Новини

Ново работно време на администрацията - Младост 08.03.2010 : 12:49

Ново работно време на администрацията

От 8.00 до 17.00 ч. без прекъсване ще работи от началото на март 2008 г.  Информационният център в район „Младост”. Така се удължава  времето за обслужване на гражданите. Служителите, които работят във фронт офиса  ще се редуват, за да отговорят на новите изисквания. Почивните дни остават събота и неделя.

За да спестят време, гражданите могат да получат предварителна информация за услугите на районната администрация и  документите, които се изискват от сайта на района, откъдето могат  да изтеглят и бланките за конкретната услуга.

Специална анкета ще проверява как гражданите оценяват предлаганите услуги от районната администрация. Обратната връзка ще позволи да се подобри обслужването и да се видят проблемите  и пречките при ежедневните служебни контакти на администрацията с гражданите. Такава анкета ще се прави най-малко два пъти годишно.

Информационният център работи от началото на 2006 г. Той  обслужва гражданите на  принципа „едно гише”. Целта е да се осигури един вход и изход на документите, подавани в районната администрация. Наред с услугите по „Гражданско състояние”, ”Архитектура и градоустройство”, „Инженерна инфраструктура”, ”Търговска и рекламна дейност”, ”Собственост и жилищно настаняване”  и адресна регистрация,  се издават  служебни бележки за липса на задължения към Община Варна. 

Центърът е съобразен с изискванията за хора с увреждания.


Да направим заедно район "Младост" най-зеления във Варна - Младост 08.03.2010 : 12:40

Да направим заедно район "Младост" най-зеления във Варна

Програма за „Развитие и доизграждане на зелената система на район „Младост”  ще бъде изготвена до месец. За целта е създадена експертна група, в която участват еколози, озеленители и специалисти от районната администрация. Предварителната работа включва изработване на зелена карта на „Младост”. Ще се извърши и паспортизация на всички дървесни видове, храсти и зелени площи. Eкспертната група е отворена и в нея могат  да участват  още специалисти, които  смятат, че ще бъдат полезни със своите знание и умения

С изработването на програмата жителите на района ще получат подробна и точна информация за намеренията на администрацията по въпросите на зелената система за следващите четири години. За да се отговори максимално на техните очаквания предложения могат да постъпват на горещия телефон или на сайта на „Младост”. Така освен специалистите и гражданите ще участват чрез своите мнения и предложения в утвърждаването на „Младост” като район, запазил и обогатил зелените си площи. Програмата  ще отговори  и на много въпроси на хората, свързани със съдбата на растителността около блоковете и за възможностите на различни компенсаторни програми по озеленяване. Тя ще бъде отворена за допълване и доразвиване.

Идеята на кмета на „Младост” Йорданка Юнакова е да бъдат създадени подобни експертни групи  по  различни обществено значими въпроси. Възможността да се внасят предложения, да се изразява мнение и се правят коментари  чрез  сайта на района дава възможност за участие на повече хора при решаване на важни за тях проблеми.

С тази инициатива  продължава и работата по програмата „Заедно за всички”,  в която вече близо три години  участват представители на бизнеса, неправителствени организации,  гражданите и районната администрация. 


Четири екипа от специалисти ще проверят в продължение на две седмици обектите в района - Младост 08.03.2010 : 12:39

 Четири екипа от специалисти ще проверят в продължение на две седмици обектите в района

Четири екипа ще извършат технически оглед и проверка на всички надписи и информационно –  указателни табели  в  „Младост”. Нареждането на кмета на района Йорданка Юнакова  е в  интерес на сигурността, безопасността на движението и спокойствието на гражданите и във връзка със заповед на кмета на града. Специалистите ще проверяват разрешителните  за поставяне на табелите, дали те отговарят на изискванията и тяхното състояние. При установени нередности собствениците ще бъдат задължавани незабавно да предприемат мерки, включително и демонтиране.

В случай на отказ демонтирането ще става от органите на община Варна за сметка на собствениците. При проверката, която започва от 10 януари ще се оглежда  и състоянието на териториите прилежащи към обектите, почистването им и тяхната поддръжка. Техническият оглед ще  продължи 14 дни, а контрола за изпълнението на заповедта е възложен на новия  зам. районен кмет инж. Мария Георгиева. Наредбата за обществения ред,  приета от Общински съвет – Варна, задължава собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват снега, ледените висулки и създадените пречки пред гражданите и предвижда глоба при неспазване на изискването от 50 до 250 лв. От 100 до 500 лв. е глобата, ако не се поддържа естетичен вид и чистота в периметър от 3 м пред производствени, административни, обществени сгради, както и складове, гаражи, паркинги и др. имоти.


Да посрещнем заедно Нова година с Драго Драганов, Кичка Бодурова, Десислава Добрева и ДесиСлава - Младост 08.03.2010 : 12:39

Да посрещнем заедно Нова година с Драго Драганов, Кичка Бодурова, Десислава Добрева и ДесиСлава

 И тази година по традиция жителите на район „Младост” ще посрещнат Новата година на открито. Празничната програма започва около полунощ в парк „Младост”. Водещ ще бъде Драго Драганов, който ще зарадва своите почитатели  и с изпълнението на популярни и обичани песни. В програмата ще участват още Кичка Бодурова и Десислава Добрева.

Двете певици прекарват част от времето си в САЩ, но в празничната нощ ще пеят за жителите на „Младост”. ДесиСлава е другата изненада за тези, които ще излязат, за да посрещнат  на открито 2008 година. Голяма светеща елха ще зарадва деца и възрастни. Точно в 00.45 часа кмета на „Младост” Йорданка Юнакова ще поздрави жителите на района с Новата година. Празничната нощ ще завърши със светлинно шоу. 


Ледената пързалка в район "Младост" очаква първите си посетители - Младост 08.03.2010 : 12:38

Ледената пързалка в район "Младост" очаква първите си посетители

Ледената пързалка  в спортно - развлекателния комплекс „Младост” ще  заработи малко преди празниците. Билетът за вход е 4 лв., за наем на кънки  се плаща 3 лв., а за гардероб -  1 лв. Ученици и студенти ще ползват   50 процента намаление на входния билет. Той осигурява пързаляне в продължение на час и половина.

Общинското предприятие „Спорт за всички”, което стопанисва спортния комплекс уверява, че пързалката може да се ползва от 100 души едновременно, без това да създава неудобства. Няма да има почивни дни, а пързалката ще е отворена по 12 часа дневно дори при високи летни температури.


След 2 години район "Младост" с нов стадион - Младост 08.03.2010 : 12:36

След 2 години район "Младост" с нов стадион

Председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов и изпълнителният директор на „Химимпорт” АД Марин Митев подписаха концесионния договор за спортен комплекс „Младост”. Той включва строителство, изграждане и експлоатация на комплекса. Лекоатлетическият стадион трябва да бъде построен за 26 месеца след издаване на строителната виза.

Инвестицията е на стойност над 26 млн. евро . Срокът на концесията е 35 години. Комплексът ще е на площ над 30 дка. Предстои публично представяне на проекта.

 


70 души с нарушено зрение получиха дипломи за компютърни умения - Младост 08.03.2010 : 12:36

70 души с нарушено зрение получиха дипломи за компютърни умения

70 незрящи, завършили успешно курс „Оператор на компютър” получиха свидетелства за професионална квалификация. Дипломите връчи кмета на район „Младост” Йорданка Юнакова. Заедно със сертификата курсистите, които имат компютър получиха и специални четящи устройства тип „Джоус”.

Обучението се реализира в рамките на проект по програма ФАР, РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ - BG 2004 / 006-070.01.01.12 „Развитие на възможности за професионално обучение на хора в неравностойно положение”. Проектът е единствения по който толкова голям брой бенифициенти са получили услугата.

В заключителния етап на курса обучаваните са запознати с програми, използвани при упражняване на длъжности като: системен оператор на компютърни мрежи, оператор в Бърза помощ, оператор в системата на таксиметровите превози, оператор в хотел – подходящи за заемане от хора със зрителни увреждания.

Участниците в професионалното обучение са предварително подбрани след проучване на документи и проведени интервюта от фирмата-партньор по проекта „Авангард Персонал Консултинг” ООД, която има многогодишен опит в предлагането на социални услуги на хора с увреждания. Фирмата се ангажира и с провеждането на тренинги за социални компетенции, подготовка и управление на кариерни планове, както и с трудовата реализация на участниците в проекта.

Другата организация партньор - фондация „Хоризонти” създаде и апробира дистанционна система за професионално обучение. Специалистите на организацията /които също са незрящи/ се ангажират с оборудването на учебните зали и закупуването на софтуер, приспособен за слепи потребители, както и обучението по професията „Оператор на компютър”.

Община Варна – Дирекция Образование, като асоцииран партньор способства за огласяването на проектните дейности и включването на повече заинтересовани към мисията за подобряване качеството на живот на хората с увреждания.

С обзавеждането на модерен център за професионално обучение, идеята е Варна да се утвърди като център, предоставящ възможност за професионално обучение и трудова реализация за хора със специални потребности.

Ръководител на проекта е Ивелина Кръстева.


60 броя туя ще бъдат залесени в район „Младост” по проекта "Заедно за всички" - Младост 08.03.2010 : 12:35

60 броя туя ще бъдат залесени в район „Младост” по проекта "Заедно за всички"

60 броя туя ще бъдат залесени в район „Младост” на 23 ноември. Една част от тях ще отделят от уличното движение площадката до бл. 66 , която се ползва от децата в новооткритата група към детска градина ”Звънче”. Другите ще са поставени около детската площадка южно от бл. 3 в „Трошево” зад ОУ „Добри Чинтулов”.

Занемарената от години площ беше почистена в края на лятото. Детските съоръжения са освежени, поставени са и нови пейки. Растенията ще предадат по завършен и приятен вид на площадките. Туята е перфектна за създаване на жив плет. Тя расте бързо, не е капризна за отглеждане и се оформя лесно.

Залесяването на двете площи е поредната инициатива от проекта ”Заедно за всички”. Работата по него започна преди повече от две години по идея на кмета на района Йорданка Юнакова. Целта е с участието на бизнеса, гражданите, неправителствени организации и районната администрация да се работи за привлекателна и хармонична жизнена среда в „Младост”. Озеленяването е една от основните теми, които ще бъдат в центъра на вниманието на кмета на района по време на втория и мандат.


Обучение на хора с увреждания - Младост 08.03.2010 : 12:35

Обучение на хора с увреждания

От 24-и септември започва обучение на хора с увреждания как да преодоляват бариерите по пътя си в града. То е в рамките на стартиралия проект „Варна на равните възможности” на Българската социалистическа партия и неправителствени организации.

Тренингите ще се извършват на специално изработени за целта рампа и стълби, на които ще бъдат демонстрирани техники за  безопасно изкачване и слизане с инвалидна количка.

Обучението е под наслов „Преодолей бариерите” и ще продължи една седмица. Началото  на  нестандартните  уроци  е  на 24 септември /понеделник/ от 12 .00 ч. в дома на културата на съюза на слепите на ул.”Петко Стайнов”.

Обучението се провежда със съдействието на кмета на район „Младост” Йорданка Юнакова. В рамките на проекта по нейна инициатива  ще бъдат раздадени  над 100 кукли в народни носии. Те са изработени от хора с увреждания от фондация ”Роден край”. Куклите  – символ на проекта ще получат показалите съпричастност към проблемите на хората в неравностойно положение.

Готови са архитектурните проекти за рампите, които ще бъдат поставени в 17-те училища в района.


Лекоатлетически стадион за 26 млн.евро ще бъде изграден в „Младост” - Младост 08.03.2010 : 12:34

Лекоатлетически стадион за 26 млн.евро ще бъде изграден в „Младост”

Лекоатлетически стадион за 26 млн. евро ще бъде изграден в „Младост”. Първата копка  направи  на 24 септември кмета Кирил Йорданов, председателя на Общинския съвет Борислав Гуцанов и Тихомир Митев - един от основните акционери във фирма „Химимпорт”, спечелила концесията на терена.

Стадионът ще разполага с над 5 хил. седящи места, 18 коридора за бързо и дълго бягане, съоръжения за всички лекоатлетически дисциплини. Предвидено е изграждането на  игрища и тенис кортове. Ще бъде построен  и спортен център с леглова база, фитнес зала, басейн, магазини и др.

Концесията е за 30 години.


СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 1 следваща страницаНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^