- - Анкета на удовлетвореност


mladost_logo.jpg


О Б Щ И Н А   В А Р Н А
- Р А Й О Н ”М Л А Д О С Т”

 


А Н К Е Т Н А  К А Р Т А

 

1. Какво е Вашето мнение за административното обслужване на принципа на „едно гише”?

                Улеснява гражданите

                Затруднява гражданите

                Подобрява качеството на услугите

                Влошава качеството на услугите

                Ограничава възможностите за проява на корупция

                Друго, моля пояснете

 

............................................................................................

2. Как оценявате качеството на обслужване в районната администрация?

                Отлично

                Добро

                Лошо

                Не мога да преценя

3. Кой аспект от обслужването мислите, че се нуждае от подобрение?

                Достъп до обществена информация

                Вежливост и любезност на служителите

                Знания и умения на служителите

                Друго, моля посочете

..........................................................................................................

4. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?

                ДА

                НЕ

                Не мога да преценя

5. Считате ли, че цените на предлаганите административни услуги са приемливи?

                ДА

                НЕ

                Моето предложение е

 

...............................................................................................

6. Кое работно място посетихте?

...............................................................................................

7. Кой служител Ви обслужи?

...............................................................................................

8. Колко време чакахте да Ви обслужи?

.............................................................................................................

9. Вашето мнение за компетенциите и действията на служителя, който Ви обслужи?

                Лошо

                Незадоволително

                Задоволително

                Добро

                Много добро

                Отлично

10. Спазен ли беше срока за получаване на заявената от Вас услуга?

                ДА 

                НЕ

                ОТЧАСТИ

Вашето мнение и препоръки за подобряване на административното обслужване

 

Дата: ..................................

Благодарим Ви за отделеното време!


Страницата е посетена 15843 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^