ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 02.10.2022 Г.

 1. Заповед № 2513/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.


 2. Заповед № 2514/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.


 3. Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) за СИК на територията на район „Младост“


 4. Класификатор на адресите на СИК на територията на район “Младост“


 5. СЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми съграждани,
  Проверка за номера и адреса на вашата избирателната секция може да направите чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:
  Чрез SMS

  Изпратете SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата ще върне SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  Чрез стационарен или мобилен телефон
  Изберете телефонен номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

  СЪОБЩЕНИЕ

  Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес(чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)-Приложение №21-НС

  Заявлението може да подадете в Информационен център на Район „Младост“ не по-късно от 14 дни преди изборния ден (т.е. до 17.09.2022 г. включително) или през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ https://regna.grao.bg/

  Заявление за за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)- Приложение № 67-НС

  Заявлението се подава от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (т.е. до 17.09.2022 г. включително).
  Заявлението може да подадете в Информационен център на Район „Младост“ или електронно на адрес: -rnmladost@varna.bg.
  При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

 6. Симулатор за гласуване с машина в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
 7. СЪОБЩЕНИЕ

  Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че Министерството на електронното управление (МЕУ) публикува четири електронни услуги във връзка с изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., които могат да бъдат заявени електронно чрез портала за достъп до електронни административни услуги на МЕУ:

  https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo.

  Услугите са за подаване на заявление за: 8. Заповед № 3069/02.10.2022 г. на Кмета на община Варна във връзка отмяна на Заповед № 2842/14.09.2022 г.

Страницата е посетена 3764 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^