Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168312 всичко

 5 посетители онлайн

Новини

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ - Младост 08.03.2010 : 13:29

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ

Ръководството на район „Младост” съвместно с І РУ „Пожарна безопасност и спасяване” проведе инструктаж на групата за гасене на горски и полски  пожари, създадена със заповед на кмета на района Йорданка Юнакова. Проверена е организацията за своевременно оповестяване и събиране за действие в работно и извънработно време. Предстои набавянето на  облекло и екипировка за членовете на групата, която е сформирана от служители на районната администрация.

Продължителното засушаване създава  предпоставки за възникване на пожари поради сухата трева и изхвърлянето на незагасени цигари от  преминаващите коли и живеещите в блоковете граждани. Като потвърждение за проявяваната небрежност и недобросъвестност е факта, че в рамките само на три дни - на 13 и 15 юни т.г., избухнаха два пожара в района на бл. 28 в „Възраждане” ІІ.Благодарение на навременната намеса на огнеборците беше предотвратено запалването на цялата поляна пред  блока.

  Администрацията на район „Младост” призовава жителите да спазват стриктно изискванията на заповедта на кмета на община Варна за паленето на огън в районите и населените места, както и да не се допуска  изхвърляне на незагасени цигари по улиците, алеите  и от балконите  на жилищните блокове.

  При възникване на пожар, гражданите могат да се обадят на телефон 112, а живеещите  в съответните жилищни блокове е желателно да се включат в неговото гасене, докато пристигнат екипите на І РУ „Пожарна безопасност и спасяване”.

 


ГОДИШНО СЪВЕЩАНИЕ - Младост 08.03.2010 : 13:28

ГОДИШНО СЪВЕЩАНИЕ

Дейността през 2008 г. по отбранително-мобилизационна подготовка и защита на населението при бедствия в район „Младост”, ще бъде анализирана  на 30.05.2009 г. /събота/ от 10.00 ч. в актовата зала на ОУ „ Д. Чинтулов”.

Годишното съвещание на  кмета на район „Младост” Йорданка Юнакова  се провежда в изпълнение на указанията на кмета на община Варна, дадени на проведения в края на месец април учебен сбор по отбранително-мобилизационната подготовка и защита на населението при кризи и бедствия. Програмата предвижда освен анализа за 2008 г., участниците да се  запознаят с действията на общинското и районното ръководство по защитата на населението  в случай на заплаха или възникване на бедствие. Ще се акцентира и на  основните моменти от нормативните документи по отбраната и сигурността  на страната, произтичащи от новия Закон за отбраната и въоръжените сили и Закона за защита при бедствия. Обект на специален интерес са  и  възможностите на „Примагаз” за действие при аварийни ситуации.

В съвещанието ще вземат участие  членовете на районния съвет по сигурност и управление при кризи, на щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствие на територията на района и на групите  за гасене на пожари и авариен обход.

Ще присъстват представители на дирекция „Отбранително планиране и сигурност на информацията” на община Варна, дирекция „Гражданска защита”- област Варна, Областна администрация - Варна, Военно окръжие - Варна, Първо районно управление „Пожарна безопасност и спасяване”.Сред участниците са и  взаимодействащите фирми - „Инжстройинжинеринг” ЕООД, „Хидрострой” АД,  „Титан” ЕООД - Варна, „ЕОН-България-Мрежи” АД, Примагаз” АД, Далкия”АД,  „Черно море” АД , „Елдоминвест” ООД , „ВиК” ООД , „Градски транспорт” ЕАД , „Булмарк” ООД, „Ависта” ООД, „Рай” ЕООД и др.

 


Спортен празник - Младост 08.03.2010 : 13:28

РАЙОН ”МЛАДОСТ” – ОБЩИНА ВАРНА

ОРГАНИЗИРА

 

 СПОРТЕН  ПРАЗНИК

 

„ТРЕТА ВЪЗРАСТ”

Със специалното участие на :

ДРАГОМИР ДРАГАНОВ

 

  ДАТА: 27 май 2009 г. НАЧАЛО: 10.30 ч.

 

МЯСТО: СПОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС „МЛАДОСТ”

З А П О В Я Д А Й Т Е!

/Снимки от празника са публикувани в галерията на сайта/


ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ - Младост 08.03.2010 : 13:26

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

С 20 деца и тяхното най-близко обкръжение – родители, близки и  приятели, ще работят в район „Младост” петима мобилни специалисти – обществени възпитатели към МК БППМН /местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/.

Превантивната дейност е по „Програма за многокомпонентна превенция на рисковото поведение сред уязвими групи млади хора” на дирекция „Превенция” – община Варна. Предвижда се мобилна работа /на улицата и в домовете/ с деца от училищата в района, които попадат в рисковата група на извършителите на противообществени прояви.

Програмата ще обхване времето на лятната ваканция - от 15 юни до 15 септември 2009 г.

Дирекция „Превенция” ще работи с  район „Младост” заради опита на обществените възпитатели по осъществяване на мерки и мобилна работа по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Местната комисия е доказала своята организираност, професионализъм и прецизност в превантивната и корекционно-възпитателна работа с рисковите групи деца. С въвеждането на нови методи  програмата ще обогати  и усъвършенства работата на специалистите.

  Това е третата програма по която работи МК БППМН. “Децата на “Младост” за живот без риск” и  Кариерна лига – Западна промишлена зона са другите два проекта реализирани заедно  с община Варна.


Нова детска градина - Младост 08.03.2010 : 13:26

НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА

Първа копка на нова детска градина ще бъде направена днес /27.04.2009 г./ в  12.30 ч. в район "Младост" до СОУ "Гео Милев". 


Без вода - Младост 08.03.2010 : 13:25

ЧАСТ ОТ "МЛАДОСТ" от 10.00 до 17.00 ч. БЕЗ ВОДА

 Поради авария  от 10.00 до 17.00 часа без вода днес /27.04.2009 г./ ще останат абонатите в ж.к. “Младост” – в района на ул. “Милосърдие”, съобщи дежурният диспечер във ВиК.


Открити дни на местната комисия - Младост 08.03.2010 : 13:25

ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

За трета поредна година от 15 до 30 април  2009 г., по инициатива на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), във Варна ще се проведат ,,Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)”.

В дните на кампанията в ,,Младост”  се организират срещи с ученици и родители от училищата в района. Шестокласници ще се запознаят със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). Ученици от гимназиите ще гледат документалния филм ,,Умирай лесно” на журналиста Емилия Антова. В първата част на филма се акцентира върху тежките престъпления извършени от непълнолетни през последните две години, които разтърсиха цялата общественост. Втората част е посветена на последиците от пътно-транспортните произшествия, в които пострадали са млади хора. Родители и учители в три от училищата в района ще дискутират по темата ,,Агресия и насилие сред учениците”. В изложба от рисунки на тема ,,Уважение и толерантност към различните” ще участват ученици от ОУ,,Софроний Врачански”, а за шестокласниците от СОУ,,Гео Милев” са предвидени тренинги  с психолози от МВР.


АНКЕТА - Младост 08.03.2010 : 13:24

АНКЕТА

МЕСТА ЗА ОТДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ РАЙОН ,,МЛАДОСТ”

Приключи анкетата за проучване на местата за отдих и развлечение на младите хора от район «Младост», която е по инициатива на  МКБППМН (Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните).В проучването са включени 199  ученици от 11 до 18 годишна възраст  от училищата в ,,Младост”. Идеята е  освен да станат ясни представите на младите за отдих и развлечение,  да постъпят предложения за възможностите, които те виждат за осмисляне на свободното си време.

 

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

За по-голямата част от анкетираните отдих и развлечение са  общуването с приятели и спортуването – 85%. Едва 13% включват в развлечението играта на компютър. На купон с алкохол залагат 7.03 %. Да четат книги, гледат телевизия и слушат музика обичат 9 процента от анкетираните. Дискотеката е предпочетена от 5.02 процента. По 1 процент са получили ходенето по магазините и риболова./Сборът е повече от 100%, защото някои анкетирани са посочвали по няколко отговора./

  Близо 40% от младите хора  запълват с развлечения свободното си време в светлата част на деня, а от останалите/ които се забавляват вечер / половината  заявяват, че това е след 22.00 часа.

Местата в район ”Младост”, които са предпочитани за развлечение са  подредени:  в паркове, през блока  – 60%, на спортни терени- 31%, у дома – 25% в заведение- 24%, в МОЛ – 14%, в компютърна зала -13%, с приятели – 10%.

Хората, с които споделят свободното си време младите хора са най-често връстници – 65%, следвани от по-големи млади хора – 25%, родители/роднини -8% и други – 11%.

  Предложения и идеи за разнообразяване на свободното време в район „Младост” предлагат една трета от анкетираните млади хора. Повечето от предложените места съществуват и сега в района.

Това, което се предлага допълнително е: клубове за шах, стена за графити, клуб за  танци и запознанства, увеселителен парк, повече зеленина и дървета, повече пейки и беседки в района.

До края на месец април всяко училище в район ,,Младост” ще получи плакат с информация за резултатите от проведената анкета и за възможностите за отдих и развлечение, които се предлагат на младите хора в района.


РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 2008 - 2011 - Младост 08.03.2010 : 13:24

РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 2008 - 2011

  Програма  „Развитие на зелената система” е изготвена в район "Младост".Тя  обхваща четиригодишен период 2008 – 2011 година. Целта е районът да продължи да се развива като привлекателна част от Варна и да се наложи като предпочитано място за живот с качествена жизнена среда.

 /Повече за зелената програма можете да намерите в рубриката "Вижте тук"/

 

Програмата гарантира възстановяването, обогатяването и поддържането на зеленината и  има две части – теоретична и практическа. Практическата включва направеното  регистриране /паспортизиране/ на наличната дървесна и храстова растителност в 9-те микрорайона на „Младост” и Западна промишлена зона. На близо 900 страници /разписни листи/ е описана растителността по вид, местоположение, възраст, височина. В последната графа се дава оценка за състоянието на растението. Такава разработка не е правена за Варна и района повече от 20 години. Данните са база за работата на районната администрация по зелената система на „Младост”.

Основните задачи  са разработени в теоретичната част на  програмата по години. 

1. Възстановяване, обогатяване и поддържане на съществуващата зелена система в район “Младост”.

2. Създаване на нови зелени и цветни площи в жилищните микрорайони,  дворовете на училищата, детските и здравни заведения, около обществени сгради и търговски комплекси.

3. Растително изграждане на пояси, попълване на средни ивици по улици и булеварди с храстова растителност.

4. Озеленяване на новоизградените и реконструираните детски и спортни площадки.

5. Обособяване на места за отдих, зелени  пешеходни зони и  велосипедни алеи.

Включените във втората част на програмата 13 приложения представляват практически  конкретни разработки по основните задачи. Всеки един от микрорайоните е описан по обща и зелена площ, дървесни видове, храсти, теренна растителност, детски и паркови съоръжения и детски площадки. Анализирано е състоянието на парковете и местата за отдих – парк ”Младост”, „Елин Пелин”, „Параклиса”, гробщния парк и др. Отделено е специално внимание на  поддържането на основните булеварди и улици в района. С изграждането на зелени шумозаглушителни пояси  се цели опазването на средата екологично чиста и природосъобразна. Основните дейности  са описани в годишен и сезонен календар.

  Програмата предвижда  обособени екозони с велоалеи, изграждане на сензорна градина  и  градина на местните растителни видове. В двора на ОДЗ № 15 „Морска звездица” се подготвя билкова градина. Подходящите растения за тези специализирани зелени площи са включени в приложенията към програмата.

  132 са детските площадки в „Младост”, които също  са описани по микрорайони и нанесени на специална карта. 1149 са общо детските съоръжения върху тях.

  30 са спортните площадки, които са в процес на паспортизиране.

 В програмата, която е отворена система е включен отчета за извършените дейности по благоустрояване в района за 2008 г. и проектопрограмата на „Младост” за 2009 г.

  „Развитие на зелената система на район „Младост” – 2008 – 2011 г.” е отворена програма, която ще се развива и допълва. Събраната и подредена информация дава възможност да се работи с данните и след четиригодишния период, който  тя обхваща.


НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА С БАСЕЙН - Младост 08.03.2010 : 13:23

НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА С БАСЕЙН

В понеделник /16 март 2009 г./  отваря врати най-новата  за града детска градина „Делфинче”, която се намира в район „Младост”. Тя приема 130 деца  в шест  групи. Две от тях ще са за най-малките и във всяка ще има по 15 деца. Двадесет и шест души, педагогически и непедагогически персонал, ще се грижат за възпитаниците на ОДЗ „Делфинче”.Освен прекрасните условия, детската градина разполага с обширен физкултурен салон и плувен басейн с размер 12 на 6 метра. Тренировките във водата ще минават под ръководството на учител по плуване.

Директор на новата детска градина е Красимира Михайлова.

Това е третата напълно нова детска градина, която се открива във Варна в последните две години. ”Делфинче” е изградена на принципа на публично-частно партньорство, което означава, че не се финансира от община Варна. Стойността и е над 2  млн. лв., а фирмата изпълнител е „Експрес гаранцион”. Фирмата с управител Валентин Вълев ще  изгради близо до детската градина  закрит басейн на стойност над 1.2 млн. лв., с размери 25 на 12.5 м, дълбочина 1.60 – 1.80 м .

Официалното откриване на ОДЗ „Делфинче” стана на 12 март 2009 г. в присъствието на кмета Кирил Йорданов, председателя на Общинския съвет Борислав Гуцанов, кмета на район „Младост” Йорданка Юнакова, служители на общинската и районната администрация, граждани и родители.

 


СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^