Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1387096 всичко

 5 посетители онлайн

р-н Младост

  Добре дошли в „Младост”!dsc_0787_big.jpg

На интернет сайта на район „Младост” ще намерите информация за дейността на администрацията, ще научите какви услуги можете да очаквате, на какви цени и в какви срокове. Нашата цел е да предложим ефективно административно обслужване и да наложим добри управленски практики.

Ако не можете да намерите отговор на въпросите си, ние ще ви помогнем.


7 последни новини

 

thumb7422.jpgОбщинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация” ще извърши обработка против насекоми и кърлежи на общински обекти и площи в периода 22-26.07.2024 г.
Против кърлежи ще се обработят тревните площи в карето между бл. 75 и бл. 83 в ж.к. „Възраждане 4“, детските площадки в квартала, алеята покрай гробищния парк на бул. „Вл. Варненчик“ и детската площадка на ул. „Кишинев“ в кв. „Аспарухово“.
Предстои обработка против насекоми в сградата на ОП „Инвестиционна политика“, в ресторант „Варна“, в Диагностично-консултативен център 4, Диагностично-консултативен център 1 „Света Клементина – Варна“ ЕООД и Дентален център 1 Варна (Стоматологията).
Общинското предприятие „ДДД“ приема сигнали всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. на телефони 0889/500801, 0889/500802 и 052/820895. От дружеството правят уточнението, че всички общински обекти и площи се третират безплатно, а обработката на частна собственост се остойностява по утвърден ценоразпис и след предварителен оглед, по заявка.
Използваните биоциди са предназначени за битова употреба. Те са микрокапсулирани и не са опасни за здравето на хората и животните.

... / ... Подробно ...


. - . 12.07.2024 : 13:47

 С дълбока скръб съобщаваме, че почина заместник-кметът на район „Младост“ Людмил Бучев. Сбогуваме се с един прекрасен ръководител, колега, приятел и човек с огромно сърце. Поклон пред светлата му памет. Нека почива в мир!

Поднасяме искрени съболезнования на опечаленото семейство, на близките и приятелите му за трагичната загуба!

... / ... Подробно ...


. - Съобщение 08.07.2024 : 16:22

Уважаеми съграждани,
Предвид повишаването на температурите и риска от възникване на пожари, апелираме за повишено внимание, бдителност и спазване на противопожарните мерки и правила.
Припомняме, че е забранено паленето на стърнища и други растителни остатъци  в земеделските земи. Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме и в гората. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Забранено е и хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения.
Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци, а огънят лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки.
При забелязан пожар, съобщете незабавно на тел.112. 

... / ... Подробно ...


Започва изплащане на хонорарите на членовете на СИК на територията на район “Младост“ на касите в Информационен център по следния график: - 20.06.2024 : 16:20

 

• 21.06.2024г. от 10.30 до 15.00 часа.

• 24 – 28.06.2024г. от 09.00 до 16.00 часа.

Хонорарите на членовете, предоставили банкови сметки, ще бъдат преведени на 21.06.2024г.

 

От районната администрация

... / ... Подробно ...


Справка за косене на тревните площи на територията на район "Младост" към 18.06.2024 г. - 19.06.2024 : 12:21

 Втората коситба в район „Младост“ стартира на 10.05.2024г.
Към момента са изкосени парк „Младост“, парк „Елин Пелин“, парк „Св. Иван
Рилски“, ул. „Девня“, бул. „Трети март“, бул. „Вл. Варненчик“, бул. „Христо Смирненски“,
бул. „Сливница“, бул. „Република“, бул. „Янош Хуняди“, бул. „Цар Освободител“, бул.
„Васил Левски“ ж.к. „Трошево“, ж.к. „Младост“ I м.р., ж.к. „Възраждане“ I м.р., ж.к.
„Възраждане“ IV м.р., ж.к. „Младост“ II м.р., ж.к. „Възраждане“ II м.р., ул. „Девня“ /втора
коситба/, парк „Младост“ - /трета коситба/, парк „Елин Пелин“ - /трета коситба/, бул. „Вл.
Варненчик“ - /трета коситба/, бул. „Хр. Смирненски“ /трета коситба/, бул. „Сливница“
/трета коситба/, откос около пътеките на поляната на ж.к. „Възраждане“ II м.р./втора
коситба/.
В момента се коси: бул. „Трети Март“ /втора коситба/, ж.к. „Възраждане“ III м.р.
/втора коситба/.
До края на м. юни ще бъдат изкосени: откос около пътеките на поляната на ж.к.
„Възраждане“ III м.р., 26 м.р. (ж.к. „Победа и района на техникумите) и кв. „Св. Иван
Рилски“ – 15 м.р.
През м. юли следват: 16 м.р. - юг и ЗПЗ. Втората коситба на целия район трябва
да приключи в началото на м. юли.

... / ... Подробно ...


novini/thumb7_opasni_otpadaci.jpgОбщина Варна провежда поредна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци - 17.06.2024 : 12:44

 

Община Варна организира кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Провеждането й е в изпълнение на ангажиментите по Закона за управление на отпадъците.
Кампанията ще се проведе в четири поредни дни – от 26 юни 2024 г. до 29 юни 2024 г. на територията на всички райони на общината. Мобилният пункт за район „Младост“ ще бъде разположен на 28.06.2024 г. (петък), от 09:00 ч. до 12:45 ч., на паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, срещу бл.138;
От дирекция „Екология и опазване на околната среда“ напомнят на гражданите, че могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:
- Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
- Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
- Мастила и замърсени опаковки;
- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);
- Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).

thumb7_opasni_otpadaci.jpg 

... / ... Подробно ...


Справка за косене на тревни площи на територията на район „Младост“ – втора коситба - 05.06.2024 : 10:30

 Втората коситба в район „Младост“ стартира на 10.05.2024г. Към момента са изкосени парк „Младост“, парк „Елин Пелин“, парк „Св. Иван Рилски“, ул. „Девня“, бул. „Трети март“, бул. „Вл. Варненчик“, бул. „Христо Смирненски“, бул. „Сливница“, бул. „Република“, бул. „Янош Хуняди“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“ ж.к. „Трошево“, ж.к. „Младост“ I м.р., ж.к. „Възраждане“ I м.р., ж.к. „Възраждане“ IV м.р., ж.к. „Младост“ II м.р., парк „Младост“ - /трета коситба/, парк „Елин Пелин“ - /трета коситба/. В момента се коси бул. „Вл. Варненчик“ - /трета коситба/.

До края на м. юни ще бъдат изкосени ж.к. „Възраждане“ II м.р., ж.к. „Възраждане“ III м.р., откос около пътеките на поляните на ж.к. „Възраждане“ II м.р. и ж.к. „Възраждане“ III м.р., кв. „Св. Иван Рилски“ – 15 м.р.

През м. юли следват: 26 м.р. (ж.к. „Победа и района на техникумите) и 16 м.р. - юг и ЗПЗ. Втората коситба на целия район трябва да приключи в началото на м. юли. Общата площ за косене на целия район е 1327,5 дка.

... / ... Подробно ...Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол :052820877
Озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^