Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1283142 всичко

 10 посетители онлайн

. - Указател

Информационен център за обслужване на граждани:

Работно време: Всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.

Име и фамилия

Длъжност

Стая

Телефон

Юлиана Ганева

Ст. специалистАдминистративни услуги“(Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 1

052 820 881

Жана Куртева

Главен специалист
"Административни услуги" (Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 2

052 820 881

Ваня Николова

Младши  експерт ЕСГРАОН(Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 3

052 820 788

Росица Монгозова

Старши експерт
Гражданско състояние” (Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 4

052 820 788

Пламена Йорданова

Главен специалист "Касиер приходи"(Дирекция ФСД)

ИЦ-Гише 5

052 820 785

Милена Вълкова

Главен специалист "Касиер приходи"(Дирекция ФСД)

ИЦ-Гише 6

052 820 785

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ”

Официален адрес за кореспонденция:гр.Варна 9009 ж.к. ”Трошево” №10

e-mail:rnmladost@varna.bg

Работно време: Всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.

 

 

Име и фамилия

Длъжност

Стая

Телефон

Христо В. Христов
hhristov@varna.bg

Кмет

18

052 820 790

Ф.052 820 817

Евгени Дянков
edyankov@varna.bg

Заместник - кмет

21

052 820 790

Юлиян Николов

ynikolov@varna.bg

Заместник - кмет

17

052 820 790

Ваня Желева
vzheleva@varna.bg

Заместник - кмет

22

052 820 790

Бранимир Георгиев

Заместник - кмет

 

0889422822

 

Секретар

13

052 820 782

арх. Димитър Дилов

Главен архитект

12

0885 221300

 

Обща администрация

Дирекция “Финансово-стопански дейности” (ФСД)

Женя Кирилова
jkirilova@varna.bg

Директор дирекция

24

052 820 787

Калинка Йорданова
kkyordanova@varna.bg

Глaвен счетоводител

24

052 820 787

Илия Марчев

Главен инспекторКонтрол бюджетни приходи

11

052 820 880

 

Главен експерт  “Човешки ресурси

13

052 820 782

        Диана Кескинова

Главен специалист СФУК

6

052 820 866

Фатме Яшарова

Счетоводител

6a

052 820 876

Боряна Георгиева

Счетоводител

6a

052 820 876

Цветанка Касабова

Счетоводител

19

052 820 874

ДирекцияИнформационно и административно обслужване“ (ИАО)

Десислава Георгиева

Директор Дирекция

1

   052 820 789 

Нонка Витанова

Главен експерт ЕСГРАОН

3

052 820 789

Милена Русева

Главен експерт
Гражданско състояние” (Дирекция ИАО)

3

052 820 789

Йоана Димитрова

Старши експерт
Гражданско състояние” (Дирекция ИАО)

3

052 820 789

Ренета Маджарова

Главен експерт "Архив"

4

052 820 786

Велизар Браделев

Главен експерт "Информационни технологии"

5

052 820 863

Виктор Иванов

Главен експертСистемен администратор

5

052 820 863

Специализирана администрация

Дирекция “Устройство на територията

арх. Иво Димитров
idimitrov@varna.bg

Директор Дирекция

2

052 820 864

Спаска Стоева

Главен юрисконсулт

14

052 820 864

Мариана Генчева

Главен експерт 
"Поземлена реформа"

16

052 820 872

Милена Пенева

Младши експерт "Геодезист"

16

052 820 872

Веселина Пъшева

Главен специалист "Процедиране ПУП"

10

052 820 869

арх. Нена Андреева

Старши експерт 
"Участъков архитект"

10

052 820 869

инж. Радослава Пулева

Главен експерт "Регистрация и паспортизация на строежи"

8

052 820 781

Светла Марчева

Главен специалист "Участъков техник"

8

052 820 781

Елина Богданова

Главен експертТериториално устройство и екология

8

052 820 781

Дарина Ангелова

Главен специалист "Контрол по строителството"

8

052 820 781

Живка Христова

Главен специалист "Участъков техник"

052 820 875

Антон Чанев

Главен специалистКонтрол по строителство

11

052 820 880

Сашка Грозева

Главен специалист "Специализиран архив"

4

052 820 786

ДирекцияИнженерна инфраструктура и социални дейности

     Мартина Георгиева

Директор Дирекция

25

052 820 873

инж. Павел Павлов

Главен инженер

20

052 820 871

Велина Кирова

Главен експерт "Връзки с обществеността и етноси"

18а

052 820 790

Искра Стоева

Старши юрисконсулт

14

052 820 864

Антония Стефанова

Секретар МКБППМН

бл. 47

052 820 879

Маринка Атанасова

Глaвен експерт "Собственост"

6

052 820 866

Полина Кръстева

Старши експерт "Собственост"

бл. 47

  052 820 862 

Мария Георгиева

Главен експерт "КПЧРОТ"

20

052 820 871

Румяна Апостолова

Главен специалист "КПЧРОТ"

20

052 820 871

Сава Киров

Главен експерт ИИБО

20

052 820 871

Ивелина Баланова

СпециалистКонтрол по чистотата"

20а

052 820 784

Георги Петров

Старши експерт "КПЧРОТ"

20а

052 820 784

Елеонора Николова

Главен специалист "КПЧРОТ"

15

052 820 877

Антония Костадинова

Главен специалист

Контрол  строителство

15

052 820 877

Янка Тодорова

Главен специалистЧистота и екологичен контрол

15

052 820 877

Мария Крумова

Главен експертКонтрол  строителство

7

052 820 867

ДирекцияОбществен ред и контрол

 Благо Благоев

Директор Дирекция

 бл. 47

 052 820 878

 Ваня Великова

Старши юрисконсулт

14

052 820 864

Людмила Иванова

Старши експерт "Контрол търговска и рекламна дейност"

6

052 820 866

Елица Ганчева

Старши експерт "Контрол търговска и рекламна дейност"

9

052 820 868

Даниела Съботинова

Старши експерт "Търговска и рекламна дейност"

9

052 820 868

Дария Стоянова

Глaвен специалист "Търговска и рекламна дейност"

9

052 820 868

Джендо Атанасов

Главен експерт "Отбранително планиране и защита на населението"

бл. 47

052 820 791

Венко Челниев

Главен експерт "Контрол по строителството"

15

052 820 871

Станислава Ганева

Главен експерт "Контрол по строителството"

7

052 820 867

Кристияна Танева

Главен специалист "Контрол по строителството"

11

052 820 880

Даниел Димитров

Главен експерт "КПЧРОТ"

47бл.

052 820 791

 


Страницата е посетена 64394 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^