Конкурси
Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1317231 всичко

 8 посетители онлайн

р-н Младост

  Добре дошли в „Младост”!dsc_0787_big.jpg

На интернет сайта на район „Младост” ще намерите информация за дейността на администрацията, ще научите какви услуги можете да очаквате, на какви цени и в какви срокове. Нашата цел е да предложим ефективно административно обслужване и да наложим добри управленски практики.

Ако не можете да намерите отговор на въпросите си, ние ще ви помогнем.


7 последни новини

Стартира реализирането на дейности в изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския капацитет в Община Варна“ - Стартира реализирането на дейности 16.02.2024 : 16:42

Стартира реализирането на дейности в изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския капацитет в Община Варна“ Съгласно сключен между Община Варна и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0080-С01 на 02.01.2024 г. стартира реализирането на дейности в изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския капацитет в Община Варна“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, финансиран по Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Общата стойност на проекта е в размер на 1 107 316,00 лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа на общинската администрация в процеса на реформирането на системата на социалните услуги и улесняване прехода към новите механизми на местно ниво. За нейното постигане са заложени за изпълнение следните дейности: • Наемане и обучение на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги. • Обучение на 120 ръководители и служители от социални и здравно-социални услуги, които са ангажирани с изпълнение на задълженията на Община Варна. • Създаване на фронт-офис на адрес: гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски“ № 62, етаж 1. • Обособяване на работни места в петте районни администрации на община Варна и в сградата на Община Варна за информиране, консултиране и насочване за ползване на социални услуги. • Подкрепа при анализиране и планиране на потребностите от социални услуги на територията на община Варна. • Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания. Гражданите, желаещи да получат допълнителна информация за видовите социални услуги и възможностите за тяхното ползване, могат да бъдат консултирани в следните административни звена: 1. Сградата на Район „Младост“, гр. Варна, ж.к. „Трошево“ №48, тел.: 0884 550 211; 2. Фронт офис на адрес: гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски“ №62, етаж 1, тел.: 052 820 900, 052 820 908, 0884 640 111.

... / ... Подробно ...


Съобщение - Община Варна организира 18.12.2023 : 15:24

Община Варна организира кампания за разделно събиране на опасни отпадъци - отработени масла. Жителите на общината, които са събрали разделно отпадъците от отработени хидравлични, моторни, смазочни и др. масла, могат да ги предадат безвъзмездно в мобилен събирателен пункт. Той ще се мести на различни локации в града в периода от 18 до 20 декември. Кампанията се осъществява съвместно с Организация по оползотворяване на отработени масла „Ойл Рециклейшън“.
Отработените масла са много по-опасни от суровото масло, тъй като съдържат различни замърсители като добавки, полифеноли, смоли, карбони, механични примеси и други. Изхвърлянето им в природата е опасно, тъй като замърсява всички компоненти на околната среда – почва, подпочвени води, растителност и други.
Дати и локации на мобилните пунктове:
20.12.2023 г.
- от 14:00 до 16:00 ч. в район „Младост“, паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138.

... / ... Подробно ...


СЪОБЩЕНИЕ - . 07.12.2023 : 15:11

 

 

Във връзка с предстоящия краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, Община Варна напомня на заинтересованите граждани, че заявления за участие от Сдружения на собствениците ще се приемат до 10.12.2023 г., включително. Предвид това, че 10.12.2023 г. е почивен ден, заявления ще се приемат до 11.12.2023 г.

... / ... Подробно ...


Съобщение за птичи грип - 30.11.2023 : 10:43

Съобщение за разпростаняване на птичи грип (H5R1)

Във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенна инфлуенца по птиците на територията на Европа и Република България е необходимо съдействие за организирането на информационна кампания за спобствениците на стопанства, отглеждащи домашни птици:
- Да се изпълняват стриктно мерките за биосигурност при отглеждането на домашни птици.
- Отглеждането на домашни птици да се извършва на закрито.
- Да не се допуска отглеждане на домашни птици извън домовете.
- Незабавно уведомяване на ветеринарния лекар при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

За проведените информационни кампании, моля да уведомите на електронен адрес: epi_03@bfsa.bg с копие до zdrave@varna.bg

... / ... Подробно ...


Съобщение - Почистване на града след урагана 22.11.2023 : 15:38

Община Варна организира доброволческа акция за почистване на града след урагана

Кампания „Да почистим Варна заедно“ ще се проведе на 25-ти и 26 ноември. Всички граждани, които искат да помогнат за отстраняване на последиците от силния вятър и нанесените щети от ураганното бедствие, могат да получат помощни материали – чували за листна маса и ръкавици, от районната администрация (ж.к "Трошево", блок 10, етаж 2, стая 15). Апелираме да поставяте събраните в чували листа в близост до съдовете за битов отпадък, а клоните - на купчинки. Машини на сметопочистващата фирма ще събират чувалите и ще ги извозват до депото за компостиране в село Въглен. Благодарим на всички, които вече се включиха в доброволческата инициатива, както и на тези, които предстои да участват в кампанията „Да почистим Варна заедно“. Екипи на Община Варна и общинските предприятия, отговорни за почистването на града, са на терен и работят усилено, за да отстранят щетите от ураганното бедствие. Пълното възстановяване на чистотата ще отнеме известно време.

Община Варна организира доброволческа акция за почистване на града след урагана

... / ... Подробно ...


Съобщение - 19.11.2023 : 12:32

Уважаеми съграждани,

Бедствено положение е обявено за цялата територия на Община Варна заради влошената метеорологична обстановка. Призовавам ви да останете по домовете си и да не излизате, освен ако нямате спешна необходимост. Препоръчвам да обезопасите домовете си, като затворите всички врати и прозорци и при възможност да приберете саксии, леки предмети и имущество на закрито.

На строителните фирми съм разпоредил да извършат оглед и да обезопасят строителните обекти. Препоръчвам да се отменят всички масови мероприятия. Екипи в момента извършват огледи на нанесените щети в района.

Христо Христов

Кмет на район "Младост"

... / ... Подробно ...


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      На 10.11.2023г. ще започне изплащане на хонорарите на членовете на СИК на територията на район „Младост“ на касите в Информационен център от 13.00 часа до 16.00 часа.

      От 13.11.2023г. изплащането продължава от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 часа до 16 часа.

     Хонорарите на членовете, предоставили банкови сметки, ще бъдат преведени на 10.11.2023г.

 

От районната администрация

... / ... Подробно ...Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
^ Нагоре ^