Избори за НС 2021
 

Заповед № 0340/11.02.2021 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.


.
Класификатор на адресите по секции на територията на район „Младост

 

Заповед №0386/15.02.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Уважаеми жители на район Младост,

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. Ви информираме, че справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване, както и  адреса на избирателната си секция може да направите по следния начин:

§  На интернет на адрес  https://www.varna.bg

§  На интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

§  Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) 

По електронен път на интернет адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency, може да подадете заявления за:

 

-       910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

 

-       910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) 

 

 

-       910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

 

 

-       910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

-       910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

-       910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

 

 

Услугите са достъпни след идентификация с електронен подпис. 

 


Страницата е посетена 1754 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^