Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1369467 всичко

 17 посетители онлайн

Новини

Министър Лиляна Павлова дава старт на информационна кампания за санирането във Варна - Съобщение 29.01.2015 : 08:34

 Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще даде начало на информационната кампания за саниране във Варна. В неделя в 11 часа в зала „Пленарна“ на общината министър Павлова ще даде пълна информация за програмата за безплатно саниране. Домоуправителите и всички заинтересовани граждани са поканени да присъстват. Те ще могат да получат пакет документи и  разясняване на стъпките, които трябва да се извървят, за да могат максимално бързо да започнат работа. 

 

„В районните администрации във Варна вече са създадени звена, които ще бъдат в помощ на хората при кандидатстване по националната програма за саниране на жилища“, заяви кметът Иван Портних. Той припомни, че към момента около 900 са кооперациите, които отговарят на изискванията за саниране.

 

„Като община работим по стартиране на процедурите за избор на изпълнители на енергийния одит и технически паспорти, както и за проектиране и изпълнение на обектите. Важно е да не се губи време. Хората, които искат да кандидатстват, максимално бързо трябва да регистрират сдружения на собствениците. Това е техен ангажимент, а всичко останало като организация и логистика ще бъде извършено от общината в тясно взаимодействие с районните администрации“, поясни кметът.

 

Днес МРРБ публикува пакета от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата. Те могат да бъдат открити на адрес:http://www.mrrb.government.bg


Съобщение - 13.01.2015 : 15:27

Уважаеми съграждани,
Във връзка със стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, е необходимо да се актуализират данните за управителните органи на етажната собственост и да се подадат уведомления по чл.46 б от ЗУЕС в районната администрация.
Уточнение:
1. Ако етажната собственост няма управител (управителен съвет), трябва да бъде свикано общо събрание на собствениците и да бъде избран управител (управителен съвет).
2. Управителният съвет (управителят) се избира за срок до две години. Не по-късно от датата на изтичане на мандата е необходимо да се свика общо събрание, на което да се избере нов управител (управителен съвет) на етажната собственост или той да бъде преизбран. До този момент управителят (управителният съвет) продължава да изпълнява функциите си. За всяка промяна в органите на управление на етажната собственост е нужно да се подаде уведомление по образец с актуални данни.

Информация от МРРБ. Брошура с препоръки за Национална кампания за енергийно обновяване на българските домове - 13.01.2015 : 15:17

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради. В нея потребителите се информират, кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които трябва да се направят. Поместена е и информация, какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за недопустим разход по програмата. Брошурата може да бъде намерена на сайта на МРРБ, от където може да бъде изтеглена от тук. До края на месец януари 2015г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува и методическите указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 13.01.2015 : 15:15

До края на месеца ще бъде готова методиката по Националната програма за безплатно саниране на панелните жилищата.
Методическите указания за реализацията на Националната програма за безплатно саниране на панелните жилищата ще бъдат готови до края на месеца. Въз основа на тях общините, на които ще бъде предоставен ресурса за изпълнението, ще избират фирмите, които да извършат конструктивен и енергиен одит, строително-монтажните дейности и строителния контрол. "Програмата за панелните блокове е по принцип само за две години, през които ще финансираме 100% санирането. По-късно включилите се ще доплащат", заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и подчерта още веднъж изискванията за допустимост на сградите, които могат да бъдат обновени по Програмата - жилищни сгради, строени по индустриален способ, с минимум 36 самостоятелни жилищни обекта. Министър Павлова обясни, че ще бъдат санирани само цели сгради. Това означава, че собствениците от всички входове трябва да постигнат консенсус, че искат жилищата им да бъдат санирани безплатно и да регистрират сдружение на собствениците в районната администрация, след като бъдат обявени методическите указания от МРРБ.
Всички стъпки по регистрацията на сдружението за етажна собственост, подаването на заявление за саниране, както и всички мерки за повишаване на енергийната ефективност са напълно безплатни за собствениците на жилищата.

Очакваме силен вятър - 30.12.2014 : 12:06

 Очакваме силен вятър, дежурни екипи следят за зимната обстановка
 
От Националния институт по метеорология и хидрология във Варна предупреждават, че в нощта срещу 31 декември и на 31 декември  през деня вятърът над морето ще е с посока север-североизток и скорост 15-18 м/сек. На 1-ви януари вятърът ще е от север със скорост 15-20 м/сек., следобед  ще се ориентира от север-северозапад и постепенно ще отслабва. Ще се развие значително ветрово вълнение и от нощта срещу 31 декември до обяд на 1-ви януари вълнението на морето ще достигне 4-5 бала.
 В община Варна е създадена организация за добро взаимодействие между институциите. С представителите на ОД на МВР е обсъдена охраната на новогодишните мероприятия, а със служителите на противопожарната служба  - работата по сигнали за паднали дървета и клони. Платната по Аспаруховия мост се обработват с антилед.
Превантивно се правят проверки за неукрепени елементи и предмети по фасади и тераси. Дежурни екипи на фирмата, която поддържа новогодишното осветление, ще следят за аварии. 
Във всички снегопочистващи фирми са организирани дежурства във връзка с очакваните снеговалежи. Имат готовност и за увеличаване на екипите за почистване на улиците. Съвместно с екипи на ВиК ще се реагира на сигнали за течове на вода заради ниските температури.
96 души са настанени в Приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица. Има готовност за настаняването на още 20 души, а при необходимост могат да се монтират допълнителни легла. Заредено е със спално бельо и хранителни продукти.
550 са потребителите на Домашен социален патронаж. Към храната, която днес се разнася по домовете, те ще получат и пакети със суха храна във връзка с наближаващите новогодишни празници. Във всички социалните заведения е създадена необходимата организация и те са заредени с хранителни продукти и гориво.
 В община Варна и във всички районни кметства ще има дежурни екипи по празниците.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 05.12.2014 : 08:22

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Администрацията на район „Младост” уведомява собствениците, управителите и наемателите на търговски дружества, търговски обекти и офиси, председателите на управителни съвети на сгради (входове) в режим на етажна собственост и жителите на района, че в кметство „Младост” в работно време на телефон 052 820871  ще се приемат сигнали за нередности,  пропуски и предложения за зимното почистване на територията на район „Младост”, извършвано от екипите на ДЗЗД „Варнастрой 2012”. В неработно време, в почивните и празнични дни, същите могат да се подават при дежурния в район „Младост” на телефон 052 820865 

    

 

 

ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


За зимния сезон - Младост - 05.12.2014 : 08:17

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ, УПРАВИТЕЛИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ

НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА СГРАДИ (ВХОДОВЕ) В РЕЖИМ НА ЕТАЖНАТА СОСТВЕНОСТ И ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН„МЛАДОСТ”

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

Ръководството на районната администрация проведе необходимата предварителна подготовката за осигуряване на нормални условия за живот и работа на живеещите и работещите в район „Младост” през зимния сезон на 2014-2015 г. Екипите на ДЗЗД „Варнастрой 2012” имат необходимата техника и готовност за снегопочистването и поддържането на основните маршрути на градския транспорт и при възможност, под ръководството на служители от районната администрация ще осигуряват почистването на улиците и подходите към детските градини, ясли, кухни и разливочни пунктове,  училищата и по-големите хипермаркети и магазини. Като се има предвид недостатъчните финансови средства за снегопочистването на второстепенните улици и междублоковите пространства, нашата дейност през зимата  не може да бъде ефективна без активното съдействие на жителите и фирмите разположени на територията на района, без гржданското чувството на отговорност за подготовката и готовността да работим и живеем в по-трудни меторологични условия. В тази връзка районната администрация използва възможнистта да напомни, че всички ние имаме и определени задължения като жители на района произтичащи от Наредбата за действия при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии или усложнени метеорологични условия (обилен снеговалеж, проливни дъждове, силни ветрове и др.), приета с решение на Общински съвет-Варна № 2733-9(34)/16.11.2005 г.

Член 5, ал. 1 от наредбата поставя редица изисквания към собствениците и управителите  на търговски обекти и офиси, за предварителната им подготовка при изпълнение на мероприятия по ликвидиране на последствита при бедствия и аварии или при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия: „Задължават се собствениците и/или управителите на търговски дружества, собствениците или наемателите и управителите на търговски обекти и офиси, да предприемат необходимите действия за обезопасяване, разчистване (от сняг, лед, кал, наноси и др.) и ликвидиране на последствията след възникване на бедствия, аварии и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, в прилежащите на сградите и имотите територии (тротоари, алеи, улични платна, паркинги и зелени площи).”

Съгласно чл. 5 ал. 4 конкретни задължения имат  и председателите на управителни съвети (управители) на етажната собственост: „Задължават се управителите / председателите на управителни съвети / в ЖК и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да предприемат необходимите действия за снабдяване и оборудване с с необходимия инвентар / кофи, лопати, гребла за снегопочистване и др./ за участие в ликвидиране на последствията при БА и при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия.”

Член 5, ал. 5 изисква активното включване на всички живущи на територията на района в ликвидирането на последствията възникнали при неблагоприятни метеорологични условия: „Задължават се управителите /председателите на управителни съвети/ в ЖК  и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да организират и предприемат необходимите мерки за обезопасяване, разчистване / от сняг, лед, кал, наноси и др./ и ликвидиране на последствията при БА и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, на прилежащите към сградите и дворовете територии / тротоари, алеи, паркинги и тревни площи/.”

Член 8, ал. 1 от Наредбата за обществения ред, приета с решение Общински съвет -  Варна с № 5220-12(56)/02,03.08.2007 г. задължава управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват след наваляването на снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за преминаването на пешоходци натрупвания от сняг. Глобата е в размер от 50 до 250 лв. Екипи от районната администрация ще осъщесвяват нобходимия контрол и налагат съответните санкции.

В кметство «Младост» на телефон 052 820871 » в работно време ще се приемат сигнали за нередности, пропуски и предложения за зимното почистване на територията на раион «Младост», извършвано от екипите на ДЗЗД «Варнастрой2012». В неработно време, в почивните и празничните дни същите може да се подават при дежурния в район «Младост» на телефон 052 820865.

Ръководството на района изразява своята увереност, че с общите усилия на всички държавни институции, фирми и жителите на района ще можем да осъществим  нормални условия за работа и живот през зимата.

 

 

ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чистят деретата в район "Младост" - 19.11.2014 : 15:04

1411193.JPG1411194.JPG 
В район "Младост" започна почистването на участъци от отводнителни (охранителни) канали и дерета. Дейностите се извършват от фирма "Никман Канал Сервиз". Екипите започнаха работа в края на миналата седмица в канала успоредно на бул."Трети март". Обектът е почистен от битовите, строителни,едрогабаритни и растителни отпадъци, както и от наноси. Извършва се резитба на храсти и дървета и почистване на паразитна растителност. Очаква се в началото на следващата седмица работниците да започнат почистването на Елпромско дере. След това дейностите ще продължат и в останалите четири - дере СО "Пчелина" - участъка преминаващ през "Възраждане" III и след моста на ул."Поп Димитър", дере СО "Сълзица", дере ЗПЗ-север и дере Пеячевич. Крайният срок за аварийното почистване на замърсените участъци от отводнителните (охранителни) канали и дерета в район "Младост", според представения от фирмата график, е 22 декември.

Започна частичен ремонт на асфалтови настилки - 19.11.2014 : 12:41

1411191.JPG1411192.JPG 
Частичен текущ ремонт на асфалтови настилки започна днес в район "Младост". Строително- монтажни дейности ще се извършват по булевардите "Цар Освободител", "Република", "Трети март" в частта на ж.к "Възраждане" II и III и по 20 улици. Участъците, които ще се ремонтират са с обща площ 2000 кв.м. Приоритетно са включени основни улици и такива, по които се движи масов градски транспорт - ул."Вяра", ул."Петко Стайнов", ул."Блян",ул."Вярност", ул."Младежка",ул."Ивац",ул."Тихомир",ул."Цар Св.Тертер" и др. Изпълнител на частичния ремонт на асфалтовите настилки е ДЗЗД "Варнастрой 2012", а възложител е Община Варна. Срокът за изпълнение е 06.01.2015г. .

УКАЗАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ - 16.10.2014 : 15:54

 УКАЗАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

 

Редът и сроковете за съставяне на технически паспорти за строежите са регламентирани в Наредба №5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите. В тази връзка е издадена и Заповед №1962/13.06.2014г. на Кмета на Община Варна.

Техническите паспорти на съществуващи строежи се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

1.    за първа, втора и трета категория – до 31 декември 2014г.;

2.    за четвърта категория – до 31 декември 2016г.;

3.    за пета категория – до 31 декември 2018г.

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж е необходимо обследване за установяване на техническите му характеристики.

Обследването на строежите се извършва от технически правоспособни лица с пълна проектантска правоспособност въз основа на договор за възлагане със собствениците илиупълномощен техен представител. След приключване на обследването възложителя /собственика/ приема с приемо-предавателен протоколдоклада от изследването и съставеният технически паспорт. Техническият паспорт се изготвя в два екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя, както и на магнитен носител, един екземпляр за възложителя и един за органа, който го регистрира. Възложителят предоставя заверено копие от регистрираниятехнически паспорт на строежа и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

В раздел на техническия паспорт са предвидени сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа. Задължение за поддържане на безопасната експлоатация на строежа в съответствие с действащите нормативни актове е на собствениците, които следва дасъставят график за изпълнение на посочените в техническия паспорт мерки.

В случай на съсобственост на строежа - собствениците възлагат с договор съставянето на техническия паспорт.

         Техническият паспорт се регистрира в районната администрация по местонахождение на строежа. Един екземпляр се връща на възложителя, а другият екземпляр заедно с магнитния носител остава в общинската администрация.

 

В случай, че собствениците не предприемат действия по съставянето на технически паспорт на сградата, на която са собственици и не регистрират същия в указаните срокове, т.е. не изпълнят изискванията на Наредба №5/2006г. и  Заповед №1962/13.06.2014г. на Кмета на Община Варна на всеки собственик ще му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, съгласно чл.232, ал.9 от ЗУТ, който гласи: „Наказва се с глоба от 100-300лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете от наредбата…“


НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г. изм. и доп., бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г. и бр. 2 от 2013 г.) - за информация моля посетете сайта:
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=489

 НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете  строежи-за информация моля посетете сайта:
 http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=484

 


СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^