Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1387096 всичко

 5 посетители онлайн

Новини

2 съобщения на Община Варна - Младост 06.12.2012 : 08:58


ОБЩИНА ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

На основание чл. 128 ал.1/ДВ бр.17/2009г./ във връзка с § 124 ал.2 от ПЗР към ЗИДЗУТ /ДВ бр.82/2012г./ съобщаваме, че със Заповед № 4722 от 23.11.2012г. на Кмета на Община Варна, е допуснато да се изработи подробен устройствен план на 15 м.р., гр. Варна, съгласно одобрено техническо задание и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на гр. Варна и задължително при спазване на условията на чл.108, ал.2 от ЗУТ.

 ОБЩИНА ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 128 ал.1/ДВ бр.17/2009г./ във връзка с § 124 ал.2 от ПЗР към ЗИДЗУТ /ДВ бр.82/2012г./ съобщаваме, че със Заповед № 4721 от 23.11.2012г. на Кмета на Община Варна, е допуснато да се изработи подробен устройствен план на 16-юг м.р., гр. Варна, съгласно одобрено техническо задание и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на гр. Варна и задължително при спазване на условията на чл.108, ал.2 от ЗУТ.

 


Празнични базари - Младост 23.11.2012 : 14:39

На сайта е публикувана актуална информация за предстоящите празнични базари 2013.

За зимния сезон 2012-2013 - Младост 21.11.2012 : 12:21

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ, УПРАВИТЕЛИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ

НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА СГРАДИ (ВХОДОВЕ) В РЕЖИМ НА ЕТАЖНАТА СОСТВЕНОСТ И ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН„МЛАДОСТ”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Ръководството на районната администрация проведе необходимата предварителна подготовката за осигуряване на нормални условия за живот и работа на живеещите и работещите в район „Младост” през зимния сезон 2012-2013 г. Екипите на ДЗЗД „Варнастрой 2012” имат необходимата техника и готовност за снегопочистването и поддържането на основните маршрути на градския транспорт и при възможност, под ръководството на служители от районната администрация ще осигуряват почистването на улиците и подходите към детските ясли и градини, училищата и по големите хипермаркети и магазини. Като се има предвид недостатъчните финансови средства за снегопочистването на второстепенните улици и междублоковите пространства, нашата дейност през зимата  не може да бъде ефективна без активното съдействие на жителите и фирмите разположени на територията на нашия район, без гражданското чувството на отговорност за подготовката и готовността да работим и живеем в по-трудни метеорологични условия. В тази връзка районната администрация използва възможността да напомни, че всички ние имаме и определени задължения като жители на района произтичащи от Наредбата за действия при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии или усложнени метеорологични условия (обилен снеговалеж, проливни дъждове, силни ветрове и др.), приета с решение на Общински съвет-Варна № 2733-9(34)/16.11.2005 г.

Член 5, ал. 1 от наредбата поставя редица изисквания към собствениците и управителите  на търговски обекти и офиси за предварителната им подготовка за изпълнение на мероприятия по ликвидиране на последствията при бедствия и аварии или при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия: „Задължават се собствениците и/или управителите на търговски дружества, собствениците или наемателите и управителите на търговски обекти и офиси, да предприемат необходимите действия за обезопасяване, разчистване (от сняг, лед, кал, наноси и др.) и ликвидиране на последствията след възникване на бедствия, аварии и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, в прилежащите на сградите и имотите територии (тротоари, алеи, улични платна, паркинги и зелени площи).”

Съгласно чл. 5 ал. 4 конкретни задължения имат  и председателите на управителни съвети (управители) на етажната собственост: „Задължават се управителите / председателите на управителни съвети / в ЖК и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да предприемат необходимите действия за снабдяване и оборудване с с необходимия инвентар / кофи, лопати, гребла за снегопочистване и др./ за участие в ликвидиране на последствията при БА и при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия.”

Член 5, ал. 5 изисква активното включване на всички живущи на територията на района в ликвидирането на последствията възникнали при неблагоприятни метеорологични условия: „Задължават се управителите /председателите на управителни съвети/ в ЖК  и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да организират и предприемат необходимите мерки за обезопасяване, разчистване / от сняг, лед, кал, наноси и др./ и ликвидиране на последствията при БА и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, на прилежащите към сградите и дворовете територии / тротоари, алеи, паркинги и тревни площи/.”

Ръководството на района изразява своята увереност, че с общите усилия на всички държавни институции, фирми и жителите на района ще можем да осъществим  нормални условия за работа и живот през зимата.

 

 

ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Водата от чешма "Света Марина" е негодна за пиене - Младост 22.10.2012 : 14:58

Водата от чешма "Света Марина" е негодна за пиене. Регионалната здравна инспекция изпрати писмо до кмета на район "Младост", с което информира за извършен  лабораторен анализ. Констатацията е, че изследваните проби не отговарят на изискванията за качеството на питейната вода по два микробиологични показатели.

Това крие риск от възникване на здравни неблагополучия при консуматорите, в случай на ползване на водата за питейни нужди, се посочва в писмото от РЗИ-Варна.

На чешмата ще бъде поставена табела с надпис "Водата е негодна за пиене". Гражданите ще бъдат своевременно уведомени след получаване на благоприятни микробиологични и физико-химични резултати от водата на местния водоизточник.

 


Нова заповед - Младост 19.10.2012 : 08:53


Обновена рубрика "Медиите за нас" - Младост 16.10.2012 : 12:15

На страниците на сайта е обновена рубриката "Медиите за нас".

Гости на кмета - Младост 27.06.2012 : 09:36

Ученици от ОУ „Антон Страшимиров” гостуваха на кмета на район "Младост"

u4enici.jpg

10 петокласници и шестокласници от ОУ „Антон Страшимиров" гостуваха на кмета на "Младост" Христо Христов. Децата са от клуб "История на българските институции» с ръководител Тодорка Кирилова. Училището работи по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора", като са сформирани групи и клубове за  извънкласна и извънучилищна дейност под ръководството на директора г-жа Янка Котларова - директор на ОУ „Антон Страшимиров”.

Учениците бяха любопитни да разберат какви са правомощията на един районен кмет, какво може да се направи по проблема с бездомните кучета, кой поддържа детските площадки, как се извършва кастренето на клони, косенето на тревата през лятото и т.н.

Целта на проекта е да се запознаят участниците в клуба със структурата и функциите на местната власт и държавните институции. Те имат за задача да изготвят презентация за цитираните по-долу институции на местната власт, която да представят пред училищната общност. Чрез настоящият проект се създава нов модел за организиране на учениците през свободното им време и ги подготвя в отговорна гражданска позиция чрез разбиране ролите, правата и отговорностите на гражданите и местната власт.

През пролетната ваканция децата се запознаха с историята, структурата и управлението на училище "Антон Страшимиров", а през юни гостуваха и Община Варна, Общински съвет, Областна администрация, РИО-Варна, Варненски районен съд и др.  


ІІІ Общоградска Спартакиада на хората от третата възраст - Младост 15.06.2012 : 19:58

ІІІ Общоградска Спартакиада на хората от третата възраст

На 16.06.2012 година, на стадион „Младост“ , в 10.00 часа ще започне “ІІІ-тата общоградска спартакиада на хората от третата възраст за купата на ТВ “Черно море”. Спартакиадата се провежда под патронажа на кмета на район "Младост", г-н Христо Христов. Петдесет участника, разделени в пет представителни отбора, представляващи всеки от административните райони на Варна ще се състезават в 8 атрактивни дисциплини – футбол на малки вратички, скачане на въже, дрибъл-щафета с баскетболна топка и др. 

Каним всички желаещи, да подкрепят отборите и да се насладят на празника на съхранения младежки дух.


Проект "Енергийно обновяване на българските домове" - Младост 31.05.2012 : 08:28

Представяне на проект "Енергийно обновяване на българските домове"

МРРБ, Община Варна и Областен информационен център, канят собствениците на апартаменти и домоуправители да присъстват на представянето на проект "Енергийно обновяване на българските домове" на 4 юни от 12:30 часа в зала "Пленарна" на Община Варна.

Проектът ще бъде представен от министър Лиляна Павлова. По него на регистрирани сдружения на собственици ще се отпуска безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Ще бъдат представени основни изисквания и условия при кандидатстване.

Проектът се финансира от ОП "Регионално развитие" 2007-2013

 


Открити дни - Младост 09.05.2012 : 16:14

 
ОТКРИТИ ДНИ
НА
МЕСТНАТА КОМИСИЯ
ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
 
АПРИЛ 2012Г.
 plakat7.jpg
За шеста поредна година се проведе информационната кампания ,,Открити дни” на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в район ,,Младост”.
На отправената покана за партньорство при провеждане на дейностите се отзоваха 11 от учебните заведения на територията на района. Изготвената програма включваше главно срещи с ученици, с цел запознаването им с основни моменти от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Децата получаваха и информационни материали.
Секретарят на Местната комисия и обществени възпитатели се срещаха с ученици от VІ до Х клас, представяйки им презентация по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Психолозите проведоха дискусии за насилието и тренинги, свързани с общуване и решаване на конфликти.
С голям ентусиазъм възпитаниците на ОУ,,Св. Иван Рилски” участваха в състезание по волейбол и получиха медали.
Осмокласници от ПГГСД ,,Николай Хайтов” се включиха в конкурс за написване на есе на тема ,,Доброто и злото в човека”. Отличени бяха 7 от творбите, а всички участници - поощрени.

СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ] 2 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол :052820877
Озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^