Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1258049 всичко

 12 посетители онлайн

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ ЗА СГРАДИ
РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ ЗА СГРАДИ | Район „Младост” – Община Варна

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ ЗА СГРАДИ

Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
28/10135.3523.563.1.26; 10135.3523.563.1.28 и 10135.3523.563.1.29/12.07.2023г. "Промяна предназначение от ТСП А1,В1 и В2 в апартаменти в жилищна сграда в УПИ XXXVI-275,363,362, (ПИ 10135.3523.563), кв.25 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. XXXVI-275,363,362 10135.3523.563 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
27/10135.3514.797.1/12.07.2023г. "Сграда за складова и търговска дейност" в УПИ ХХХI-118,119 "за произв. и скл. дейност и третиране на отпадъци от вторични суровини" (ПИ 10135.3514.797), кв.50 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. ХХХI-118,119 10135.3514.797 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
26/10135.3523.395.1/12.07.2023г. "Жилищна сграда" в УПИ ХIII-395 " жил.стр." (ПИ 10135.3523.395), кв. 23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. ХIII-395 " жил.стр." 10135.3523.395 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
25/10135.3506.1422.1/26.06.2023г. "Мнофамилна жилищна сграда" в УПИ XXVIII-134 (ПИ 10135.3506.1422), кв.9 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна, ул. "Димитър Спасаревски" №13. XXVIII-134 10135.3506.1422 9 гр. Варна, ул. Димитър Списаревски №13, по плана на СО "Пчелина"
24/10135.3506.1405.1 и 10135.3506.1405.2/19.06.2023г. "Многофамилна жилищна сграда с два входа" XXIX-133 10135.3506.1405 9 гр. Варна, ул. "Патриарх Максим" №60, по плана на СО "Пчелина"
23/10135.3506.1204.1/15.06.2023г. "Жилищна сграда" в УПИ XXXVI-192 (ПИ 10135.3506.1204), кв. 12 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. XXXVI-192 10135.3506.1204 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
22/10135.3506.418.1 и 10135.3506.418.2 /12.06.2023г. "Две жилищни сгради" в УПИ XXVII-418, (ПИ 10135.3506.418), кв.8 по плана на СО "Пчелина", ул. "Сергей Антонов" №2, гр. Варна XXVII-418 10135.3506.418 8 гр. Варна, №2, по плана на СО "Пчелина"
21/10135.3506.1407.1 и 10135.3506.1407.2/08.06.2023г. "Две жилищни сгради" в УПИ ХV-49, (ПИ 10135.3506.1407), кв.5 по плана на СО "Пчелина", ул. "Патриарх Максим" № 68, гр. Варна. ХV-49 10135.3506.1407 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
20/10135.3506.233.2/26.05.2023г. "Жилищна сграда - 1-ви етап" в УПИ III-233 (ПИ 10135.3506.233), кв. 14 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна III-233 10135.3506.233 14 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19/10135.3506.755.3/22.05.2023г. "Сграда със смесено предназначение с водопроводно отклонение" в УПИ VIII-755 (ПИ 10135.3506.755), кв.31 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна VIII-755 10135.3506.755 31 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина
18/09.05.2023 10135.3515.697.1.35/"Промяна предназначение на кафе-аператив в ателие" в сграда, находяща се в УПИ IX-640,641 (10135.3515.697), кв. 48 по плана на 16 м.р., гр. Варна. IХ-640,641 10135.3515.697 49 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
17/26.04.2023 10135.3523.612.1/"Двуетажна жилищна сграда" в УПИ II-138 (ПИ 10135.3523.612), кв. 23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. II-138 10135.3523.612 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
16/26.04.2023 10135.3506.403.2/"Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ XXXIV-403 (ПИ 10135.3506.403), кв. 8 по плана на СО "Пчелина", с административен адрес : ул. "Сергей Антонов" №18, гр. Варна. XXXIV-403 10135.3506.403 8 гр. Варна, №18, по плана на СО "Пчелина"
15/26.04.2023 /10135.3506.181.4/"Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда" в УПИ VI-181 (ПИ 10135.3506.181), кв.12 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. VI-181 10135.3506.181 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
14/05.04.2023 10135.3505.692.2/"Двуетажна жилищна сграда" в УПИ II-692 (ПИ 10135.3505.692), кв. 60, СО "Сълзица", гр. Варна. II-692 10135.3505.692 60 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
13/15.03.2023 "Двуетажна жилищна сграда" в ПИ 1040, кв.99, по плана на СО "Планова", гр. Варна 99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
07.03.2023 10135.3506.1355.1/"Еднофамилна жилищна сграда" X-52 ПИ 10135.3506.1355 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
07.03.2023 "Жилищна сграда" 779 79 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
24.02.2023 10135.3514.840.4/"Пристройка към съществуваща производствена сграда (печатница)" в УПИ LXXXI-515,516, (ПИ 10135.3514.840), кв. 35 по плана ЗПЗ, гр. Варна. LXXXI-515,516 10135.3514.840 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
24.02.2023 10135.3523.570.1/"Жилищна сграда" в УПИ XIII-366 (ПИ 10135.3523.570), кв. 11 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. XIII-366 10135.3523.570 11 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
03.02.2023 10135.3512.140.1/"Преустройство и промяна предназначение на обект за обществено хранене в автодиагностичен център и склад" I "за общ. обслужване" 10135.3512.140 3 гр. Варна, ж.к. "Младост", II м.р., по плана на ж.к. "Младост" - II м.р.
02.02.2023 Жилищна сграда I-1413 97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.01.2023 10135,3523,407.4/"Жилищна сграда на два етажа" III-407 10135.3523.407 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
23.01.2023 10135.3506.272.1/"Еднофамилна жилищна сграда на два етажа" VII-272 10135.3506.272 21 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.01.2023 10135.3511.1568.1/"Жилищна сграда" в УПИ VIII-394 "за жил. строителство", (ПИ 10135.3511.1568), кв.1 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна VIII-394 "за жил. строителство" 10135.3511.1568 1 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
16.01.2023 10135.3505.1308.1/"Двуетажна жилищна сграда" IX-823 10135.3505.1308 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
09.01.2023 10135.3506.82.6/"Цех за производство на хладилни изделия, заваръчна работилница и битовка" II-82 10135.3506.82 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
09.01.2023 10135.3506.82.4 и 10135.3506.82.5/"Нов механичен цех, цех "Барове" II-82 10135.3506.82 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.12.2022 10135.3506.1371.3 и 10135.3506.1371.4/"Две жилищни сгради" XXXV-377,919,1183 10135.3506.1371 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.12.2022 10135.3523.352.2/"Двуетажна, двуфамилна жилищна сграда - тяло 2" - Първи етап VIII-352 10135.3523.352 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
09.12.2022 10135.3513.320.1.16/ "Промяна предназначение на магазин за промишлени стоки №1 с идентификатор 10135.3513.320.1.16 в амбулатория за индивидулна практика по дентална медицинска помощ" III-267 10135.3513.320 1087 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
08.12.202251/10135.3506.1391.1/08.12.2022г/"Многофамилна жилищна сграда с търговска част"XVIII-33010135.3506.139123гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.11.202250/10135.3505.1096.1/16.11.2022г/"Едноетажна жилищна сграда"VIII-26910135.3505.109627гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
04.11.202249/10135.3505.1397.1/04.11.2022г./"Жилищна сграда"I-93 10135.3505.139719гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
31.10.202248/10135.3506.889.3/31.10.2022г./Еднофамилна жилищна сградаLХІІ-889ПИ 10135.3506.8891гр. Варна, по плана на СО"Пчелина"
28.10.202247/10135.3523.665.1/28.10.2022г./"Еднофамилна жилищна сграда"ХХI-62910135.3523.66513гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.10.202246/10135.3505.938.1/21.10.2022г/"Жилищна сграда-пристройка и надстройка на сезонна постройка"I-93810135.3505.93839гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
21.10.202245/10135.3523.300.1/21.10.2022г/"Жилищна сграда"III-30010135.3523.30024гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.10.202244//21.10.2022г./"Еднофамилна жилищна сграда"IX-1341 87гр. Варна, по плана на СО "Планова"
07.10.202243/10135. 3506.218.1/07.10.2022г./"Жилищна сграда с ВиК отклонения и басейн“ в УПИ ІІ-218 (ПИ 10135. 3506.218), кв. 13 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна Етап I – „Жилищна сграда с ВиК отклонения“. 10135. 3506.21823гр. Варна,
07.10.202242/10135.3506.902.2/07.10.2022г / "Жилищна сграда с ВиК отклонения“, находящ се в УПИ ХІ-902 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.3506.902), кв.13, СО “Пчелина“, гр. Варна" ХІ-90210135.3506.90213гр. Варна, по плана на Пчелина.
03.10.202241/10135.3506.533.4 и 10135.3506.533.5/03.10.2022г/"Пристройка към жилищна сграда и гараж"XI-53310135.3506.53325гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
03.10.202240/10135.3506.1722.4/03.10.2022г/"Еднофамилни жилищни сгради. Етапно строителство: Етап I - Сграда 2"IX-22310135.3506.172213гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
08.09.202239/10135.3523.638.1/08.09.2022г./"Еднофамилна жилищна сграда"ХХIV-220 10135.3523.63812гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
05.09.202238//05.09.2022г./Двуетажна жилищна сграда 84гр. Варна, по плана на СО"Планова"
25.08.202237/10135.3505.1330.2/25.08.2022г./"Две еднотипни еднофамилни жилищни сгради"IХ-676 "за жил.стр.10135.3505.133056гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
25.08.202236/10135.3506.573.2/25.08.2022г/"Жилищна сграда"ХХI-57310135.3506.57326гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
25.08.202235/10135.3506.1358.1/25.08.2022г/"Многофамилна жилищна сграда"XXXI-40810135.3506.13588гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
09.08.2022г. 10135.3506.894.1/"Жилищна сграда" ХХI-894 10135.3506.894 21 гр. Варна, №17, по плана на СО "Пчелина"
02.08.2022г. 10135.3506.1377.1 и 10135.3506.1377.2/"Две жилищни сгради" XXXII-406 10135.3506.1377 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.07.2022г. /"Двуетажна жилищна сграда" 793 81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
18.07.2022г. 10135.3505.1085.1/"Жилищна сграда с гараж" III-1262 10135.3505.1085 41 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
18.07.2022г. /"Жилищна сграда" ХХ-1820 91 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
29.06.2022г. 10135.3505.151.2/“Жилищна сграда“ в ПИ 10135.3505.151, кв.11 по плана на СО “Сълзица“, гр. Варна 10135.3505.151 11 гр. Варна, по плана на СО “Сълзица“
13.06.2022г. 10135.3506.240.3/"Двуфамилна жилищна сграда" Х-240 10135.3506.240 14 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.06.2022г. 10135.3523.191.2 и 10135.3523.191.3/"Двуетажна жилищна сграда и двуетажна офис сграда" XVI-191 10135.3523.191 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
06.06.2022г. 10135.3523.93.2/"Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ VI-93,505, (ПИ 10135.3523.93), кв.3 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна VI-93,505 10135.3523.93 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
06.06.2022г. 10135.3506.1514.1/"Жилищна сграда" XII-775 10135.3506.1514 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
06.06.2022г. /"Жилищна сграда" ХIV-1188 ПИ пл. №1941 84 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
31.05.2022г. 10135.3506.121.2 и 10135.3506.121.3/"Жилищна сграда, склад за пакетирани храни и склад" XVII-121 10135.3506.121 4 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.05.2022г. 10135.3506.923.2/"Многофамилна жилищна сграда" XXIV-923 10135.3506.923 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.05.2022г. 10135.3506.578.1/"Едноетажна жилищна сграда" XVIII-578 10135.3506.578 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.05.2022г. 10135.3506.271.2 и 10135.3506.271.3/"Две еднофамилни жилищни сгради - сграда изток и сграда запад с ВиК отклонения" VIII-271 10135.3506.271 21 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.05.2022г. 10135.3515.1727.1.27/"Вътрешно преустройство и промяна предназначение на "Снек-бар" с идентификатор 10135.3515.1727.1.27 в "Дентални кабинети и салон за красота" III 4659,4660,4664 10135.3515.1727.1.27 1201 гр. Варна, по плана на 16м.р.
13.05.2022г. 10135.3523.2.1/"Жилищна сграда" III-2 10135.3523.2 1 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
13.05.2022г. 10135.3514.667.6/"Магазини, офиси, складове за авточасти, автосервизи, служебен апартамент, обслужващи помещения, покрити паркоместа и плътна ограда" ХLІV- 6677 10135.3514.667 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28.04.2022г. 10135.3523.703.1/"Многофамилна жилищна сграда" XVI-273 10135.3523.703 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.04.2022г. 10135.3523.681.2/"Комплекс еднофамилни жилищни сгради с ВиК отклонения" XVII-274 10135.3523.681 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.04.2022г. 10135.3523.684.1/"Комплекс еднофамилни жилищни сгради с ВиК отклонения" XVIII-287 10135.3523.684 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
12.04.2022г. /"Еднофамилна жилищна сграда" VIII-1526 42 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
12.04.2022г. 10135.3523.619.3/"Жилищна сграда с ВиК отклонения" XVII-190 10135.3523.619 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
01.04.2022г. 10135.3523.616.4/"Жилищна сграда - етап 1" І-174 10135.3523.616 13 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
22.03.2022г. 10135.3506.1374.1/"Две жилищни сгради - къща 2" ХХХ-138 10135.3506.1374 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
22.03.2022г. 10135.3517.6.4/Триетажна жилищна сграда VII-2 10135.3517.6 1 гр. Варна, по плана на 15 м.р.
16.03.2022г. 10135.3515.5047.1 и 10135.3515.5047.2/„Жилищна сграда с подземно застрояване“ в УПИ ХІІ-474,475 „за обит. и обсл.“, (ПИ 10135.3515.5047), кв.38 по плана на 16 м.р., гр. Варна ХІІ-474,475 „за обит. и обсл.“ 10135.3515.5047 38 гр. Варна, ул. "Радост" №8, по плана на 16 м.р.
02.03.2022г. /"Жилищна сграда" 1498 71 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
02.03.2022г. 10135.3506.130.1 и 10135.3506.130.2/"Жилищна сграда и работилница" І-130 10135.3506.130 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
02.03.2022г. 10135.3511.1447.1/"Еднофамилна жилищна сграда" VII-1409,1410 10135.3511.1447 5 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
18.02.2022г. 10135.3506.469.1/"Многофамилна жилищна сграда с водопроводно и канализацонно отклонения и подземно застрояване" ХХII-469 10135.3506.469 18 гр. Варна, ул. "Никола Гюзелев" №43, по плана на СО "Пчелина"
14.02.2022г. 10135.3505.1294.1/"Еднофамилна жилищна сграда" ХХVII-1271 10135.3505.1294 29 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
26.01.2022г. 10135.3506.1177.1/"Еднофамилна жилищна сграда" І-46 10135.3506.1177 5 гр. Варна, №7, по плана на СО "Пчелина"
17.01.2022г. /"Еднофамилна жилищна сграда" 1412 97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2021г. 10135.3515.632.1/"Жилищна сграда" ХІ-490 10135.3515.632 57 гр. Варна, ул. "Добромир" №13, по плана на 16 м.р.
17.12.2021г. /"Пристройка и надстройка на едноетажна жилищна сграда" 1223 97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2021г. 10135.3506.1293.1/“Жилищна сграда с ВиК отклонения“ в УПИ VІІ-918 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.3506.1293), кв.32, СО “Пчелина“, гр. Варна VІІ-918 10135.3506.1293 32 гр. Варна, ул. "Поп Димитър" №28, по плана на СО “Пчелина“
13.12.2021г. 10135.3506.574.1, 10135.3506.574.2/"Жилищна сграда и гараж" ХХ-574 10135.3506.574 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.12.2021г. 10135.3515.1146.3 и 10135.3515.1146.4/"Жилищна сграда и лятна кухня" " за училище" 10135.515.1146 9 гр. Варна, №42, по плана на 16
13.12.2021г. 10135.3506.1656.4/"Многофамилни жилищни сгради: Етап I - Сграда 1" ХХХIХ-936,937,1130 "За жил.стр." 10135.3506.1656 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.11.2021г. 10135.3506.389.1/"Многофамилна жилищна сграда" XIII-389 10135.3506.389 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.11.2021г. 10135.3506.1304.3/"Многофамилна жилищна сграда" XVII-1265,1266, "за жил. стр." 10135.3506.1304 24 гр. Варна, ул. "Патриарх Максим" №9, по плана на СО "Пчелина"
23.11.2021г. 10135.3506.1252.1/"Жилищна сграда" IX-357 10135.3506.1252 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.11.2021г. 10135.3523.89.2/"Жилищна сграда" III-89 10135.3523.89 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
19.11.2021г. /"Двуетажна жилищна сграда" 1206 80 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
11.11.2021г. /"Двуетажна жилищна сграда" І-1211 80 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
11.11.2021г. 10135.3512.284.2/"Преустройство и промяна предназначение на сграда за обществено обслужване в жилищна сграда" 49 "за жил. стр." 10135.3512.284 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
03.11.2021г. 10135.3512.37.5/Жилищна сграда, бл. 103, вх.3 и вх. 4 10135.3512.37 гр. Варна
01.11.2021г. 10135.3506.480.1/"Двуетажна жилищна сграда с тавански етаж" XVII-480 10135.3506.480 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.11.2021г. 10135.3506.845.2/"Жилищна сграда" ІХ-845 10135.3506.845 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.10.2021г. 10135.3523.263.2; 10135.3523.263.3/"Жилищна сграда - А, жилищна сграда - Б, кафе-сладкарница, механа и нощен бар и сградно водопроводно отклонение" XI-263 10135.3523.263 16 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
11.10.2021г. 10135.3506.938.4/"Жилищна сграда с водопроводно отклонение" XLVII-938 10135.3506.938 28 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.10.2021г. 10135.3506.412.2/"Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ ХIV-412, (ПИ 10135.3506.412), кв. 8, по плана на СО "Пчелина". ХIV-412 10135.3506.412 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
10.09.2021г. 10135.3506.1143.1/"Многофамилна жилищна сграда и ВиК отклонения" ХI-393 10135.3506.1143 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
08.09.2021г. 10135.3523.292.1/Двуетажна жилищна сграда II-292 10135.3523.292 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
08.09.2021г. 10135.3513.261.31/Жилищна сграда с идентификатор 10135.3513.261.31 /ЖСК Рила/ ул. Атанас томов №11, гр. Варна
27.08.2021г. 10135.3515.18.1/Жилищна сграда в ж.к. Трошево бл. 28, вх. Б 10135.3515.18 гр. Варна
24.08.2021г. 10135.3511.520.1.283/"Промяна предназначение на офис №30 с идентификатор 10135.3511.520.1.283 в апартамент", находящ се в вх.3 на пети етаж, вх. 3 в сграда със смесено предназначение в УПИ III "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3511.520), кв.12 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна, ул. "Анна Феликсова" №12, III "за общ. обслужване" 10135.3511.520 12 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
09.08.2021г. 10135.3511.1343.1/"Tриетажна жилищна сграда с обекти за стопански дейности. Етап II - Шивашко ателие на ет. 2 и Етап III - 2 бр. апартаменти на ет. 3" І-131 10135.3511.1343 2 гр. Варна, ул. "Петър Алипиев" №11, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
03.08.2021г. 10135.3506,900.1.9/"Вътрешно преустройство и промяна предназначение на търговски обект - кафене с идентификатор 10135.3506.900.1.9 в апартамент", находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ V-900, (ПИ 10135.3506.900), кв.32 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна V-900 10135.3506.900 32 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
22.07.2021г. 10135.3506.467.1/"Жилищна сграда с ВиК отклонения" ХХV-467 10135.3506.467 18 гр. Варна, №16, по плана на СО "Пчелина"
22.07.2021г. 10135.3506.332.2/"Жилищна сграда с подпорна стена" II-332 10135.3506.332 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
12.07.2021г. 10135.3506.1685.1/"Жилищна сграда" XXVIII-752 10135.3506.1685 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
05.07.2021г. 10135.3523.294.1/"Двуетажна жилищна сграда" ХХII-294 10135.3523.294 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
23.06.2021г. 10135.3515.690.2/Жилищна сграда 10135.3515.690.2 гр. Варна, №15
23.06.2021г. 10135.3517.209.5/Жилищна сграда 10135.3517.209 гр. Варна
23.06.2021г. 10135.3512.138.1/"Пристройка на един етаж - складово помещение към заведение за хранене гостилница "Болярите" II-общ.обсл. 10135.3512.138 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
17.06.2021г. 10135.3515.167.3/"Преустройство на таванско помещение, като се изгради надзид до 1,5 м и се направят капандури на жилищна сграда с идентификатор 10135.3515.167.3" V-35 10135.3515.167 3 гр. Варна, УЛ.КОПНЕЖ №11, по плана на 16 м.р.
04.06.2021г. 10135.3515.180.1/ЖИЛИЩНА СГРАДА XVIII-48 10135.3515.180 3 по плана на 16 м.р.
18.05.2021г. 10135.3523.200.2/"Жилищна сграда" II-200 10135.3523.200 19 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17.05.2021г. 10135.3515.10/"Вътрешно преустройство и промяна предназначение на СОС 10135.3515.10.1.95 и СОС 10135.3515.10.1.121 от офиси и част от общите части находящи се в тяло "А" с идентификатор 10135.3515.10.1 в банков клон" II "общ. обслужване" 10135.3515.10 63 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
17.05.2021г. 10135.3515.9/"Преустройство и промяна предназначение на "Нощен бар и дискотека" с идентификатор 10135.3515.9.1.8 в "Офис и кафе бар" I "общ. обслужване" 10135.3515.9 62 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
26.04.2021г. 10135.3515.3.8.73/"Промяна предназначение на ателие 8 с идентификатор 10135.3515.3.8.73 в апартамент" V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021г. 10135.3515.3.8.66/"Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.66 в апартамент" V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021г. 10135.3515.3.8.37/"Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.37 в апартамент" V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021г. 10135.3515.3.8.67/"Промяна предназначение на ателие 2 с идентификатор 10135.3515.3.8.67 в апартамент" V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021г. 10135.3515.3.8.70/"Промяна предназначение на ателие 5 с идентификатор 10135.3515.3.8.70 в апартамент" V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021г. 10135.3511.588.3.37/"Промяна предназначение на студио №7 с идентификатор 10135.3511.588.3.37 в жилище" V-3511.588 (стар V-180а) 10135.3511.588 16 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
15.04.2021г. 10135.3513.175.2/"Жилищна сграда" , ж.к. "Победа" бл. 7, вх. А и вх.Б гр. Варна
09.04.2021г. 10135.3515.711.2/жилищна сграда, гр. варна, ул. Фантазия 12 10135.3515.711 гр. Варна
08.04.2021г. /"Двуетажна жилищна сграда", находящ се в ПИ 1204, кв. 91, СО "Планова", гр. Варна 1204 91 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
08.04.2021г. 10135.3514.65/”Преустройство и промяна предназначение на магазин „ИКЕА“ в два магазина за промишлени стоки", находящ се в УПИ ХХV-1246 „за хипермаркет и паркинг“ (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. “Република“ №55 ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
02.04.2021г. 10135.3515.471.1/Жилищна сграда с идентификатор 10135.3515.471.1 и магазин , находяща се на ул. "Радост" №50 б, гр. Варна гр. Варна
01.04.2021г. 10135.3511.1384.2.32/"Промяна предназначение на офис с идентификатор 10135.3511.1384.2.32 в магазин - агроаптека", находящ се в УПИ I-1384 "за жил.стр." (ПИ 10135.3511.1384), кв. 11 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., бул. "Трети март" №20, гр. Варна, със ЗП - 76,12 кв.м. I-1384 10135.3511.1384 11 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
29.03.2021г. 10135.3511.323.1/"Жилищна сграда, лятна кухня и гараж" в ПИ 10135.3511.323, включен в УПИ "детско заведение", кв. 9 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна УПИ "детско заведение" 10135.3511.323 9 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
29.03.2021г. 10135.3512.194.7/"жилищна сграда" ж.к. Младост, бл.148, вх.2 и вх.3 10135.3512.194 гр. Варна
29.03.2021г. 10135.3513.320.1/"Жилищна сграда", с адм.адрес: ул. "Топола" №28, гр.Варна 10135.3513.320 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
16.03.2021г. 10135.3523.419.1/"Жилищна сграда с газова отоплителна инсталация", находящ се в УПИ ХVI-419 (ПИ с идентификатор 10135.3523.419), кв.8, по плана на СО "Кочмар", гр. Варна ХVI-419 10135.3523.419 8 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
09.03.2021г. 10135.3511.68.4.22/"Промяна предназначение и преустройство на офис с идентификатор 10135.3511.68.4.22 в три броя жилища", находящ се в жилищна сграда - блок 15, вх.1, ет.1 в УПИ II жил. група, (ПИ 10135.3511.68), по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна II жил. група 10135.3511.68 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
04.03.2021г. 10135.3515.768.6/"Жилищна сграда", находяща се в ж.к. "Св.Иван Рилски", бл.55, вх.А, гр. Варна 10135.3515.768 гр. Варна
18.02.2021г. 10135.3517.289.1/"Жилищна сграда" с идентификатор 10135.3517.289.1 находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.3517.289, идентичен с УПИ 19, кв. 250, по плана на 15 м.р., гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. "Горски пътник" №6а 19 10135.3517.289 250 гр. Варна, УЛ.ГОРСКИ ПЪТНИК №6а, по плана на 15 м.р.
17.02.2021г. 10135.3514.276.1/"Хале за бои и течности на водна основа и склад за промишлени стоки", находящ се в УПИ ХIII-1401 (ПИ 10135.3514.276), кв. 50 по плана на ЗПЗ, гр.Варна ХIII-1401 10135.3514.276 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
11.02.2021г. /"Жилищна сграда", находящ се в УПИ II-1303 (ПИ пл. №1939), кв. 81, по плана на СО "Планова", гр. Варна II-1303 81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
03.02.2021г. /"Жилищна сграда", находящ се в ПИ пл. №666, кв. 69, по плана на СО "Планова", гр. Варна 666 69 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
22.01.2021г. 10135.3512.1430.1.28/"Промяна предназначение на ателие №9 с идентификатор 10135.3512.1430.1.28 в жилище", находящ се в сграда със смесено предназначение с идетификатор 10135.3512.1430.1 в УПИ ХIХ -1415,1416 "за смесени сгради", кв.5 по плана на жк "Младост" I-ви м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул."Васил Чекаларов" №16, вх.А, ет.3, ап.9 ХIХ -1415,1416 10135.3512.1430.1 5 гр. Варна, ул. "Васил Чекаларов" №16, по плана на жк "Младост" I-ви м.р.
23.12.2020г. 10135.3505.740.2/Пристрояване към съществуваща постройка жилищна сграда на два етажа 10135.3505.740 19 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
23.12.2020г. /Еднофамилна жилищна сграда и гараж XII-1495 73 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
23.12.2020г. 10135.3506.1550.1/"Жилищна сграда" XLIII-1517 10135.3506.1550 8 гр. Варна, ул. "Д-р. Жельо Желев" №19, по плана на СО "Пчелина"
21.12.2020г. 10135.3512.194.3/жилищна сграда 10135.3512.194 гр. Варна
17.12.2020г. /"укрепителни работи" ХХХIХ-936,937,1130 "За жил.стр." 10135.3506.1656 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
17.12.2020г. /"Многофамилни жилищни сгради: Етап II - Сграда 2, подземен паркинг и полуподземни гаражи с ВиК отклонения и укрепителни работи" ХХХIХ-936,937,1130 "За жил.стр." 10135.3506.1656 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
17.12.2020г. 10135.3517.71.1/Жилищна сграда, ж.к. Св. Иван Рилски - бл. 29, вх. Д и вх. Е, 15 м.р. гр. Варна
24.11.2020г. 10135.3505.814.2/"Двуетажна жилищна сграда" 10135.3505.814 48 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
13.11.2020г. 10135.3506.542.4/"Жилищна сграда" V-542 10135.3506.542 24 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
11.11.2020г. 10135.3515.594.4/Жилищна сграда в гр. Варна, ж.к. Трошево, бл. 78, вх.В и вх.Г 10135.3515.594 гр. Варна
10.11.2020г. /"Козирка на търговски комплекс", находящ се в УПИ ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг", (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. "Република" №55, със ЗП - 19,48 кв. м. ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг" 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
10.11.2020г. /”Преустройство на магазин 1 „Юск“ (идентификатор 10135.3514.65.1.8) и преустройство и промяна предназначение на Магазин 2 „Доминико“ (идентификатор 10135.3514.65.1.9) в магазин за домашни любимци с ветеринарна аптека „Макси Пет“, магазин „Елтрон“ и складово помещение към Магазин „Юск“. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
09.11.2020г. 10135.3505.1220.1/"Жилищна сграда" Х-1220 10135.3505.1220 32 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
27.10.2020г. /"Жилищна сграда" в УПИ ХIХ-996 (ПИ пл. №1914), кв.102 по плана на СО "Планова", гр. Варна ХIХ-996 102 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
23.10.2020г. 10135.3514.497.1/"Автоработилница", находящ се в УПИ ХХVII-1573 "за произ. скл. дейност" (ПИ 10135.3514.497), кв. 35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна ХХVII-1573 10135.3514.497 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
16.10.2020г. 10135.3515.328.1/Жилищна сграда бл. 40, вх.Е 10135.3515.328 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
08.10.2020г. 10135.3515.1827.7/"Жилищна сграда с ВиК отклонения" ХVII-372,373 10135.3515.1827 35 гр. Варна, ул. "Елин Пелин" №41-43, по плана на 16 м.р.
07.10.2020г. 10135.3515.10.1/"Вътрешно преустройство на стълбищна клетка, находяща се в топла връзка на сграда с идентификатор 10135.3515.10.1" находящ се в УПИ II "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3515.10), кв.63 по плана на 16 м.р., гр. Варна. II 10135.3515.10 63 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
07.10.2020г. 10135.3506.417.2/"Двуетажна жилищна сграда" ХLIII-417 10135.3506.417 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
02.10.2020г. 10135.3505.1324.1/"Еднофамилна жилищна сграда" Х-824 10135.3505.824 57 по плана на СО "Сълзица
30.09.2020г. /Еднофамилна жилищна сграда ХII-827 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
28.09.2020г. /”Преустройство на магазин 1 „Юск“ (идентификатор 10135.3514.65.1.8) и преустройство и промяна предназначение на Магазин 2 „Доминико“ (идентификатор 10135.3514.65.1.9) в магазин за домашни любимци с ветеринарна аптека „Макси Пет“, магазин „Елтрон“ и складово помещение към Магазин „Юск“. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
21.09.2020г. 10135.3512.244.1.4/"Промяна предназначение на част от шоурум с идентификатор 10135.3512.244.1.2 в банков офис", находящ се в УПИ IV "за общ. обслужване", кв.5 по плана на ж.к. "Младост" II м.р., гр. Варна, с адм. адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" №180 УПИ IV "за общ. обслужване" 10135.3512.244 5 гр. Варна, бул. "Сливница" №180, по плана на ж.к. "Младост" - II м.р.
17.09.2020г. 10135.3506.459.2/„Многофамилна жилищна сграда и ВиК отклонения" в УПИ ХХI-459, (ПИ 10135.3506.459), кв.18, СО „Пчелина“, гр. Варна ХХI-459 10135.3506.459 18 гр. Варна, ул. "Никола Гюзелев" №45, по плана на СО "Пчелина"
14.09.2020г. 10135.3523.580.1/"Жилищна сграда" в УПИ VI-393, (ПИ 10135.3523.580), кв.1, СО "Кочмар", гр. Варна. VI-393 10135.3523.580 1 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18.08.2020г. 10135.3513.259.11/Жилищна сграда /ЖСК Аврора 2/ 10135.3513.259 гр. Варна, ул. "Секвоя" №8
14.08.2020г. 10135.3506.1569.1/Жилищна сграда 10135.3506.1569 гр. Варна
13.08.2020г. /„Промяна предназначение на част от цех за сладкарски изделия, кафе - сладкарница с идентификатор 10135.3511.134.1.1 в „Игрална зала за хазартни игри“, находящ се на ет.1 в жил. сграда в УПИ XV-193, кв. 1 по плана на ж.к. „Възраждане“ I м.р. на гр. Варна XV-193 10135.3511.134 1 гр. Варна, по плана на ж.к. „Възраждане“ I м.р.
03.08.2020г. /Комплекс еднофамилни жил.сгради и ВиК отклонения 10135.3523.576 21 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
24.07.2020г. 10135.3516.82.1/Административна сграда 10135.3516.82 2 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
29.06.2020г. 10135.3523.237.3/Жилищна сграда IX-237 10135.3523.237 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
19.06.2020г. 10135.3511.356.2/жилищна сграда и лятна кухня 10135.3511.356 10 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
10.06.2020г. 10135.3514.218.18.2/Промяна предназначение на част от сграда в цех за производство на храни и напитки
14.05.2020г. /Сграда за обществено обслужване и допълващо застрояване 49 10135.3512.284 2 по плана на ж.к. "Младост" 2 м.р.
14.05.2020г. 10135.3511.533.7/Склад 10135.3511.533 5
04.05.2020г. /Две жил.сгради 1048 по плана на СО "Планова"
04.05.2020г. 10135.3506.430.3/Жилищна сграда 10135.3506.430 18 по плана на СО "Пчелина"
04.05.2020г. 10135.3523.80.1/Жил.сграда IV-80 10135.3523.80 2 по плана на СО "Кочмар"
27.04.2020г. 10135.3506.1612.2/жилищна сграда 10135.3506.1612
16.04.2020г. 10135.3506.1125.2/Жилищна сграда 10135.3506.1125
16.04.2020г. 10135.3512.290.2.24/Преустройство на ап.24 и ап.25 в жил.сграда - ТП допълнение към Тп 107/3512.290.2/2017 г. 10135.3512.290
09.04.2020г. 10135.3513.1917.1.53/"Промяна предназначение от апартамент 53 в заведение за бързо хранене" ХХІІ-1774 10135.3513.1917 13 гр. Варна, №15, по плана на 26 м.р.
30.03.2020г. 10135.3506.1201.1/Жилищна сграда, гараж и ВиК отклонение LXIV-563 10135.3506.1201 26 по плана на СО "Пчелина"
30.03.2020г. 10135.3506.1201.1/Жилищна сграда XV-395 10135.3506.1201 31 по плана на 16 м.р.
12.03.2020г. 10135.3523.598.1.19/Промяна предназначение на магазин в аптека
12.03.2020г. 99.1912/Жилищна сграда и гараж по плана на СО "Планова"
26.02.2020г. 10135.3523.64.1/Двуетажна жилищна сграда с ателие ІV-64 8 по плана на СО "Кочмар"
25.02.2020г. /Жилищна сграда ІХ-933 68 по плана на СО "Планова"
25.02.2020г. 10135.3515.1020.4/Триетажна жилищна сграда - пристройка и надстройка ХІV-5139 10135.3515.1020 826 ул. "Плевен" №38, по плана на 16 м.р.
06.02.2020г. /Жилищна сграда 1038 100 по плана на СО "Планова"
16.01.2020г. /"Промяна предназначение на магазин за хранителни стоки в жилищно помещение" 10135.3517.503 гр. Варна, ул. "Доброволци" №29А, по плана на 15 м.р.
13.01.2020г. 10135.3506.909.3/Еднофамилна жилищна сграда 10135.3506.909 по плана на СО "Пчелина"
09.01.2020г. 10135.3513.1920.3.10/“Промяна предназначение на складови помещения с идентификатори 10135.3513.1920.3.10 и 10135.3513.1920.3.11 в жилища“, находящи се на таванския етаж на жилищна сграда в УПИ ХVI-198, кв.1089, 26 м.р., гр. Варна, с адм. адрес: ул. „Чинар“ №1А ХVI-198 10135.3513. 1920 1089 гр. Варна, ул "Чинар" №1А, по плана на 26 м.р.
23.12.2019г. /Тавански жилищен етаж на жил.сграда VІІ-5210 10135.3515.1845 ул. "Плевен" №41, по плана на 16 м.р.
20.12.2019г. 10135.3506.1652.1/Жилищна сграда вх. А и вх.Б, ВиК отклонение
17.12.2019г. 10135.3515.9.1/Преустройство и смяна предназначение на търговска сграда - тяло Б в офис сграда І-за общ.обсл. 10135.3515.9 62 по плана на 16 м.р.
12.12.2019г. 10135.3506.1526.2/Еднофамилна жилищна сграда с ограда и подпорна стена ХХХVІІ-649 10135.3506.1526 30 по плана на СО "Пчелина"
11.12.2019г. /“Промяна предназначение на ателие №1 с идент. 10135.3515.1898.7.30 в жилище“, находящ се на етаж 1 в жил. сграда в УПИ XIV-631, кв.48, 16 м.р., гр. Варна XIV-631 10135.3515.1898 48 гр. Варна, №20, по плана на 16 м.р.
15.11.2019г. 10135.3517.68.4/Жилищна сграда - многофамилна 10135.3517.68 гр. Варна, УЛ.САМАРСКО ЗНАМЕ №3, вх.2
23.10.2019г. 10135.3512.136.12/Жилищна сграда 10135.3512.136 по плана на ж.к. Младост, бл. 129, вх. 2
23.10.2019г. 10135.3514.331.2/Сладова база и офиси 10135.3514.331 39 по плана на ЗПЗ
22.10.2019г. /Жилищна сграда І-1444 59 по плана на СО "Планова"
22.10.2019г. /Двуфамилна жилищна сграда ІV-732 89 по плана на СО "Планова"
22.10.2019г. 10135.3515.1504.3/Допълнение към ТП №42/2014 г. - Гараж и преустройство на таванско помещение, като се изгради надзид до 1,5 м. и се направят капандури ХІІ-219 10135.3515.1504 11 16
01.10.2019г. 10135.3511.1338.1/Еднофамилна жил.сграда с Ел и ВиК връзки ХVІІ-128 10135.3511.1338 7 по плана на ж.к. "Възраждане"
25.09.2019г. /Двуетажна жилищна сграда ІІ-486 55 по плана на СО "Планова"
16.09.2019г. 10135.3506.565.1/Двуетажна жилищна сграда ХХVІ-565 10135.3506.565 26 по плана на СО "Пчелина"
13.09.2019г. 10135.3514.249.1 и ПИ 10135.3514.249.16/Складово-монтажен комплекс ХІІ-110 10135.3514.249 46 по плана на ЗПЗ
12.09.2019г. 10135.3506.1277.1/Жилищна сграда с водопроводно отклонение ХХІІІ-143 10135.3506.1277 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
20.08.2019г. /Жилищна сграда 535 по плана на СО "Планова"
20.08.2019г. 10135.3523.595.2/Жилищна сграда и ВиК отклонения ХІ-197 10135.3523.595 19 по плана на СО "Кочмар"
07.08.2019г. 10135.3513.1937.2/Жилищна сграда 2 ХХІV-1773,1776 10135.3513.1937 13 УЛ.АНДРЕЙ САХАРОВ №13А, по плана на 26
07.08.2019г. 10135.3505.1274.1/Еднофамилна жилищна сграда ІІІ-500 10135.3505.1274 39 по плана на СО "Сълзица"
31.07.2019г. /Пристройка и надстройка на съществуваща сграда VІІ-225 10135.3506.225 13 по плана на СО "Пчелина"
26.07.2019г. 10135.3515.529.1/жилищна сграда ХІІ-522,523,524 10135.3515.529 55 гр. Варна, ул. "Ивац" №22--24, по плана на 16
15.07.2019г. 10135.3515.1787.1.22/Преустройство и промяна редназначение на 2бр. сам.обекти във фризьорски салон ХVІІІ-162,163 10135.3515.1787 9 23-25, по плана на 16 м.р.
15.07.2019г. 10135.3506.210.1/Жилищна сграда ХХІV-210 10135.3506.210 9 по плана на СО "Пчелина"
09.07.2019г. 10135.3511.385.1/Жилищна сграда 10135.3511.385 1 по плана на ж.к. "Възраждане" ІV
09.07.2019г. /Еднофамилна жилищна сграда VІ-744 89 по плана на СО "Планова"
08.07.2019г. /Игрална зала с кафе - бар, представляващ промяна предназначение на част от магазин на партерен етаж в сграда за обслужване. VІІ-1338 10135.3514.110 25 17, по плана на ЗПЗ
08.07.2019г. 10135.3506.1665.3/Жилищна сграда и ВиК отклонения ХІІІ-945 10135.3506.1665 16 по плана на СО "Пчелина"
27.06.2019г. 10135.3511.250.1.34/Стоматологичен кабинет, представляващ промяна предназначение на фризьорски салон ІІ-173 10135.3511.250 6 УЛ.БЛЯН №1, по плана на ж.к. Възраждане ІІ м.р.
20.06.2019г. 10135.3511.39.1 и идентификатор 10135.3511.39.2/Склад за търговия на едро - етап І и етап ІІ ІІІ-181 10135.3511.39 13 по плана на ж.к. "Възраждане" ІV
20.06.2019г. 10135.3515.1898.7.33/Апартамент №21, представляващ промяна предназначение на ателие №4 на пети жилищен етаж в сграда ХІV-631 10135.3515.1898 48 по плана на 16 м.р.
14.06.2019г. 10135.3523.285.2/Жилищна сграда VІІІ-285 10135.3523.285 24 по плана на СО "Кочмар"
11.06.2019г. 10135.3506.1551.1/Жилищна сграда с ВиК отклонение ХLІV-1517 10135.3506.1551 8 гр. Варна, №17, по плана на СО "Пчелина"
10.06.2019г. Пи 10135.3505.798.1 и ПИ 10135.3505.798.2/Жилищна сграда и гараж ХІІ-798 10135.3505.798 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
07.06.2019г. /Жилищна сграда с изентификатор 10135.3512.37.2, находяща в ж.к. Младост, бл. 103, вх. 8, гр.варна 10135.3512.37 гр. Варна
06.06.2019г. /Жилищна сграда, ж.к.Младост, бл. 118, вх.2 10135.3512.99.3 гр. Варна, по плана на ж.к. Младост
22.05.2019г. /Разширение на съществуващи северни тераси към ап. №1,2 и 4 на първи, втори и трети етаж на жилищна сграда и остъкляване с РVС дограма 10135.3512.16.32 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост", бл.108А, вх.1
22.04.2019г. 10135.3506.532.1/Двуетажна жилищна сграда ХІV-532 10135.3506.523 25 по плана на СО "Пчелина"
11.04.2019г. 10135.3506.777.1 и 10135.3506.777.2/Храм Св.Марина и обсл.сграда Х-777 10135.3506.777 19 по плана на СО "Пчелина"
29.03.2019г. 10135.3506.188.1/Едноетажна жилищна сграда V-188 10135.3506.188 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
28.03.2019г. 1135.3511.216.5/Жилищна сграда ж.к. Възраждане, бл. 44, вх. 2 10135.3511.216 гр. Варна, по плана на ж.к. Възраждане
19.03.2019г. 10135.3506.1180.1/Многофамилна жилищна сграда, подпорни стени, ВиК отклонения ХLVІІ-426 "за жил.стр." 10135.3506.1180 18 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.03.2019г. 10135.3511.1393.1/Магазин и склад ХVІІ-1393 10135.3511.1393 5 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
02.01.2019г. 10135.3506.186.1/Жилищна сграда на два етажа ХХІ-186 10135.3506.186 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
28.02.2018г. /Вътрешно преустройство и промяна предназначение на магазин №3,004 на кота +11.88 в Гранд Мол - Варна в заведение за бързо хранене допълнение към ТП №648/14.05.2010 г. V-590,591 10135.3516.142 5 гр. Варна, по плана на 26
19.02.2018г. 10135.3505.863.1/Двуетажна жил.сграда 863 10135.3505.863 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
23.01.2018г. /ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДВЕ ЖИЛИЩА И СЕРВИЗ VІІІ-413 10135.3523.413 19 гр. Варна, по плана на СО КОЧМАР
02.01.2018г. /Преустройство на ателие с идентификатор 10135.3513.1912.2.15 на ет.7 в жилищна сграда VІІ-257,258 10135.3513.1912 1086 гр. Варна, ул. "Магнолия" №5, по плана на 26

Страницата е посетена 8277 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^