Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1341428 всичко

 29 посетители онлайн

Новини

Затварят пенсионерските клубове, домашният патронаж ще работи - 16.03.2020 : 09:25

До второ нареждане да бъде преустановена работата на пенсионерските клубове и на центровете за социална рехабилитация и интеграция на територията на община Варна, с изключение на: Център „Домашна грижа“, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, с доставчик БЧК, се казва в заповед на кмета на Варна Иван Портних.
Отворени за потребителите остават центровете за обществена подкрепа, както следва:
-Центровете за обществена подкрепа:
Център за обществена подкрепа, на ул. “Г. С. Раковски” №62;
Център за обществена подкрепа, на ул. "Петко Стайнов" №7;
Центърът за обществена подкрепа в ж.к. "Влaдислав Варненчик", на ул. "Гургулят" №7;
Центърът за обществена подкрепа в кв. „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 5.
-Дневни центрове:
Дневен център за деца и младежи с увреждания “Св. Йоан Златоуст” на ул. “Евлоги Георгиев” №26;
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, кв. "Чайка", бл.67 партер на вх.Б - част и вх. Г
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, в м-ст "Салтанат" 56 А.
Общностен център за деца и семейства, находящ се на ул. „Кап. Райчо Николов“ №103
-Домашен социален патронаж;
- Обществени трапезарии
Услугите да бъдат предоставяни при строго спазване на всички противоепидемиологични мерки и предписанията, дадени от РЗИ – Варна, като задължително се създаде организация на работния процес и ограничаване на достъпа до услугата.
Остават отворени за потребителите детските кухни за неорганизирания контингент, при спазване на строги епидемиологични мерки и недопускане струпване на хора.
Във връзка с указания на Агенция „Социално подпомагане“ се преустановяват посещенията и свижданията в специализираните услуги и услугите от резидентен тип както следва: Дом за стари хора „Гергана“, Дом за стари хора „Иван Златоуст“, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица; Центрове за настаняване от семеен тип;Защитени жилища; Наблюдавано жилище; Кризисен център за възрастни; Кризисен център за деца; Звено „Майка и бебе“. Близките на настанените лица да получават информация от директорите на социалните услуги.

Актуални мерки за превенция срещу коронавируса във Варна - 16.03.2020 : 09:21

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Това се посочва и в акутализираната заповед на кмета на Варна Иван Портних, след промени в заповедта на министъра на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната.
Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (читалища, кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали).
В заповедта се посочва още, че трябва да се осъществява постоянна дезинфекция на ден след всеки курс в подвижния състав на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна. Всички превозвачи, които изпълняват автобусни превози от и до Варна, да създадат организация за превенция на служителите, ежедневна цялостна дезинфекция на превозните средства, регулярно почистване на филтрите на климатиците, както и дезинфекция на всички често докосвани повърхности - дръжки, прозорци и ръкохватки, след всеки курс. При неизпълнение на предписанията, на превозвачите ще бъде отказан достъп до автогарите на територията на гр. Варна. Ограничават се частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито. Дейностите в "Обреди" ЕООД да се изпълняват при засилени мерки на превенция. Всички управители на търговски дружества, в това число търговски вериги, банки и други ведомства, работещи с клиенти, да създадат организация за дезинфекция по няколко пъти на ден на клиентските пространства и всички често докосвани повърхности – дръжки на кошници и колички за пазаруване, парапети, ескалатори, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори, банкомати и вендинг автомати, се посочва още в заповедта на кмета.
Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
Повече информация:
https://varna.bg/bg/403

Прекратяват се груповите събирания в пенсионерски клубове и читалища с цел превенция - 10.03.2020 : 11:22

Прекратяват се груповите събирания в пенсионерски клубове и читалища с цел превенция
Екип от общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ (ДДД) ще извършва дезинфекция на автобусите на „Градски транспорт“. Това бе взето като решение на заседание на общинския щаб за предприемане на мерки срещу разпространението на вирус Covid 19, и в изпълнение на заповед №0944/08.03.2020 г. на Кмета на Община Варна.
Срещата бе ръководена от кмета Иван Портних, който е председател на щаба. Зам.-председател е Коста Базитов, зам.-кмет, а секретар – Анастасия Георгиева, директор на дирекция „Здравеопазване“. В комисията участват районните кметове и кметове на населени места, директори на дирекции в Община Варна, представители на РЗИ – Варна, на УМБАЛ "Света Марина“, МБАЛ „Света Анна – Варна“, МБАЛ Варна към ВМА – София, СБАЛОЗ – Варна ЕООД; „Градски транспорт“ ЕАД, РД ПБЗН – Варна; на Обединението на общопрактикуващите лекари; на РУО – Варна.
На този етап здравните заведения във Варна разполагат със свободен брой легла за лечение и карантина на хора с вирусни симптоми. По данни на РЗИ – Варна от петък има 5-ма нови хоспитализирани в Инфекциозната клиника, които са с отрицателни проби. Към момента лечебните заведения са обезпечени с дезинфекционни препарати. Медицинските специалисти съветват гражданите, които имат вирусни симптоми, първо да се обадят по телефона на личния си лекар, да изпълняват стриктно неговите указания и да не предприемат посещение в поликлиниките. Граждани, които нямат лични лекари, могат да се свържат по телефона с РЗИ - Варна. Хората, на които им е наложена карантина, трябва стриктно да я спазват.
Общинският оперативен щаб възложи на районните кметове и кметовете на населени места да прекратят събитията в пенсионерски клубове, читалища и всякакъв вид групови събирания, с цел превенция. Дадени бяха указания за допълнителна дезинфекция на превозните средства на градския транспорт, включително обработване с препарати на седалки, дръжки и повърхности, които пътниците докосват с ръце.
По нареждане на щаба трябва да бъде осъществявана 4-кратна дезинфекция с хлорни препарати или препарати на спиртна основа във всички обществени сгради, в които има посещения на граждани, в т.ч. дезинфекция на перила, врати, дръжки, често проветряване на помещенията. Мярката се отнася за търговски центрове, детски ясли, детски градини, социални заведения, предприятия и търговски дружества, които приготвят храна за деца. Маските, които вече са използвани, трябва да се поставят в плик/торбичка, преди да бъдат хвърлени в контейнерите за битов отпадък.
Всички училища на територията на Варна са в грипна ваканция до сряда включително. Детските градини работят със засилен филтър на вход за проверка на здравословното състояние на децата и персонала. Въвежда се и допълнителна дезинфекция. Същите мерки се въвеждат и за общинските социални услуги.
Оперативният щаб препоръчва на всички граждани да ограничат максимално социалните си контакти, да спазват добра лична хигиена, както и да се информират от официални източници за актуалната ситуация във Варна и страната.

Грипна епидемия е обявена на територията на цялата страна за периода от 6 до 11 март, включително - 05.03.2020 : 16:54

От 6 март (петък) до 11 март (сряда), включително, грипна епидемия е обявена на територията на цялата страна. Това гласи подписана от министъра на здравеопазването днес заповед.
Със заповедта се преустановят учебните занятия в училищата, детските и женските медицински консултации, профилактичните прегледи и имунизации, както и провеждането на планови операции и свижданията във всички лечебни заведения.
Препоръчва се да бъдат преустановени както учебните занятия в университетите, така и масовите мероприятия, в това число спортни и културни.
Препоръчва се детските градини да останат отворени при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията. По преценка на родителите и семействата децата може да не посещават детска градина в периода до 11 март.
На регионалните здравни инспекции е възложено да уведомят областните управители, кметовете на общини и лечебните заведения в съответната административна област за въведените противоепидемични мерки. За създаването на необходимата организация по преустановяване на учебните занятия трябва да бъдат уведомени и регионалните управления на образованието.

Съобщение - 02.03.2020 : 15:14

 200302.jpg
 
Програма за честването на 3-ти март
 
Официална програма:
10:00 ч. Тържествено вдигане на националното знаме;
Място: площад „Св. Св. Кирил и Методий”
10:15 ч. Шествие;
Място: от Катедралния храм „Успение Богородично” до паметника на Граф Игнатиев
10:25 ч. Поднасяне на цветя;
Място: Паметник на Граф Игнатиев
10:40 ч. Шествие;
Място: от Паметника на Граф Игнатиев по бул. „Княз Борис I”, бул. „Сливница” до Мемориалния паметник на украинските войни, Морска градина
11:00 ч. Полагане на венци;
Място: Мемориален паметник на украинските войни, Морска градина
11:15 ч. Шествие;
Място: от Мемориалния паметник на украинските войни до Паметника на руските войни
11:30 ч. Поклонение, полагане на венци с военен ритуал
Място: Паметник на руските войни, Морска градина
13:30 ч. Тържество и ритуал с полагане на венци и цветя;
Място: Парк с Мемориал на руските воини освободители в местността Терасите, Район „Владислав Варненчик”,
18:00 ч. Празничен концерт-спектакъл „Свободна България”
Място: Фестивален и конгресен център – Зала 1, вход свободен
19:30 ч. - Тържествена заря-проверка по случай 3 март
Място: Вход на Морската градина

Съпътстващи събития
1 – 3 март
64-та ветроходна регата "Трети март"
Откриване: 1 март – 10:00 ч.
Закриване: 3 март – 15:00 ч.
Място: Гребно-ветроходна база СК „Черно море – Бриз”
3 март
11:00 ч. Концерт „Да празнуваме заедно – пробуждане с хоро”;
Място: пред Народно читалище „Просвета 1927”, район „Аспарухово”
12:00 ч. 57-ма лекоатлетическа щафетна обиколка на Радио Варна;
Място: Радио Варна, Морска градина
12:00 ч. Концерт „Децата на Варна празнуват 3 март“;
Празничен концерт с участието на: варненски училища, танцови състави, детски градини и театрални школи. Откриване на изложба,представяне на униформи, знамена и военен строй, работилници за народни инструменти
Място: Детски кът в Морската градина
Организатор: Община Варна, съорганизатори: Военноморските сили на Република България, Варненската и Великопреславска митрополия Радио Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, Народно читалище „Просвета 1927” – район „Аспарухово”
 
 

Съобщение - 28.02.2020 : 19:10

 График за извозване на едрогабаритни  отпадъци в район „Младост“ за месец мартДва пъти седмично специализиран автомобил на сметопочистващата фирма извършва транспортиране на едрогабаритни отпадъци до 1 м3, поставени до съдовете за битови отпадъци в район „Младост“. Гражданите могат да изхвърлят шкафове, дивани, столове, матраци, маси, мокети, килими, врати. При по-големи количества отпадъците трябва да бъдат предадени на лицензирана фирма за транспортирането им до депото в с. Въглен.

Отправяме апел да се запознаете с посочения по-долу график, тъй като неговото спазване ще помогне за своевременното извозване на непотребните вещи. Убедени сме, че чистотата в  „Младост“  е приоритет и за всеки жител на нашия район.

Не е разрешено поставянето до съдовете за смет на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (печки, климатици, хладилници и др.). Същото може да бъде предадено безвъзмездно на оползотворяваща организация, с която Община Варна има сключен договор, чрез подаване на заявка на тел. 080014100, като след включване в графика отпадъка ще бъде взет от дома на гражданите. Забранено е и да се изхвърлят строителни отпадъци – този вид отпадък задължително е необходимо да се предаде на лицензирана фирма.

Номерът за връзка при констатирани нередности, свързани с чистотата в район „Младост“, е: 052 820 784, а на телефон 052 501 754 можете да се свържете със сметопочистващата фирма Консорциум „Варна 1“ ДЗЗД.

Графикът за събиране и транспортиране на едрогабаритните отпадъци за месец март е:

Всеки понеделник:

Ж.к.„Младост“ I, ж.к.„Възраждане „, ЗПЗ, ж.к.“Св.Иван Рилски“ – улица „Академик И.Курчатов“, ул.“Орлово гнездо“, бул.“Република“-Топливо, ул.“Крим“, ул.“Грамада“, ул.“Страцин“, ул.“Самарско знаме“, ул.“Д-р Селемински“, ул.“Свобода“, ул.“Витко Христов“, ул.“Здравец“, ул.Мизия“,ул.“Плевен“, ул.“Павел Милюков“, ул. „Дибич Забалкански“, ул.“Райна Княгиня“, ул.“Г.Пеячевич“ и ж.к „Трошево“ – без улиците „Копнеж“,“Лира“,“Сълзица“,“Нежност“ , „Любов“ и бул.“Република“ блок 320

Всеки вторник:

Ж.к.“Младост“ II, ж.к. „Възраждане“ II и блок 58 в ж.к. „Възраждане“ III

Всяка сряда:

Ж.к. „Младост“ I, ж.к.„Възраждане“ I , ж.к.„Възраждане“ III и ж.к.„Възраждане“ IV

Всеки четвъртък:

26-ти микрорайон – „Победа“ и района около Техникумите, ж.к. „Св.Иван Рилски“ (без улиците от графика за понеделник), бул.“Република“ блок 320

Всеки петък:

Ул.„Крим“, ул.„Струга“, ул.„Паско Желев“, ул.„Атанас Христов“, ул.„Атанас Манолев“, ул.„Киро Радев“, ул.„Борис Игнатов“, ул.„Копнеж“, ул.„Лира“,ул.“Сълзица“, ул.„Нежност“ и ул.„Любов“.

Всяка събота:

Ж.к. „Възраждане“ III, ж.к „Възраждане“ IV, ж.к „Трошево“ – ул.„Копнеж“,ул.“Лира“,ул.“Сълзица“,ул.“Нежност“ ,ул. „Любов“, ЗПЗ, ж.к.“Св.Иван Рилски“  -ул.“Орлово гнездо“, ул.“Грамада“, ул.“Страцин“, ул.“Самарско знаме“, ул.“Д-р Селемински“, ул.“Свобода“, ул.“Витко Христов“, ул.“Здравец“, ул.Мизия“,ул.“Плевен“, ул.“Павел Милюков“, ул. „Дибич Забалкански“, ул.“Райна Княгиня“, ул.“Г.Пеячевич“.

Всяка неделя:

Ж.к.“Младост“ II, ж.к. „Възраждане“ II, блок 58 в ж.к. „Възраждане“ III, 26-ти микрорайон – „Победа“ и района около Техникумите, ж.к. „Св.Иван Рилски“ – ул„Княз Черказки“, ул.„Кап.Райчо“, ул.„Злати Бръчков“,ул. „Поп Харитон“, ул.„Под игото“, ул.„Самарско знаме“, ул.„Родина“, ул.„Свобода“, ул.„Бяла черква“, ул.„Доброволци“, ул.„Д-р Селемински“, ул.„Кап. Г.Георгиев“, ул.„Черешово топче“, ЗПЗ, ул.„К.Фичето“, ул.„Перла“, ж.к. „Трошево“ – ул.“Ат.Далчев“, СО „Пчелина“ – пътя гр.Варна – с.Каменар и пътя гр.Варна – с.Каменар (ухото), СО „Сълзица“.


 

Обява за среща за обществено обсъждане

Выложителят Веолия Енерджи Варна ЕАД със седалище гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5,

На основание чл. 127 от Закона за устройството на територията УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на ПУП Плансхема за топлоснабдяване на район Младост и ПУП План-схема за топлоснабдяване на район Владислав Варненчик.

Обсъждането ще се проведе на 13.02.2020 г. от 15:00 часа в гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5, конферентната зала на дружеството.

План-схемите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в рамките на работното време в офисите на дружеството в гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на Выложителя - гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5, както и в информационните центрове на Община Варна.

За контакти по общественото обсъждане от страна на выложителя:

Емил Боев +359 884 473 803; електронен адрес за кореспонденция - emil.boev@veolia.com


. - Съобщение 11.02.2020 : 19:16

 105908.jpg
 
Мобилно приложение дава информация за градския транспорт във Варна
 
Всички граждани, ползващи обществения градски транспорт във Варна, могат да използват безплатното мобилно приложение Info iTransport. Приложението показва разписанията и дава актуална информация за движението на превозните средства на градския транспорт. Налична е карта със спирки, показваща местоположението на автобусите и тролейбусите. Разработката е по проект "Интегриран градски транспорт на Варна", продуктът е доставен по Компонент 3 на проекта, "Система за информация на пътниците в реално време", съобщи Биляна Якова, ръководител на проекта.
Приложението функционира в синхрон с цялата информационна система, включваща GPS приемници на борда на превозните средства, информационни устройства по спирките и др.
Всички опции, които предлага, могат да се използват и през браузър на адрес  http://itransport.varna.bg/Map/Index.html#/ 
 
 

. - Съобщение 31.12.2019 : 11:02

thumb6_karti.jpgБезплатен градски транспорт  в новогодишната нощ 
 
Безплатен градски транспорт в новогодишната нощ ще бъде осигурен за варненци, съобщиха от „Градски транспорт“ ЕАД. Автобуси и тролейбуси ще се движат по следния график:
Автобусна линия 17 от жп гарата в 22.00 ч.
От Галата до сп. "Катедрала" в 23.00, 01.00, 02.00;
От сп. "Катедрала" в 00.30, 01.30, 02.30.
Автобусна линия 31 от жп гарата в 22.00 ч.
От Виница до сп. "Катедрала" в 23.00, 01.10, 02.10;
От сп. „Козирката“ в 00.40, 01.40, 02.40.
Автобусна линия 148 от "Почивка" в 22.00 ч.
От "Владиславово" бл. 407, до сп. „Катедрала“ в 23.10, 01.40;
От сп. „Катедрала“ в 00.50, 02.30.
Тролейбусна линия 83 от жп гарата до Владиславово в 22.00 ч.
От Владиславово, бл. 40, до сп. „Централна поща“ в 23.00, 01.30;
От сп. „Централна поща“ до Владиславово в 00.45, 02.15 часа.
Традиционният концерт „Заедно в новогодишната нощ" ще започне в 22.00 ч. на площад "Независимост" на 31-ви декември. Водещи на програмата ще бъдат Надежда Петрова, Иван Тишев, Миа и Дамян Попов, а за доброто настроение на празнуващите ще се погрижат Павел, Венци Венц, Вензи, Рут Колева, Атанас Кателиев, група „П.И.Ф.“, Елица Тодорова, Нели Георгиева - Нелс и Йордан Марков. В първите минути на новата 2020 година небето над морската столица ще се озари от фойерверки и лазерни ефекти. Празничната програма ще продължи до около 2 ч. след полунощ.

Да украсим Варна за Коледа - . 04.12.2019 : 16:20

 thumb6_varna.jpg

Започва кампанията "Да украсим Варна за Коледа"

Община Варна обявява начало на традиционната кампания за най-красива коледна украса на обществена или жилищна сграда, фасади, тераси, дворове, междублокови пространства, търговски помещения. За четвърта година всички желаещи да се включат в инициативата могат да изпращат снимки на украсените обекти, с ясно указано местонахождение, на имейл: live.varna.bg@gmail.com. Кадрите ще бъдат публикувани в страницата "Да украсим Варна за Коледа" във Фейсбук, а авторите, събрали най-много харесвания, ще получат награди. Класацията е разделена по сектори - за украса на фасади на обществени сгради, на жилищни сгради, както и за интериор - художествено оформление на вътрешни помещения. Кампанията ще продължи до 06.01.2020 г. включително, след което ще бъдат обявени победителите.

 

СтартНазад10 предидущи страници [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^