Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1358028 всичко

 8 посетители онлайн

Новини

Пилотен проект за изграждане на център за възрастни хора - Младост 11.10.2011 : 14:23

ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В "МЛАДОСТ"

 

Изграждането на Център за възрастни хора в район "Младост" е първият в България проект за устойчива архитектура.Той  е дело на студентите от Архитектурния факултет при Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Проектът  е разработен в рамките на международен уъркшоп "Устойчива архитектура – една възможна архитектура" с ръководител проф. д-р арх. Масуд Есмайллу от Университета по архитектура във Венеция, Италия. 

 

“Аз, ти, ние – заедно за добро!” е мотото на  кампанията  за реализиране на проекта. Тя обединява усилията на район „Младост”, ВСУ „Черноризец Храбър” и Обществен фонд за гражданите на Варна. Сътрудничеството между институции и граждани е модел за партньорство, в който се включват  висше учебно заведение, местна власт, обществен фонд и гражданите.

Ролята на Фонда в благотворителната кампания, е да предостави възможност за пряко участие на гражданите и бизнеса за изграждане на Център за възрастни хора в район “Младост”. 

Архитектурният проект, който е създаден за определен терен, е разделен на квадратчета, които имат различен цвят и съответстват на  различна сума. Всеки дарител може  да си купи   квадратче, тоест част от проекта. Това е практика позната в Европа и доказала своята ефективност.

Принципите на фонда позволяват  дарителите да следят за прозрачността и ефективното използване на дарените средства.

Повече


Пръскане срещу комари - Младост 19.07.2011 : 10:48

ТРИ   ДНИ   В "МЛАДОСТ"  ПРЪСКАТ СРЕЩУ КОМАРИ

 

На  19, 20 и 21 юли 2011 г. в район “Младост” от 6.00 до 10.30 ч. се извършва пръскане срещу комари. Във връзка със зачестилите сигнали от граждани ще  бъдат обработени общо 1313  дка . Площите, които  фирма “КЕН” ЕООД ще третира с препарати са:

 

парк “Младост”- 25 дка

парк “Елин Пелин” – 6 дка

площите около Параклиса – 10 дка

ж.к. “Младост” І м.р. – 200 дка

ж.к. “Младост” ІІ м.р. – 181 дка   

ж.к.”Възраждане”  І м.р. – 109 дка

ж.к.”Възраждане” ІІ м.р. – 181 дка

ж.к. “Възраждане” ІІІ м.р. – 72 дка

ж.к. “Възраждане” ІV м.р – 50 дка

ж.к. “Трошево” – 100 дка

16 м.р. – 32 дка

15 м.р. – 34 дка

26 м.р. – 30 дка

Дерета - 283 дка

 


Съобщение - Младост 13.07.2011 : 13:48

На страниците на сайта е публикувано Съобщение във връзка със Закона за гражданска регистрация, касаещо лицата променили настоящия си адрес.


Мерки за недопускане на пожари - Младост 04.07.2011 : 15:28


Аз, ти, ние - заедно за добро! - Младост 14.06.2011 : 15:10

 АЗ, ТИ, НИЕ - ЗАЕДНО ЗА ДОБРО!

 


               
“Аз, ти, ние – заедно за добро!” това е новата  инициатива на район “Младост”, която е част от кампанията “Посади идея, сподели опит, отгледай мечта!”  на Обществен фонд за гражданите на Варна. Кампанията има за цел във всеки варненски район да се реализира обществено значим проект с подкрепата на районната администрация и прякото участие на гражданите и бизнеса.
           Район „Младост”, чрез проекта си „Заедно за всички” е доказал през годините успешния модел на партньорство между местната власт, неправителствения сектор, жителите на района  и бизнеса. В резултат на това сътрудничество  са създадени многобройни обекти  от обществена полза - паркове, шест  клуба на пенсионера, спортни терени, места за отдих.
            Общественият фонд за гражданите на Варна работи за развитие на местното дарителство. Принципите на управление на Фонда позволяват прякото участие на гражданите и дарителите, които определят  приоритетите на местното развитие.
            С инициативата “Аз, ти, ние – заедно за добро” на район “Младост”, който първи се включва в  проекта се слага  началото на благотворителна кампания за набиране на средства. В района инициативата  е насочена към изграждане на няколко къта за отдих – с беседки, маси, пейки за почивка. Изработването на парковата мебел ще бъде възложено на “Тих труд” ЕООД, като  целта е хората в неравностойно положение да бъдат стимулирани и се подпомогне тяхната производствена дейност. Идеята е  създаване на места за почивка съобразени с околната среда и нуждите на  гражданите, които със своето отношение и съпричастност активно да участват в създаването на по-добра среда за живеене.
                Очакванията са със средства да се включат не само хората от бизнеса, но с малки суми да участват и жителите на района. Акцент в работата по инициативата е личния труд и принос на гражданите, които не само ползват изграденото, но и полагат грижи за неговото стопанисване и поддръжка.
                          Проектът “Заедно за всички” е  създаден по идея  на кмета на район “Младост” Йорданка Юнакова. Той обединява усилията на гражданите, районната администрация, бизнеса и неправителствените организации. Това дава възможност   в района да се  реализират инициативи без да се използват средства  от бюджета на общината. Проектът разчита на съпричастност  на бизнеса към възможността за подобряване на жизнената среда, готовността на гражданите  да участват с безвъзмезден труд, неправителствените организации да се включи  чрез различни инициативи и районната администрация.
                          Първата голяма инициатива по проекта “Заедно за  всички”, доказала своята необходимост и жизненост  е  обновяването  и възстановяването на   парк "Младост”, който се превърна в традиционно място за посрещане на празници на открито, любим кът за разходки  и отдих.  

 За добър старт на кампанията районната администрация  се включи с 200 лв. лични средства.


График за косене - Младост 03.06.2011 : 10:24

На страниците на сайта е публикуван "График за косене на тревните площи в район "Младост" за 2011 година. 

Резултати от конкурс - Младост 27.05.2011 : 14:23

       Уведомяваме кандидатите, явили се на конкурса - решаване на тест, че няма допуснати до интервю, тъй като няма изискуемия резултат от теста - минимум 4 точки (31 верни отговора).
        Резултатите от писмения изпит са обявени на Информационното табло в сградата на район "Младост", ж.к. "Трошево" бл. 10, ет. 2 на 27.05.2011 след 13 часа.

Допуснати кандидати до конкурса за "мл. юристконсулт" - Младост 25.05.2011 : 17:06

 

 

 

С П И С Ъ К

 

 

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

”МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” ПРИ РАЙОН”МЛАДОСТ”- ОБЩИНА ВАРНА

 

            Въз основа на решението на конкурсната комисия от 18.05.2011 год. по чл.20 ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 24 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г./ са допуснати до участие

в конкурса за  длъжността “Младши юрисконсулт”, в дирекция ”Обща администрация” при  район “Младост”, следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме фамилия

 

на кандидата     

Представени  ли

са всички документи, които се

изискват според

 

обявата    

Удостоверяват ли

представените документи съответствие на

кандидата с обявените

минимални и специ-

фични  изисквания за

длъжността

Основание

за недопускане

 

1

 

Александър Божидаров Балтаджиев

да

да

 

 

2

 

Анна Стефанова Ковачева

да

да

 

 

3

 

Валентин Илиев Вълчев

да

да

 

 

4

 

Валентина Петрова Атанасова

да

да

 

 

5

 

Елисавета Емилиянова Славова

да

да

 

 

6

 

Ивайло Йорданов Йорданов

да

да

 

 

7

 

Илиана Гочева Вълчева-Стефанова

да

да

 

 

8

 

Ирина Павлинова Иванова

да

да

 

 

9

 

Кремена Михайлова Тороманова

да

да

 

 

10

 

Пламен Тодоров Велков

да

да

 

 

11

 

Радостин Христов Георгиев

да

да

 

 

12

 

Стефка Красимирова Калчева

да

да

 

 

13

 

Стоян Лозков Димитров

да

да

 

 

14

 

Теодора Стефанова Димитрова

да

да

 

 

15

 

Христина Александрова Александрова

да

да

 

 

16

 

Юлия Миленова Стоева

да

да

 

 

             Не се допуска до участие в конкурса за  длъжността “Младши юрисконсулт”, в дирекция ”Обща администрация” при  район “Младост”,   следния кандидат:

№ по ред

Име, презиме фамилия

на кандидата

Основание за недопускане

 

1

 

Галя Николаева Георгиева

Чл.20, ал.2 от НПКДСл

 

            Допуснатите  до участие в конкурса кандидати  да се явят:

§   на тест на  27.05.2011г.от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”Трошево”

бл. 47, ет.1, стая № 2;

§   за успешно преминалите  теста,  интервюто   ще се проведе на 28.05.2011г.от 10.00 часа в сградата на  Район”Младост”, жк.”Трошево” бл. 10, ет.2, стая № 24.

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Н.Миливоева/

 

18.05.2011г.

гр.Варна


Решение ВА 51-ПР/2011 - Младост 12.05.2011 : 16:08

Публикувано е Решението на РИОСВ № ВА518-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздейсвтието върху околната среда.

Нов клуб за пенсионерите - Младост 05.05.2011 : 11:09

НОВ КЛУБ ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

 Нов пенсионерски клуб се откри в район ”Младост”. Помещението на ул. ”Цанко Дюстабанов” /срещу входа на Механотехникума/ е изцяло ремонтирано, освежено и обзаведено. Десет маси и столове са разположени в двете части на сградата, която е с нови тавани и осветление. Сменена е подовата настилка и е поставена нова входна врата. Кокетни перденца, покривки и цветя създават уют и превръщат клуба в привлекателно място за отдих. За топлите летни дни пенсионерите разполагат с нови пейки на открито под сянката на дърветата.

В откриването на 4 май /сряда/ 2011 г. се включиха представители от останалите клубове в района. Домакините ги посрещнаха с хляб и сол и подготвена програма. Лентата преряза кмета на района Йорданка Юнакова.

Отварянето на поредния клуб за пенсионерите в района отговаря на необходимостта активните, запазили жизнените си сили и дух възрастни хора да имат  свое място. Така те могат да се срещат  с  връстниците си, да осмислят свободното си време, да се организират в клубове по интереси.

Откритите през последните няколко години шест клуба на различни места в район ”Младост”, работят активно и постоянно увеличават своите членове. Това доказва нуждата на възрастните хора от общуване извън дома и необходимостта от място, където да водят активен начин на живот. Ръководствата на клубовете изготвят месечни програми, които включват тематични и творчески вечери, състезания по шах, табла и карти, срещи с лекари, педагози, творци. Инициативите се подготвят дълго и старателно и в тях се включват много от хората в третата възраст.

Клубът е направен по проекта “Заедно за всички”, който е идея на кмета на района Йорданка Юнакова и по него се работи успешно вече шеста година. Проектът обединява усилията на гражданите, бизнеса, неправителствените организации и районната администрация за реализация на различни инициативи  в район ”Младост”, без да се разчита на средства от бюджета.


СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ] 1 следваща страницаНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^