Младост

  Добре дошли в „Младост”!
На интернет сайта на район „Младост” ще намерите информация за дейността на администрацията, ще научите какви услуги можете да очаквате, на какви цени и в какви срокове. Нашата цел е да предложим ефективно административно обслужване и да наложим добри управленски практики.

Ако не можете да намерите отговор на въпросите си, ние ще ви помогнем.

За свежи новини ни търсете и на страницата ни във  facebook.com:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003473046926


 


7 последни новини

Съобщение - В мобилен пункт ще се приемат опасни битови отпадъци - 03.07.2018 : 14:07

В мобилен пункт ще се приемат опасни битови отпадъци

Община Варна организира кампания за събиране на опасни битови отпадъци. Мобилният събирателен пункт в район "Младост" ще бъдат разположен на 20.07 от 09:00 до 12:45 ч. , на паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138.
Видовете отпадъци, които гражданите ще могат да предават са:
- лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак
- остатъци от строителна химия - лепила, пяна и силикон
- киселини/основи, мастила, празни опаковки, обозначени със символите за опасност
- препарати, дезинфектанти,белина и др., препарати за растителна защита и борба с вредители
- бои, политури и лакове, разредители за боя,терпентин

... / ... Подробно ...


Водата от водоизточник "Св.Марина" е негодна за пиене - 20.06.2018 : 15:55

4eshma.jpg РЗИ-Варна е извършила проверка на обществен местен водоизточник - "Св.Марина", местност "Кочмар". Резултатите от взетите проби показват, че по изследваните физико-химични/микробиологични показатели, водата не съответства на хигиенни изисквания и не следва да се ползва за пиене и приготвяне на храна. Забраната важи до предоставяне на протокол с благоприятни лабораторни резултати и последващо информиране на населението.  
От районната администрация

... / ... Подробно ...


Анкетно проучване план за пешеходна допустимост - Ìëàäîñò 19.06.2018 : 11:33

 Уважаеми съграждани,

Община Варна цели подобряване на инфраструктурата на районите на територията на град Варна.

За да бъде постигнат резултат е необходимо да ни бъде предоставена информация относно предимствата и недостатъците на вашият район.

В тази връзка, моля да попълнете следните анкети:

... / ... Подробно ...


Правят втора обработка на тревните площи срещу кърлежи - 03.05.2018 : 13:13

Започва втората за годината обработка против кърлежи на терени с обществено значение на територията на община Варна, съобщи Антоанета Тончева, директор на ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.
В парковете обработките ще се извършват в ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Всички третирания ще се провеждат при подходящи климатични условия, като дворовете на детските и учебни заведения ще се обработват след предварително уведомяване на директор или друго отговорно лице. Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели.
Процедурите ще се извършват в районите по график както следва:
02-03.05.2018 г. – Морска градина
03.05.2018 г. - Зоопарк
04.05.2018 г. – Аспарухов парк
03.05.2018 г. – Младост парк
02.05.2018 г. – Владиславово парк
19.05.2018 г. - Дворове на учебните заведения в район Приморски и Аспарухово
25.05.2018 г. - Дворове на учебните заведения в район Владиславово, Младост и Одесос
14-31.05.2018 г. - Дворове на детските заведения

... / ... Подробно ...


Съобщение - 27.04.2018 : 11:28

 В мобилен пункт ще се приемат опасни битови отпадъци 
 
Уважаеми съграждани, 
Мобилен събирателен пункт за приемане на опасни битови отпадъци ще бъде разположен в район „Младост“ на 18.05.2018 г., 20.07.2018г. и 28.09.2018г. 
Местоположението му ще е на паркинга до Газостанцията на ул.“Вяра“ срещу блок 138. От 09.00 часа до 12.45 часа ще се приемат отпадъци както следва:
- лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак 
- остатъци от строителна химия - лепила, пяна и силикон
- киселини/основи, мастила, празни опаковки, обозначени със символите за опасност
 - препарати, дезинфектанти,белина и др., препарати за растителна защита и борба с вредители 
- бои, политури и лакове, разредители за боя,терпентин
От районната администрация

... / ... Подробно ...


Ремонтират по проекти две професионални гимназии в "Младост" - 18.04.2018 : 10:55

remont.png Ремонтни дейности се извършват в две гимназии в район "Младост" - Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“.  На място днес бе направена символична „първа копка“.
Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж 2014-2020“, бенефициент е Община Варна. Общата стойност за ремонтните дейности на двете училищата е 2,8 млн. лв.
Целта на проекта е създаване на условия за предоставяне на съвременно професионално образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура. В ПГГСД „Н. Хайтов“ ще се извърши реконструкция на сградния фонд - саниране, подмяна на старата дограма с нова, частично преустройство на част от първия етаж на учебно-производствения корпус чрез изграждане на нови кабинети и работилници за професионална квалификация, осигуряване на достъпна среда. В ПГИ „Д-р Иван Богоров“ ремонтните дейности включват саниране на фасадите, изграждане на асансьор, рампа и платформи за хора в неравностойно положение, подмяна на дограма, подновяване на спортните площадки и поставяне на градинско оборудване. 
От новата образователна среда ще се възползват 1806 ученици и техните преподаватели.

... / ... Подробно ...


Пролетното почистване във Варна ще се проведе на 14-ти април - 03.04.2018 : 08:51

 04032018.jpgНа 14-ти април ще се проведе пролетно почистване на града, организирано от Община Варна. Приоритет през тази година ще бъдат паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и други обществени територии. Отпадъците ще се събират разделно: в черни чували – смесени битови отпадъци, в жълти чували – отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки, в зелени чували – стъклени опаковки.

Събраните битови отпадъци трябва да се поставят в контейнерите за битов отпадък, а събраните отпадъци от опаковки - в и до съдовете за разделно събиране на отпадъци, съобщават от сектор „Екологичен контрол“.

В рамките на инициативата е създадена организация за кампанийно разделно събиране и на едрогабаритните отпадъци от домакинствата. В тази връзка във всички райони са определени места, на които на 14-ти и 15-ти април гражданите безвъзмездно могат да предават едрогабаритни отпадъци, в количества до 2 м3, както следва:

-      р-н „Младост, ж.к. „Трошево“, паркинг пред бл. 28;

-      р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане III“, паркинг до бл. 68;

Подробни указания за местата, които са включени в кампанията за почистване, и помощни материали (ръкавици и чували) могат да бъдат получени на място в районните администрации. 

-          Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052 820 152

-          район „Младост“ – 052 820 784

... / ... Подробно ...Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Ул. осветл.  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^