Местна комисия БППМН
Местната комисия БППМН при район “Младост” през месец юни 2007 година проведе проучване на рисковите места за младите хора в района. Целта е  превенция  на асоциалното поведение на децата и създаване на нагласи у част от тях за отговорно поведение и сътрудничество в борбата с противообществените прояви. Резултатите от изследването бяха използвани за изработване на карта.
Изследването се осъществено с активното съдействие на УКПППУ, класни ръководители и педагогически съветници от  училищата в района.   
mapbigs.jpgm1.jpg
рискови места за употреба на наркотични средства


m2.jpg

рискови места за кражби

Страницата е посетена 5063 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^