава  собствениците и ползвателите на земеделски земи и имоти в селищните образувания за стриктно спазване на противопожарните норми и повишаване  готовността за гасене на възникнали пожари.

 

За палежи в защитените територии, незабавно да се уведомява РИОСВ- Варна на  тел.052/634-582.

 Санкциите за нарушителите - физически лица са глоби от 100 до 6000 лв. ( чл.162 от Закона за опазване на околната среда)

Район „Младост”

гр. Варна, ж.к.”Трошево”, бл.10

тел.:052/504 955; факс:052/ 501 111

www.varna-mladost.com


Страницата е посетена 3833 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^