Новини

Включват доброволци за работа с възрастни хора, проверки и дезинфекции на гарите - 16.03.2020 : 16:55

Община Варна е готова с организиране на доброволци, които да помагат на възрастни самотни хора и трудноподвижни лица за доставка на храна и лекарства. Информация и записване може да бъде извършено на телефон 052-985-099, мобилен – 0889 911 791, които ще бъдат активирани на 17 март (вторник).
Това е част от нова заповед на кмета Иван Портних, в която е указано да бъдат предприети и следните допълнителни мерки, с цел ограничаване разпространението на коронавируса:
Дирекция „Здравеопазване и звено „Общинска полиция“ да осигурят екипи за противоепидемиологичен контрол и недопускане струпването на хора на територията на автогарата и жп гарата;
Препоръчва се на „ВиК Варна“ да преустанови плановите ремонти;
Да се предприемат действия от „Градски транспорт“ ЕАД за недопускане на струпване на хора в пунктовете за издаване на карти.
Да се преустанови режима на платено паркиране в „Синя зона“;
Да се дезинфекцират всички детски и спортни площадки и да се поставят информационни табели за ограничаване на достъпа до тях;
До 17.03.2020 г. включително районните кметове и кметове на населени места в Община Варна да инструктират домоуправителите за осигуряване на ежедневна дезинфекция на общите части на жилищните сгради, в това чисто брави на входни врати, асансьори, парапети.
Да не се провеждат общи събрания от домоуправителите до второ нареждане;
Кметовете на райони и кметства да организират екипи за проверка на всички търговски обекти за спазване на санитарно-хигиенните изисквания – дезинфекция на врати, дръжки, колички, кошници, витрини, както и за струпване на хора. При констатирани нарушения незабавно да сигнализират РЗИ и ОД на МВР- Варна. Ежедневно да 16 ч. да се изготвя писмен доклад за резултатите от проверката, който да се предоставя на общинския кризисен щаб с поименно посочване на проверените обекти.
Екипите на „Общинска полиция“ да подпомагат РЗИ-Варна и ОД на МВР при осъществяване на проверките на граждани, поставени под карантина.
Да се предприемат действия за преминаване на светофарите на автоматичен режим за пешеходци.

Детските кухни продължават да работят, затварят дневни центрове, обществените трапезарии работят, раздават и суха храна - 16.03.2020 : 16:52

Детските кухни на територията на община Варна продължават да работят при засилени противоепидемични мерки, съобщават от дирекция “Здравеопазване”. Преустановяват се посещения на потребители в Дневен център за деца и младежи с увреждания “Св. Йоан Златоуст”, ул. “Евлоги Георгиев” №26; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, кв. "Чайка", бл.67 партер вх.Б - и вх. Г; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания; Център за обществена подкрепа, ул. “Г. С. Раковски” №62; Център за обществена подкрепа, ул. "Петко Стайнов" №7; Центърът за обществена подкрепа в ж.к. "Влaдислав Варненчик", ул. "Гургулят" №7; Центърът за обществена подкрепа в кв. „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 5; Общностен център за деца и семейства, ул. „Кап. Райчо“. Обществените трапезарии работят, раздават и суха храна Обществените трапезарии във Варна работят. Създава се организация да се раздава и суха храна, за да няма ежедневно струпване на хора, съобщиха от дирекция “Социални дейности” към Община Варна. Потребителите на услугата са общо 1125 души, съобщиха от дирекция "Социални дейности" в община Варна.
Домашния социален патронаж също работи. В част от дните - понеделник, сряда и петък, ще има топла храна, а в останалите дни - суха храна. Домашният патронаж обслужва 550 потребители. Съгласно заповедта на кмета до второ нареждане остава преустановена работата на пенсионерските клубове и на центровете за социална рехабилитация и интеграция на територията на община Варна, с изключение на: Център „Домашна грижа“, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, с доставчик БЧК.
Във връзка с указания на Агенция „Социално подпомагане“ са преустановени посещенията и свижданията в специализираните услуги и услугите от резидентен тип в дома за стари хора „Гергана“, дома за стари хора „Иван Златоуст“, дома за пълнолетни лица с физически увреждания, в приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, в центровете за настаняване от семеен тип, в защитените и наблюдавани жилища, в кризисните центрове за възрастни и за деца, в звено „Майка и бебе“. Близките на настанените лица получават информация от директорите на социалните услуги.

Инструкция за провеждане на дезинфекционни мероприятия - 16.03.2020 : 12:05

Цел: Дезинфекцията представлява съвкупност от профилактични и изтребителни мероприятия, целящи унищожаване или подтискане на развитието на различни видове болестотворни микроорганизми (вируси, бактерии, спори и др.).

Извършва се на три етапа:

1. Сухо почистване – механично премахване на замърсители чрез прахосмучене, метене, избърсване и др.

2. Мокро почистване – миене с вода или с разтвор на миещ препарат.

3. Същинска дезинфекция – опръскване с препарати, наречени дезинфектанти.

Почистването на трите етапа да се осъществява с отделни кърпи или еднократни сухи кърпи!

Важно! При ползване на кърпи за многократна употреба, същите е необходимо:  Да се изпират с миещ препарат и да се поставят в кофичка с гореща вода, в която да престоят минимум 1 час;  да се оставят да изсъхнат.

Кърпите от всеки етап на дезинфекция да се поставят в отделна маркирана кофичка.

Най-често дезинфекционните препарати са на база активен хлор или етилов алкохол (спирт), с които се обработват подлежащите на третиране повърхности – подове, стени, мебели, открити площи и др. Могат да се срещнат под формата на концентриран разтвор, таблети, гранули, гелове, спрейове и др. Методите на приложение са най-често опръскване с ръчен пулверизатор, машинно опръскване или избърсване на повърхностите.

Дезинфекционните методи се прилагат само след щателно почистване и измиване на засегнатите повърхности и предмети, като за това в домашни условия могат да се използват познатите миещи и перилни препарати. В обстановка на повишен риск от заболяване дезинфекцията се прилага с повишена честота – ако в нормална обстановка тя се извършва ежеседмично или ежедневно, то при риск честотата и се повишава до няколко пъти на ден, в зависимост от естеството на обекта и дейността, която се извършва в него. Задължително е спазването на личната и обществена хигиена.

Често срещани и много ефективни дезинфектанти:

Дезинфектанти за ръце:

- СКРУБ AL – готов за употреба разтвор на спиртна основа;

- ЖИВАСЕПТ ГЛЮКОНАТ – спрей за обработка на ръце;

- ЖИВАСЕПТ – гел за ръце на база етилов алкохол.

Дезинфектанти за повърхности: - САНИФОРТ – таблети на база активен хлор;

- КЛОДАН – таблети на база активен хлор;

- УНИ S – готов разтвор за почистване и дезинфекция;

- Спирт (лабораторен) – в разреждане, указано на опаковката.

Всички указания върху опаковката (начин на приложение, приготвяне на работен разтвор, експозиция) следва задължително да се спазват.

Телефони за сигнали и информация за коронвируса - 16.03.2020 : 11:18

Национален телефон – 112; Приемат се всички сигнали от граждани;
Национален телефон - 02 807 87 57; Гражданите могат да получат информация за това кои търговски обекти могат да работят и кои не; всички въпроси относно епидемията с коронавирус 2019-nCoV; Линията работи от понеделник до петък, в рамките на работното време (от 8.30 до 17 часа);

ОД на МВР- Варна – 052 615 166; Приемат се сигнали за струпвания на хора, нарушена карантина;

РЗИ - Варна - 052 665 200; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина;

Дежурен по община - 052 820 112, 052 820 204, 052 820 016; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина. Телефонът е на разположение 24 часа в денонощието;

Дежурен общински телефон – 052 820 239; Приемат се сигнали за струпване на хора в търговски обекти, работещи заведения, нарушена карантина. Линията работи от понеделник до петък, в рамките на работното време (от 8.30 до 17.30 часа).

Затварят пенсионерските клубове, домашният патронаж ще работи - 16.03.2020 : 09:25

До второ нареждане да бъде преустановена работата на пенсионерските клубове и на центровете за социална рехабилитация и интеграция на територията на община Варна, с изключение на: Център „Домашна грижа“, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, с доставчик БЧК, се казва в заповед на кмета на Варна Иван Портних.
Отворени за потребителите остават центровете за обществена подкрепа, както следва:
-Центровете за обществена подкрепа:
Център за обществена подкрепа, на ул. “Г. С. Раковски” №62;
Център за обществена подкрепа, на ул. "Петко Стайнов" №7;
Центърът за обществена подкрепа в ж.к. "Влaдислав Варненчик", на ул. "Гургулят" №7;
Центърът за обществена подкрепа в кв. „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 5.
-Дневни центрове:
Дневен център за деца и младежи с увреждания “Св. Йоан Златоуст” на ул. “Евлоги Георгиев” №26;
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, кв. "Чайка", бл.67 партер на вх.Б - част и вх. Г
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, в м-ст "Салтанат" 56 А.
Общностен център за деца и семейства, находящ се на ул. „Кап. Райчо Николов“ №103
-Домашен социален патронаж;
- Обществени трапезарии
Услугите да бъдат предоставяни при строго спазване на всички противоепидемиологични мерки и предписанията, дадени от РЗИ – Варна, като задължително се създаде организация на работния процес и ограничаване на достъпа до услугата.
Остават отворени за потребителите детските кухни за неорганизирания контингент, при спазване на строги епидемиологични мерки и недопускане струпване на хора.
Във връзка с указания на Агенция „Социално подпомагане“ се преустановяват посещенията и свижданията в специализираните услуги и услугите от резидентен тип както следва: Дом за стари хора „Гергана“, Дом за стари хора „Иван Златоуст“, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица; Центрове за настаняване от семеен тип;Защитени жилища; Наблюдавано жилище; Кризисен център за възрастни; Кризисен център за деца; Звено „Майка и бебе“. Близките на настанените лица да получават информация от директорите на социалните услуги.

Актуални мерки за превенция срещу коронавируса във Варна - 16.03.2020 : 09:21

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Това се посочва и в акутализираната заповед на кмета на Варна Иван Портних, след промени в заповедта на министъра на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната.
Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (читалища, кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали).
В заповедта се посочва още, че трябва да се осъществява постоянна дезинфекция на ден след всеки курс в подвижния състав на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна. Всички превозвачи, които изпълняват автобусни превози от и до Варна, да създадат организация за превенция на служителите, ежедневна цялостна дезинфекция на превозните средства, регулярно почистване на филтрите на климатиците, както и дезинфекция на всички често докосвани повърхности - дръжки, прозорци и ръкохватки, след всеки курс. При неизпълнение на предписанията, на превозвачите ще бъде отказан достъп до автогарите на територията на гр. Варна. Ограничават се частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито. Дейностите в "Обреди" ЕООД да се изпълняват при засилени мерки на превенция. Всички управители на търговски дружества, в това число търговски вериги, банки и други ведомства, работещи с клиенти, да създадат организация за дезинфекция по няколко пъти на ден на клиентските пространства и всички често докосвани повърхности – дръжки на кошници и колички за пазаруване, парапети, ескалатори, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори, банкомати и вендинг автомати, се посочва още в заповедта на кмета.
Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
Повече информация:
https://varna.bg/bg/403

Прекратяват се груповите събирания в пенсионерски клубове и читалища с цел превенция - 10.03.2020 : 11:22

Прекратяват се груповите събирания в пенсионерски клубове и читалища с цел превенция
Екип от общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ (ДДД) ще извършва дезинфекция на автобусите на „Градски транспорт“. Това бе взето като решение на заседание на общинския щаб за предприемане на мерки срещу разпространението на вирус Covid 19, и в изпълнение на заповед №0944/08.03.2020 г. на Кмета на Община Варна.
Срещата бе ръководена от кмета Иван Портних, който е председател на щаба. Зам.-председател е Коста Базитов, зам.-кмет, а секретар – Анастасия Георгиева, директор на дирекция „Здравеопазване“. В комисията участват районните кметове и кметове на населени места, директори на дирекции в Община Варна, представители на РЗИ – Варна, на УМБАЛ "Света Марина“, МБАЛ „Света Анна – Варна“, МБАЛ Варна към ВМА – София, СБАЛОЗ – Варна ЕООД; „Градски транспорт“ ЕАД, РД ПБЗН – Варна; на Обединението на общопрактикуващите лекари; на РУО – Варна.
На този етап здравните заведения във Варна разполагат със свободен брой легла за лечение и карантина на хора с вирусни симптоми. По данни на РЗИ – Варна от петък има 5-ма нови хоспитализирани в Инфекциозната клиника, които са с отрицателни проби. Към момента лечебните заведения са обезпечени с дезинфекционни препарати. Медицинските специалисти съветват гражданите, които имат вирусни симптоми, първо да се обадят по телефона на личния си лекар, да изпълняват стриктно неговите указания и да не предприемат посещение в поликлиниките. Граждани, които нямат лични лекари, могат да се свържат по телефона с РЗИ - Варна. Хората, на които им е наложена карантина, трябва стриктно да я спазват.
Общинският оперативен щаб възложи на районните кметове и кметовете на населени места да прекратят събитията в пенсионерски клубове, читалища и всякакъв вид групови събирания, с цел превенция. Дадени бяха указания за допълнителна дезинфекция на превозните средства на градския транспорт, включително обработване с препарати на седалки, дръжки и повърхности, които пътниците докосват с ръце.
По нареждане на щаба трябва да бъде осъществявана 4-кратна дезинфекция с хлорни препарати или препарати на спиртна основа във всички обществени сгради, в които има посещения на граждани, в т.ч. дезинфекция на перила, врати, дръжки, често проветряване на помещенията. Мярката се отнася за търговски центрове, детски ясли, детски градини, социални заведения, предприятия и търговски дружества, които приготвят храна за деца. Маските, които вече са използвани, трябва да се поставят в плик/торбичка, преди да бъдат хвърлени в контейнерите за битов отпадък.
Всички училища на територията на Варна са в грипна ваканция до сряда включително. Детските градини работят със засилен филтър на вход за проверка на здравословното състояние на децата и персонала. Въвежда се и допълнителна дезинфекция. Същите мерки се въвеждат и за общинските социални услуги.
Оперативният щаб препоръчва на всички граждани да ограничат максимално социалните си контакти, да спазват добра лична хигиена, както и да се информират от официални източници за актуалната ситуация във Варна и страната.

Грипна епидемия е обявена на територията на цялата страна за периода от 6 до 11 март, включително - 05.03.2020 : 16:54

От 6 март (петък) до 11 март (сряда), включително, грипна епидемия е обявена на територията на цялата страна. Това гласи подписана от министъра на здравеопазването днес заповед.
Със заповедта се преустановят учебните занятия в училищата, детските и женските медицински консултации, профилактичните прегледи и имунизации, както и провеждането на планови операции и свижданията във всички лечебни заведения.
Препоръчва се да бъдат преустановени както учебните занятия в университетите, така и масовите мероприятия, в това число спортни и културни.
Препоръчва се детските градини да останат отворени при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията. По преценка на родителите и семействата децата може да не посещават детска градина в периода до 11 март.
На регионалните здравни инспекции е възложено да уведомят областните управители, кметовете на общини и лечебните заведения в съответната административна област за въведените противоепидемични мерки. За създаването на необходимата организация по преустановяване на учебните занятия трябва да бъдат уведомени и регионалните управления на образованието.

Съобщение - 02.03.2020 : 15:14

 200302.jpg
 
Програма за честването на 3-ти март
 
Официална програма:
10:00 ч. Тържествено вдигане на националното знаме;
Място: площад „Св. Св. Кирил и Методий”
10:15 ч. Шествие;
Място: от Катедралния храм „Успение Богородично” до паметника на Граф Игнатиев
10:25 ч. Поднасяне на цветя;
Място: Паметник на Граф Игнатиев
10:40 ч. Шествие;
Място: от Паметника на Граф Игнатиев по бул. „Княз Борис I”, бул. „Сливница” до Мемориалния паметник на украинските войни, Морска градина
11:00 ч. Полагане на венци;
Място: Мемориален паметник на украинските войни, Морска градина
11:15 ч. Шествие;
Място: от Мемориалния паметник на украинските войни до Паметника на руските войни
11:30 ч. Поклонение, полагане на венци с военен ритуал
Място: Паметник на руските войни, Морска градина
13:30 ч. Тържество и ритуал с полагане на венци и цветя;
Място: Парк с Мемориал на руските воини освободители в местността Терасите, Район „Владислав Варненчик”,
18:00 ч. Празничен концерт-спектакъл „Свободна България”
Място: Фестивален и конгресен център – Зала 1, вход свободен
19:30 ч. - Тържествена заря-проверка по случай 3 март
Място: Вход на Морската градина

Съпътстващи събития
1 – 3 март
64-та ветроходна регата "Трети март"
Откриване: 1 март – 10:00 ч.
Закриване: 3 март – 15:00 ч.
Място: Гребно-ветроходна база СК „Черно море – Бриз”
3 март
11:00 ч. Концерт „Да празнуваме заедно – пробуждане с хоро”;
Място: пред Народно читалище „Просвета 1927”, район „Аспарухово”
12:00 ч. 57-ма лекоатлетическа щафетна обиколка на Радио Варна;
Място: Радио Варна, Морска градина
12:00 ч. Концерт „Децата на Варна празнуват 3 март“;
Празничен концерт с участието на: варненски училища, танцови състави, детски градини и театрални школи. Откриване на изложба,представяне на униформи, знамена и военен строй, работилници за народни инструменти
Място: Детски кът в Морската градина
Организатор: Община Варна, съорганизатори: Военноморските сили на Република България, Варненската и Великопреславска митрополия Радио Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, Народно читалище „Просвета 1927” – район „Аспарухово”
 
 

Съобщение - 28.02.2020 : 19:10

 График за извозване на едрогабаритни  отпадъци в район „Младост“ за месец мартДва пъти седмично специализиран автомобил на сметопочистващата фирма извършва транспортиране на едрогабаритни отпадъци до 1 м3, поставени до съдовете за битови отпадъци в район „Младост“. Гражданите могат да изхвърлят шкафове, дивани, столове, матраци, маси, мокети, килими, врати. При по-големи количества отпадъците трябва да бъдат предадени на лицензирана фирма за транспортирането им до депото в с. Въглен.

Отправяме апел да се запознаете с посочения по-долу график, тъй като неговото спазване ще помогне за своевременното извозване на непотребните вещи. Убедени сме, че чистотата в  „Младост“  е приоритет и за всеки жител на нашия район.

Не е разрешено поставянето до съдовете за смет на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (печки, климатици, хладилници и др.). Същото може да бъде предадено безвъзмездно на оползотворяваща организация, с която Община Варна има сключен договор, чрез подаване на заявка на тел. 080014100, като след включване в графика отпадъка ще бъде взет от дома на гражданите. Забранено е и да се изхвърлят строителни отпадъци – този вид отпадък задължително е необходимо да се предаде на лицензирана фирма.

Номерът за връзка при констатирани нередности, свързани с чистотата в район „Младост“, е: 052 820 784, а на телефон 052 501 754 можете да се свържете със сметопочистващата фирма Консорциум „Варна 1“ ДЗЗД.

Графикът за събиране и транспортиране на едрогабаритните отпадъци за месец март е:

Всеки понеделник:

Ж.к.„Младост“ I, ж.к.„Възраждане „, ЗПЗ, ж.к.“Св.Иван Рилски“ – улица „Академик И.Курчатов“, ул.“Орлово гнездо“, бул.“Република“-Топливо, ул.“Крим“, ул.“Грамада“, ул.“Страцин“, ул.“Самарско знаме“, ул.“Д-р Селемински“, ул.“Свобода“, ул.“Витко Христов“, ул.“Здравец“, ул.Мизия“,ул.“Плевен“, ул.“Павел Милюков“, ул. „Дибич Забалкански“, ул.“Райна Княгиня“, ул.“Г.Пеячевич“ и ж.к „Трошево“ – без улиците „Копнеж“,“Лира“,“Сълзица“,“Нежност“ , „Любов“ и бул.“Република“ блок 320

Всеки вторник:

Ж.к.“Младост“ II, ж.к. „Възраждане“ II и блок 58 в ж.к. „Възраждане“ III

Всяка сряда:

Ж.к. „Младост“ I, ж.к.„Възраждане“ I , ж.к.„Възраждане“ III и ж.к.„Възраждане“ IV

Всеки четвъртък:

26-ти микрорайон – „Победа“ и района около Техникумите, ж.к. „Св.Иван Рилски“ (без улиците от графика за понеделник), бул.“Република“ блок 320

Всеки петък:

Ул.„Крим“, ул.„Струга“, ул.„Паско Желев“, ул.„Атанас Христов“, ул.„Атанас Манолев“, ул.„Киро Радев“, ул.„Борис Игнатов“, ул.„Копнеж“, ул.„Лира“,ул.“Сълзица“, ул.„Нежност“ и ул.„Любов“.

Всяка събота:

Ж.к. „Възраждане“ III, ж.к „Възраждане“ IV, ж.к „Трошево“ – ул.„Копнеж“,ул.“Лира“,ул.“Сълзица“,ул.“Нежност“ ,ул. „Любов“, ЗПЗ, ж.к.“Св.Иван Рилски“  -ул.“Орлово гнездо“, ул.“Грамада“, ул.“Страцин“, ул.“Самарско знаме“, ул.“Д-р Селемински“, ул.“Свобода“, ул.“Витко Христов“, ул.“Здравец“, ул.Мизия“,ул.“Плевен“, ул.“Павел Милюков“, ул. „Дибич Забалкански“, ул.“Райна Княгиня“, ул.“Г.Пеячевич“.

Всяка неделя:

Ж.к.“Младост“ II, ж.к. „Възраждане“ II, блок 58 в ж.к. „Възраждане“ III, 26-ти микрорайон – „Победа“ и района около Техникумите, ж.к. „Св.Иван Рилски“ – ул„Княз Черказки“, ул.„Кап.Райчо“, ул.„Злати Бръчков“,ул. „Поп Харитон“, ул.„Под игото“, ул.„Самарско знаме“, ул.„Родина“, ул.„Свобода“, ул.„Бяла черква“, ул.„Доброволци“, ул.„Д-р Селемински“, ул.„Кап. Г.Георгиев“, ул.„Черешово топче“, ЗПЗ, ул.„К.Фичето“, ул.„Перла“, ж.к. „Трошево“ – ул.“Ат.Далчев“, СО „Пчелина“ – пътя гр.Варна – с.Каменар и пътя гр.Варна – с.Каменар (ухото), СО „Сълзица“.


СтартНазад [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^