Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1255900 всичко

 3 посетители онлайн

Новини

Открити дни на МКБППМН в район ,,Младост” 15-30.04.2011г. - Младост 18.04.2011 : 15:36

Открити дни на МКБППМН в район "Младост"
15.04 - 30.04.2011г.

          Информационната кампания ,,Открити дни на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в район ,,Младост”  се провежда за пета поредна година, от 15 до 30.04.2010г., в партньорство с училищата  в района и Областна дирекция на МВР-ІІІ РУ - Варна.
             Основната  дейност по време на инициативата е запознаване на ученици със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В организираните срещи  се включват обществени възпитатели към МКБППМН и инспектори от Детска педагогическа стая към ІІІ-то РУ.  По време на откритите дни тази година се организира  изложба на рисунки, обединени от темата за добродетелите в българския фолклор. Учениците ще участват и в надпревара  по волейбол.  

Новостите  тази година са няколко:
       

       -       За първи път се организира конкурс за есе в ПГГСД,,Николай Хайтов”

 

       -        ПГИ ,,Д-р Иван Богоров” и ПГ по електротехника се включват в инициативата с общ дебат 

       -        СОУ,,Гео Милев” ще се изработват колажи и постери

Общият брой на учебните заведения в района е 16. По предварителната програма в дейности по време на инициативата ,,Открити дни на МКБППМН” ще участват 15 от тях. Учениците с които ще бъдат осъществени срещи са от V до Х клас.

 

 

 ПРОГРАМА ЗА “ОТКРИТИ ДНИ НА МКБППМН”

  

 

15-30.04.2011г.

 

РАЙОН  „МЛАДОСТ”

Дата

Училище

(име, час, ако е фиксиран)

ККСП

Дейност

(опишете подробно - презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

Ученици

(клас)

Родители

учители

Отговаря за организирането и провеждането на дейността

15.04.2011г.

петък

ПГ по сградостроителство

,,Кольо Фичето”

 09.30 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

Х  клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Св. Донева - ОВ

19.04..2011г.

вторник

ІІ СОУ,,Неофит Бозвели”

12.30 ч.

 

,,Умирай лесно ІІ” –  док филм

Х  клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Св. Донева - ОВ

19.04..2011г.

вторник

ПГИ,,Д-р Иван Богоров”  и ПГЕ

14.30 ч.

 

,,Агресията – слабост или сила” - дебат

ІХ клас

М. Гроздева – ОВ

 

20.04.2011г.

сряда

СУПЦ,,Анастасия д-р Железкова”

09.00 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

І курс

Ант. Стефанова – секретар на МК

Кр. Маринов – ИДПС

Ат. Атанасов – ОВ

20.04.2011г.

сряда

ПГ по машиностроене и транспорт

09.20 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

ІХ клас

М. Стефанова – ОВ

 

20.04.2011г.

сряда

ОУ,,Св. Ив. Рилски”

10.00 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

Спортно състезание - волейбол

VІ клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Кр. Маринов – ИДПС

Ст. Пенева – ОВ

20.04.2011г.

сряда

СОУ,,Гео Милев”

12.30 ч.

 

,,Да бъдем добри” - дискусия

V клас

В. Бочева – ОВ

 

 

20.04.2011г.

сряда

Професионална техническа гимназия

13.30 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

 

VІІІ клас

 

М. Стефанова – ОВ

21.04.2011г.

четвъртък

СОУ,,Гео Милев”

12.30 ч.

 

,,Да правим добрини” - дискусия

VІ клас

М. Маринова – ОВ

 

26.04.2011г.

вторник

ІІ ОУ,,Никола Вапцаров”

08.00 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

V клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Ат. Атанасов – ОВ

Д. Колев – ИДПС

26.04.2011г.

вторник

ОУ,,Отец Паисий”

12.00 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

VІ, VІІ клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Кр. Маринов – ИДПС

П. Попов – ОВ

26.04.2011г.

вторник

ОУ,,Антон Страшимиров”

16.00 ч.

 

Изложба рисунки ,,Добродетелите в българския фолклор”

ІІІ – VІ  клас

Р. Малчева – ОВ

 

27.04.2011г.

сряда

СОУ,,Гео Милев”

12.30 ч.

 

,,Толерантност във взаимоотношенията” - разговор

VІІІ, ІХ  клас

М. Маринова – ОВ

 

27.04.2011г.

сряда

ОУ,,Добри Чинтулов”

12.30 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

VІ клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Кр. Маринов – ИДПС

Ст. Пенева – ОВ

28.04.2011г.

четвъртък

СОУ,,Гео Милев”

12.30 ч.

 

,,Аз и моят свят” – изработване на колажи и постери

V, VІ клас

М. Маринова – ОВ

В. Бочева – ОВ

27.04.2011г.

четвъртък

ПГГСД,,Николай Хайтов”

18.00 ч.

 

Конкурс за есе

 

VІІІ кл.

 

Н. Цолова – ОВ

 

ПГ по електротехника

 

Презентация по ЗБППМН

VІІІ кл.

М. Гроздева – ОВ

 

ОУ,,Иван Вазов”

 

Презентация по ЗБППМН

VІІІ кл.

М. Гроздева – ОВ

 

 

 


ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ - Младост 08.04.2011 : 13:13

ПРОГРАМА ЗА  ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г.  

ОБЕКТ

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

СРОК

1. Парк “Младост” -източната част и ул. “Ив. Церов”

Служители на районната администрация

09.04.2011 г.

2. Парк “Елин Пелин”

Служители на районната администрация

09.04.2011 г.

3. Междублокови пространства в район “Младост”

Граждани

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г.

4. Терена около Варненски затвор

Варненски затвор

09.04.2011 г.-15.04.2011 г.

5. Дворове на учебни и детски заведения

Ученици, учители, служители

11.04.2011 г. – 15.04.2011 г.

6. Прилежащи терени около всички търговски обекти пазари

Собственици и ползватели

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г. 

7. Прилежащи терени на бензиностанции и газстанции

Собственици и ползватели

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г. 

8. Прилежащи терени на офис сгради

Ползватели

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г. 

9. ж.к.”Младост бл.147,   148, 149,  150, 151, 152, 155;

ж.к. “Младост” бл. 105, 106, 107

кв.”Св. Ив. Рилски” – каре

/ул. “Кап. Райчо”, ул. “Самарско знаме”, бул. Вл. Варненчик”/

ж.к. “Трошево” – каре

/ул. “Радост”, бул. “Вл. Варненчик”, ул. “Й. Йовков” и ул.“Милосърдие”/

ул. “Хан Кубрат” бл. 11, 12 и 13

каре /бл. 23-30/

 

 

Членове на пенсионерски клубове

 

09 и 10.04.2011г.

10. ж.к. “Възраждане” I – бл. 1, 2, 3, 4 и 5

Пенсионерско дружество

09 и 10.04.2011 г.

11. Прилежащи територии на магазини от търговски вериги – Пикадили, СБА, Мосю Бриколаж, Практикер, Макао, Кауфланд, Била, МОЛ

 

служители

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г. 

 

Извозването на едри смесени отпадъци ще стане на 12.04 и 15.04.2011 г.

 


ІІІ - то РПУ се отчита на гражданите - Младост 09.03.2011 : 14:01

                            ІІІ - то РПУ СЕ ОТЧИТА НА ГРАЖДАНИТЕ

       
Трето РПУ – Варна ще направи отчет,  пред обществеността на район "Младост", за своята  дейност през 2010 г. Срещата с гражданите е на 10 март /четвъртък/ от 18.00 ч. в актовата зала на ОУ ”Добри Чинтулов”.


Одобреният план на новообразуваните имоти за СО "Сълзица" е изложен в район "Младост" - Младост 16.02.2011 : 15:55

Одобреният план на новообразуваните имоти за СО "Сълзица" е изложен в район "Младост"

 
        Община Варна съобщава, че със заповед № РД-11-7706 - 36 от 28 януари 2011 г. на  областния управител на област Варна на основание § 4к, ал.6  ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28 б, ал.8 ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията е одобрен плана на новообразуваните имоти за земи, предоставени за ползване на граждани на основание § 4 ПЗРЗСПЗЗ, на селищно образувание м.
местност “Соук Солар”/”Сълзица”/, част от КР 505, землище гр. Варна,община Варна, област Варна, който е изложен в район “Младост”.
         На основание чл. 28 б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобреният план на новообразуваните имоти подлежи на обжалване пред Административния съд в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.Обявата е публикувана в Д.В., бр. 14 от 15.02.2011 г.
        
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица чрез деловодството на областна управа.
          Планът и документацията към него се намират в район  “Младост” – ж. к. „Трошево”, бл. 47, ет.1.

16.02.2011 г.


На 1 февруари 2011 г. в 0.00 започва електронното преброяване - Младост 28.01.2011 : 12:13

  

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

                  От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се провежда 17-то преброяване на населението и жилищния фонд.Веднъж на 10 години събираме информация, за да планираме бъдещето по-добре.

              За първи път в България, в периода от 1 до 9 февруари 2011 година, ще се проведе електронно преброяване. Точно в 0:00 часа на 1 февруари стартира преброяването по интернет. За Националния статистически институт и България като цяло е от голямо значение успеха на този съвременен и модерен начин за преброяване на населението.Услугата ще е активна 24 часа в денонощието, дава се възможност за прекъсване на попълването, което може да продължи и на следващия ден, не е нужно в дома Ви да влиза чуждо лице. Информацията е надеждно защитена.

               В помощ на желаещите да се преброят по електронен път работи Подпомагащ център на Националния статистически институт с единен телефонен номер за цялата страна 0700 16 310. На цената на един градски разговор на него могат да се правят консултации по всички въпроси, свързани с попълването на електронната карта.цената на един градски разговор. 

                Всеки желаещ може да попълни анкетната карта на адрес: ttp://www.nsi/census2011

 


                 Предварително Ви благодаря!

С уважение:

ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

 


ПРЕБРОЯВАНЕ - Младост 26.01.2011 : 10:03


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                  УВАЖАЕМИ КОНТРОЛЬОРИ И ПРЕБРОИТЕЛИ,

           УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ РАЗДАВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2011, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН”МЛАДОСТ”, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

 

 

ДАТА: 29.01.2011

ЧАС: 9.00-12.00

МЯСТО НА РАЗДАВАНЕ: РАЙОН”МЛАДОСТ”, ЖК.”ТРОШЕВО” БЛ.10,ЕТ.2, стая № 4, ИЗТОЧЕН ВХОД 

КОНТРОЛНИ РАЙОНИ:  

1/ ОТ № 179 ДО № 200 ВКЛ. ; 

2/ ОТ № 387 ДО № 390 ВКЛ.

   

ДАТА: 29.01.2011

ЧАС: 13.00-16.00

МЯСТО НА РАЗДАВАНЕ: РАЙОН”МЛАДОСТ”, ЖК.”ТРОШЕВО” БЛ.10,ЕТ.2, стая № 4, ИЗТОЧЕН ВХОД 

КОНТРОЛНИ РАЙОНИ:  

1/ ОТ № 201-223 ВКЛ. ; 

2/ № 391 


ДАТА: 30.01.2011

ЧАС: 9.00-12.00

МЯСТО НА РАЗДАВАНЕ: РАЙОН”МЛАДОСТ”, ЖК.”ТРОШЕВО” БЛ.10,ЕТ.2, стая № 4, ИЗТОЧЕН ВХОД 

КОНТРОЛНИ РАЙОНИ:  

1/ ОТ № 224-253 ВКЛ. ; 

2/  № 392  


ДАТА: 30.01.2011

ЧАС: 13.00- 16.00

МЯСТО НА РАЗДАВАНЕ: РАЙОН”МЛАДОСТ”, ЖК.”ТРОШЕВО” БЛ.10,ЕТ.2, стая № 4, ИЗТОЧЕН ВХОД 

КОНТРОЛНИ РАЙОНИ:

1/ ОТ № 254 ДО № 277 ВКЛ.

 


ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 - Младост 10.01.2011 : 17:07

Преброяване 2011

Уважаеми контрольори, преброители и резерви, 

Уведомяваме ви, че е организирано обучение във връзка с ПРЕБРОЯВАНЕ 2011. 

Прочети повече....


Коледна горичка - Младост 03.01.2011 : 11:59

   Коледна горичка     

   Уважаеми съграждани,

    Тези от вас, които са посрещнали празниците с украсена  вкъщи “жива” елха, могат да я засадят в нашата КОЛЕДНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА.  Районната администрация определи място за горичката в парк “Младост” / празната зелена площ на ъгъла с ул. “Мечтание”/.
       Ще се радваме ако се присъедините към инициативата и сложим началото на КОЛЕДНА ГОРИЧКА в район “Младост”.

     За повече информация – тел. 052/ 504 861- г-жа Маринова


БлаготворителностБлаготворителност - Младост 23.12.2010 : 09:40

Благотворителност
      
220 социално слаби получиха коледни пакети с хранителни продукти осигурени от "Младост". От тях 106 са в особено тежко  положение и получават ежедневно храна от социалния патронаж. Останалите са възрастни и самотни хора или изпаднали в тежко положение по здравословни причини. По традиция всяка година, с помощта на бизнеса от района, кмета г-жа Йорданка Юнакова помага празник на трапезата да има и за хора в затруднение.
        Още 50 деца от всички училища в “Младост” ще получат днес / 23 декември 2010 г./ коледни лакомства осигурени от БЧК. Районната администрация си сътрудничи активно с червенокръстците и участва в различни съвместни инициативи.


Наредба за обществения ред - Младост 01.12.2010 : 09:51

 

 

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ, УПРАВИТЕЛИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ

И ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН „МЛАДОСТ”
 


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Напомняме Ви за задълженията ни през зимния сезон, произтичащи от НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, приета  с решение на Общински съвет – Варна № 5220-12(56)/02, 03.08.2007  

Чл.8. (1) Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват след наваляването на снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за преминаването на пешеходци натрупвания от сняг.
(2) За нарушаване разпоредбите на този член се налага :
Глоба  в размер от 50 до 250 лв.
 

Чл. 16. (1) Председателите на управителни съвети на етажна собственост са длъжни да осигуряват:
 Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в площите около нея.
(2) За нарушаване разпоредбите на този член се налага :
Глоба в размер от 20 до 200 лв.
 
           Ръководството на района изразява своята увереност, че с общите усилия на всички държавни институции, фирми и жителите на района ще можем да осъществим  нормални условия за работа и живот през настъпващата зима.  

 

 

                               ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^