Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168311 всичко

 4 посетители онлайн

Документи - Отчет за мандат 2008-2011

ОТЧЕТ

мандат 2008/2011 г.

 

“Младост” е най-динамично развиващия се район във Варна. Тази тенденция стана особено очевидна в последните няколко години. Многобройни  и сериозни инвестиции, подобрена инфраструктура, благоустрояване, новооткрити детски заведения, разрастване на спортната база, нови жилищни сгради – всичко това изгражда новия  облик на район “Младост” .

Целите, които са поставени пред районната администрация за втория мандат   2008/2011 г.,  включват:

- изграждане на модерна и съвременна инфраструктура

- създаване на условия за инвестиции

- грижа за младите и хората от третата възраст

- поддържане на чистота, спокойствие и ред

- разширяване на възможностите за отдих и спорт

- повишаване на качеството на административното обслужване

- продължаване на създадените добри традиции.

От 2008 г. до края на 2010 г.  завършиха  няколко  големи инвестиционни проекта и започна реализацията на други. Те от  своя страна доведоха до качествена промяна на инфраструктурата и заобикалящата среда. Това промени  облика не само на района, но и на целия град.

             Интересът на инвеститорите  за изграждането в района на големи търговски комплекси тип “МОЛ”, създаде предпоставка за привличането на голям брой хора от всички части на града.

Мол Варна / Mall Varna / , който отвори врати през лятото на 2008 г. , въведе нови стандарти в инвестиционните проекти в България, създаването и разработването на молове у нас, в предложенията към потребителите и обслужването им. Молът постави началото на нов модел на пазаруване и прекарване на свободното време.

В средата на 2010 г. бе открит   най-големият търговски център във Варна - Гранд Мол. Молът е разположен на едно от най-оживените места – на бул. „Владислав Варненчик“, с удобен достъп и в непосредствена близост до центъра на Варна.

В края на миналата  2010 година  също в “Младост” официално бе открит новият търговско-развлекателен и административен център на морската столица - Варна Тауърс, чиято уникална архитектура първо виждат гостите на Варна при влизането си в града. Функционалността на комплекса се допълва от изградената върху западната кула първа в България лицензирана хеликоптерна площадка върху сграда. 

През 2009 г. отвори врати и Търговски център „Явор” . С уникално разположение – на две важни пътни артерии – бул. “Цар Освободител” и бул. “Република”, в близост до три големи жилищни микрорайона, той предлага удобството и уюта на съвременния център за търговия, забавление и комуникация. В архитектурното решение на комплекса е заложена хармоничната връзка на човека с природата.

Реализирането на тези и още няколко  големи инвестиционни проекти свързани с търговска и бизнес дейност, допълнително стимулира изграждането на представителни магазини на големи търговски вериги за хранителни и стоки за бита. През последните години   свои магазини  отвориха “Кауфланд”, “Лидл”, “Била”, “Пикадили, СБА и др. Това е възможност  за по-голям избор на  гражданите, което влияе и на  качеството на живот.

Всички големи инвеститори отделиха средства и за изграждане на паркоместа, създаване и поддържане на зелени зони около търговските центрове и подобряване на инфраструктурата. Това доведе и до много голяма по обем, отговорна и мащабна работа на администрацията.

 

 

 ИНФРАСТРУКТУРА

- През 2010 г. завърши реконструкция  на  бул. „Д-р Атанас Москов” до ул.„Девня” и кръстовището на  ул. „Девня” - стойност 3 060 000 лв

- цялостното изграждане на ул. “Девня” до бул. “Република”- 2 550 000 лв.

- реконструкция  на бул.”Република”  - от ул.  ”Уста Кольо Фичето” до ул. “Девня”. Изградена  дъждовна канализация около 3 млн. лв.

- извършва се основен ремонт и цялостно обновяване на бул. “Хр.Смирненски”  - в участъка от бул . “Цар Освободител” до ул. “Тролейна” и кръстовището с бул. “Цар Освободител” – стойност на проекта 5млн. 800 хил.лв.

- реконструкция  на бул. “Хр. Смирненски”  в участъка от бул. “Вл. Варненчик” до бул. “Сливница”  и околните улици – около 3 млн. лв.

- изградени паркинг, пътна връзка, водопровод и канализация  по бул. “Република” -  1млн. 160 хил. лв.

- преасфалтирана ул.”Акад.Андрей Сахаров” /в участъка бул.”Вл. Варненчик” -”Сливница”/ 

- преасфалтирани са ул. “Анри Барбюс” и ул. “Юлиус Фучик”

- изградени 4 нови светофарни уредби

- 123 590 лв.   вложени в ремонтни работи на ул.”Райко Даскалов”

- рехабилитацията на пътна връзка Варна – Каменар /завършена 2009 г./ -  1млн. 400 хил.      

- 54 450 м2 от уличната  мрежа изкърпени / от 2008 до 2010 г. /

            Основен ремонт на  тротоарни настилки:

- бул.”Вл. Варненчик”, спирка Автогара, спирка „Борсата”, ул. ”Ив.Церов” и пред бл. 69 във „Възраждане” ІІІ,  ул. ”Акад.А. Сахаров” /от бул. ”Вл.Варненчик” до бул. ”Сливница”/.

- изготвен технически проект за реконструкция на ул. ”Уста Кольо Фичето” за   98 000 лв.  

- нова тротоарна настилка - “Трошево”/  пред бл. 11 и 49 /  

 

 

 

             БЛАГОУСТРОЯВАНЕ:

- пространството  между ул. “Г.Пеячевич”, бул “Вл.Варненчик” и ОУ “Св.Ив.Рилски”. Изграден  е кът за отдих и развлечение на възрастни и деца

          - бул. “Владислав Варненчик” – І етап /от  ул. “Княз Черказки” до ул. ”Родина” – от  бл. 24 до бл. 29/

- Възраждане” ІV – І етап / спортна и пазарна площадка и пешеходни алеи/

- “Младост” ІІ - / пред бл.147 до бл. 151/

- довършена  вертикална  планировка пред бл. 59 в ж.к. “Св.Ив.Рилски” /изградена подпорна стена, направено отводняване и асфалтиране/

- нов кът за отдих на ул. “Дрян”

- изграден  паркинг и   ремонтирани тротоарите - “Възраждане” І /пред бл. 1/

- изградена пешеходна пътека “Възраждане” ІІІ /между бл. 54 и 55/

- тротоари и подходи  в “Младост” І и ІІ /бл. 102, 105, 140 и 153/ 

- монтирани системи за видеонаблюдение на 4 кръстовища в района  –бул. “Вл.Варненчик”/ул. “А.Сахаров”, бул. “Вл.Варненчик”/бул. “Република”, бул. “Вл.Варненчик”/бул. “Хр.Смирненски”, бул.”Цар Освободител”/бул. “Хр.Смирненски”/

 

- подновено осветление са пет подлеза /бул. “Владислав Варненчик” – спирките “Родина”, “Борсата”, “Йордан Йовков”, “Елпром” и ул. ”Младежка”/

            - ново улично осветление на ул. “Струга”

- алейно осветление е монтирано  до бл. 35 във “Възраждане” ІІ м.р. и в “Младост” ІІ м.р. /бл.124 - 125 /

 

      Готови проекти за благоустрояване  

 

- междублоковите пространства –“Възраждане” ІІ /бл. 31-33,  бл. 42- 45/, „Младост” І / бл. 115–118, бл. 104–107/  и  „Младост” ІІ /бл.143-146

 

- основен ремонт на ул. „П.Стайнов”, където живеят главно хора с увреждания и специфични нужди.

     Нови детски градини

“Делфинче” и “Златно зрънце” - открити в района през 2009 г. с около 400 нови места.

Пълно енергийно саниране от Европейски фонд за регионално развитие,  с цел подобряване на топлинната ефективност :  ЦДГ “Звънче”, ОДЗ “Морска звездица”, ЦДГ “Пролет”, ЦДГ “Моряче”, ОДЗ “Лястовичка”, ЦДГ “Крилатко”, ОДЗ “Детска радост” и ЦДГ “Синчец”.

Топлофицирани са много жилища в района, а “Далкия” ЕАД реконструира топлопровода в “Младост” І и “Възраждане” І.

“Примагаз”АД газифицира жилищни сгради във “Възраждане” І, ІІ и ІV и в СО “Кочмар”.

 Кабелните оператори изградиха подземни трасета и започна вкарването на кабелите под земята.

 

 

СПОРТ

 

 - нов закрит  басейн “Делфини” -  2010 г./ стойност на проекта  2.3 млн. лв./

 - основен  ремонт на  закритата зала  - стадион „Локомотив”

 - изграждане на лекоатлетическия стадион  „Младост” – /І етап стойност на проекта 4.5 млн. лв./

 - Спортно- развлекателен комплекс “Младост” - привлича над  200 хил. души годишно - най-голямата общинска  инвестиция за спорт и развлечения в района

 -  първата в България фитнес зала за хора с увреждания -“Възраждане” ІІІ. В основата на проекта е многократната медалистка от параолимпийски игри и световна шампионка в тласкането на гюле и хвърлянето на диск Стела Енева.

- 134 детски площадки - през 2008 г. по инициатива на администрацията се извърши пълно обследване на тяхното състояние. Две години по-късно такова обследване направи и   община Варна съвместно с РОСПА, за да се провери доколко детските кътове отговарят на европейските изисквания. По тази причина последните две години на детските и спортни площадки не са изграждани нови съоръжения и не е правен ремонт. Отстранени са  остарелите и повредени съоръжения с цел да се предпазят децата от инциденти.

 

 

        РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 2008/2011 г.

       Продължава   работата по  мащабната   ”Развитие на зелената система 2008 – 2011 г

           - паспортизация на всички дървета и храсти в района – брой, възраст, състояние

 - в микрорайоните са описани - обща и зелена площ, дървесни видове, храсти, перенна растителност, детски и паркови съоръжения и детски площадки

      - анализирано е състоянието на парковете и местата за отдих – парк ”Младост”, „Елин Пелин”, „Параклиса”, гробищния парк и др.

           - поддържане на зелената система по основните булеварди и улици в района

      - основните дейности  са описани в годишен и сезонен календар.

           - билкова градинка в ОДЗ ”Морска звездица” - 39 билки са засети на площ 110 - 120 кв.м във вътрешния двор на детското заведение

      - предстои създаването на две нови градинки - сензорна  и на местните дървесни видове и храсти

             - програмата предвижда създаване на нови цветни петна и зелени площи в жилищните микрорайони, дворовете на училищата, детските и здравни заведения, обществени сгради и търговски комплекси

             - засети 754 бр. широколистни и иглолистни дървета и 1965 бр. храсти /2008/2010г./

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

От 2008 г. районната администрация притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001 : 2000, което е признание за труда и усилията, за нивото на работа. Сертификатът е гаранция за постоянно високо качество на услугите, които ползват гражданите и развитие на административната работа.

През 2010 г. районната администрация   отчете  95.83 % изпълнение  на неданъчни приходи – такси и наеми. Средствата са с близо 7 хил. лв. повече от 2009 г. , въпреки финансовата и икономическа криза. Това е доказателство за последователната политика и работа на администрацията по отношение на приходната част на бюджета.

През 2009 г. ръководството на района се включи в  дейността на община Варна за създаване на доброволни  формирования за защита при бедствия.   15 души от района  са  регистрирани в Главна дирекция „Гражданска защита”, преминаха курса за обучение и разполагат   с  облекло и оборудване.

 

 

ГРИЖА ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

 - шест пенсионерски клуба, разположени в различни микрорайони

 - 106 души  в района всеки ден получават топла храна

 - всяка година за  Коледа и Великден над 200 социално слаби възрастни хора получават помощ в храни

  - първо градско състезание за  пенсионери “Трета възраст” /м. май 2009 г./ организира администрацията на района на игрищата на спортно-развлекателния комплекс “Младост”. Водещ - Драгомир Драганов

 

 

ПАРТНЬОРИ

      - Областна организация на Червения кръст

            Чрез съвместната благотворителна кампания в търговски и обществени обекти са поставени   касички, в които клиентите пускат монетите от върнатото ресто. Кампанията е под наслов "Дребни пари за голямо добро". Съвместната акция на БЧК и район “Младост” е дългосрочна.         

       "Младост" участва и в кампанията на БЧК за подкрепа на най-уязвимите групи в условията на финансова криза.  По 50 деца в риск няколко пъти годишно  получават пакет със здравословни храни. Децата са от училища в района   от социално слаби семейства.

      - ВСУ “Черноризец Храбър”

               50 млади творци от  факултета  по архитектура на  Варненския свободен университет, под ръководството на венецианския проф. арх. Микела де Поли, изпълниха задачи, свързани с решения  за разкрасяването на варненския район „Младост“ /юни 2009 г./, които представиха пред жителите на района      

                80 студенти от специалност Архитектура” разработиха идейни проекти за детска градина в район “Младост”. Международният уъркшоп по устойчива архитектура се проведе   на  работен терен във “Възраждане” І /юни 2010 г./. Ръководител на проекта е проф. д-р арх. Масуд Есмайллу, преподавател в Университета по архитектура във Венеция, Италия

 

    1135 етажни собственици са регистрирани и пререгистрирани по новия Закон за управление на етажната собственост.

 

     В помощ на собствениците на апартаменти администрацията на район  "Младост" изготви “Помагало за собствениците и обитателите в сгради с режим на етажна собственост”. 

    Помагалото и всички останали документи по Закона за управление на етажната собственост и действащите наредби към него са поместени на адрес  www.varna-mladost.com

. Сайтът на района е обновен, с нова визия, обогатен, с цел информацията да е повече и по-лесно достъпна за гражданите.

Район “Младост”  е участник в проекта ”Общини, социални институции и НПО – партньори за изграждане на капацитет на интеграционна политика”. Водеща организация по проекта е Асоциацията на Българските черноморски общини /АБЧО/. Целта е да бъде изграден административен капацитет за ефективно управление на процесите на миграция и интеграция в съответствие с общата миграционна политика на Европейския съюз.

Денят на българската община – 12 октомври, по инициатива на кмета на района Йорданка Юнакова, от 2005 г. се чества и като празник на „Младост”. Всяка година се търсят различни форми, с участието на деца, ученици, техните родители и хора от третата възраст.Ежегодното участие на различни групи от хора, многобройните културни и спортни прояви, които съпътстват  празника   му създадоха популярност, хората го приеха и той се утвърди като традиция за район “Младост”.

 

 

ПРОЕКТОПРОГРАМА 2011

 

     - рехабилитация на  29150  кв. м от уличната мрежа

     - ремонт на 7040 кв. м тротоари

     - подновяване на  3040 кв. м тротоари

     - 600 м нови улични бордюри.

            За проектиране и изграждане са планирани :

ул. „Флора”, ул. ”Здравко Чакъров”, ул. ”Петко Маринов”; ул. ”Ив.Кацарски”; ул. ”Идеал Петров”; ”Ив. Троянски”; ул. ”Венета Славчева”, част от ул. ”Вл. Висоцки” - „Възраждане”,  ул. ”Георги Сотиров” в 26-ти м.р., уличната мрежа в СО „Пчелина” и СО „Кочмар”

            Проектна  готовност за основен ремонт:

ул. „Петко Стайнов”, „Академик Игор Курчатов”, „Безименна” /улицата за Търговия на едро/, ул. „Уста Кольо Фичето”, ул. „Перла” - ЗПЗ , бул.„Трети март”, бул. „Република”, ул. „Д-р Атанас Москов”.

 

          

 

 

            Разширение на паркинги :

„Възраждане” ІІІ и „Младост” ІІ, ремонт на битова канализация   и шахти, отводняване  на ул. „Секвоя”, ул. „Мечтание”, бул. „Янош Хуняди”, бул. „Сливница” подлеза на спирка „Елпром”.

             Ремонт на пешеходните подлези :

 бул. “Вл. Варненчик”, “Сливница”,,, ул. “Младежка”.

             Благоустрояване:

бул. „Хр.Смирненски”,   ул. ”Гео Милев”, ул. ”Фантазия” и подстанция „Север” в „Трошево”.

             Проектна готовност за благоустрояване:

 междублокови пространства във “Възраждане” ІІ и ІV и “Младост” І и ІІ.

             За проектиране:

 Благоустрояване -околоблокови пространства в “Трошево”, “Младост” І и ІІ, “Възраждане” І, ІІ и ІІІ.

строителство на алейно осветление - „Иван Рилски”, „Възраждане”, „Младост” І и II, „Трошево” и  26-ти м.р.

            В програмата е планиран  ремонт на 42 детски и 7 спортни площадки. Основен ремонт е предвиден и на уличното и алейното осветление в “Трошево” , “Младост” І и ІІ,  „Иван Рилски”,  ул. „Акад. Курчатов”.

Продължава работата по проекта ”Заедно за всички”, който обединява усилията на районната администрация, неправителствени организации, бизнеса и гражданите. Този модел на работа придоби популярност заради точното си послание и видимите резултати.

В началото на 2011 г. започна подготовката за Преброяване 2011. Огромната по мащаби и отговорност работа, както и нейната продължителност постави пред администрацията изискване за висока организация, планиране и изпълнение на задачите. Успешният финал на преброяването ще даде ясна картина на ситуацията не само в цялата страна и града, но и в район “Младост”. Това ще позволи да се определят   приоритетите и задачите пред районната администрация, за да се задоволят изискванията и очакванията на гражданите.

Защо район “Младост” е “град в града”, как се вписва в атмосферата, разрастването и цялостния облик на Варна, на тези въпроси   бяха потърсени отговори в издадения  през 2009 г. представителен албум на района. На 50 страници луксозното издание показва динамичното развитие и новия вид на “Младост”, направеното и предстоящите инвестиции, красивите кътчета за отдих на възрастните и игра на децата. Албумът помогна да се популяризира новото място на района на картата на Варна, убедително да се представи една  нова и напълно променена среда, съвременна европейска визия .

           

 


Страницата е посетена 10217 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^