- - Електронни услуги

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че Район „Младост“ - Община Варна има регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление
.

Достъпът до системата се осъществява през Единния портал за достъп до електронни административни услуги по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства

Този адрес е един от ресурсите на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на Министерство на електронното управление.
Потребителите на системата трябва да разполагат с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ). Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).
Повече информация може да получите на сайта на Министерство на електронното управление

Страницата е посетена 10513 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^