Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1258096 всичко

 15 посетители онлайн

Новини

Открити дни на МКБППМН - Младост 23.06.2010 : 10:53

,,Открити дни на МКБППМН” в район ,,Младост”15-30.04.2010 г.

 

Информационната кампания ,,Открити дни на МКБППМН” в район ,,Младост” ще се проведе от 15 до 30.04.2010г. в партньорство с училищата на територията на района.

 

По традиция по-голямата част от дейностите е свързана със запознаване на ученици със ЗБППМН посредством презентация или учебен филм за провеждане на възпитателно дело, съпроводени с беседа, в която ще се включат обществени възпитатели към МКБППМН и ИДПС към ІІІ-то РУ, или дискусия за асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни, водена от психолог към МКБППМН. И тази година изкуството ще присъства по време на инициативата ,,Открити дни на МКБППМН” посредством изложба на рисунки, обединени от темата за доброто в отношенията и поведението.

 

 

Новостите за тази година са няколко: 

В програмата сме включили срещи с инспектор от транспортна полиция в две от училищата от района с цел превенция по посока извършване на противообществени прояви, свързани  с ж.п. транспорта – хвърляне на камъни и други предмети по преминаващи влакове или по ж.п.линии, защото такива случаи има, въпреки, че до МКБППМН достигат по-рядко;

 -  За първи път ще организираме спортно състезание под надслов ,,Спорт срещу агресия”, в което ще вземат участие две от училищата с отбори по футбол за момчета и баскетбол за момичета; 

 -  Член на МКБППМН подготви две презентации, които ще бъдат използвани в някои от училищата. Едната е за наркотиците и е предназначена за по-големите ученици от ІХ – ХІ клас, а другата за алкохола и никотина е за учениците от VІІ – VІІІ клас; 

 -  УКПППУ в две от учебните заведения ще се включат в ,,Открити дни на МКБППМН” със своя програма. В ПГГСД,,Николай Хайтов” чрез дискусии по класове съпроводени с презентация или учебен филм  ще участват всички класове от VІІІ до ХІІ. В СОУ,,Гео Милев” чрез презентации, спортни състезания, конкурс за есе ще участват ученици от VІ до Х клас. 

Общият брой на учебните заведения на територията на района е 16. По предварителната програма в дейности по време на инициативата ,,Открити дни на МКБППМН” ще участват 15 от тях.

Учениците, с които ще бъдат осъществени срещи са от ІІІ до ХІІ клас.

 

 


Пролетно почистване 2010 - Младост 13.04.2010 : 13:36

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

12 – 25 АПРИЛ 2010 год.

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”,

За пореден път Община Варна е инициатор на общоградско пролетно почистване. Участвайте активно в хигиенизирането на междублоковите пространства и зелените площи.

Едрогабаритните отпадъци можете да оставяте до съдовете за битова смет, които ще бъдат извозени на 18 и 25.04.2010 год.

Използвайте цветните контейнери само за разделно събиране.

От районната администрация можете да получите торби за смет.

За прибирането на отпадъци от строително - ремонтни дейности се обърнете към лицензираната фирма – “Титан АС”.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА

504 861; 504 836 – район “Младост”

605 883 – “Титан АС”

 

 

НЕКА НАПРАВИМ НАШИЯ РАЙОН ПО-ЧИСТ И ПРИВЕТЛИВ!

 

 

 

ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 


Нова фитнес зала - Младост 13.04.2010 : 13:35

НОВА ФИТНЕС ЗАЛА

 

В район “Младост” е открита първата в България фитнес зала за хора с увреждания. Тя се намира във “Възраждане” ІІІ  , под бл. 65, над Газостанцията (на мястото на бившата дискотека „Амадеус“). В основата на проекта е многократната медалистка от параолимпийски игри и световна шампионка в тласкането на гюле и хвърлянето на диск Стела Енева.
         Фитнесът е приспособен за хората с увреждания, които могат да водят пълноценна подготовка и да представят страната ни на големи международни състезания.

        Залата е ремонтирана и оборудвана с финансовата подкрепа на Министерството на спорта, Община Варна, областната администрация, район „Младост“ и др.

         Целодневно фитнеса работи освен  за хора с увреждания и за здрави, които искат да подобрят физическата си форма.

12.04.2010 г.


Помагало за собствениците на апартаменти - Младост 13.04.2010 : 13:35

НОВА ФИТНЕС ЗАЛА

 

В район “Младост” е открита първата в България фитнес зала за хора с увреждания. Тя се намира във “Възраждане” ІІІ  , под бл. 65, над Газостанцията (на мястото на бившата дискотека „Амадеус“). В основата на проекта е многократната медалистка от параолимпийски игри и световна шампионка в тласкането на гюле и хвърлянето на диск Стела Енева. Фитнесът е приспособен за хората с увреждания, които могат да водят пълноценна подготовка и да представят страната ни на големи международни състезания.
     Залата е ремонтирана и оборудвана с финансовата подкрепа на Министерството на спорта, Община Варна, областната администрация, район „Младост“ и др.
        Целодневно фитнеса работи освен  за хора с увреждания и за здрави, които искат да подобрят физическата си форма.

12.04.2010 г.

 


Планове за регулация на "Планова" и "Сълзица" - Младост 13.04.2010 : 13:34

ПЛАНОВЕТЕ ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПУР/ НА СО "ПЛАНОВА" И НА СО “СЪЛЗИЦА” СА ИЗЛОЖЕНИ В БЛ.47

 

В район “Младост” – община Варна (ж. к.”Трошево” №10) e изложен план за улична регулация /ПУР/ на СО “Планова” и план за улична регулация /ПУР/ на СО “Сълзица” .

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“  (26.03.2010 г.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до община  Варна чрез район “Младост”.

 

ОБЯВЯВАНЕ 

от 26.03 до 26.04.2010 г.

всеки работен ден

от 9.00 ч. до 17.00 ч.

 

 Тел. 052/ 511 613

 


Нов клуб за пенсионерите - Младост 13.04.2010 : 13:33

НОВ КЛУБ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

 

Пенсионерски клуб отваря врати в район “Младост”. Помещението, което се намира до търговски комплекс "Младост- 2" е изцяло ремонтирано, освежено и обзаведено. През топлите летни дни възрастните хора ще разполагат и с пространството пред клуба, където ще има масички и чадъри. Кокетният вид на цялото пространство е постигнат с помощта на районната администрация, средства и труд на спонсори и активното участие на възрастните хора. Намерението на ръководството на клуба е там да се провеждат тематични вечери, срещи с лекари, педагози, творци. Пенсионерите са изготвили програма за няколко месеца напред.

Клубът е направен по проекта “Заедно за всички”, който е идея на кмета на района Йорданка Юнакова и по него се работи успешно от пет години. Той обединява усилията на гражданите, бизнеса, неправителствените организации и районната администрация с цел да се направят положителни промени в района, без да се разчита на пари от бюджета.

Това е шестият клуб за пенсионерите, който се открива в „Младост” по инициатива на кмета на района Йорданка Юнакова. Той е израз на внимание и в отговор на очакванията на възрастните хора и необходимостта им да общуват.

 

24.03.2010 г.


Отличие за кмета на района - Младост 13.04.2010 : 13:32

КМЕТЪТ НА РАЙОНА ОТЛИЧЕН ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

 

Сребърен плакет “Св. Св. Кирил и Методий” получи кметът на район “Младост” Йорданка Юнакова, по случай двадесет години от основаването на Синдиката на българските учители към КНСБ. Той е награда за личен принос в развитието на социалното партньорство и за съвместна дейност  със Синдиката на българските учители. Плакетът, по проект на Пламен Чернев, е изработен в българския монетен двор. Той е от серията “Християнски светци и светини” и акцентира върху християнската вяра на българина и духовната му връзка с християнските ценности, пред които народа ни се прекланя и опира в трудни времена.

Наградата е съпроводена с грамота.

 


План за имоти за СО "Планова" - Младост 13.04.2010 : 13:31

ПЛАНЪТ ЗА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ЗА СО "ПЛАНОВА" Е ИЗЛОЖЕН В БЛ. 47

 

В район “Младост” – община Варна (ж.к.”Трошево” №10) са изложени помощен план и план на новообразуваните имоти на местност Планова и Балъм дере – селищно образувание по § 4, ал. 2 ЗСПЗЗ, кадастрален район 504, землище Варна, община Варна, област Варна.

На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“  (26.02.2010 г.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Варна.

ОБЯВЯВАНЕ 

от 26.02 до 26.03.2010 г.

всеки работен ден

от 9.00 ч. до 17.00 ч.

 

Тел. 052/ 511 613


СПИСЪК - Младост 08.03.2010 : 13:38

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИТЕ  И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ”СТАРШИ  СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ РАЙОН ”МЛАДОСТ”- ОБЩИНА ВАРНА

 

Въз основа на решението на конкурсната комисия от 16.02.2010 година по чл.20 ал.3 от

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. Обн. ДВ. бр. 6 от 23 Януари 2004 г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр. 46 от 6 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр. 84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр. 92 от 24 Октомври 2008 г., изм. ДВ. бр. 5 от 20 Януари 2009 г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2009г., изм. ДВ. бр. 42 от 5 Юни 2009г./ са допуснати до участие в конкурса за  длъжността “Старши счетоводител” в дирекция ”Финансово-стопански дейности” при  район “Младост”- Община Варна  следните кандидати:

 

№ по ред  Име, презиме, фамилия

 1. Женя Евгениева Кирилова 

 2. Йорданка Тодорова Енчева 

 3. Соня Христова Костова 

 

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата: ДА

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични  изисквания за длъжността: ДА

Недопуснати кандидати няма.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 05.03.2010 година от 10.00 часа в сградата на район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл. 10, ет. 2, стая № 13;

За успешно преминалите теста, интервюто ще се проведе на 12.03.2010 година от 10.00 часа в сградата на район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл. 10, ет. 2, стая № 18.

 


Светли подлези - Младост 08.03.2010 : 13:37

СВЕТЛИ ПОДЛЕЗИ

С напълно подновено осветление са четири подлеза на бул “Владислав Варненчик” в район “Младост”. Те са на спирките “Родина”, “Димитър Кондов”, “Йордан Йовков” и “Елпром”. Новите осветителни тела са удароустойчиви, а за да бъдат по- сигурно защитени са покрити и с метални решетки.

Подлезите са едни от най-незащитените места и обект на вандалско отношение. Целта на цялостната подмяна е да се намери по-дълготрайно решение на проблема. Около 1000  лв. на подлез са  изразходваните средства, които са от  парите за поддръжка на осветлението в “Младост”. 

19.02.2010 г.


СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^