Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1369429 всичко

 12 посетители онлайн

Новини

 

 

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че районната администрация изготвя списъци на граждани, желаещи да закупят дърва за огрев от ТП „Държавно горско стопанство“, гр. Варна за отоплителен сезон 2024/2025г. Краен срок за записване 30.04.2024г.

Район, населено място

 

Количество,

 пр. м3.

Дървесен вид/категория дървесина

Ед. Цена на пр. м3. С включен транспорт до адреса на клиента с ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.н. „Младост“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Технологична дървесина над 14 см. диаметър– твърди широколистни

 

 

129 лв.

 

Технологична дървесина от 3 см. до 14 см. диаметър–твърди широколистни

 

 

111 лв.

 

Технологична дървесина над 14 см. (акация)

 

 

117 лв.

Технологична дървесина от 3 см. до 14 см. (акация)

 

 

99 лв.

 

 

 

Справка и записвания в район „Младост“, ет.2, стая 20А, тел: 052/ 820 784.


 thumb643147.jpg

Община Варна ще се включи тази година в най-мащабната световна природозащитна инициатива "Часът на Земята", организирана от международната екоорганизация WWF.
В знак на съпричастност към каузата за опазване на природата, на 23 март, събота, от 20:30 ч. до 21:30 ч. ще бъде изключено осветлението на административната сграда на Община Варна. Приканват се гражданите също да загасят осветлението в домовете си за час с послание за по-устойчиво бъдеще.
През тази година инициативата се провежда под наслова "Подари 1 час на Планетата". Организаторите споделят, че ако всеки човек, независимо къде се намира, отдели 60 минути и ги подари на Земята, ще помогне за опазването на природата. За целта е създадена интерактивната платформа, наречена „Банка за часове“. В нея всеки може да открие дейността, която харесва и да впише часовете, които подарява на Земята.
Повече подробности на адрес: https://www.wwf.bg/vklyuchi-se/chasyt-na-zemyata/


 thumb6_Dezakarizacia.jpg

От 28 март започва първата за тази година обработка против кърлежи на терени с обществено значение във Варна. Дейностите се извършват от общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“. Графикът предвижда първо да се обработят тревните площи в Морската градина и Зоопаркът. Това ще стане в дните 28 и 29 март.
В периода от 1 до 5 април ще бъдат обработени дворове на учебните заведения в града. Периодът съвпада с пролетната ваканция на учениците, като екипите ще уведомяват дежурните отговорни лица за предстоящото третиране.
Парковете в кварталите „Аспарухово“, „Младост“, „Възраждане“ и „Владислав Варненчик“ ще бъдат третирани в периода от 8 до 10 април.
Дворовете на детските заведения ще се пръскат от 11 до 30 април, като директорите или други отговорни лица ще бъдат предварително уведомени. Детските и спортните площадки, както и кварталните градинки ще се обработват през целия месец май, като третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели.
Парковите площи ще се обработват в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Това ще става при подходящи климатични условия (температура, влажност, вятър, валежи, прораснала растителност).
От предприятието допълват още, че използваните биоциди са предназначени за битова употреба и са с ниска токсичност.


 thumb6.jpg

Община Варна организира кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Акцията ще се проведе във всички райони на града и ще продължи четири дни – от 27 до 30 март 2024 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

27.03.2024 г. (сряда) , от 09:00 до 12:45 ч. - Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“;

27.03.2024 г. (сряда), от 13:45 до 17:30 ч., Район „Приморски“, кв. „Виница“;

28.03.2024 г. (четвъртък), от 09:00 до 12:45 ч., Район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“;

28.03.2024 г. (четвъртък), от 13:45 до 17:30 ч., Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“;

29.03.2024 г. (петък), от 09:00 до 12:45 ч., Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138;

29.03.2024 г. (петък), от 13:45 до 17:30 ч., Район „Владислав Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302;

30.03.2024 г. (събота), от 09:00 до 16:30 ч., сградата на Община Варна, до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“.

В посочения график гражданите могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

- Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

- домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

- мастила и замърсени опаковки;

- фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);

- отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).

Кампанията е в изпълнение на ангажимента на Община Варна по Закона за управление на отпадъците, уточняват от Дирекция „Екология и опазване на околната среда“.

 


 Областният информационен център-Варна, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Североизточен регион, проведе публично обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Варна - град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“. В събитието се включиха зам.-кметът на Община Варна Диан Иванов, представители на местната администрация, на университети, училища и детски градини, неправителствени организации, бизнес, медии, граждани и други заинтересовани. Те бяха запознати със съдържанието на концепцията и видовете дейности, предвидени за изпълнение.

Тя е на обща стойност 43 805 786, 80 лв. и включва 12 проектни идеи на 11 партньори. Водещ е Община Варна. В изпълнението ще участват детска градина, училища, университети, бизнес и общински администрации на територията на една градска община - Варна, и на две селски - Аксаково и Шабла. Предвижда се проектите да бъдат финансирани от четири програми – „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., „Образование“ 2021-2027 г. и „Околна среда“ 2021-2027 г., обясни управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова.

Сред планираните дейности на територията на Област Варна са реставрация и консервация на археологически обекти и изграждане на музей на открито, ремонт на Летния театър в морската столица, реконструкция на площад и улици, ревитализиране на пространства в исторически старата част на града, обновяване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Св. Марина“, основен ремонт и прилагане на мерки по енергийна ефективност на варненска детска градина, инфраструктурни мерки за защита и превенция от наводнения, превенция на вторичната сегрегация и борба против дискриминацията в училищата и др.

По време на срещата присъстващите изразиха одобрението си, както и мнения и препоръки към концепцията, предимно насочени към съхраняване и експониране на обекти от архитектурното и културно наследство на град Варна. Те ще бъдат обобщени в доклад и представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Североизточен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

„Наличието на обществена подкрепа е особено важно, тъй като стремежът ни е проектите да бъдат припознати и подкрепени от максимален брой заинтересовани страни. Подкрепата, която вярваме, че ще получим, ще ни даде увереност, че работим в правилната посока за прилагане на интегрирания териториален подход в полза на хората“, посочи зам.-кметът Диан Иванов.

Подкрепа и мнения за концепцията могат да бъдат изразени на следната анкета: https://forms.gle/158LQbJdoDbXNPhd6.


Стартира реализирането на дейности в изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския капацитет в Община Варна“ - Стартира реализирането на дейности 16.02.2024 : 16:42

Стартира реализирането на дейности в изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския капацитет в Община Варна“

 

Съгласно сключен между Община Варна и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0080-С01 на 02.01.2024 г. стартира реализирането на дейности в изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския капацитет в Община Варна“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, финансиран по Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Общата стойност на проекта е в размер на 1 107 316,00 лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа на общинската администрация в процеса на реформирането на системата на социалните услуги и улесняване прехода към новите механизми на местно ниво. За нейното постигане са заложени за изпълнение следните дейности:

·  Наемане и обучение на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги.

·  Обучение на 120 ръководители и служители от социални и здравно-социални услуги, които са ангажирани с изпълнение на задълженията на Община Варна.

·  Създаване на фронт-офис на адрес: гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски“ № 62, етаж 1.

·  Обособяване на работни места в петте районни администрации на община Варна и в сградата на Община Варна за информиране, консултиране и насочване за ползване на социални услуги.

·  Подкрепа при анализиране и планиране на потребностите от социални услуги на територията на община Варна.

·  Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Гражданите, желаещи да получат допълнителна информация за видовите социални услуги и възможностите за тяхното ползване, могат да бъдат консултирани в следните административни звена:

 

1.      Сградата на Район „Младост“, гр. Варна, ж.к. „Трошево“ №48, тел.: 0884 550 211;

2.      Фронт офис на адрес: гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски“ №62, етаж 1, тел.: 052 820 900, 052 820 908, 0884 640 111.


Съобщение - Община Варна организира 18.12.2023 : 15:24

Община Варна организира кампания за разделно събиране на опасни отпадъци - отработени масла. Жителите на общината, които са събрали разделно отпадъците от отработени хидравлични, моторни, смазочни и др. масла, могат да ги предадат безвъзмездно в мобилен събирателен пункт. Той ще се мести на различни локации в града в периода от 18 до 20 декември. Кампанията се осъществява съвместно с Организация по оползотворяване на отработени масла „Ойл Рециклейшън“.
Отработените масла са много по-опасни от суровото масло, тъй като съдържат различни замърсители като добавки, полифеноли, смоли, карбони, механични примеси и други. Изхвърлянето им в природата е опасно, тъй като замърсява всички компоненти на околната среда – почва, подпочвени води, растителност и други.
Дати и локации на мобилните пунктове:
20.12.2023 г.
- от 14:00 до 16:00 ч. в район „Младост“, паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138.


СЪОБЩЕНИЕ - . 07.12.2023 : 15:11

 

 

Във връзка с предстоящия краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, Община Варна напомня на заинтересованите граждани, че заявления за участие от Сдружения на собствениците ще се приемат до 10.12.2023 г., включително. Предвид това, че 10.12.2023 г. е почивен ден, заявления ще се приемат до 11.12.2023 г.


Съобщение за птичи грип - 30.11.2023 : 10:43

Съобщение за разпростаняване на птичи грип (H5R1)

Във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенна инфлуенца по птиците на територията на Европа и Република България е необходимо съдействие за организирането на информационна кампания за спобствениците на стопанства, отглеждащи домашни птици:
- Да се изпълняват стриктно мерките за биосигурност при отглеждането на домашни птици.
- Отглеждането на домашни птици да се извършва на закрито.
- Да не се допуска отглеждане на домашни птици извън домовете.
- Незабавно уведомяване на ветеринарния лекар при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

За проведените информационни кампании, моля да уведомите на електронен адрес: epi_03@bfsa.bg с копие до zdrave@varna.bg


Съобщение - Почистване на града след урагана 22.11.2023 : 15:38

Община Варна организира доброволческа акция за почистване на града след урагана

Кампания „Да почистим Варна заедно“ ще се проведе на 25-ти и 26 ноември. Всички граждани, които искат да помогнат за отстраняване на последиците от силния вятър и нанесените щети от ураганното бедствие, могат да получат помощни материали – чували за листна маса и ръкавици, от районната администрация (ж.к "Трошево", блок 10, етаж 2, стая 15). Апелираме да поставяте събраните в чували листа в близост до съдовете за битов отпадък, а клоните - на купчинки. Машини на сметопочистващата фирма ще събират чувалите и ще ги извозват до депото за компостиране в село Въглен. Благодарим на всички, които вече се включиха в доброволческата инициатива, както и на тези, които предстои да участват в кампанията „Да почистим Варна заедно“. Екипи на Община Варна и общинските предприятия, отговорни за почистването на града, са на терен и работят усилено, за да отстранят щетите от ураганното бедствие. Пълното възстановяване на чистотата ще отнеме известно време.

Община Варна организира доброволческа акция за почистване на града след урагана

СтартНазад [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^