Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168311 всичко

 5 посетители онлайн

Новини

Започва пръскане против кърлежи - Младост 09.04.2013 : 14:02

 

На 23 април  в район "Младост" започва пръскането против кърлежи

 

Графикът за първата масова дезакаризация на обществено значими терени, предоставен от ОП "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация" е следният:

 

Парк "Младост" и ОСРК "Младост" - 23 април

 

Детски площадки, пясъчници, спортни площадки, читалище - 23-26 април

 

Паркове на ЦДГ и ОДЗ - 26 април след 15.30 часа

 

Паркове на учебни заведения - 26 април

 

Дезакаризационните третирания изискват специфични климатични условия. Те се извършват при сухо и тихо време, в температурен интервал 8-24 градуса. В противен случай се постига единствено неправомерен разход на биоциди и почти никаква ефективност. Всички планирани обработки през 2013 година ще бъдат съобразени с тези изисквания.


Среща с доц.д-р Христо Бозов - Младост 01.04.2013 : 14:05

На 3 април от 16 часа в актовата зала на ПГИ "Д-р Иван Богоров"  вр. и. д. кмет на Варна доц. д-р Христо Бозов ще се срещне с жители на район "Младост". Заповядайте!

По повод получените сигнали за сеч - Младост 03.03.2013 : 14:39

По повод получените сигнали за сеч на дървета до блок 116 в ж.к."Младост", ви информираме:
 
На фирма "Консорциум Еко Гарден" ООД е възложено да извърши кастрене на клони на чинари до бл.116 в ж.к."Младост". Дадените указания от район "Младост" включват резитба на "глава" на два чинара, за да се осигури достъп на вишката до останалите пет чинара и да се извърши кастренето. След получен сигнал по телефона, че дърветата се секат, бе направена незабавна проверка. Констатацията: Служителите на фирма "Консорциум Еко Гарден" ООД не са изпълнили дадените от администрацията указания. Извършена е резитба "на глава" не на два, а на всичките седем чинара са изрязани целите корони. Съставен е констативен протокол за това нарушение, който ще бъде изпратен в Община Варна за решение по компетентност. Фирмата пое ангажимент до края на април да засади широколистни дървета в близост до блок 116, като компенсационна програма.
Указанието за кастрене е дадено след получените заявления и сигнали от граждани в районната администрация, че клоните на чинарите, които са в непосредствена близост до блока, опират във фасадата, което нарушава изолацията.

2 съобщения на Община Варна - Младост 06.12.2012 : 08:58


ОБЩИНА ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

На основание чл. 128 ал.1/ДВ бр.17/2009г./ във връзка с § 124 ал.2 от ПЗР към ЗИДЗУТ /ДВ бр.82/2012г./ съобщаваме, че със Заповед № 4722 от 23.11.2012г. на Кмета на Община Варна, е допуснато да се изработи подробен устройствен план на 15 м.р., гр. Варна, съгласно одобрено техническо задание и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на гр. Варна и задължително при спазване на условията на чл.108, ал.2 от ЗУТ.

 ОБЩИНА ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 128 ал.1/ДВ бр.17/2009г./ във връзка с § 124 ал.2 от ПЗР към ЗИДЗУТ /ДВ бр.82/2012г./ съобщаваме, че със Заповед № 4721 от 23.11.2012г. на Кмета на Община Варна, е допуснато да се изработи подробен устройствен план на 16-юг м.р., гр. Варна, съгласно одобрено техническо задание и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на гр. Варна и задължително при спазване на условията на чл.108, ал.2 от ЗУТ.

 


Празнични базари - Младост 23.11.2012 : 14:39

На сайта е публикувана актуална информация за предстоящите празнични базари 2013.

За зимния сезон 2012-2013 - Младост 21.11.2012 : 12:21

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ, УПРАВИТЕЛИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ

НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА СГРАДИ (ВХОДОВЕ) В РЕЖИМ НА ЕТАЖНАТА СОСТВЕНОСТ И ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН„МЛАДОСТ”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Ръководството на районната администрация проведе необходимата предварителна подготовката за осигуряване на нормални условия за живот и работа на живеещите и работещите в район „Младост” през зимния сезон 2012-2013 г. Екипите на ДЗЗД „Варнастрой 2012” имат необходимата техника и готовност за снегопочистването и поддържането на основните маршрути на градския транспорт и при възможност, под ръководството на служители от районната администрация ще осигуряват почистването на улиците и подходите към детските ясли и градини, училищата и по големите хипермаркети и магазини. Като се има предвид недостатъчните финансови средства за снегопочистването на второстепенните улици и междублоковите пространства, нашата дейност през зимата  не може да бъде ефективна без активното съдействие на жителите и фирмите разположени на територията на нашия район, без гражданското чувството на отговорност за подготовката и готовността да работим и живеем в по-трудни метеорологични условия. В тази връзка районната администрация използва възможността да напомни, че всички ние имаме и определени задължения като жители на района произтичащи от Наредбата за действия при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии или усложнени метеорологични условия (обилен снеговалеж, проливни дъждове, силни ветрове и др.), приета с решение на Общински съвет-Варна № 2733-9(34)/16.11.2005 г.

Член 5, ал. 1 от наредбата поставя редица изисквания към собствениците и управителите  на търговски обекти и офиси за предварителната им подготовка за изпълнение на мероприятия по ликвидиране на последствията при бедствия и аварии или при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия: „Задължават се собствениците и/или управителите на търговски дружества, собствениците или наемателите и управителите на търговски обекти и офиси, да предприемат необходимите действия за обезопасяване, разчистване (от сняг, лед, кал, наноси и др.) и ликвидиране на последствията след възникване на бедствия, аварии и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, в прилежащите на сградите и имотите територии (тротоари, алеи, улични платна, паркинги и зелени площи).”

Съгласно чл. 5 ал. 4 конкретни задължения имат  и председателите на управителни съвети (управители) на етажната собственост: „Задължават се управителите / председателите на управителни съвети / в ЖК и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да предприемат необходимите действия за снабдяване и оборудване с с необходимия инвентар / кофи, лопати, гребла за снегопочистване и др./ за участие в ликвидиране на последствията при БА и при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия.”

Член 5, ал. 5 изисква активното включване на всички живущи на територията на района в ликвидирането на последствията възникнали при неблагоприятни метеорологични условия: „Задължават се управителите /председателите на управителни съвети/ в ЖК  и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да организират и предприемат необходимите мерки за обезопасяване, разчистване / от сняг, лед, кал, наноси и др./ и ликвидиране на последствията при БА и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, на прилежащите към сградите и дворовете територии / тротоари, алеи, паркинги и тревни площи/.”

Ръководството на района изразява своята увереност, че с общите усилия на всички държавни институции, фирми и жителите на района ще можем да осъществим  нормални условия за работа и живот през зимата.

 

 

ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Водата от чешма "Света Марина" е негодна за пиене - Младост 22.10.2012 : 14:58

Водата от чешма "Света Марина" е негодна за пиене. Регионалната здравна инспекция изпрати писмо до кмета на район "Младост", с което информира за извършен  лабораторен анализ. Констатацията е, че изследваните проби не отговарят на изискванията за качеството на питейната вода по два микробиологични показатели.

Това крие риск от възникване на здравни неблагополучия при консуматорите, в случай на ползване на водата за питейни нужди, се посочва в писмото от РЗИ-Варна.

На чешмата ще бъде поставена табела с надпис "Водата е негодна за пиене". Гражданите ще бъдат своевременно уведомени след получаване на благоприятни микробиологични и физико-химични резултати от водата на местния водоизточник.

 


Нова заповед - Младост 19.10.2012 : 08:53


Обновена рубрика "Медиите за нас" - Младост 16.10.2012 : 12:15

На страниците на сайта е обновена рубриката "Медиите за нас".

Гости на кмета - Младост 27.06.2012 : 09:36

Ученици от ОУ „Антон Страшимиров” гостуваха на кмета на район "Младост"

u4enici.jpg

10 петокласници и шестокласници от ОУ „Антон Страшимиров" гостуваха на кмета на "Младост" Христо Христов. Децата са от клуб "История на българските институции» с ръководител Тодорка Кирилова. Училището работи по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора", като са сформирани групи и клубове за  извънкласна и извънучилищна дейност под ръководството на директора г-жа Янка Котларова - директор на ОУ „Антон Страшимиров”.

Учениците бяха любопитни да разберат какви са правомощията на един районен кмет, какво може да се направи по проблема с бездомните кучета, кой поддържа детските площадки, как се извършва кастренето на клони, косенето на тревата през лятото и т.н.

Целта на проекта е да се запознаят участниците в клуба със структурата и функциите на местната власт и държавните институции. Те имат за задача да изготвят презентация за цитираните по-долу институции на местната власт, която да представят пред училищната общност. Чрез настоящият проект се създава нов модел за организиране на учениците през свободното им време и ги подготвя в отговорна гражданска позиция чрез разбиране ролите, правата и отговорностите на гражданите и местната власт.

През пролетната ваканция децата се запознаха с историята, структурата и управлението на училище "Антон Страшимиров", а през юни гостуваха и Община Варна, Общински съвет, Областна администрация, РИО-Варна, Варненски районен съд и др.  


СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 6 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^