Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168315 всичко

 6 посетители онлайн

Новини

ПАРТНЬОРСТВО - Младост 08.03.2010 : 13:34

ПАРТНЬОРСТВО

Район “Младост” е партньор  на Областната организация на Червен кръст – Варна за реализиране на дългосрочна инициатива по поставяне на дарителници в търговски и обществени обекти. Сумите ще бъдат изразходвани, при пълна  прозрачност, за осъщестяване на социални дейности на територията на район “Младост”. Касички са предоставени на  “Технополис”, “Елитис”, “Мосю Бриколаж” и други търговски обекти.

Кампанията е под наслов “Дребни пари за голямо добро”.

Идеята на организаторите е  на касите в различни търговски обекти да бъдат поставени малки по размер дарителници, в които клиентите оставят монетите от върнатото ресто. Така, без да бъдат приканвани, гражданите могат да участват в една хуманитарна кауза. Червенокръстците са убедени, че всеки българин е склонен да се “лиши” от стотинките в своето ресто, за да зарадва някого и направи едно добро. 

50 деца в риск  от района  ще получат еднократно пакет със здравословни храни. “Младост” участва  в инициативата на БЧК за подкрепа на най-уязвимите групи в условията на финансова криза. Децата са  от социално слаби семейства, с един родител или  безработни родители.

13.11.2009 г.

 


НОВ ПРОЕКТ - Младост 08.03.2010 : 13:33

НОВ ПРОЕКТ

Район “Младост” е участник в проекта ”Общини, социални институции и НПО – партньори за изграждане на капацитет на интеграционна политика”. Водеща организация по проекта, който се реализира във Варна, Добрич и Бургас е Асоциацията на Българските Черноморски Общини /АБЧО/. Целта е изграждане на административен капацитет за ефективно управление на процесите на миграция и интеграция в съответствие с общата миграционна политика на ЕС.

Сред очакваните резултати са по-добри възможности за осигуряване на свободен достъп до информация за процесите на миграция и влиянието им върху обществения живот, подобрена нормативна база и административно обслужване.

Проектът е насочен към чужденците с продължително пребиваване в страната.  Целта е да се подобри комуникацията и информираността между тях и социалните и здравни институции, администрациите, неправителствените организации. Важно е да се намери отговор на въпроси свързани с времето на оставане на чужденците в страната, как са интегрирани в обществото и как помагат  българските институции на този процес, намират ли си работа, как се обучават .

Ще бъде създаден сайт /www.integracia.bg.com/  с леснодостъпна и подробна информация за влизането  и пребиваването в страната. Целта на информационната  мрежа е подобряване и ефективно прилагане на миграционната политика в процеса на интеграция .

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни и Министерството на труда и социалната политика.


12 октомври - празник на района - Младост 08.03.2010 : 13:33

12 ОКТОМВРИ

 

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

 

ПРАЗНИК НА РАЙОН "МЛАДОСТ"


ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМАТА - Младост 08.03.2010 : 13:32

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМАТА В РАЙОН „МЛАДОСТ”

 Почистването на деретата, което започна през  пролетта и ще завърши до края на  ноември е една от основните превантивни мерки в очакване на зимата, стана ясно по време на заседанието на Районния съвет по сигурност  и Щаба за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при бедствие в район „Младост”.С писма до фирмите, големите хипермаркети, училищата и детските заведения  кмета на района Йорданка Юнакова напомни необходимостта от изграждане или актуализиране на състава на формированията (отряди, команди, групи, звена и др. оперативни структури), изпълняващи  защитни дейности в случай на заплаха или възникване на бедствие или авария. Одобрения от кмета на района план за работата на Щаба (СНАВР) е разработен в изпълнение на указанията на областния управител на Варна за зимната подготовка.

Основната цел е добра организация и координация между органите за управление на районната и общинските структури със снегопочистващите фирми, държавните институции и акционерни дружества (ЦСМП, „Е.ОН. България Мрежи” АД-регионален център Варна, „ВиК” ООД, БТК АД, ОД на МВР, Звено „ПБС” към ОД  на МВР-Варна). Акцент в плана са  критичните участъци от пътната мрежа в района, които затрудняват движението при  обилен снеговалеж и ниски температури / ул.”Вяра”, „Г. Пеячевич”, „Ив.Церов”, бул. „Ян Хуняди”, „Цар Освободител”- в участъка „Хр. Смирненски” до ул.”Вяра” и ”Република” - от ”Сливница” до „3-ти март”/. Определени са и местата, където канализационната мрежа се запушва и наводнява улиците при силни дъждове. В актуализираната карта за снегопочистването на района са включени и новите обекти /детски градини, хипермаркети и пр./

 


Обществено обсъждане - Младост 08.03.2010 : 13:32

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН "МЛАДОСТ" ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ВАРНА И ОБЩИНА ВАРНА

 Е НА 23.09 /СЕПТЕМВРИ/ 2009 Г. ОТ 18.00 Ч.

 В ЗАЛА "ПЛЕНАРНА" НА ОБЩИНА ВАРНА.

ОБЩИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ВАРНА И ОБЩИНА ВАРНА РАЗГЛЕЖДА ЦЯЛОСТНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДА И ОБЩИНАТА.


ИНФОРМАЦИЯ - Младост 08.03.2010 : 13:31

 ИНФОРМАЦИЯ

До края на м. август ще завърши почистването на всичките седем  дерета в район „Младост”. Две  от тях са в  ж.к. „Ив. Рилски”  /част от „Максуда”/. Едното е изцяло в района, а другото дели  „Младост” и „Одесос”. Фирмата, която е ангажирана с обществената поръчка е „Жилфонд”, а предвидените  за това средства са 250 хил. лв.

До края на месеца завършва и първия етап от благоустрояването и озеленяването на междублоково пространство в ж.к. „Възраждане” ІV. Изградени са спортна и пазарна площадка с пешеходни алеи и е направен основен ремонт на детската площадка. Приключи и първия етап от започналото през миналата година благоустрояване на площите пред блоковете  срещу гробищния парк /от ул. „Родина”  до ул. „Княз Черказки” – бл. 24 – 29/.

Изцяло променен и облагороден е теренът пред бл. 59 в ж.к. „Ив. Рилски”. Там е изградена подпорна стена, извършено е  отводняване и е асфалтирано. През есента предстои озеленяване.

Продължава работата на  два обекта, по които се работи от 2008 г. – закрития басейн срещу „Кауфланд” и в спортно – развлекателен комплекс „Младост”. Там през този месец  бяха открити скейт площадка и площадка за ролери, които са на световно ниво.

Довършен е основния ремонт на бул. „Република” - от „Практикер” до бул. „Цар Освободител”, започна и реконструкцията на ул. „Девня”.

7 360 кв. м  е рехабилитираната улична мрежа. Преасфалтирани са 650 кв. м  в кв. „Победа”  от  ул. „Анри Барбюс” и ул. „Юлиус Фучик”.

За полугодието гражданите са подали в районната администрация 175 сигнала за проблеми с уличното, алейно и фасадно осветление.168 от повредите са отстранени от фирмата , която поддържа района – „ Булмарк” ООД.

35 са отсечените сухи и опасни дървета по заповед на община  Варна,  като 11 бр. от тях са по молба на граждани. Броят на окастрените клони  и оформени дървета е 630, като сигналите на граждани са 210.

С помощта на работниците по временната заетост е направен и частичен ремонт на тротоари, пясъчници и плочници. По решение на районната администрация и по молба на гражданите на места  са поставени  колчета, за предпазване на зелените площи. 20 са поставените нови пейки пред блокове. Предстои ремонт на парковата мебел. Нов кът за отдих ще бъде изграден до края на годината на ул.”Дрян”.

С готови проекти за благоустрояване и улици са междублоковите пространства – бл. 31- 33,  бл. 42- 45 във „Възраждане” ІІ м.р. , бл. 115 – 118, бл. 104 – 107 в „Младост” І м.р.  и бл. 143- 146 в „Младост” ІІ. Готов е проекта и за основния ремонт на ул. „П. Стайнов”, където живеят основно хора с увреждания и специфични нужди.

Завършена е и предстои до месец да отвори врати  детската градина, която се строи в района на спортно - развлекателния комплекс от фирма "Зърнени храни" АД. Завърши разширението на ЦДГ „Детско градче”.

 


ВАЖНО! - Младост 08.03.2010 : 13:31

ВАЖНО!

 

Във връзка с необходимостта от създаване и поддържане на публичен регистър /на осн. чл. 44 от Закона  за управление на етажната собственост  и Наредба №3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост/  собствениците трябва до края на м. октомври да свикат Общо събрание. Избраният председател на Управителния съвет или Управител на етажната собственост предоставя за вписване в районната администрация попълнено типово заявление. 

  В случай, че председателят на Управителния съвет или Управителят на етажната собственост не заяви обстоятелствата, които подлежат на вписване в публичния регистър, законът за управление на етажната собственост предвижда глоба от 100 до 500 лв.

/ВСИЧКО СВЪРЗАНО СЪС ЗАКОНА Е ПОМЕСТЕНО НА САЙТА В ДОКУМЕНТИ/


ПЪРЗАЛКА ЗА РОЛЕРИ - Младост 08.03.2010 : 13:30

ОТКРИВАТ ПЪРЗАЛКА ЗА РОЛЕРИ

Единствената в Европа  пързалка за ролери  ще бъде открита в Спортно - развлекателния комплекс в район “Младост” , в неделя на 9 август в 20.30 ч., с демонстрационен мач. На  пързалката, която е с олимпийски размери и специализирана настилка ще играят националния отбор на България по ин-лайн хокей и сборен отбор на община Варна. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


СТУДЕНТИ ПРЕДСТАВЯТ АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ - Младост 08.03.2010 : 13:30

СТУДЕНТИ ПРЕДСТАВЯТ АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ

Най-добрите три, от изготвените 16 проекта свързани с район "Младост",  ще представят студентите по архитектура от ВСУ “Черноризец Храбър”. Те са разработили  идеите си след разговори с жителите на района, а за представянето са избрали детската площадка на блок 142 /до mr. Bricolage/. Целта  е  гражданите да видят как изглеждат техните предложения и желания през очите на бъдещите архитекти.

 Проектите са изготвени под ръководството на гост преподаватели проф. арх. Микела Де Поли и арх. Адриано Марангон от Университета по архитектура във Венеция, Италия и са разработени от участниците в международния архитектурен уъркшоп "Land so  built".

Публичното  представяне е на 21 юли /вторник/ 2009 г.от 17.00 ч.


БИЛКОВА ГРАДИНА - Младост 08.03.2010 : 13:29

ЗЕЛЕНА ПРОГРАМА 2008 - 2011 Г. - БИЛКОВА ГРАДИНА В ОДЗ №15 "МОРСКА ЗВЕЗДИЦА"

Билкова градина се откри днес на  Еньовден в ОДЗ №15  «Морска звездица». Това е първата от трите специализирани градини предвидени в създадената мащабна  «Зелена програма 2008 – 2011 г. «на район «Младост». 39 билки са засети на площ 110 - 120 кв. м във вътрешния двор на детското заведение. Сред тях  лесно могат  да бъдат разпознати  здравец, детелина, жълт кантарион, горска ягода, невен, смокиня. Всички растения имат табелки, на които е посочено тяхното българско и латинско название.

Според народните вярвания в нощта срещу Еньовден билките имат най – голяма сила, затова се събират рано сутрин преди да е изгряло слънцето. На откриването  децата посрещнаха  гостите със здравец в ръка, изнесоха  програма и почерпиха с билков чай с мед. Къщички за пеперуди и декоративни пчелни кошери оформят градинката, чието създаване започна през м. март - април, с общите усилия на районната администрация и екипа на детското заведение. 

 Билковата градина ще помогне  на децата в «Морска звездичка», които имат  здравно-образователно обучение  и  работят  по програма «Етнография за деца», убедена е директорката на детското заведение Радка Кехайова. 

 /Снимки от откриването са публикувани в галерията на сайта/ 


СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^