Новини

Пролетно почистване - 05.04.2016 : 13:23

 

Уважаеми съграждани,

 

От 11-ти до 17-ти април във Варна ще се проведе пролетно почистване под надслов “Да почистим заедно и да дадем пример на децата си”, организирано от Община Варна. Акцията ще обхване градските обществени територии - междублокови пространства, детски и спортни площадки, паркове и други.

Отправяме покана към вас да се включите в инициативата.

За по-добрата организация на кампанията, очакваме предварителни заявки за участие от управители на етажна собственост, неправителствени организации, търговски вериги, пенсионерски и спортни клубове, училища, детски градини и др., на телефон 052/820 862. Осигурени са ръкавици и торби за смет. Можете да ги получите в периода 11.04-15.04.2016 г. от 9.00 до 17 часа, в районната администрация, на ул."Йордан Йовков" №10, в стая №2.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

- Не изхвърляте отпадъците събрани от почистването в контейнерите за битова смет, а ги поставете до тях, в дните 16 и 17 април. Не паркирайте автомобилите си в близост до контейнерите, защото това затруднява сметоизвозването.

- В район "Младост" има 2 площадки с 3 броя 6 м3 контейнери, където можете да изхвърлите строителни, растителни и едрогабаритни отпадъци. Те се намират във „Възраждане“ 1, ул. „Ана Феликсова“ срещу бл.21-22 и в “Младост”II-ри м.р. над паркинга на бл. 138.

Община Варна има сключен договор за разделно събиране на излезли от употреба електродомакински уреди. От 8.30 ч. до 19.30 ч. на безплатен телефон 0800 14 100 се приемат заявки. Фирмата ще извози уредите директно от домовете. Изхвърлянето на този вид отпадъци и на др. опасни отпадъци в контейнерите е абсолютно забранено.


Варненски карнавал - 23.02.2016 : 16:14

 Карнавал на маската, маскарадния и сценичния костюм ще се проведе за втори път във Варна. Варненски карнавал - пролетен празник на маската, маскарадния и сценичния костюм и народната носия ще се проведе във Варна за втора поредна година. Организатори на проявата са двете общински дирекции „Образование и младежки дейности” и „Култура и духовно развитие”. Пилотното издание на форума се проведе миналата година, като целта е да се възроди прочутия Варненски карнавал, който е бил най-значимото събитие в периода след Освобождението. Карнавалното шествието ще започне на 26-ти март от 15ч. на пл. „Св. Св. Кирил и Методий”, пред Катедралния храм „Свето Успение Богородично”, с представяне на маски и костюми от съставите и индивидуалните изпълнители, участващи в празника. Около 16.30 ч. участници и зрители с шествие ще преминат през града - по бул. „Мария Луиза”, до Община Варна, бул. „Сливница”, за да стигнат до входа на Морската градина /до ФКЦ/, където ще има концертна програма, забавни игри, атракциони. Там ще бъдат раздадени много и големи награди. В конкурсната програма на Варненския карнавал могат да участват индивидуални участници и групи, които ще се състезават с автентични или изработени от тях маски и маскарадни костюми, представящи герои от местния, националния и чуждестранния обреден фолклор, маска и костюм от различните етнографски области и на различните етноси, както и пресъздаване на герои от приказки, книги, филми и комикси. Участниците ще се оценяват от специализирано жури по следните критерии: красота и колорит на маската, оригиналност на изработката, артистичност при представянето и др. Желаещите да се включат в инициативата граждани и организации могат да заявят участие в срок до 12 март 2016 год. на електронен адрес: varnanamladite@gmail.com Заявки и условия за участие в конкурсната програма могат да се изтеглят от сайтовете на дирекция „Култура и духовно развитие”: www.varnaculture.bg и на дирекция „Образование и младежки дейности”: www.varnanamladite.com при Община Варна или да се получат на място от организаторите. За информация: Радка Тодорова, гл. експерт „Духовност и етноси” тел.: 052/ 820 804; 0884/ 990 637 и Кристин Спасов, гл. експерт „Празници и чествания” тел.: 052/ 820 668; 0885/ 800 862

ГРАФИК НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - 05.01.2016 : 12:12

Уважаеми съграждани, във връзка с промените от вторият етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, влизащи в сила от настоящата 2016г, Ви уведомяваме, че ще се проведат разяснителни събрания по обявеният по -долу график

ГРАФИК НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
МИКРОРАЙОН

ДАТА/ДЕН/ ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

ж.к. „Възраждане" I ж.к. „Младост" I

11.01.2016 г.

/понеделник/ 18:00ч.

ОУ „ Антон Страшимиров" и ПГИ „Иван Богоров"

Актова зала

ж.к. "Възраждане" II ж.к. "Възраждане" IV

12.01.2016 г. /вторник/ 18:00 ч

ОУ „Никола Вапцаров" Актова зала

ж.к. „ Възраждане" III ж.к. „Младост" II

13.01.2016 г. /сряда/ 18:00 ч

ОУ „Неофит Бозвели" Актова зала

ж.к. „ Трошево"

14.01.2016 г. / четвъртък/ 18:00 ч

ОУ „ Добри Чинтолов" Лекционна зала, ет.2

ж.к. „ Победа", ж.к. „ Св. Ив. Рилски", частта от 26-ти м.р., заключена между бул. „Сливница" , ул."Ц. Дюстабанов", бул. Цар Освободител" и ул. „ Струга"

15.01.2016 г. /петък/ 18:00ч

Културен дом на „ Успех" ул. „ П. Стайнов" N0: 3 (клубът, ет.1)

 

От районната администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 04.01.2016 : 09:16

 Администрацията на район „Младост” уведомява собствениците, управителите и наемателите на търговски дружества, търговски обекти и офиси, председателите на управителни съвети на сгради (входове) в режим на етажна собственост и жителите на района, че в кметство „Младост” в работно време на телефони 052 820 871; 052820790 и на e-mail: rnmladost@varna.bg ще се приемат сигнали за нередности,  пропуски и предложения за зимното почистване на територията на район „Младост”, извършвано от екипите на ДЗЗД „Варнастрой 2012”. В неработно време, в почивните и празнични дни, същите могат да се подават при дежурния в район „Младост” на телефон 052 820 865

    

 

 

ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Безплатен куклен театър и концерт на талантите - 18.12.2015 : 13:57

 И тази година в навечерието на Коледните и Новогодишните празници децата на Варна ще получат подарък от кмета на район „Младост“ г-н Христо Христов – безплатно представление на Кукления театър. На 19 декември, от 17 часа, в Grand Mall, осем любими герои ще очакват децата във веселата приказка "Коледни звезди".

Празникът ще продължи с Коледен концерт на талантите на Варна. На сцена ще се изявят малки и големи, пеещи, танцуващи, рецитиращи.

В Grand Mall очакват младите таланти – индивидуални или формации - да се запишат възможно най-бързо за участие в празника.

Записването става на e-mail: a.teneva@grandmall-varna.com.


Програма "Независим живот" - 04.12.2015 : 10:43

От 14 декември започва приемане на документи по програмата "Независим живот" Във връзка с подписан Договор между Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Район „Младост“ при Община Варна с номер BG05M9OP001-2.002-0004-C001 “Комплексни услуги за достоен и независим живот“ – Район „Младост“, гр. Варна по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, от 14.12.2015 г. до 14.01.2016 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа в сградата на Район „Младост“ с адрес: ж.к.“Трошево“ бл. 47 стая 1, ще се приемат документи за лични асистенти и ползватели на услугата „Личен асистент“. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент“ могат да кандидатстват лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване. 15 лица ще бъдат обгрижвани в домашна среда и още 200 души - в създадения за целта Център за предоставяне на комплексни услуги, разположен в сградата на районната администрация. През м.Март 2016 г., след приключване на Проект „ Нови Алтернативи“, ще се включат още 32 потребители в домашна среда и така общата бройка на обгрижваните лица ще стане 247. Срокът за изпълнение на договора е 20 месеца. От 14.12.2015 г. до 08.01.2016 г., всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Район „Младост” адрес: гр.Варна, ж.к.“Трошево“ бл. 47 стая 1 ще се приемат документи за позициите социален работник, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор. Пълна информация за конкретните цели и дейности на проектното предложения, както и за формуляри и срокове за кандидатстване, можете да получите на сайта на РАЙОН “МЛАДОСТ“ www.varna-mladost.com – подменю „Личен асистент“ или на място в районната администрация - гр.Варна, ж.к.“Трошево“ бл. 47 стая 1, както и на телефони: 052 820 879; 052 820 867.

Започна изграждане на нов парк във „Възраждане“ - 11.11.2015 : 18:29

В първия работен ден след полагането на клетва като кмет на Варна Иван Портних даде старт на изграждането на нов парк в жк „Възраждане“. Теренът - от около 30 дка необлагородена територия, се намира над ОДЗ „Делфинче“. На място присъстваха зам.-кметът Христо Иванов и кметът на район „Младост“ – Христо Христов. „Изграждането на парка е мой ангажимент, който поех пред хората. Той е част от усилията, които полагаме за поддържане и увеличаване на зелените зони в града ни“, каза кметът. Проектът предвижда изграждане на алеи за разходка, детски площадки, места за отдих, както и зона за спорт - с 2 игрища за футбол на малки вратички, комбинирано игрище за баскетбол и волейбол, както и площадка за фитнес на открито. Теренът ще бъде почистен от храстите, дърветата ще бъдат запазени, ще бъдат засадени нови декоративни видове. Социализация на зоната включва и мерки по укрепването на дерето. Проектът е на стойност около 2 млн. лв., осигурени от общинския бюджет, а срокът на изпълнение е до края на следващата година. „Надявам се Общинският съвет да одобри паркоустройствения план за кв. „Аспрухово“, където предстоят сериозни промени“, каза Иван Портних. Той допълни, че проектът за зелена зона в „Младост“ също е готов. Продължава работата и в парка в район „Вл. Варненчик“.

СЪОБЩЕНИЕ - 11.11.2015 : 17:08

СЪОБЩЕНИЕ На 12.11.2015г. от 11.00 часа до 17.30 часа започва изплащането на хонорарите на членовете на СИК на територията на район“Младост“. На 13.11.2015г. и от 16.11.2015г. до 20.11.2015г. включително, изплащането ще продължи от 8.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.30 часа. От районната администрация

РЕШЕНИЕ № 384 на Общинска избирателна комисия Варна - 28.10.2015 : 13:53

РЕШЕНИЕ № 384 Варна, 27.10.2015 ОТНОСНО: Обявяване на кмет на район „Младост“ в Община Варна Общинската избирателна комисия във връзка с чл.452, ал.1, ал.2 и ал.3 от ИК и въз основа на данните на всички обработени протоколи на секционни избирателни комисии, за определяне резултатите от проведен избор за кмет на район в Община Варна на 25 октомври 2015г. обявява за избран за кмет на район „Младост“ в Община Варна: Христо Видолов Христов, ЕГН*********, получил повече от половината действителни гласове за избора. На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.26, във вр. с чл.452, ал. 1, ал.2 и ал.3 от ИК, ОИК-Варна РЕШИ: Обявява за избран за кмет на район „Младост“ в Община Варна на I тур: Христо Видолов Христов, ЕГН**********, издигнат от ПП ГЕРБ и получил 14 576 действителни гласа. Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на основание чл.459,ал.1 от ИК.

Безплатен куклен театър за празника на "Младост" - 08.10.2015 : 15:07

 Безплатен куклен театър за празника на "Младост"


 
На 12 октомври "Младост" ще отбележи своя празник. За най-малките жители на района подаръкът ебезплатен куклен театър. Представлението ще бъде на 11 октомври (неделя), от 16.30 часа, в парк "Младост". Актьорите ще разкажат приказката "Дядовата ръкавичка" с много настроение, музика и песни. 

На 12 октомври, в 11.30 часа, ще бъде отслужен Водосвет за здраве, благополучие и дълголетие, в храм "Св.Пророк Илия".

СтартНазад10 предидущи страници [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^