Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1387072 всичко

 8 посетители онлайн

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ ЗА СГРАДИ

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ ЗА СГРАДИ

Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
48//29.12.2023г. "Еднофамилна жилищна сгрда" в УПИ XIII-800 "за жилищно строителство" (ПИ 1931), кв.58 по плана на СО "Планова", със ЗП- 99,84 кв.м. XIII-800 "за жилищно строителство" ПИ 1931 58 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
47/10135.3514.594.3/19.12.2023г. "Медицински център" VI-1797,1798 10135.3514.594 22 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
46//19.12.2023г. "Еднофамилна жилищна сграда" XII-1971 "жил. стр."   102 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
45/10135.3514.501.1/19.12.2023г. "Офисна и търговска сграда" ХХХ-1124 10135.3514.501 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
44/10135.3505.875.1/08.12.2023г. "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" 875 10135.3505.875 32 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
43/10135.3506.1613.1 и 10135.3506.1613.2/08.11.2023г. "Жилищна сграда и допълващо застрояване" VI-363 10135.3506.1613 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
42//03.11.2023г. “Пристройка и надстройка на жилищна сграда" ХV-734 „за жил. стр.“ 1940 89 гр. Варна, по плана на СО “Планова“
41/10135.3523.165.2/01.11.2023г. "Еднофамилна жилищна сграда" IV - 165 10135.3523.165 6 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
40/10135.3506.1426.2/26.10.2023г. "Жилищна сграда с подземен паркинг и магазин за хранителни стоки" XXXVI-354,355 10135.3506.1426 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
39/10135.3506.771.2/19.10.2023г. "Жилищна сграда" в УПИ XVII-771 (ПИ 10135.3506.771), кв.9 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. XVII-771 10135.3506.771 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
38/10135.3506.1729.1/19.10.2023г. "Многофамилна жилищна сграда с търговска част" LII-820,821 10135.3506.1729 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
37/10135.3506.1447.2 и 10135.3506.1447.3/29.09.2023г. "Две многофамилна жилищна сграда" XXXIII-132 10135.3506.1447 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
36/10135.3523.394.2/29.09.2023г. "Жилищна сграда" в УПИ ХII-394, (ПИ 10135.3523.394), кв. 23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. ХII-394 10135.3523.394 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
35/10135.3506.1338.2/25.09.2023г. "Многофамилна жилищна сграда" III-128 10135.3506.1338 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
34/10135.3506.1444.2/25.08.2023г. "Мнофамилна жилищна сграда" XXII-211 10135.3506.1444 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
33/10135.3514.66.1.6/21.08.2023г. ”Преустройство на магазин „ДЕКАТЛОН“ и магазин "КОМСЕД" в магазин „ДЕКАТЛОН“ с открита спортна площадка", ХХVI-1246 „за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.66 38 гр. Варна, бул. "Република" №55, по плана на ЗПЗ
32/10135.3506.148.2 и 10135.3506.148.3/07.08.2023г. "Две жилищни сгради" VII-148 10135.3506.148 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
31//02.08.2023г. "Двуфамилна жилищна сграда" 1238   67 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
30/10135.3506.1198.2/31.07.2023г. "Еднофамилна жилищна сграда" УПИ LXII-714 10135.3506.1198 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29/10135.3506.1414.2 и 10135.3506.1414.3/21.07.2023г. "Мнофамилни жилищни сгради" LI-413, 414 10135.3506.1414 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
28/10135.3523.563.1.26; 10135.3523.563.1.28 и 10135.3523.563.1.29/12.07.2023г. "Промяна предназначение от ТСП А1,В1 и В2 в апартаменти в жилищна сграда в УПИ XXXVI-275,363,362, (ПИ 10135.3523.563), кв.25 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. XXXVI-275,363,362 10135.3523.563 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
27/10135.3514.797.1/12.07.2023г. "Сграда за складова и търговска дейност" в УПИ ХХХI-118,119 "за произв. и скл. дейност и третиране на отпадъци от вторични суровини" (ПИ 10135.3514.797), кв.50 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. ХХХI-118,119 10135.3514.797 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
26/10135.3523.395.1/12.07.2023г. "Жилищна сграда" в УПИ ХIII-395 " жил.стр." (ПИ 10135.3523.395), кв. 23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. ХIII-395 " жил.стр." 10135.3523.395 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
25/10135.3506.1422.1/26.06.2023г. "Мнофамилна жилищна сграда" в УПИ XXVIII-134 (ПИ 10135.3506.1422), кв.9 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна, ул. "Димитър Спасаревски" №13. XXVIII-134 10135.3506.1422 9 гр. Варна, ул. Димитър Списаревски №13, по плана на СО "Пчелина"
24/10135.3506.1405.1 и 10135.3506.1405.2/19.06.2023г. "Многофамилна жилищна сграда с два входа" XXIX-133 10135.3506.1405 9 гр. Варна, ул. "Патриарх Максим" №60, по плана на СО "Пчелина"
23/10135.3506.1204.1/15.06.2023г. "Жилищна сграда" в УПИ XXXVI-192 (ПИ 10135.3506.1204), кв. 12 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. XXXVI-192 10135.3506.1204 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
22/10135.3506.418.1 и 10135.3506.418.2 /12.06.2023г. "Две жилищни сгради" в УПИ XXVII-418, (ПИ 10135.3506.418), кв.8 по плана на СО "Пчелина", ул. "Сергей Антонов" №2, гр. Варна XXVII-418 10135.3506.418 8 гр. Варна, №2, по плана на СО "Пчелина"
21/10135.3506.1407.1 и 10135.3506.1407.2/08.06.2023г. "Две жилищни сгради" в УПИ ХV-49, (ПИ 10135.3506.1407), кв.5 по плана на СО "Пчелина", ул. "Патриарх Максим" № 68, гр. Варна. ХV-49 10135.3506.1407 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
20/10135.3506.233.2/26.05.2023г. "Жилищна сграда - 1-ви етап" в УПИ III-233 (ПИ 10135.3506.233), кв. 14 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна III-233 10135.3506.233 14 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19/10135.3506.755.3/22.05.2023г. "Сграда със смесено предназначение с водопроводно отклонение" в УПИ VIII-755 (ПИ 10135.3506.755), кв.31 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна VIII-755 10135.3506.755 31 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина
18/09.05.2023 10135.3515.697.1.35/"Промяна предназначение на кафе-аператив в ателие" в сграда, находяща се в УПИ IX-640,641 (10135.3515.697), кв. 48 по плана на 16 м.р., гр. Варна. IХ-640,641 10135.3515.697 49 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
17/26.04.2023 10135.3523.612.1/"Двуетажна жилищна сграда" в УПИ II-138 (ПИ 10135.3523.612), кв. 23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. II-138 10135.3523.612 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
16/26.04.2023 10135.3506.403.2/"Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ XXXIV-403 (ПИ 10135.3506.403), кв. 8 по плана на СО "Пчелина", с административен адрес : ул. "Сергей Антонов" №18, гр. Варна. XXXIV-403 10135.3506.403 8 гр. Варна, №18, по плана на СО "Пчелина"
15/26.04.2023 /10135.3506.181.4/"Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда" в УПИ VI-181 (ПИ 10135.3506.181), кв.12 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. VI-181 10135.3506.181 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
14/05.04.2023 10135.3505.692.2/"Двуетажна жилищна сграда" в УПИ II-692 (ПИ 10135.3505.692), кв. 60, СО "Сълзица", гр. Варна. II-692 10135.3505.692 60 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
13/15.03.2023 "Двуетажна жилищна сграда" в ПИ 1040, кв.99, по плана на СО "Планова", гр. Варна     99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
07.03.2023 10135.3506.1355.1/"Еднофамилна жилищна сграда" X-52 ПИ 10135.3506.1355 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
07.03.2023 "Жилищна сграда" 779   79 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
24.02.2023 10135.3514.840.4/"Пристройка към съществуваща производствена сграда (печатница)" в УПИ LXXXI-515,516, (ПИ 10135.3514.840), кв. 35 по плана ЗПЗ, гр. Варна. LXXXI-515,516 10135.3514.840 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
24.02.2023 10135.3523.570.1/"Жилищна сграда" в УПИ XIII-366 (ПИ 10135.3523.570), кв. 11 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. XIII-366 10135.3523.570 11 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
03.02.2023 10135.3512.140.1/"Преустройство и промяна предназначение на обект за обществено хранене в автодиагностичен център и склад" I "за общ. обслужване" 10135.3512.140 3 гр. Варна, ж.к. "Младост", II м.р., по плана на ж.к. "Младост" - II м.р.
02.02.2023 Жилищна сграда I-1413   97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.01.2023 10135,3523,407.4/"Жилищна сграда на два етажа" III-407 10135.3523.407 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
23.01.2023 10135.3506.272.1/"Еднофамилна жилищна сграда на два етажа" VII-272 10135.3506.272 21 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.01.2023 10135.3511.1568.1/"Жилищна сграда" в УПИ VIII-394 "за жил. строителство", (ПИ 10135.3511.1568), кв.1 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна VIII-394 "за жил. строителство" 10135.3511.1568 1 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
16.01.2023 10135.3505.1308.1/"Двуетажна жилищна сграда" IX-823 10135.3505.1308 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
09.01.2023 10135.3506.82.6/"Цех за производство на хладилни изделия, заваръчна работилница и битовка" II-82 10135.3506.82 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
09.01.2023 10135.3506.82.4 и 10135.3506.82.5/"Нов механичен цех, цех "Барове" II-82 10135.3506.82 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.12.2022 10135.3506.1371.3 и 10135.3506.1371.4/"Две жилищни сгради" XXXV-377,919,1183 10135.3506.1371 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.12.2022 10135.3523.352.2/"Двуетажна, двуфамилна жилищна сграда - тяло 2" - Първи етап VIII-352 10135.3523.352 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
09.12.2022 10135.3513.320.1.16/ "Промяна предназначение на магазин за промишлени стоки №1 с идентификатор 10135.3513.320.1.16 в амбулатория за индивидулна практика по дентална медицинска помощ" III-267 10135.3513.320 1087 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
08.12.2022 51/10135.3506.1391.1/08.12.2022г/"Многофамилна жилищна сграда с търговска част" XVIII-330 10135.3506.1391 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.11.2022 50/10135.3505.1096.1/16.11.2022г/"Едноетажна жилищна сграда" VIII-269 10135.3505.1096 27 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
04.11.2022 49/10135.3505.1397.1/04.11.2022г./"Жилищна сграда" I-93 10135.3505.1397 19 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
31.10.2022 48/10135.3506.889.3/31.10.2022г./Еднофамилна жилищна сграда LХІІ-889 ПИ 10135.3506.889 1 гр. Варна, по плана на СО"Пчелина"
28.10.2022 47/10135.3523.665.1/28.10.2022г./"Еднофамилна жилищна сграда" ХХI-629 10135.3523.665 13 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.10.2022 46/10135.3505.938.1/21.10.2022г/"Жилищна сграда-пристройка и надстройка на сезонна постройка" I-938 10135.3505.938 39 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
21.10.2022 45/10135.3523.300.1/21.10.2022г/"Жилищна сграда" III-300 10135.3523.300 24 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.10.2022 44//21.10.2022г./"Еднофамилна жилищна сграда" IX-1341   87 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
07.10.2022 43/10135. 3506.218.1/07.10.2022г./"Жилищна сграда с ВиК отклонения и басейн“ в УПИ ІІ-218 (ПИ 10135. 3506.218), кв. 13 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна Етап I – „Жилищна сграда с ВиК отклонения“.   10135. 3506.218 23 гр. Варна,
07.10.2022 42/10135.3506.902.2/07.10.2022г / "Жилищна сграда с ВиК отклонения“, находящ се в УПИ ХІ-902 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.3506.902), кв.13, СО “Пчелина“, гр. Варна" ХІ-902 10135.3506.902 13 гр. Варна, по плана на Пчелина.
03.10.2022 41/10135.3506.533.4 и 10135.3506.533.5/03.10.2022г/"Пристройка към жилищна сграда и гараж" XI-533 10135.3506.533 25 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
03.10.2022 40/10135.3506.1722.4/03.10.2022г/"Еднофамилни жилищни сгради. Етапно строителство: Етап I - Сграда 2" IX-223 10135.3506.1722 13 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
08.09.2022 39/10135.3523.638.1/08.09.2022г./"Еднофамилна жилищна сграда" ХХIV-220 10135.3523.638 12 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
05.09.2022 38//05.09.2022г./Двуетажна жилищна сграда     84 гр. Варна, по плана на СО"Планова"
25.08.2022 37/10135.3505.1330.2/25.08.2022г./"Две еднотипни еднофамилни жилищни сгради" IХ-676 "за жил.стр. 10135.3505.1330 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
25.08.2022 36/10135.3506.573.2/25.08.2022г/"Жилищна сграда" ХХI-573 10135.3506.573 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
25.08.2022 35/10135.3506.1358.1/25.08.2022г/"Многофамилна жилищна сграда" XXXI-408 10135.3506.1358 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
09.08.2022г. 10135.3506.894.1/"Жилищна сграда" ХХI-894 10135.3506.894 21 гр. Варна, №17, по плана на СО "Пчелина"
02.08.2022г. 10135.3506.1377.1 и 10135.3506.1377.2/"Две жилищни сгради" XXXII-406 10135.3506.1377 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.07.2022г. /"Двуетажна жилищна сграда" 793   81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
18.07.2022г. 10135.3505.1085.1/"Жилищна сграда с гараж" III-1262 10135.3505.1085 41 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
18.07.2022г. /"Жилищна сграда" ХХ-1820   91 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
29.06.2022г. 10135.3505.151.2/“Жилищна сграда“ в ПИ 10135.3505.151, кв.11 по плана на СО “Сълзица“, гр. Варна   10135.3505.151 11 гр. Варна, по плана на СО “Сълзица“
13.06.2022г. 10135.3506.240.3/"Двуфамилна жилищна сграда" Х-240 10135.3506.240 14 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.06.2022г. 10135.3523.191.2 и 10135.3523.191.3/"Двуетажна жилищна сграда и двуетажна офис сграда" XVI-191 10135.3523.191 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
06.06.2022г. 10135.3523.93.2/"Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ VI-93,505, (ПИ 10135.3523.93), кв.3 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна VI-93,505 10135.3523.93 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
06.06.2022г. 10135.3506.1514.1/"Жилищна сграда" XII-775 10135.3506.1514 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
06.06.2022г. /"Жилищна сграда" ХIV-1188 ПИ пл. №1941 84 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
31.05.2022г. 10135.3506.121.2 и 10135.3506.121.3/"Жилищна сграда, склад за пакетирани храни и склад" XVII-121 10135.3506.121 4 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.05.2022г. 10135.3506.923.2/"Многофамилна жилищна сграда" XXIV-923 10135.3506.923 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.05.2022г. 10135.3506.578.1/"Едноетажна жилищна сграда" XVIII-578 10135.3506.578 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.05.2022г. 10135.3506.271.2 и 10135.3506.271.3/"Две еднофамилни жилищни сгради - сграда изток и сграда запад с ВиК отклонения" VIII-271 10135.3506.271 21 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.05.2022г. 10135.3515.1727.1.27/"Вътрешно преустройство и промяна предназначение на "Снек-бар" с идентификатор 10135.3515.1727.1.27 в "Дентални кабинети и салон за красота" III 4659,4660,4664 10135.3515.1727.1.27 1201 гр. Варна, по плана на 16м.р.
13.05.2022г. 10135.3523.2.1/"Жилищна сграда" III-2 10135.3523.2 1 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
13.05.2022г. 10135.3514.667.6/"Магазини, офиси, складове за авточасти, автосервизи, служебен апартамент, обслужващи помещения, покрити паркоместа и плътна ограда" ХLІV- 6677 10135.3514.667 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28.04.2022г. 10135.3523.703.1/"Многофамилна жилищна сграда" XVI-273 10135.3523.703 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.04.2022г. 10135.3523.681.2/"Комплекс еднофамилни жилищни сгради с ВиК отклонения" XVII-274 10135.3523.681 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.04.2022г. 10135.3523.684.1/"Комплекс еднофамилни жилищни сгради с ВиК отклонения" XVIII-287 10135.3523.684 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
12.04.2022г. /"Еднофамилна жилищна сграда" VIII-1526   42 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
12.04.2022г. 10135.3523.619.3/"Жилищна сграда с ВиК отклонения" XVII-190 10135.3523.619 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
01.04.2022г. 10135.3523.616.4/"Жилищна сграда - етап 1" І-174 10135.3523.616 13 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
22.03.2022г. 10135.3506.1374.1/"Две жилищни сгради - къща 2" ХХХ-138 10135.3506.1374 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
22.03.2022г. 10135.3517.6.4/Триетажна жилищна сграда VII-2 10135.3517.6 1 гр. Варна, по плана на 15 м.р.
16.03.2022г. 10135.3515.5047.1 и 10135.3515.5047.2/„Жилищна сграда с подземно застрояване“ в УПИ ХІІ-474,475 „за обит. и обсл.“, (ПИ 10135.3515.5047), кв.38 по плана на 16 м.р., гр. Варна ХІІ-474,475 „за обит. и обсл.“ 10135.3515.5047 38 гр. Варна, ул. "Радост" №8, по плана на 16 м.р.
02.03.2022г. /"Жилищна сграда" 1498   71 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
02.03.2022г. 10135.3506.130.1 и 10135.3506.130.2/"Жилищна сграда и работилница" І-130 10135.3506.130 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
02.03.2022г. 10135.3511.1447.1/"Еднофамилна жилищна сграда" VII-1409,1410 10135.3511.1447 5 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
18.02.2022г. 10135.3506.469.1/"Многофамилна жилищна сграда с водопроводно и канализацонно отклонения и подземно застрояване" ХХII-469 10135.3506.469 18 гр. Варна, ул. "Никола Гюзелев" №43, по плана на СО "Пчелина"
14.02.2022г. 10135.3505.1294.1/"Еднофамилна жилищна сграда" ХХVII-1271 10135.3505.1294 29 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
26.01.2022г. 10135.3506.1177.1/"Еднофамилна жилищна сграда" І-46 10135.3506.1177 5 гр. Варна, №7, по плана на СО "Пчелина"
17.01.2022г. /"Еднофамилна жилищна сграда" 1412   97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2021г. 10135.3515.632.1/"Жилищна сграда" ХІ-490 10135.3515.632 57 гр. Варна, ул. "Добромир" №13, по плана на 16 м.р.
17.12.2021г. /"Пристройка и надстройка на едноетажна жилищна сграда" 1223   97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2021г. 10135.3506.1293.1/“Жилищна сграда с ВиК отклонения“ в УПИ VІІ-918 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.3506.1293), кв.32, СО “Пчелина“, гр. Варна VІІ-918 10135.3506.1293 32 гр. Варна, ул. "Поп Димитър" №28, по плана на СО “Пчелина“
13.12.2021г. 10135.3506.574.1, 10135.3506.574.2/"Жилищна сграда и гараж" ХХ-574 10135.3506.574 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.12.2021г. 10135.3515.1146.3 и 10135.3515.1146.4/"Жилищна сграда и лятна кухня" " за училище" 10135.515.1146 9 гр. Варна, №42, по плана на 16
13.12.2021г. 10135.3506.1656.4/"Многофамилни жилищни сгради: Етап I - Сграда 1" ХХХIХ-936,937,1130 "За жил.стр." 10135.3506.1656 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.11.2021г. 10135.3506.389.1/"Многофамилна жилищна сграда" XIII-389 10135.3506.389 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.11.2021г. 10135.3506.1304.3/"Многофамилна жилищна сграда" XVII-1265,1266, "за жил. стр." 10135.3506.1304 24 гр. Варна, ул. "Патриарх Максим" №9, по плана на СО "Пчелина"
23.11.2021г. 10135.3506.1252.1/"Жилищна сграда" IX-357 10135.3506.1252 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.11.2021г. 10135.3523.89.2/"Жилищна сграда" III-89 10135.3523.89 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
19.11.2021г. /"Двуетажна жилищна сграда" 1206   80 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
11.11.2021г. /"Двуетажна жилищна сграда" І-1211   80 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
11.11.2021г. 10135.3512.284.2/"Преустройство и промяна предназначение на сграда за обществено обслужване в жилищна сграда" 49 "за жил. стр." 10135.3512.284 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
03.11.2021г. 10135.3512.37.5/Жилищна сграда, бл. 103, вх.3 и вх. 4   10135.3512.37   гр. Варна
01.11.2021г. 10135.3506.480.1/"Двуетажна жилищна сграда с тавански етаж" XVII-480 10135.3506.480 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.11.2021г. 10135.3506.845.2/"Жилищна сграда" ІХ-845 10135.3506.845 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.10.2021г. 10135.3523.263.2; 10135.3523.263.3/"Жилищна сграда - А, жилищна сграда - Б, кафе-сладкарница, механа и нощен бар и сградно водопроводно отклонение" XI-263 10135.3523.263 16 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
11.10.2021г. 10135.3506.938.4/"Жилищна сграда с водопроводно отклонение" XLVII-938 10135.3506.938 28 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.10.2021г. 10135.3506.412.2/"Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ ХIV-412, (ПИ 10135.3506.412), кв. 8, по плана на СО "Пчелина". ХIV-412 10135.3506.412 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
10.09.2021г. 10135.3506.1143.1/"Многофамилна жилищна сграда и ВиК отклонения" ХI-393 10135.3506.1143 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
08.09.2021г. 10135.3523.292.1/Двуетажна жилищна сграда II-292 10135.3523.292 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
08.09.2021г. 10135.3513.261.31/Жилищна сграда с идентификатор 10135.3513.261.31 /ЖСК Рила/ ул. Атанас томов №11, гр. Варна        
27.08.2021г. 10135.3515.18.1/Жилищна сграда в ж.к. Трошево бл. 28, вх. Б   10135.3515.18   гр. Варна
24.08.2021г. 10135.3511.520.1.283/"Промяна предназначение на офис №30 с идентификатор 10135.3511.520.1.283 в апартамент", находящ се в вх.3 на пети етаж, вх. 3 в сграда със смесено предназначение в УПИ III "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3511.520), кв.12 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна, ул. "Анна Феликсова" №12, III "за общ. обслужване" 10135.3511.520 12 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
09.08.2021г. 10135.3511.1343.1/"Tриетажна жилищна сграда с обекти за стопански дейности. Етап II - Шивашко ателие на ет. 2 и Етап III - 2 бр. апартаменти на ет. 3" І-131 10135.3511.1343 2 гр. Варна, ул. "Петър Алипиев" №11, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
03.08.2021г. 10135.3506,900.1.9/"Вътрешно преустройство и промяна предназначение на търговски обект - кафене с идентификатор 10135.3506.900.1.9 в апартамент", находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ V-900, (ПИ 10135.3506.900), кв.32 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна V-900 10135.3506.900 32 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
22.07.2021г. 10135.3506.467.1/"Жилищна сграда с ВиК отклонения" ХХV-467 10135.3506.467 18 гр. Варна, №16, по плана на СО "Пчелина"
22.07.2021г. 10135.3506.332.2/"Жилищна сграда с подпорна стена" II-332 10135.3506.332 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
12.07.2021г. 10135.3506.1685.1/"Жилищна сграда" XXVIII-752 10135.3506.1685 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
05.07.2021г. 10135.3523.294.1/"Двуетажна жилищна сграда" ХХII-294 10135.3523.294 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
23.06.2021г. 10135.3515.690.2/Жилищна сграда   10135.3515.690.2   гр. Варна, №15
23.06.2021г. 10135.3517.209.5/Жилищна сграда   10135.3517.209   гр. Варна
23.06.2021г. 10135.3512.138.1/"Пристройка на един етаж - складово помещение към заведение за хранене гостилница "Болярите" II-общ.обсл. 10135.3512.138 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
17.06.2021г. 10135.3515.167.3/"Преустройство на таванско помещение, като се изгради надзид до 1,5 м и се направят капандури на жилищна сграда с идентификатор 10135.3515.167.3" V-35 10135.3515.167 3 гр. Варна, УЛ.КОПНЕЖ №11, по плана на 16 м.р.
04.06.2021г. 10135.3515.180.1/ЖИЛИЩНА СГРАДА XVIII-48 10135.3515.180 3 по плана на 16 м.р.
18.05.2021г. 10135.3523.200.2/"Жилищна сграда" II-200 10135.3523.200 19 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17.05.2021г. 10135.3515.10/"Вътрешно преустройство и промяна предназначение на СОС 10135.3515.10.1.95 и СОС 10135.3515.10.1.121 от офиси и част от общите части находящи се в тяло "А" с идентификатор 10135.3515.10.1 в банков клон" II "общ. обслужване" 10135.3515.10 63 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
17.05.2021г. 10135.3515.9/"Преустройство и промяна предназначение на "Нощен бар и дискотека" с идентификатор 10135.3515.9.1.8 в "Офис и кафе бар" I "общ. обслужване" 10135.3515.9 62 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
26.04.2021г. 10135.3515.3.8.73/"Промяна предназначение на ателие 8 с идентификатор 10135.3515.3.8.73 в апартамент" V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021г. 10135.3515.3.8.66/"Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.66 в апартамент" V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021г. 10135.3515.3.8.37/"Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.37 в апартамент" V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021г. 10135.3515.3.8.67/"Промяна предназначение на ателие 2 с идентификатор 10135.3515.3.8.67 в апартамент" V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021г. 10135.3515.3.8.70/"Промяна предназначение на ателие 5 с идентификатор 10135.3515.3.8.70 в апартамент" V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021г. 10135.3511.588.3.37/"Промяна предназначение на студио №7 с идентификатор 10135.3511.588.3.37 в жилище" V-3511.588 (стар V-180а) 10135.3511.588 16 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
15.04.2021г. 10135.3513.175.2/"Жилищна сграда" , ж.к. "Победа" бл. 7, вх. А и вх.Б       гр. Варна
09.04.2021г. 10135.3515.711.2/жилищна сграда, гр. варна, ул. Фантазия 12   10135.3515.711   гр. Варна
08.04.2021г. /"Двуетажна жилищна сграда", находящ се в ПИ 1204, кв. 91, СО "Планова", гр. Варна   1204 91 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
08.04.2021г. 10135.3514.65/”Преустройство и промяна предназначение на магазин „ИКЕА“ в два магазина за промишлени стоки", находящ се в УПИ ХХV-1246 „за хипермаркет и паркинг“ (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. “Република“ №55 ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
02.04.2021г. 10135.3515.471.1/Жилищна сграда с идентификатор 10135.3515.471.1 и магазин , находяща се на ул. "Радост" №50 б, гр. Варна       гр. Варна
01.04.2021г. 10135.3511.1384.2.32/"Промяна предназначение на офис с идентификатор 10135.3511.1384.2.32 в магазин - агроаптека", находящ се в УПИ I-1384 "за жил.стр." (ПИ 10135.3511.1384), кв. 11 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., бул. "Трети март" №20, гр. Варна, със ЗП - 76,12 кв.м. I-1384 10135.3511.1384 11 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
29.03.2021г. 10135.3511.323.1/"Жилищна сграда, лятна кухня и гараж" в ПИ 10135.3511.323, включен в УПИ "детско заведение", кв. 9 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна УПИ "детско заведение" 10135.3511.323 9 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
29.03.2021г. 10135.3512.194.7/"жилищна сграда" ж.к. Младост, бл.148, вх.2 и вх.3   10135.3512.194   гр. Варна
29.03.2021г. 10135.3513.320.1/"Жилищна сграда", с адм.адрес: ул. "Топола" №28, гр.Варна   10135.3513.320   гр. Варна, по плана на 26 м.р.
16.03.2021г. 10135.3523.419.1/"Жилищна сграда с газова отоплителна инсталация", находящ се в УПИ ХVI-419 (ПИ с идентификатор 10135.3523.419), кв.8, по плана на СО "Кочмар", гр. Варна ХVI-419 10135.3523.419 8 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
09.03.2021г. 10135.3511.68.4.22/"Промяна предназначение и преустройство на офис с идентификатор 10135.3511.68.4.22 в три броя жилища", находящ се в жилищна сграда - блок 15, вх.1, ет.1 в УПИ II жил. група, (ПИ 10135.3511.68), по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна II жил. група 10135.3511.68   гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
04.03.2021г. 10135.3515.768.6/"Жилищна сграда", находяща се в ж.к. "Св.Иван Рилски", бл.55, вх.А, гр. Варна   10135.3515.768   гр. Варна
18.02.2021г. 10135.3517.289.1/"Жилищна сграда" с идентификатор 10135.3517.289.1 находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.3517.289, идентичен с УПИ 19, кв. 250, по плана на 15 м.р., гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. "Горски пътник" №6а 19 10135.3517.289 250 гр. Варна, УЛ.ГОРСКИ ПЪТНИК №6а, по плана на 15 м.р.
17.02.2021г. 10135.3514.276.1/"Хале за бои и течности на водна основа и склад за промишлени стоки", находящ се в УПИ ХIII-1401 (ПИ 10135.3514.276), кв. 50 по плана на ЗПЗ, гр.Варна ХIII-1401 10135.3514.276 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
11.02.2021г. /"Жилищна сграда", находящ се в УПИ II-1303 (ПИ пл. №1939), кв. 81, по плана на СО "Планова", гр. Варна II-1303   81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
03.02.2021г. /"Жилищна сграда", находящ се в ПИ пл. №666, кв. 69, по плана на СО "Планова", гр. Варна 666   69 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
22.01.2021г. 10135.3512.1430.1.28/"Промяна предназначение на ателие №9 с идентификатор 10135.3512.1430.1.28 в жилище", находящ се в сграда със смесено предназначение с идетификатор 10135.3512.1430.1 в УПИ ХIХ -1415,1416 "за смесени сгради", кв.5 по плана на жк "Младост" I-ви м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул."Васил Чекаларов" №16, вх.А, ет.3, ап.9 ХIХ -1415,1416 10135.3512.1430.1 5 гр. Варна, ул. "Васил Чекаларов" №16, по плана на жк "Младост" I-ви м.р.
23.12.2020г. 10135.3505.740.2/Пристрояване към съществуваща постройка жилищна сграда на два етажа   10135.3505.740 19 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
23.12.2020г. /Еднофамилна жилищна сграда и гараж XII-1495   73 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
23.12.2020г. 10135.3506.1550.1/"Жилищна сграда" XLIII-1517 10135.3506.1550 8 гр. Варна, ул. "Д-р. Жельо Желев" №19, по плана на СО "Пчелина"
21.12.2020г. 10135.3512.194.3/жилищна сграда   10135.3512.194   гр. Варна
17.12.2020г. /"укрепителни работи" ХХХIХ-936,937,1130 "За жил.стр." 10135.3506.1656 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
17.12.2020г. /"Многофамилни жилищни сгради: Етап II - Сграда 2, подземен паркинг и полуподземни гаражи с ВиК отклонения и укрепителни работи" ХХХIХ-936,937,1130 "За жил.стр." 10135.3506.1656 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
17.12.2020г. 10135.3517.71.1/Жилищна сграда, ж.к. Св. Иван Рилски - бл. 29, вх. Д и вх. Е, 15 м.р.       гр. Варна
24.11.2020г. 10135.3505.814.2/"Двуетажна жилищна сграда"   10135.3505.814 48 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
13.11.2020г. 10135.3506.542.4/"Жилищна сграда" V-542 10135.3506.542 24 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
11.11.2020г. 10135.3515.594.4/Жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. Трошево, бл. 78, вх.В и вх.Г   10135.3515.594   гр. Варна
10.11.2020г. /"Козирка на търговски комплекс", находящ се в УПИ ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг", (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. "Република" №55, със ЗП - 19,48 кв. м. ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг" 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
10.11.2020г. /”Преустройство на магазин 1 „Юск“ (идентификатор 10135.3514.65.1.8) и преустройство и промяна предназначение на Магазин 2 „Доминико“ (идентификатор 10135.3514.65.1.9) в магазин за домашни любимци с ветеринарна аптека „Макси Пет“, магазин „Елтрон“ и складово помещение към Магазин „Юск“. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
09.11.2020г. 10135.3505.1220.1/"Жилищна сграда" Х-1220 10135.3505.1220 32 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
27.10.2020г. /"Жилищна сграда" в УПИ ХIХ-996 (ПИ пл. №1914), кв.102 по плана на СО "Планова", гр. Варна ХIХ-996   102 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
23.10.2020г. 10135.3514.497.1/"Автоработилница", находящ се в УПИ ХХVII-1573 "за произ. скл. дейност" (ПИ 10135.3514.497), кв. 35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна ХХVII-1573 10135.3514.497 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
16.10.2020г. 10135.3515.328.1/Жилищна сграда бл. 40, вх.Е   10135.3515.328   гр. Варна, по плана на 16 м.р.
08.10.2020г. 10135.3515.1827.7/"Жилищна сграда с ВиК отклонения" ХVII-372,373 10135.3515.1827 35 гр. Варна, ул. "Елин Пелин" №41-43, по плана на 16 м.р.
07.10.2020г. 10135.3515.10.1/"Вътрешно преустройство на стълбищна клетка, находяща се в топла връзка на сграда с идентификатор 10135.3515.10.1" находящ се в УПИ II "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3515.10), кв.63 по плана на 16 м.р., гр. Варна. II 10135.3515.10 63 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
07.10.2020г. 10135.3506.417.2/"Двуетажна жилищна сграда" ХLIII-417 10135.3506.417 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
02.10.2020г. 10135.3505.1324.1/"Еднофамилна жилищна сграда" Х-824 10135.3505.824 57 по плана на СО "Сълзица
30.09.2020г. /Еднофамилна жилищна сграда ХII-827   26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
28.09.2020г. /”Преустройство на магазин 1 „Юск“ (идентификатор 10135.3514.65.1.8) и преустройство и промяна предназначение на Магазин 2 „Доминико“ (идентификатор 10135.3514.65.1.9) в магазин за домашни любимци с ветеринарна аптека „Макси Пет“, магазин „Елтрон“ и складово помещение към Магазин „Юск“. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
21.09.2020г. 10135.3512.244.1.4/"Промяна предназначение на част от шоурум с идентификатор 10135.3512.244.1.2 в банков офис", находящ се в УПИ IV "за общ. обслужване", кв.5 по плана на ж.к. "Младост" II м.р., гр. Варна, с адм. адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" №180 УПИ IV "за общ. обслужване" 10135.3512.244 5 гр. Варна, бул. "Сливница" №180, по плана на ж.к. "Младост" - II м.р.
17.09.2020г. 10135.3506.459.2/„Многофамилна жилищна сграда и ВиК отклонения" в УПИ ХХI-459, (ПИ 10135.3506.459), кв.18, СО „Пчелина“, гр. Варна ХХI-459 10135.3506.459 18 гр. Варна, ул. "Никола Гюзелев" №45, по плана на СО "Пчелина"
14.09.2020г. 10135.3523.580.1/"Жилищна сграда" в УПИ VI-393, (ПИ 10135.3523.580), кв.1, СО "Кочмар", гр. Варна. VI-393 10135.3523.580 1 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18.08.2020г. 10135.3513.259.11/Жилищна сграда /ЖСК Аврора 2/   10135.3513.259   гр. Варна, ул. "Секвоя" №8
14.08.2020г. 10135.3506.1569.1/Жилищна сграда   10135.3506.1569   гр. Варна
13.08.2020г. /„Промяна предназначение на част от цех за сладкарски изделия, кафе - сладкарница с идентификатор 10135.3511.134.1.1 в „Игрална зала за хазартни игри“, находящ се на ет.1 в жил. сграда в УПИ XV-193, кв. 1 по плана на ж.к. „Възраждане“ I м.р. на гр. Варна XV-193 10135.3511.134 1 гр. Варна, по плана на ж.к. „Възраждане“ I м.р.
03.08.2020г. /Комплекс еднофамилни жил.сгради и ВиК отклонения   10135.3523.576 21 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
24.07.2020г. 10135.3516.82.1/Административна сграда   10135.3516.82 2 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
29.06.2020г. 10135.3523.237.3/Жилищна сграда IX-237 10135.3523.237 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
19.06.2020г. 10135.3511.356.2/жилищна сграда и лятна кухня   10135.3511.356 10 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
10.06.2020г. 10135.3514.218.18.2/Промяна предназначение на част от сграда в цех за производство на храни и напитки        
14.05.2020г. /Сграда за обществено обслужване и допълващо застрояване 49 10135.3512.284 2 по плана на ж.к. "Младост" 2 м.р.
14.05.2020г. 10135.3511.533.7/Склад   10135.3511.533 5  
04.05.2020г. /Две жил.сгради 1048     по плана на СО "Планова"
04.05.2020г. 10135.3506.430.3/Жилищна сграда   10135.3506.430 18 по плана на СО "Пчелина"
04.05.2020г. 10135.3523.80.1/Жил.сграда IV-80 10135.3523.80 2 по плана на СО "Кочмар"
27.04.2020г. 10135.3506.1612.2/жилищна сграда   10135.3506.1612    
16.04.2020г. 10135.3506.1125.2/Жилищна сграда   10135.3506.1125    
16.04.2020г. 10135.3512.290.2.24/Преустройство на ап.24 и ап.25 в жил.сграда - ТП допълнение към Тп 107/3512.290.2/2017 г.   10135.3512.290    
09.04.2020г. 10135.3513.1917.1.53/"Промяна предназначение от апартамент 53 в заведение за бързо хранене" ХХІІ-1774 10135.3513.1917 13 гр. Варна, №15, по плана на 26 м.р.
30.03.2020г. 10135.3506.1201.1/Жилищна сграда, гараж и ВиК отклонение LXIV-563 10135.3506.1201 26 по плана на СО "Пчелина"
30.03.2020г. 10135.3506.1201.1/Жилищна сграда XV-395 10135.3506.1201 31 по плана на 16 м.р.
12.03.2020г. 10135.3523.598.1.19/Промяна предназначение на магазин в аптека        
12.03.2020г. 99.1912/Жилищна сграда и гараж       по плана на СО "Планова"
26.02.2020г. 10135.3523.64.1/Двуетажна жилищна сграда с ателие ІV-64   8 по плана на СО "Кочмар"
25.02.2020г. /Жилищна сграда ІХ-933   68 по плана на СО "Планова"
25.02.2020г. 10135.3515.1020.4/Триетажна жилищна сграда - пристройка и надстройка ХІV-5139 10135.3515.1020 826 ул. "Плевен" №38, по плана на 16 м.р.
06.02.2020г. /Жилищна сграда 1038   100 по плана на СО "Планова"
16.01.2020г. /"Промяна предназначение на магазин за хранителни стоки в жилищно помещение"   10135.3517.503   гр. Варна, ул. "Доброволци" №29А, по плана на 15 м.р.
13.01.2020г. 10135.3506.909.3/Еднофамилна жилищна сграда   10135.3506.909   по плана на СО "Пчелина"
09.01.2020г. 10135.3513.1920.3.10/“Промяна предназначение на складови помещения с идентификатори 10135.3513.1920.3.10 и 10135.3513.1920.3.11 в жилища“, находящи се на таванския етаж на жилищна сграда в УПИ ХVI-198, кв.1089, 26 м.р., гр. Варна, с адм. адрес: ул. „Чинар“ №1А ХVI-198 10135.3513. 1920 1089 гр. Варна, ул "Чинар" №1А, по плана на 26 м.р.
23.12.2019г. /Тавански жилищен етаж на жил.сграда VІІ-5210 10135.3515.1845   ул. "Плевен" №41, по плана на 16 м.р.
20.12.2019г. 10135.3506.1652.1/Жилищна сграда вх. А и вх.Б, ВиК отклонение        
17.12.2019г. 10135.3515.9.1/Преустройство и смяна предназначение на търговска сграда - тяло Б в офис сграда І-за общ.обсл. 10135.3515.9 62 по плана на 16 м.р.
12.12.2019г. 10135.3506.1526.2/Еднофамилна жилищна сграда с ограда и подпорна стена ХХХVІІ-649 10135.3506.1526 30 по плана на СО "Пчелина"
11.12.2019г. /“Промяна предназначение на ателие №1 с идент. 10135.3515.1898.7.30 в жилище“, находящ се на етаж 1 в жил. сграда в УПИ XIV-631, кв.48, 16 м.р., гр. Варна XIV-631 10135.3515.1898 48 гр. Варна, №20, по плана на 16 м.р.
15.11.2019г. 10135.3517.68.4/Жилищна сграда - многофамилна   10135.3517.68   гр. Варна, УЛ.САМАРСКО ЗНАМЕ №3, вх.2
23.10.2019г. 10135.3512.136.12/Жилищна сграда   10135.3512.136   по плана на ж.к. Младост, бл. 129, вх. 2
23.10.2019г. 10135.3514.331.2/Сладова база и офиси   10135.3514.331 39 по плана на ЗПЗ
22.10.2019г. /Жилищна сграда І-1444   59 по плана на СО "Планова"
22.10.2019г. /Двуфамилна жилищна сграда ІV-732   89 по плана на СО "Планова"
22.10.2019г. 10135.3515.1504.3/Допълнение към ТП №42/2014 г. - Гараж и преустройство на таванско помещение, като се изгради надзид до 1,5 м. и се направят капандури ХІІ-219 10135.3515.1504 11 16
01.10.2019г. 10135.3511.1338.1/Еднофамилна жил.сграда с Ел и ВиК връзки ХVІІ-128 10135.3511.1338 7 по плана на ж.к. "Възраждане"
25.09.2019г. /Двуетажна жилищна сграда ІІ-486   55 по плана на СО "Планова"
16.09.2019г. 10135.3506.565.1/Двуетажна жилищна сграда ХХVІ-565 10135.3506.565 26 по плана на СО "Пчелина"
13.09.2019г. 10135.3514.249.1 и ПИ 10135.3514.249.16/Складово-монтажен комплекс ХІІ-110 10135.3514.249 46 по плана на ЗПЗ
12.09.2019г. 10135.3506.1277.1/Жилищна сграда с водопроводно отклонение ХХІІІ-143 10135.3506.1277 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
20.08.2019г. /Жилищна сграда 535     по плана на СО "Планова"
20.08.2019г. 10135.3523.595.2/Жилищна сграда и ВиК отклонения ХІ-197 10135.3523.595 19 по плана на СО "Кочмар"
07.08.2019г. 10135.3513.1937.2/Жилищна сграда 2 ХХІV-1773,1776 10135.3513.1937 13 УЛ.АНДРЕЙ САХАРОВ №13А, по плана на 26
07.08.2019г. 10135.3505.1274.1/Еднофамилна жилищна сграда ІІІ-500 10135.3505.1274 39 по плана на СО "Сълзица"
31.07.2019г. /Пристройка и надстройка на съществуваща сграда VІІ-225 10135.3506.225 13 по плана на СО "Пчелина"
26.07.2019г. 10135.3515.529.1/жилищна сграда ХІІ-522,523,524 10135.3515.529 55 гр. Варна, ул. "Ивац" №22--24, по плана на 16
15.07.2019г. 10135.3515.1787.1.22/Преустройство и промяна редназначение на 2бр. сам.обекти във фризьорски салон ХVІІІ-162,163 10135.3515.1787 9 23-25, по плана на 16 м.р.
15.07.2019г. 10135.3506.210.1/Жилищна сграда ХХІV-210 10135.3506.210 9 по плана на СО "Пчелина"
09.07.2019г. 10135.3511.385.1/Жилищна сграда   10135.3511.385 1 по плана на ж.к. "Възраждане" ІV
09.07.2019г. /Еднофамилна жилищна сграда VІ-744   89 по плана на СО "Планова"
08.07.2019г. /Игрална зала с кафе - бар, представляващ промяна предназначение на част от магазин на партерен етаж в сграда за обслужване. VІІ-1338 10135.3514.110 25 17, по плана на ЗПЗ
08.07.2019г. 10135.3506.1665.3/Жилищна сграда и ВиК отклонения ХІІІ-945 10135.3506.1665 16 по плана на СО "Пчелина"
27.06.2019г. 10135.3511.250.1.34/Стоматологичен кабинет, представляващ промяна предназначение на фризьорски салон ІІ-173 10135.3511.250 6 УЛ.БЛЯН №1, по плана на ж.к. Възраждане ІІ м.р.
20.06.2019г. 10135.3511.39.1 и идентификатор 10135.3511.39.2/Склад за търговия на едро - етап І и етап ІІ ІІІ-181 10135.3511.39 13 по плана на ж.к. "Възраждане" ІV
20.06.2019г. 10135.3515.1898.7.33/Апартамент №21, представляващ промяна предназначение на ателие №4 на пети жилищен етаж в сграда ХІV-631 10135.3515.1898 48 по плана на 16 м.р.
14.06.2019г. 10135.3523.285.2/Жилищна сграда VІІІ-285 10135.3523.285 24 по плана на СО "Кочмар"
11.06.2019г. 10135.3506.1551.1/Жилищна сграда с ВиК отклонение ХLІV-1517 10135.3506.1551 8 гр. Варна, №17, по плана на СО "Пчелина"
10.06.2019г. Пи 10135.3505.798.1 и ПИ 10135.3505.798.2/Жилищна сграда и гараж ХІІ-798 10135.3505.798 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
07.06.2019г. /Жилищна сграда с изентификатор 10135.3512.37.2, находяща в ж.к. Младост, бл. 103, вх. 8, гр.варна   10135.3512.37   гр. Варна
06.06.2019г. /Жилищна сграда, ж.к.Младост, бл. 118, вх.2   10135.3512.99.3   гр. Варна, по плана на ж.к. Младост
22.05.2019г. /Разширение на съществуващи северни тераси към ап. №1,2 и 4 на първи, втори и трети етаж на жилищна сграда и остъкляване с РVС дограма   10135.3512.16.32   гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост", бл.108А, вх.1
22.04.2019г. 10135.3506.532.1/Двуетажна жилищна сграда ХІV-532 10135.3506.523 25 по плана на СО "Пчелина"
11.04.2019г. 10135.3506.777.1 и 10135.3506.777.2/Храм Св.Марина и обсл.сграда Х-777 10135.3506.777 19 по плана на СО "Пчелина"
29.03.2019г. 10135.3506.188.1/Едноетажна жилищна сграда V-188 10135.3506.188 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
28.03.2019г. 1135.3511.216.5/Жилищна сграда ж.к. Възраждане, бл. 44, вх. 2   10135.3511.216   гр. Варна, по плана на ж.к. Възраждане
19.03.2019г. 10135.3506.1180.1/Многофамилна жилищна сграда, подпорни стени, ВиК отклонения ХLVІІ-426 "за жил.стр." 10135.3506.1180 18 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.03.2019г. 10135.3511.1393.1/Магазин и склад ХVІІ-1393 10135.3511.1393 5 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
02.01.2019г. 10135.3506.186.1/Жилищна сграда на два етажа ХХІ-186 10135.3506.186 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
28.02.2018г. /Вътрешно преустройство и промяна предназначение на магазин №3,004 на кота +11.88 в Гранд Мол - Варна в заведение за бързо хранене допълнение към ТП №648/14.05.2010 г. V-590,591 10135.3516.142 5 гр. Варна, по плана на 26
19.02.2018г. 10135.3505.863.1/Двуетажна жил.сграда 863 10135.3505.863 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
23.01.2018г. /ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДВЕ ЖИЛИЩА И СЕРВИЗ VІІІ-413 10135.3523.413 19 гр. Варна, по плана на СО КОЧМАР
02.01.2018г. /Преустройство на ателие с идентификатор 10135.3513.1912.2.15 на ет.7 в жилищна сграда VІІ-257,258 10135.3513.1912 1086 гр. Варна, ул. "Магнолия" №5, по плана на 26
2/10135.3506.1536.1/14.02.2024г. "Еднофамилна жилищна сграда с гараж" ІХ-647 10135.3506.1563 30 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1/10135.3515.78.4/12.02.2024г. "Двуетажна пристройка към жилищна сграда" ХIII-13 10135.3515.78 2 гр. Варна, ул. "Лира" №30, по плана на 16 м.р.

Страницата е посетена 9095 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол :052820877
Озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^