Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1258086 всичко

 12 посетители онлайн

Новини

Информационна кампания - Младост 14.06.2013 : 14:48

МРРБ стартира за втори път информационна кампания

по проект „Енергийно обновяване на българските домове” в гр. Варна

 

17 юни 2013 г.

За втора поредна година Министерството на регионалното развитие стартира информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Пресконференцията ще се състои на 17 юни (понеделник) от 11.30 часа в зала „Варна“, Община Варна.

Участие ще вземат представители на дирекция „Жилищна политика“ в МРР, на община Варна, както и представители на Фонда за жилищно обновяване.

Информационните дни в град Варна ще се проведат в периода 17-20 юни 2013 г., както следва:

17 юни 2013 – на ъгъла на бул. Сливница и ул. Иларион Макариополски от 16:00 до 19:30 часа.

18 юни 2013 - на ъгъла на бул. Сливница и ул. Иларион Макариополски от 16:00 до 19:30 часа.

19 юни 2013 – на пазара в кв. Младост от 16:00 до 19:30 часа.

20 юни 2013 – на пазара в кв. Младост от 16:00 до 19:30 часа.

В информационната кампания ще се проведат и срещи с управители на етажната собственост, на които ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация, интересуваща лицата. Срещите ще се проведат на 17, 18 и 19 юни от 19.00 часа в зала „Пленарна“, Община Варна.

Целта на информационните дни е повече граждани да се запознаят с предимствата и възможностите на проекта. Стремежът е администрацията да отиде при гражданите, да им представи проекта и да отговори на всичките им въпроси. Експертите на МРР ще бъдат на разположение през целия период на проекта, ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен и собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда вече ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийното й обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Промяната няма да се отрази на броя на планираните за обновяване сгради. Индикативните бюджети на всички одобрени до момента сгради ще бъдат актуализирани съгласно новото разпределение на финансирането – 75% безвъзмездна финансова помощ, 25% самоучастие на собствениците.

Информационните дни по проекта се провеждат в периода 16.04. – 30.06.2013 г. в общо 36 града. Във всеки един от градове ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който хората ще имат възможност да получат детайлна информация и да бъдат консултирани от експерти във връзка с кандидатстването по проекта.

Към 3 юни 2013 г. са подадени 223 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 30 града, 125 от тях са одобрени и 16 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите. Само в 6 града няма подадени заявления - Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище и Ямбол.

Най-много са подадените заявления в София – 60, следват Пловдив – 17, Бургас - 15, Благоевград -14, Варна – 13, Смолян – 12, Хасково – 10. Общо по райони заявленията са, както следва: Североизточен район - 27; Северозападен – 11, Северен централен – 19, Югозападен – 29, Югоизточен – 25, Южен централен – 52.

Допълнителна информация

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Бенефициент по проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Жилищна политика“.

В рамките на проекта ще бъдат организирани четири информационни кампании – една през 2012 г., две през 2013 г. и една през 2014 г.

За допълнителна информация:

Александра Янкова

МАГ Адвъртайзинг

тел: 0895 770 753

Alexandra.yankova@mag.bg


За членовете на СИК - Младост 22.05.2013 : 13:58

ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК - РАЙОН „МЛАДОСТ”
 
Изплащането на възнагражденията на членовете на СИК ще започне днес 22 май от 16 часа. Касата ще работи до 18.30 часа.
На 23 май, 27 май, 28 май, 29 май, 30 май и 31 май работното време е от 9 часа до 18.30 часа
Разпределението е както следва: от СИК №179 до СИК №229 в стая 19 и от СИК № 230 до СИК №277, както и СИК №380 и СИК №381 в стая 22.

Благотворителна кампания - Младост 21.05.2013 : 12:18

222.jpg

Покана за концерт - Младост 21.05.2013 : 12:12

Празничен концерт по повод 24 май

km.jpg

НЧ "Елин Пелин" - 1977, НЧ "Христо Смирненски 1946", НЧ "Искра-1924", пенсионерските клубове на район "Младост" и кметство "Младост" имат удоволствието да ви поканят на ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост. Концертът ще бъде на 22 май от 18 часа в Спортно-развлекателен комплекс "Младост" - летен амфитеатър.

Строително-ремонтни работи по бул. "Сливница" - Младост 24.04.2013 : 15:29

 

Информация за гражданите във връзка с започването на строително-ремонтни работи по бул. ”Сливница”  

Във връзка със започването на строително-ремонтни работи по бул. "Сливница", от 25 април (четвъртък) 2013 година по булеварда ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между бул. "Ян Хунияди" и ул. "Ген. Колев". Предвижда се докато трае ремонтът в отделни участъци от трасето да бъде въведено двупосочно разминаване на моторните превозни средства в едното платно. 

Временната организация на движението ще стане причина да бъде променено разписанието на тролейбусния транспорт във Варна. От 25 април 2013 г. ще се преустанови обслужването на тролейбусна линия № 82 в отсечката между бул. "Ян Хунияди" и ул. "Вяра". Останалите две тролейбусни линии с номера 83 и 88 ще обслужват гражданите сутрин до 8.30 часа и вечер след 17.30 часа. В дните, докато трае ремонтът, движението на тролейбусния транспорт във Варна ще бъде преустановен в интервала от време между 8.30 и 17.30 часа. 

Тролейбусите по линия № 83, комбинирана с линия № 82, както и тролейбусите по линия № 88 след спирка "Армейска" ще се движат по бул. "Трети март", след това по ул. "Вяра" и от спирка "Дом Младост" ще обслужват спирките по обичайния си маршрут към централната част на Варна.

Движението на моторните превозни средства и автобусите от градския транспорт по бул. "Сливница" няма да бъде преустановявано, но ще се извършва в условията на двупосочно разминаване в едното платно. Засега маршрутите на автобусите остават непроменени.


Започва пръскане против кърлежи - Младост 09.04.2013 : 14:02

 

На 23 април  в район "Младост" започва пръскането против кърлежи

 

Графикът за първата масова дезакаризация на обществено значими терени, предоставен от ОП "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация" е следният:

 

Парк "Младост" и ОСРК "Младост" - 23 април

 

Детски площадки, пясъчници, спортни площадки, читалище - 23-26 април

 

Паркове на ЦДГ и ОДЗ - 26 април след 15.30 часа

 

Паркове на учебни заведения - 26 април

 

Дезакаризационните третирания изискват специфични климатични условия. Те се извършват при сухо и тихо време, в температурен интервал 8-24 градуса. В противен случай се постига единствено неправомерен разход на биоциди и почти никаква ефективност. Всички планирани обработки през 2013 година ще бъдат съобразени с тези изисквания.


Среща с доц.д-р Христо Бозов - Младост 01.04.2013 : 14:05

На 3 април от 16 часа в актовата зала на ПГИ "Д-р Иван Богоров"  вр. и. д. кмет на Варна доц. д-р Христо Бозов ще се срещне с жители на район "Младост". Заповядайте!

По повод получените сигнали за сеч - Младост 03.03.2013 : 14:39

По повод получените сигнали за сеч на дървета до блок 116 в ж.к."Младост", ви информираме:
 
На фирма "Консорциум Еко Гарден" ООД е възложено да извърши кастрене на клони на чинари до бл.116 в ж.к."Младост". Дадените указания от район "Младост" включват резитба на "глава" на два чинара, за да се осигури достъп на вишката до останалите пет чинара и да се извърши кастренето. След получен сигнал по телефона, че дърветата се секат, бе направена незабавна проверка. Констатацията: Служителите на фирма "Консорциум Еко Гарден" ООД не са изпълнили дадените от администрацията указания. Извършена е резитба "на глава" не на два, а на всичките седем чинара са изрязани целите корони. Съставен е констативен протокол за това нарушение, който ще бъде изпратен в Община Варна за решение по компетентност. Фирмата пое ангажимент до края на април да засади широколистни дървета в близост до блок 116, като компенсационна програма.
Указанието за кастрене е дадено след получените заявления и сигнали от граждани в районната администрация, че клоните на чинарите, които са в непосредствена близост до блока, опират във фасадата, което нарушава изолацията.

2 съобщения на Община Варна - Младост 06.12.2012 : 08:58


ОБЩИНА ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

На основание чл. 128 ал.1/ДВ бр.17/2009г./ във връзка с § 124 ал.2 от ПЗР към ЗИДЗУТ /ДВ бр.82/2012г./ съобщаваме, че със Заповед № 4722 от 23.11.2012г. на Кмета на Община Варна, е допуснато да се изработи подробен устройствен план на 15 м.р., гр. Варна, съгласно одобрено техническо задание и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на гр. Варна и задължително при спазване на условията на чл.108, ал.2 от ЗУТ.

 ОБЩИНА ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 128 ал.1/ДВ бр.17/2009г./ във връзка с § 124 ал.2 от ПЗР към ЗИДЗУТ /ДВ бр.82/2012г./ съобщаваме, че със Заповед № 4721 от 23.11.2012г. на Кмета на Община Варна, е допуснато да се изработи подробен устройствен план на 16-юг м.р., гр. Варна, съгласно одобрено техническо задание и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на гр. Варна и задължително при спазване на условията на чл.108, ал.2 от ЗУТ.

 


Празнични базари - Младост 23.11.2012 : 14:39

На сайта е публикувана актуална информация за предстоящите празнични базари 2013.

СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 9 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^