Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1341355 всичко

 24 посетители онлайн

Новини

Информационна кампания на ОДМВР – Варна по превенция на телефонните измами - ПОКАНА 14.10.2016 : 16:09

 Уважаеми жители на район „Младост“,

Стартира информационната кампания на ОДМВР – Варна, която има за цел ограничаване на телефонните измами и запознаване на населението с възможните рискове.

Среща с жители на район „Младост“ ще се проведе на 20 октомври (четвъртък), от 10 часа, в Културен дом на слепите на ул.“Петко Стайнов“ № 3.

Инициативата се реализира със съдействието на Община Варна и районната администрация.

Присъстващите на срещата ще получат и информационни брошури, описващи основните рискове, сценарии на измами по телефона и основни съвети към гражданите.

От районната администрация


Честит празник! - 12 октомври - празник на район \"Младост\" 11.10.2016 : 13:57

12 октомври - празник на район "Младост"


На 12 октомври район "Младост" ще отбележи своя празник. Водосвет за здраве, благополучие и дълголетие ще бъде отслужен в Православен храм  „Св.Пророк Илия“ утре, в 11 часа.

Празничната програма продължава на 15 октомври (събота) с концерта "Талантите на "Младост".  Той ще се проведе от 16 до 18 часа, на амфитеатралната сцена в  Общинския спортно-развлекателен комплекс "Младост". В концерта ще участват ученици от училища в района, детски танцови формации, гайдарски, мажоретни и фолклорни състави, както и състави от читалищата "Елин Пелин-1977", "Искра-1924", и от пенсионерските клубове.

На 16 октомври (неделя), от 16 часа, в парк "Младост", най-малките жители и гости на района ще се забавляват с актьорите от Държавен куклен театър – Варна, които ще представят образователния спектакъл "Зеленчуци, който не яде".


почистване на дерета в Район Младост - 22.08.2016 : 09:06

  

Започна почистването на деретата в район „Младост“

 

 

Почистване на най-замърсените участъци от дерета и отводнителни канали започна в район „Младост“. Дейностите се извършват от екипи на фирмата-изпълнител ДЗЗД „КБИ Никман“ и ще продължат до края на месец октомври.

На 18 август приключи първият етап. Възстановена е проводимостта на охранителния канал по ул. „Георги Пеячевич“ ( от ул. „Под игото“ до вливането му в дере „Струга“), а в дерето са почистени участъци от паразитна растителност, битови и строителни отпадъци.

Дейностите продължават по график в останалите четири дерета и един отводнителен канал на територията на район „Младост“.

1111.jpg2222.jpg

 

 

 


„Региони в растеж 2014-2020“ - 14.06.2016 : 11:31

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ - Община Варна

az.jpg

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6 млн. лв. са финансовите параметри на проектите от основния списък, а 42 млн. лв. – на резервните проекти. Това съобщи на пресконференция кметът  Иван Портних.

Варна е една от първите общини с одобрена програма и междинно звено, което ще координира дейностите. Средствата, осигурени само по тази оперативна програма, са разпределени в няколко приоритета – енергийна ефективност - 2,8 млн. лв., интегриран градски транспорт - 29,3 млн. лв., градска среда - 25,2 млн. лв., социална и културна инфраструктура - 12 млн. лв., образователна инфраструктура - 16,3 млн. лв., естетизация и модернизация на междублокови пространства.

„Активно продължаваме да работим за осигуряване на финансиране за важни за града проекти по всички останали програми, които се отварят в новия програмен период. Така не само ще запазим, но и ще ускорим темповете на развитие на Варна“, коментира Иван Портних.

Повече информация вижте тук.


„Да изчистим България заедно“ - 01.06.2016 : 18:49

Варна се включва в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно“
 
Варна се включва отново в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно“ на 4-ти юни.
Приоритет тази година ще бъдат защитените територии и зоните със специално предназначение за биологичното разнообразие в България. Поради тази причина във Варна акцентът ще бъде поставен върху почистването на природен парк „Златни пясъци“. Създадена е необходимата организация, осигурени са чували и ръкавици, отпадъците трябва да се поставят до контейнерите за битов отпадък, след което ще бъдат извозени до сметището, съобщиха от сектор „Екологичен контрол“ при Община Варна.
Участниците в инициативата могат да маркират почистените зони в Картата на кампанията http://daizchistim.bg, като посочват броя на участниците, името на организацията, обема на почистената площ. Към картата могат да се прикачват снимки преди и след почистването.
 Подробни указания за местата, които са включени в кампанията, и за получаване на помощни материали (ръкавици и чували) може да получат в районните администрации.
За повече информация можете да звъните през всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа на следните телефони:
 -          Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052/820 152
 -          Еколози район “Одесос” – 052/612 877
 -          Еколози район “Приморски” – 052/359 158
 -          Еколози район „Младост“ – 052/820 784
 -          Еколози район “Аспарухово” – 052/370 130
 -          Еколози район „Владислав Варненчик“ – 052/575 720

Съобщение - 14.05.2016 : 13:45

 

Уважаеми председатели на УС /управители на етажни собствености/,


Във връзка с измененията и допълненията в ЗУЕС, обнародвани в бр.26/2016 г на ДВ от 01 Април 2016г, Ви уведомяваме, че съгласно чл. 19 ал.8 и чл.34 ал.10 от ЗУЕС, по решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица или на юридически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се одобрява с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, и се сключва от упълномощено от общото събрание лице за срок до две години. Договор, сключен за по-дълъг срок, се смята за сключен за две години, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се смята за недействителна. В срока на договора избраното физическо или юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет (управителя) по този закон.
Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление по чл.46 /б/ в общинските или районните администрации.
Уведомлението съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" и приложенията към него.
Председател на управителен съвет (управител), който не подаде уведомление в общинската или районните администрации по чл. 46 /б/, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.
В случай когато физическо лице или юридическо лице, на което са възложени правомощия на управителен съвет (управител) по реда на чл. 19, ал. 8 и чл. 34, ал. 10 от ЗУЕС, наруши или не изпълни задълженията, които то има по този закон като управителен съвет (управител), ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв. - за физическо лице, или с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв. - за юридическо лице.

От районната администрация

Пролетно почистване - 05.04.2016 : 13:23

 

Уважаеми съграждани,

 

От 11-ти до 17-ти април във Варна ще се проведе пролетно почистване под надслов “Да почистим заедно и да дадем пример на децата си”, организирано от Община Варна. Акцията ще обхване градските обществени територии - междублокови пространства, детски и спортни площадки, паркове и други.

Отправяме покана към вас да се включите в инициативата.

За по-добрата организация на кампанията, очакваме предварителни заявки за участие от управители на етажна собственост, неправителствени организации, търговски вериги, пенсионерски и спортни клубове, училища, детски градини и др., на телефон 052/820 862. Осигурени са ръкавици и торби за смет. Можете да ги получите в периода 11.04-15.04.2016 г. от 9.00 до 17 часа, в районната администрация, на ул."Йордан Йовков" №10, в стая №2.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

- Не изхвърляте отпадъците събрани от почистването в контейнерите за битова смет, а ги поставете до тях, в дните 16 и 17 април. Не паркирайте автомобилите си в близост до контейнерите, защото това затруднява сметоизвозването.

- В район "Младост" има 2 площадки с 3 броя 6 м3 контейнери, където можете да изхвърлите строителни, растителни и едрогабаритни отпадъци. Те се намират във „Възраждане“ 1, ул. „Ана Феликсова“ срещу бл.21-22 и в “Младост”II-ри м.р. над паркинга на бл. 138.

Община Варна има сключен договор за разделно събиране на излезли от употреба електродомакински уреди. От 8.30 ч. до 19.30 ч. на безплатен телефон 0800 14 100 се приемат заявки. Фирмата ще извози уредите директно от домовете. Изхвърлянето на този вид отпадъци и на др. опасни отпадъци в контейнерите е абсолютно забранено.


Варненски карнавал - 23.02.2016 : 16:14

 Карнавал на маската, маскарадния и сценичния костюм ще се проведе за втори път във Варна. Варненски карнавал - пролетен празник на маската, маскарадния и сценичния костюм и народната носия ще се проведе във Варна за втора поредна година. Организатори на проявата са двете общински дирекции „Образование и младежки дейности” и „Култура и духовно развитие”. Пилотното издание на форума се проведе миналата година, като целта е да се възроди прочутия Варненски карнавал, който е бил най-значимото събитие в периода след Освобождението. Карнавалното шествието ще започне на 26-ти март от 15ч. на пл. „Св. Св. Кирил и Методий”, пред Катедралния храм „Свето Успение Богородично”, с представяне на маски и костюми от съставите и индивидуалните изпълнители, участващи в празника. Около 16.30 ч. участници и зрители с шествие ще преминат през града - по бул. „Мария Луиза”, до Община Варна, бул. „Сливница”, за да стигнат до входа на Морската градина /до ФКЦ/, където ще има концертна програма, забавни игри, атракциони. Там ще бъдат раздадени много и големи награди. В конкурсната програма на Варненския карнавал могат да участват индивидуални участници и групи, които ще се състезават с автентични или изработени от тях маски и маскарадни костюми, представящи герои от местния, националния и чуждестранния обреден фолклор, маска и костюм от различните етнографски области и на различните етноси, както и пресъздаване на герои от приказки, книги, филми и комикси. Участниците ще се оценяват от специализирано жури по следните критерии: красота и колорит на маската, оригиналност на изработката, артистичност при представянето и др. Желаещите да се включат в инициативата граждани и организации могат да заявят участие в срок до 12 март 2016 год. на електронен адрес: varnanamladite@gmail.com Заявки и условия за участие в конкурсната програма могат да се изтеглят от сайтовете на дирекция „Култура и духовно развитие”: www.varnaculture.bg и на дирекция „Образование и младежки дейности”: www.varnanamladite.com при Община Варна или да се получат на място от организаторите. За информация: Радка Тодорова, гл. експерт „Духовност и етноси” тел.: 052/ 820 804; 0884/ 990 637 и Кристин Спасов, гл. експерт „Празници и чествания” тел.: 052/ 820 668; 0885/ 800 862

ГРАФИК НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - 05.01.2016 : 12:12

Уважаеми съграждани, във връзка с промените от вторият етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, влизащи в сила от настоящата 2016г, Ви уведомяваме, че ще се проведат разяснителни събрания по обявеният по -долу график

ГРАФИК НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
МИКРОРАЙОН

ДАТА/ДЕН/ ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

ж.к. „Възраждане" I ж.к. „Младост" I

11.01.2016 г.

/понеделник/ 18:00ч.

ОУ „ Антон Страшимиров" и ПГИ „Иван Богоров"

Актова зала

ж.к. "Възраждане" II ж.к. "Възраждане" IV

12.01.2016 г. /вторник/ 18:00 ч

ОУ „Никола Вапцаров" Актова зала

ж.к. „ Възраждане" III ж.к. „Младост" II

13.01.2016 г. /сряда/ 18:00 ч

ОУ „Неофит Бозвели" Актова зала

ж.к. „ Трошево"

14.01.2016 г. / четвъртък/ 18:00 ч

ОУ „ Добри Чинтолов" Лекционна зала, ет.2

ж.к. „ Победа", ж.к. „ Св. Ив. Рилски", частта от 26-ти м.р., заключена между бул. „Сливница" , ул."Ц. Дюстабанов", бул. Цар Освободител" и ул. „ Струга"

15.01.2016 г. /петък/ 18:00ч

Културен дом на „ Успех" ул. „ П. Стайнов" N0: 3 (клубът, ет.1)

 

От районната администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 04.01.2016 : 09:16

 Администрацията на район „Младост” уведомява собствениците, управителите и наемателите на търговски дружества, търговски обекти и офиси, председателите на управителни съвети на сгради (входове) в режим на етажна собственост и жителите на района, че в кметство „Младост” в работно време на телефони 052 820 871; 052820790 и на e-mail: rnmladost@varna.bg ще се приемат сигнали за нередности,  пропуски и предложения за зимното почистване на територията на район „Младост”, извършвано от екипите на ДЗЗД „Варнастрой 2012”. В неработно време, в почивните и празнични дни, същите могат да се подават при дежурния в район „Младост” на телефон 052 820 865

    

 

 

ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^