Новини

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ - Младост 08.03.2010 : 13:26

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

С 20 деца и тяхното най-близко обкръжение – родители, близки и  приятели, ще работят в район „Младост” петима мобилни специалисти – обществени възпитатели към МК БППМН /местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/.

Превантивната дейност е по „Програма за многокомпонентна превенция на рисковото поведение сред уязвими групи млади хора” на дирекция „Превенция” – община Варна. Предвижда се мобилна работа /на улицата и в домовете/ с деца от училищата в района, които попадат в рисковата група на извършителите на противообществени прояви.

Програмата ще обхване времето на лятната ваканция - от 15 юни до 15 септември 2009 г.

Дирекция „Превенция” ще работи с  район „Младост” заради опита на обществените възпитатели по осъществяване на мерки и мобилна работа по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Местната комисия е доказала своята организираност, професионализъм и прецизност в превантивната и корекционно-възпитателна работа с рисковите групи деца. С въвеждането на нови методи  програмата ще обогати  и усъвършенства работата на специалистите.

  Това е третата програма по която работи МК БППМН. “Децата на “Младост” за живот без риск” и  Кариерна лига – Западна промишлена зона са другите два проекта реализирани заедно  с община Варна.


Нова детска градина - Младост 08.03.2010 : 13:26

НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА

Първа копка на нова детска градина ще бъде направена днес /27.04.2009 г./ в  12.30 ч. в район "Младост" до СОУ "Гео Милев". 


Без вода - Младост 08.03.2010 : 13:25

ЧАСТ ОТ "МЛАДОСТ" от 10.00 до 17.00 ч. БЕЗ ВОДА

 Поради авария  от 10.00 до 17.00 часа без вода днес /27.04.2009 г./ ще останат абонатите в ж.к. “Младост” – в района на ул. “Милосърдие”, съобщи дежурният диспечер във ВиК.


Открити дни на местната комисия - Младост 08.03.2010 : 13:25

ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

За трета поредна година от 15 до 30 април  2009 г., по инициатива на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), във Варна ще се проведат ,,Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)”.

В дните на кампанията в ,,Младост”  се организират срещи с ученици и родители от училищата в района. Шестокласници ще се запознаят със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). Ученици от гимназиите ще гледат документалния филм ,,Умирай лесно” на журналиста Емилия Антова. В първата част на филма се акцентира върху тежките престъпления извършени от непълнолетни през последните две години, които разтърсиха цялата общественост. Втората част е посветена на последиците от пътно-транспортните произшествия, в които пострадали са млади хора. Родители и учители в три от училищата в района ще дискутират по темата ,,Агресия и насилие сред учениците”. В изложба от рисунки на тема ,,Уважение и толерантност към различните” ще участват ученици от ОУ,,Софроний Врачански”, а за шестокласниците от СОУ,,Гео Милев” са предвидени тренинги  с психолози от МВР.


АНКЕТА - Младост 08.03.2010 : 13:24

АНКЕТА

МЕСТА ЗА ОТДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ РАЙОН ,,МЛАДОСТ”

Приключи анкетата за проучване на местата за отдих и развлечение на младите хора от район «Младост», която е по инициатива на  МКБППМН (Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните).В проучването са включени 199  ученици от 11 до 18 годишна възраст  от училищата в ,,Младост”. Идеята е  освен да станат ясни представите на младите за отдих и развлечение,  да постъпят предложения за възможностите, които те виждат за осмисляне на свободното си време.

 

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

За по-голямата част от анкетираните отдих и развлечение са  общуването с приятели и спортуването – 85%. Едва 13% включват в развлечението играта на компютър. На купон с алкохол залагат 7.03 %. Да четат книги, гледат телевизия и слушат музика обичат 9 процента от анкетираните. Дискотеката е предпочетена от 5.02 процента. По 1 процент са получили ходенето по магазините и риболова./Сборът е повече от 100%, защото някои анкетирани са посочвали по няколко отговора./

  Близо 40% от младите хора  запълват с развлечения свободното си време в светлата част на деня, а от останалите/ които се забавляват вечер / половината  заявяват, че това е след 22.00 часа.

Местата в район ”Младост”, които са предпочитани за развлечение са  подредени:  в паркове, през блока  – 60%, на спортни терени- 31%, у дома – 25% в заведение- 24%, в МОЛ – 14%, в компютърна зала -13%, с приятели – 10%.

Хората, с които споделят свободното си време младите хора са най-често връстници – 65%, следвани от по-големи млади хора – 25%, родители/роднини -8% и други – 11%.

  Предложения и идеи за разнообразяване на свободното време в район „Младост” предлагат една трета от анкетираните млади хора. Повечето от предложените места съществуват и сега в района.

Това, което се предлага допълнително е: клубове за шах, стена за графити, клуб за  танци и запознанства, увеселителен парк, повече зеленина и дървета, повече пейки и беседки в района.

До края на месец април всяко училище в район ,,Младост” ще получи плакат с информация за резултатите от проведената анкета и за възможностите за отдих и развлечение, които се предлагат на младите хора в района.


РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 2008 - 2011 - Младост 08.03.2010 : 13:24

РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 2008 - 2011

  Програма  „Развитие на зелената система” е изготвена в район "Младост".Тя  обхваща четиригодишен период 2008 – 2011 година. Целта е районът да продължи да се развива като привлекателна част от Варна и да се наложи като предпочитано място за живот с качествена жизнена среда.

 /Повече за зелената програма можете да намерите в рубриката "Вижте тук"/

 

Програмата гарантира възстановяването, обогатяването и поддържането на зеленината и  има две части – теоретична и практическа. Практическата включва направеното  регистриране /паспортизиране/ на наличната дървесна и храстова растителност в 9-те микрорайона на „Младост” и Западна промишлена зона. На близо 900 страници /разписни листи/ е описана растителността по вид, местоположение, възраст, височина. В последната графа се дава оценка за състоянието на растението. Такава разработка не е правена за Варна и района повече от 20 години. Данните са база за работата на районната администрация по зелената система на „Младост”.

Основните задачи  са разработени в теоретичната част на  програмата по години. 

1. Възстановяване, обогатяване и поддържане на съществуващата зелена система в район “Младост”.

2. Създаване на нови зелени и цветни площи в жилищните микрорайони,  дворовете на училищата, детските и здравни заведения, около обществени сгради и търговски комплекси.

3. Растително изграждане на пояси, попълване на средни ивици по улици и булеварди с храстова растителност.

4. Озеленяване на новоизградените и реконструираните детски и спортни площадки.

5. Обособяване на места за отдих, зелени  пешеходни зони и  велосипедни алеи.

Включените във втората част на програмата 13 приложения представляват практически  конкретни разработки по основните задачи. Всеки един от микрорайоните е описан по обща и зелена площ, дървесни видове, храсти, теренна растителност, детски и паркови съоръжения и детски площадки. Анализирано е състоянието на парковете и местата за отдих – парк ”Младост”, „Елин Пелин”, „Параклиса”, гробщния парк и др. Отделено е специално внимание на  поддържането на основните булеварди и улици в района. С изграждането на зелени шумозаглушителни пояси  се цели опазването на средата екологично чиста и природосъобразна. Основните дейности  са описани в годишен и сезонен календар.

  Програмата предвижда  обособени екозони с велоалеи, изграждане на сензорна градина  и  градина на местните растителни видове. В двора на ОДЗ № 15 „Морска звездица” се подготвя билкова градина. Подходящите растения за тези специализирани зелени площи са включени в приложенията към програмата.

  132 са детските площадки в „Младост”, които също  са описани по микрорайони и нанесени на специална карта. 1149 са общо детските съоръжения върху тях.

  30 са спортните площадки, които са в процес на паспортизиране.

 В програмата, която е отворена система е включен отчета за извършените дейности по благоустрояване в района за 2008 г. и проектопрограмата на „Младост” за 2009 г.

  „Развитие на зелената система на район „Младост” – 2008 – 2011 г.” е отворена програма, която ще се развива и допълва. Събраната и подредена информация дава възможност да се работи с данните и след четиригодишния период, който  тя обхваща.


НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА С БАСЕЙН - Младост 08.03.2010 : 13:23

НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА С БАСЕЙН

В понеделник /16 март 2009 г./  отваря врати най-новата  за града детска градина „Делфинче”, която се намира в район „Младост”. Тя приема 130 деца  в шест  групи. Две от тях ще са за най-малките и във всяка ще има по 15 деца. Двадесет и шест души, педагогически и непедагогически персонал, ще се грижат за възпитаниците на ОДЗ „Делфинче”.Освен прекрасните условия, детската градина разполага с обширен физкултурен салон и плувен басейн с размер 12 на 6 метра. Тренировките във водата ще минават под ръководството на учител по плуване.

Директор на новата детска градина е Красимира Михайлова.

Това е третата напълно нова детска градина, която се открива във Варна в последните две години. ”Делфинче” е изградена на принципа на публично-частно партньорство, което означава, че не се финансира от община Варна. Стойността и е над 2  млн. лв., а фирмата изпълнител е „Експрес гаранцион”. Фирмата с управител Валентин Вълев ще  изгради близо до детската градина  закрит басейн на стойност над 1.2 млн. лв., с размери 25 на 12.5 м, дълбочина 1.60 – 1.80 м .

Официалното откриване на ОДЗ „Делфинче” стана на 12 март 2009 г. в присъствието на кмета Кирил Йорданов, председателя на Общинския съвет Борислав Гуцанов, кмета на район „Младост” Йорданка Юнакова, служители на общинската и районната администрация, граждани и родители.

 


ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 13:22

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ”

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №19 от 06.02.2009 година

ОБЯВЯВА  КОНКУРС: Длъжност, административна структура:

Главен инженер, Район ”Младост”-Община Варна, Дирекция ”Инженерна инфраструктура”

 

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

• години професионален опит: 2 или минимален ранг: ІV младши

 специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: §

• специалност, по която е придобито образованието: Промишлено и гражданско строителство

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- да познават законовите и подзаконовите актове свързани с  инженерната инфраструктура и дейността на районната администрация;

 - обективност на преценката, оперативност, инициативност и умение за работа в екип;

 - отдаденост на работата си и способност за работа под напрежение;

 - стремеж към успех  и желание да развива собствения си потенциал;

 - способност да анализира информация, да я синтезира и да представя  резултатите;

 - способност за  ефективна и ясна комуникация и безконфликтност  при работата с колеги и потребители на услуги ;

 - компютърна компетентност

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 459 лв.

• начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

- решаване на тест;

- практически изпит;

- интервю

• документи за кандидатстване:

-  Заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- автобиография;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост

 Подаване на документи:

- срок до 22.02.2009 година;

-  място на подаване:  Район ”Младост”, ж.к.”Трошево”бл. 10, стая № 13, тел. 504 818.

- лице за контакт Н. Миливоева - секретар на район ”Младост”

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на Район ”Младост”-  Варна, ж.к. ”Трошево” бл.10, ет.2.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Съгласува проектите към инженерната

инфраструктура. Съгласува инвестиционни проекти в част конструктивна. Дава становище, мнение и препоръки за спазване на общите изисквания към елементите на техническата инфраструктура; изготвя предписания за спазване изискванията на комуникационно-транспортните, водоснабдителните и канализационни, енергоснабдителни, далеко-съобщителни мрежи и съоръжения.Следи за спазване изискванията на геозащитната дейност и съоръжения.. Участва в комисии за освидетелстване на строежи, подлежащи на премахване поради негодност, вредност или вредност по компетентност. Участва в РЕСУТ и Комисия за разполагане на  РИЕ.

• Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Район ”Младост.

ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

Кмет на район”Младост” 


Благоустрояване - Младост 08.03.2010 : 13:22

ЗАПОЧНА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПО БУЛ."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК"

Започна благоустрояване на предблоковите пространства  на бул.”Вл. Варненчик” между ул.”Родина” и  „Княз Черкаски”. Изцяло ще бъде подменен тротоара, ще се направи основен ремонт на велоалеята.  Паркова мебел ще оформи кътове за отдих на деца и възрастни. Маса за тенис и голяма шахматна дъска на земята с пластмасови фигури са част от предвидените забавления. Ще се направят и  детски площадки. 

Новоизградена система за капково напояване ще поддържа  зелените площи, които ще се обогатят с  широколистни и  иглолистни дървета, декоративни храсти и цветя. 

Стойността на извършваното благоустрояване е 220 хил. лв. Фирмата изпълнител „Девня - Трейд” ООД има амбицията да завърши обекта преди крайния срок – края на 2009 г. 

  Започна работа и по благоустрояването  пред  бл. 59 в ж.к. „Св. Ив. Рилски”. Там ще се изгради канализация за отвеждане на повърхностните /дъждовни/ води и подпорна стена. Планирано е асфалтиране  пред входовете и връзка с ул.”Плевен”. Озеленяването е с широколистна растителност. Стойността на проекта е 40 хил. лв., а фирмата изпълнител е  ” Инжстройинженеринг” ЕООД. 

 


Набиране на доброволци - Младост 08.03.2010 : 13:21

НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ

В изпълнение изискванията на  Закона за защита при бедствия  община Варна обявява, че набира доброволци във връзка с провеждане на дейности по опазване на живота и здравето на хората, частната, общинската и държавната собственост, при предотвратяване или овладяване  на бедствия и отстраняване на последиците от тях .

·  Съгласно Закона за защита при бедствия, доброволец може да бъде всяко дееспособно физическо лице от 18 до 65 години, което е сключило договор.

·  Кандидатите за доброволци попълват заявление по образец и прилагат медицинска бележка от личния лекар, за своята физическа и психическа годност за изпълнение на задълженията  като доброволец.

·  Кметът на община Варна сключва договор с одобрените кандидати, осигурява обучението на доброволците, застрахова ги срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните им задължения и осигурява доброволците за всички осигурени социални рискове.

·  Размерът на възнагражденията на доброволците се определя съгласно извършените дейности, както следва: сто на сто от минималната часова работна заплата - за обучение с продължителност до 10 дни, пропорционално на отработените часове на участие в обучението; двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната - за изпълнение на спасителни задачи за защита при  бедствия до 10 дни, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите.

·  Документите на хартиен носител могат да  се получат в  администрацията на район “Младост” в  стая № 1 или № 2 в бл. 47. Готовите документи се приемат в стая № 2.

За справки и допълнителна информация:

Румен Найденов - гл. експерт “Отбранително планиране, гражданска защита и сигурност на информацията”, тел. 500 716, стая № 2 бл. 47. 


СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^