Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1358028 всичко

 7 посетители онлайн

Новини

Конкурс - Младост 06.04.2012 : 12:15

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед №58/04.04.2012 г. на Кмета на район „Младост" конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ”ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”. За подробности кликнете ТУК.


Решение на РИОС - Младост 12.03.2012 : 12:10

В раздел Обявления е публикувано Решение № ВА 32 - ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Временно съхраняване на излезли от употреба МПС” в ПИ 10135.3514.116 с възложител „Одисей 41” ООД, гр. Варна.

За цената на парното - Младост 23.02.2012 : 16:04

 

Няма да вдигат цената на парното във Варна

 

Цената на парното и топлата вода във Варна няма да се вдига. „Правим всичко възможно да запазим цената и дори търсим начин да е намалим”, обявиха пред медиите от ръководството на „Далкия Варна”. На пресконференцията присъства и зам.-кметът на „Младост” г-н Евгени Дянков, който подчерта, че добрите практики за сътрудничество с дружеството ще продължат да се развиват. Един от последните примери е участието на представител на Далкия в проведените през януари срещи с домоуправителите, на които се обсъжда и темата за санирането на жилищните сгради.

От дружеството обявиха още, че през 2012-та година ще има отстъпки за лоялните и специалните клиенти. В жилищните сгради, където над 70% от клиентите ползват отопление и топла вода ще имат нови безплатни входни врати, като така ще се намалят и топлинните разходи. За специалните клиенти (входовете, където 95% ползват парно и топла вода) ще има отстъпка от 20% върху сумата на годишната фактура.

В момента дружеството работи по пилотен проект за санирането на един вход, който ще бъде или в „Младост” или във „Владиславово”. Той се разработва съвместно с програмата REECL  и националната асоциация на домоуправителите, за да се демонстрира позитивите на топлоизолираните жилища.

През януари тази година абонатите са консумирали 10% повече енергия, в сравнение с януари миналата година. Въпреки това само 15% от сметките са над 150 лева, отчетоха още от дружеството.

Според направено проучване клиентите на „Далкия Варна” дават оценка 4.65 за качеството на услугите.

През миналата година цената на топлоенергията във Варна е била сред трите най-ниски в България. Пред нас са Плевен и Бургас.

 


Започват проверки - Младост 10.02.2012 : 15:31

Започват проверки на преместваемите обекти за търговия 

В район „Младост” започват проверки на преместваемите обекти за търговия, разположени върху общинска земя. Ще бъде измервана площта, която заемат. Комисията ще трябва да установи дали плащаният от собствениците наем отговаря на реалната територия, на която е разположен обектът.  Проверката ще се извършва поетапно в шестте микрорайона. До края на март трябва да бъде готов докладът с констатациите и предприетите мерки. Той ще бъде представен в Община Варна.


Незаконни транспаранти - Младост 10.02.2012 : 15:30

Свалиха незаконните транспаранти в „Младост” 

Всички незаконно поставени транспаранти на територията на район „Младост” вече са демонтирани. В края на януари комисия извърши проверка на рекламните съоръжения, разположени върху парапетите в разделителните ивици на булевардите. Констатирано бе, че за 52 от транспарантите няма издадени разрешения за монтаж от районната администрация и съответно няма договор с Община Варна.

След като бяха информирани собствениците на фирмите-нарушители на Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Варна, 22 от съоръженията бяха доброволно демонтирани. Останалите 30 бяха свалени от фирма „Стимекс” (определена от Община Варна и посочена в заповедта на кмета Кирил Йорданов за премахване на незаконните съоръжения) в присъствието на  представители на район „Младост” и на общинската администрация.

„Проверки за незаконни рекламно-информационни елементи ще има всеки месец. Ще бъдем безкомпромисни към нарушителите, особено към онези, за които се оказва практика да не спазват закона”, заяви кметът на „Младост” Христо Христов. 


Вие питате - ние отговаряме - Младост 03.02.2012 : 15:37

На страниците на сайта вече е най-новата ни рубриката „Вие питате – ние отговаряме”. Ако не можете да откриете вашия отговор тук, пишете ни на електронните адреси: rnmladost@abv.bg и rnmladost@gmail.com


Почистете снега и леда от тротоарите - Младост 27.01.2012 : 11:09

 

На вниманието на домоуправителите и собствениците на магазини и офиси:

 Почистете тротоарите от снега и леда! 

Районната администрация напомня, че собствениците на магазини и офиси са длъжни да почистят от сняг и лед тротоарите и прилежащите площи към обектите. Задължение на домоуправителите е да организират почистването пред блоковете.  Това се регламентира в Наредбата за действия при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии или усложнени метеорологични условия (обилен снеговалеж, проливни дъждове, силни ветрове и др.), приета с решение на Общински съвет-Варна № 2733-9(34)/16.11.2005 г.

От днес служители на района започват да извършват проверки и да налагат глоби при констатиране на непочистени тротоари.

 


Покана - Младост 30.12.2011 : 18:54

 

П О К А Н А

 Кметът на район “Младост”, г-н Христо Христов, кани на среща председателите на управителни съвети/управителите на жилищни сгради по проблемите, свързани с управлението на етажната собственост. 

График за провеждане на срещите:

 

 

дата

 

ден

 

час

 

м.р. /квартал

 

място

10.01.2012г.

вторник

18:30

ж.к. “Трошево”

актовата зала на ОУ "Д. Чинтулов"

12.01.2012г.

четвъртък

18:30

ж.к. “Младост”

актовата зала на ПГИ "Д-р Ив. Богоров"

17.01.2012г.

вторник

18:30

ж.к. “Възраждане”

актовата зала на ОУ "Н. Вапцаров"

19.01.2012г.

четвъртък

18:30

кв. “Св. Ив. Рилски”

зала на I етаж в ОУ "Св. Ив. Рилски"

23.01.2012г.

понеделник

18:30

ж. к. “Победа” 26 м.р.

клуб на пенсионера на ул. "Ц. Дюстабанов"

 

 


Подготовка за зимата - Младост 06.12.2011 : 11:12

 


ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМАТА 

Осигуряване  на нормален живот и работа  през зимния период на жителите на район “Младост” – това бе темата на работната среща  под ръководството на кмета на района Христо Христов. Присъстваха представители на фирми и държавни институции.Ръководството на района запозна участниците с предварителната подготовка извършена от администрацията:

- обновяване на състава на аварийните групи за обход и назначаването на служители от районната администрация за пряко ръководство на екипите на фирмите за снегопочистване.

- актуализиране на  картата за снегопочистването в района

- заявка до Община Варна за допълнителното опесъчаване и обработване с луга на проблемни участъци от уличната  мрежа, свързани с  важни обекти от територията на района - училища, детски градини и ясли, детски кухни и разливочни пунктове.

Представителите на „Инжстройинженеринг”ЕООД, „Хидрострой” АД,( снегопочистващите фирми) „Титан”ЕООД, „ВиК” ООД, „ЕОН-България-Мрежи” АД, „Примагаз” АД, „Консорциум-агроспектър” ООД, „Никман канал сервиз, „Емо” ООД, ІІІ РУ на Полицията, І и ІІІ РС „Пожарна безопасност и защита на населението” на основата на натрупания опит направиха   конкретни предложения за подобряване на организацията и взаимодействието при снегопочистването на основните пътни артерии, второстепенните улици, спирките, подлезите и подходите към селищните образования. Предложенията  ще бъдат включени в актуализацията на “Плана за защита на населението при интензивни снеговалежи, силни ветрове и ниски температури в район „Младост” през 2011-2012 г.”.

Подготовката за работа в зимни условия ще продължи с почистването  и продухването на шахтите от канализационната мрежа в района. Ще продължи възстановяването на пътната маркировка в района, както и обновяването и поддържането на уличното и алейно осветление.

От администрацията на района напомнят,че очакват подкрепата на управителите на големите хипермаркети и молове, фирми и предприятия  за навременна реакция при  обилен снеговалеж и усложнена обстановка. Председателите на етажната собственост също имат определени задължения по снегопочистването съгласно приетата от Общински съвет Варна ”Наредба за действие при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии или усложнени метеорологични условия(обилни снеговалежи, проливни дъждове, силни ветрове и др.)”.

 


Нови кътове за отдих - Младост 16.11.2011 : 15:40

 

Нови места за отдих

Три беседки, маси и пейки изработени от “Тих труд” ЕООД – Варна ще се използват за създаване  на няколко къта за отдих  в район “Младост”.С това завършва  първия етап от инициативата “Аз, ти, ние – заедно за добро!”  на района, която е част от кампанията “Посади идея, сподели опит, отгледай мечта!”  на Обществен фонд за гражданите на Варна. През м. юни 2011 г. районната администрация постави началото на благотворителната кампания, като   се включи с  200 лв. лични средства. Общественият фонд за гражданите на Варна работи за развитие на местното дарителство. Принципите на неговото  управление позволяват прякото участие на гражданите и дарителите.

Изработването на парковата мебел е възложено на “Тих труд” ЕООД, като  целта е хората в неравностойно положение  и тяхната производствена дейност да бъдат стимулирани. Общата стойност на поръчката е 2880 лв. като половината средства са от дарения, а другата част са осигурени от Обществения фонд за гражданите на Варна. Беседките ще бъдат поставени във “Възраждане” І, ІІ и ІV м.р., маси с пейки ще има във “Възраждане” ІІ и в “Победа”. Пейки са предвидени за “Младост” ІІ м.р.,“Трошево”, “Победа” и “Възраждане” І м.р. Местата, където ще се изградят кътовете са определени с активното участие на домоуправители и жители на района.

С инициативата “Аз, ти, ние – заедно за добро” район “Младост”  реализира идеята за създаване на места за почивка, съобразени с околната среда и нуждите на  гражданите, които със своето отношение и съпричастност подпомагат създаването на по-добра среда за живеене. Акцент в работата по инициативата е личния труд и принос на гражданите, които не само да ползват изграденото, но и полагат грижи за неговото стопанисване и поддръжка.

 

 


СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ] 1 следваща страницаНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^