- - Указател

Информационен център за обслужване на граждани:

Работно време: Всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.

Име и фамилия

Длъжност

Стая

Телефон

Юлиана Ганева

Специалист „Административни услуги“(Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 1

052 820 881

Марийка Радева

Главен специалист
"Административни услуги" (Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 2

052 820 881

Ваня Николова

Младши  експерт ЕСГРАОН(Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 3

052 820 788

Йоана Димитрова

Старши експерт
„Гражданско състояние” (Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 4

052 820 788

Пламена Йорданова

Изпълнител касиер приходи(Дирекция ФСД)

ИЦ-Гише 5

052 820 785

Милена Вълкова

Изпълнител касиер приходи(Дирекция ФСД)

ИЦ-Гише 6

052 820 785

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ”

Официален адрес за кореспонденция:гр.Варна 9009 ж.к. ”Трошево” №10

e-mail:rnmladost@varna.bg

Работно време: Всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.

 

Име и фамилия

Длъжност

Стая

Телефон

Христо В. Христов
hhristov@varna.bg

Кмет

18

052 820 790

 

Главен специалист“Техническо осигуряване“

18а

052 820 790

Ф.052 820 817

Евгени Дянков
edyankov@varna.bg

Заместник - кмет

21

052 820 781

Юлиян Николов

ynikolov@varna.bg

Заместник - кмет

17

052 820 878

Ваня Желева
vzheleva@varna.bg

Заместник - кмет

21

052 820 781

Бойко Ставрев

bstavrev@varna.bg

Секретар

13

052 820 782

арх. Димитър Дилов

Главен архитект

12

0885 221 300

 

Обща администрация

Дирекция “Финансово-стопански дейности” (ФСД)

Женя Кирилова
jkirilova@varna.bg

Директор дирекция

24

052 820 787

Калинка Йорданова
kkyordanova@varna.bg

Глaвен счетоводител

24

052 820 787

Иван Добрев

Юрисконсулт

20

052 820 864

Илия Марчев

Главен инспектор “Контрол бюджетни приходи”

11

052 820 880

Румен Найденов

Главен експерт “Отбранително планиране и защита на населението”

Бл.47

052 820 791

Сийка Симеонова

Главен специалист  “Човешки ресурси”

13

052 820 782

Валери Узунов

Главен експерт „Информационнитехнологии“

5

052 820 863

Виктор Иванов

Гл. експерт “Системен администратор”

5

052 820 863

        Диана Кескинова

Главен специалист СФУК

        22

052 820 876

Фатме Яшарова

Счетоводител

22

052 820 876

Боряна Георгиева

Счетоводител

22

052 820 876

Цветанка Касабова

Изпълнител “Касиер“

19

052 820 874

Дирекция „Информационно и административно обслужване“ (ИАО)

  Кремена Колева-Янакиева   
kyanakieva@varna.bg

Директор Дирекция

 1

   052 820 789 

Антония Стефанова

Секретар МКБППМН

Бл.47

052 820 879

Калинка Маринова

Главен експерт "ЕСГРАОН"

3

052 820 789

Ренета Маджарова

Главен експерт "Архив"

4

052 820 786

Милена Русева

Главен експерт Гражданско Състояние

3

052 820 789

Нонка Витанова

Главен специалист "Специализ. архив"

4

052 820 786

Специализирана администрация

Дирекция “Устройство на територията”

арх. Иво Димитров
idimitrov@varna.bg

Директор Дирекция

2

052 820 864

инж. Павел Павлов

Главен инженер

14

052 820 871

Мариана Генчева

Главен експерт 
"Поземлена реформа"

16

052 820 872

арх. Иван Стоименов

Младши експерт 
"Участъков архитект"

052 820 867

инж.Радослава Пулева

Главен експерт "Регистрация и паспортизация на строежи"

052 820 867

Живка Димитрова

Главен специалист "Участъков техник"

7

052 820 875

Жечка Недялкова

Главен специалист "Участъков техник"

7

052 820 875

Калинка Ташева

Главен специалист "Процедиране ПУП"

8

052 820 866

Стоян Желязков

Главен специалист "Контрол по строителство"

10

052 820 869

Силвия Михова

Главен специалист "Геодезист"

16

052 820 872

 Николета Стефанова

Юрисконсулт

8

052 820 866

Елина Богданова

Главен експерт “Териториално устройство и екология“

20

052 820 864

Станислава Ганева

Главен експерт “Контрол построителството“

20

052 820 864

Светла Марчева

Главен специалист "Контрол по строителството"

10

052 820 869

 

Главен специалист “Контрол по строителството

10

052 820 869
Антон Чанев

Старши специалист “Контрол по строителство“

11

052 820 880

Благо Благоев

Старши специалист “Контрол по строителство“

11

052 820 880

Дирекция „Контролни и социално-икономически дейности”

  Десислава Георгиева

Директор Дирекция

20а

052 820 873

Валерия Симеонова Златева

Главен юрисконсулт

20

052 820 864

Велина Калинова

Главен експерт "Връзки с обществеността и етноси"

20а

052 820 877

Маринка Атанасова

Глaвен експерт "Собственост"

8

052 820 866

Пламена Василареас

Главен специалист "Търговия и рекламна дейност"

9

052 820 868

Людмила Иванова

Младши експерт “Контрол търговска и рекламна дейност“

9

052 820 868

Камен Желев

Младши експерт "Контрол търговска и рекламна дейност"

11

052 820 880

Даниела Съботинова

Младши експерт “Търговска и рекламна дейност“

9

052 820 868

Полина Кръстева-Хаджиева

Старши експерт "Собственост"

47бл.

052 820 862

Сергей Христов

Главен експерт "Контрол по опазване чистотата и реда на обществените територии“

8

052 820 866

Красимир Кафалийски

Старши експерт "КПЧРОТ“

14

052 820 871

Мартина Георгиева

Младши експерт "КПЧРОТ“

14


052 820 871

 

Румяна Апостолова

Главен специалист "КПЧРОТ“

14

052 820 871

 

Елеонора Николова

Главен специалист "Контрол по опазване чистотата и реда на обществените територии“

15

052 820 784

 

Милена Борисова

Старши експерт "Екологичен контрол и озеленяване"

15

052 820 784

 

Янка Тодорова

Главен специалист “Чистота и екологичен контрол“

15

052 820784

Ремзие Ахмедова

Главен специалист “Контрол по строителството“

15

052 820784

Веселина Пъшева

Главен експерт “Контрол по строителството“

15

052 820784Страницата е посетена 7265 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Подайте сигнал
  tel.gif
Ул. осветл.  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Галерия

Район Младост

Сигнали за корупция
cash.jpg
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^