Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1283156 всичко

 10 посетители онлайн

РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ | Район „Младост” – Община Варна

РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
45 / 08.11.2023 "Жилищна сграда и допълващо застрояване" VI-363 10135.3506.1613 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
44 / 01.11.2023 “Пристройка и надстройка на жилищна сграда" ХV-734 „за жил. стр.“ 1940 89 гр. Варна, по плана на СО “Планова“
43 / 01.11.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" IV - 165 10135.3523.165 6 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
42 / 26.10.2023 "Жилищна сграда с подземен паркинг и магазин за хранителни стоки" XXXVI-354,355 10135.3506.1426 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
41 / 19.10.2023 "Многофамилна жилищна сграда с търговска част" LII-820,821 10135.3506.1729 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
40 / 19.10.2023 "Жилищна сграда" в УПИ XVII-771 (ПИ 10135.3506.771), кв.9 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. XVII-771 10135.3506.771 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
39 / 29.09.2023 "Две многофамилна жилищна сграда" XXXIII-132 10135.3506.1447 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
38 / 29.09.2023 "Жилищна сграда" в УПИ ХII-394, (ПИ 10135.3523.394), кв. 23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. ХII-394 10135.3523.394 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
37 / 25.09.2023 "Многофамилна жилищна сграда" III-128 10135.3506.1338 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
36 / 25.08.2023 "Мнофамилна жилищна сграда" XXII-211 10135.3506.1444 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
35 / 21.08.2023 ”Преустройство на магазин „ДЕКАТЛОН“ и магазин "КОМСЕД" в магазин „ДЕКАТЛОН“ с открита спортна площадка", ХХVI-1246 „за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.66 38 гр. Варна, бул. "Република" №55, по плана на ЗПЗ
34 / 07/08/2023 "Две жилищни сгради" VII-148 10135.3506.148 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
33 / 31/07/2023 "Еднофамилна жилищна сграда" УПИ LXII-714 10135.3506.1198 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
32 / 28/07/2023 "Двуфамилна жилищна сграда" 1238 67 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
31 / 21/07/2023 "Мнофамилни жилищни сгради" LI-413, 414 10135.3506.1414 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30 / 21/07/2023 "Жилищна сграда" VII-724 10135.3506.1594 16 гр. Варна, №40, по плана на СО "Пчелина"
29/12.07.2023 "Сграда за складова и търговска дейност" в УПИ ХХХI-118,119 "за произв. и скл. дейност и третиране на отпадъци от вторични суровини" (ПИ 10135.3514.797), кв.50 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. ХХХI-118,119 10135.3514.797 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28/11.07.2023 "Промяна предназначение от ТСП А1,В1 и В2 в апартаменти в жилищна сграда в УПИ XXXVI-275,363,362, (ПИ 10135.3523.563), кв.25 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. XXXVI-275,363,362 10135.3523.563 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
27/11.07.2023 "Жилищна сграда" в УПИ ХIII-395 " жил.стр." (ПИ 10135.3523.395), кв. 23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. ХIII-395 " жил.стр." 10135.3523.395 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
26/26.06.2023 "Мнофамилна жилищна сграда" в УПИ XXVIII-134 (ПИ 10135.3506.1422), кв.9 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна, ул. "Димитър Спасаревски" №13. XXVIII-134 10135.3506.1422 9 гр. Варна, ул. Димитър Списаревски №13, по плана на СО "Пчелина"
25/19.06.2023 "Многофамилна жилищна сграда с два входа" XXIX-133 10135.3506.1405 9 гр. Варна, ул. "Патриарх Максим" №60, по плана на СО "Пчелина"
24/15.06.2023 "Жилищна сграда" в УПИ XXXVI-192 (ПИ 10135.3506.1204), кв. 12 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. XXXVI-192 10135.3506.1204 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23/12.06.2023 "Две жилищни сгради" в УПИ XXVII-418, (ПИ 10135.3506.418), кв.8 по плана на СО "Пчелина", ул. "Сергей Антонов" №2, гр. Варна XXVII-418 10135.3506.418 8 гр. Варна, №2, по плана на СО "Пчелина"
22/08.06.2023 "Две жилищни сгради" в УПИ ХV-49, (ПИ 10135.3506.1407), кв.5 по плана на СО "Пчелина", ул. "Патриарх Максим" № 68, гр. Варна. ХV-49 10135.3506.1407 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
21/26.05.2023 "Жилищна сграда - 1-ви етап" в УПИ III-233 (ПИ 10135.3506.233), кв. 14 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна III-233 10135.3506.233 14 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
20/22.05.2023 "Сграда със смесено предназначение с водопроводно отклонение" в УПИ VIII-755 (ПИ 10135.3506.755), кв.31 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна VIII-755 10135.3506.755 31 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19/09.05.2023 "Промяна предназначение на кафе-аператив в ателие" в сграда, находяща се в УПИ IX-640,641 (10135.3515.697), кв. 48 по плана на 16 м.р., гр. Варна IХ-640,641 10135.3515.697 49 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
18/25.04.2023 "Двуетажна жилищна сграда" в УПИ II-138 (ПИ 10135.3523.612), кв. 23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна II-138 10135.3523.612 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17/25.04.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ XXXIV-403 (ПИ 10135.3506.403), кв. 8 по плана на СО "Пчелина", с административен адрес : ул. "Сергей Антонов" №18, гр. Варна. XXXIV-403 10135.3506.403 8 гр. Варна, №18, по плана на СО "Пчелина"
16/24.04.2023 "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда" в УПИ VI-181 (ПИ 10135.3506.181), кв.12 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. VI-181 10135.3506.181 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15/05.04.2023 "Двуетажна жилищна сграда" в УПИ II-692 (ПИ 10135.3505.692), кв. 60, СО "Сълзица", гр. Варна. II-692 10135.3505.692 60 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
14/21.03.2023 ”Преустройство и промяна предназначение на кафе-клуб (СОС 10135.3511.545.1.1) и гараж (СОС 10135.3511.545.1.2) в снек-бар" 10135.5111.545 гр. Варна, бул. Цар Освободител №164а, по плана на жк "Възраждане" І м.р.
13/15.03.2023 "Двуетажна жилищна сграда" в ПИ 1040, кв.99, по плана на СО "Планова", гр. Варна 1040 99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
07.03.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" X-52 ПИ 10135.3506.1355 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
06.03.2023 "Жилищна сграда" 779 79 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
24.02.2023 "Пристройка към съществуваща производствена сграда (печатница)" в УПИ LXXXI-515,516, (ПИ 10135.3514.840), кв. 35 по плана ЗПЗ, гр. Варна. LXXXI-515,516 10135.3514.840 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
24.02.2023 Жилищна сграда XIII-366 10135.3523.570 11 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
24.02.2023 "Монтаж на телекомуникационен шкаф" в УПИ I "жилищен комплекс", (ПИ 10135.3513.163), кв.8 по плана на 26 м.р., гр. Варна. I 10135.3513.163 8 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
02.02.2023 Жилищна сграда I-1413 97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.01.2023 "Жилищна сграда на два етажа" III-407 10135.3523.407 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
23.01.2023 "Еднофамилна жилищна сграда на два етажа" VII-272 10135.3506.272 21 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.01.2023 "Жилищна сграда" в УПИ VIII-394 "за жил. строителство", (ПИ 10135.3511.1568), кв.1 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна VIII-394 "за жил. строителство" 10135.3511.1568 1 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
16.01.2023 "Двуетажна жилищна сграда" IX-823 10135.3505.1308 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
09.01.2023 "Цех за производство на хладилни изделия, заваръчна работилница и битовка" II-82 10135.3506.82 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
09.01.2023 "Нов механичен цех, цех "Барове" II-82 10135.3506.82 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.12.2022 "Двуетажна, двуфамилна жилищна сграда - тяло 2" - Първи етап VIII-352 10135.3523.352 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
16.12.2022 "Две жилищни сгради" XXXV-377,919,1183 10135.3506.1371 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
09.12.2022 "Изнасяне на електромери в нови електромерни табла тип ТЕПО, захранени чрез съществуващи кабели от ТП 389 за жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №1, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.269, кв.22 "за жил. стр."; жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №2, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.270, кв.23 "за жил. стр."; жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №3, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.270, кв.23 "за жил. стр." и жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №4, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.272, кв.23 "за жил. стр. по плана на 15 м.р., гр. Варна" 10135.3517.269, 10135.3517.270, 10135.3517.272 22, 23 гр. Варна, по плана на 15 м.р.
08.12.2022"Многофамилна жилищна сграда с търговска част"XVIII-33010135.3506.139123гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
08.12.2022III-26710135.3513.3201087гр. Варна, по плана на 26 м.р.
02.12.2022Еднофамилна жилищна сградаXXXVІІІ-1809 61гр. Варна, по плана на СО "Планова"
16.11.2022"Едноетажна жилищна сграда"VIII-26910135.3505.109627гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
04.11.2022"Жилищна сграда"I-9310135.3505.139719гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
31.10.2022Еднофамилна жилищна сградаLХІІ-889ПИ 10135.3506.88939гр. Варна, по плана на СО"Пчелина"
28.10.2022ХХI-62910135.3523.66513гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.10.2022"Жилищна сграда"III-30010135.3523.30024гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.10.2022"Еднофамилна жилищна сграда"IX-1341 87гр. Варна, по плана на СО "Планова"
20.10.2022"Жилищна сграда-пристройка и надстройка на сезонна постройка"I-93810135.3505.93839гр. Варна, по плана на СО Сълзица
20.10.2022ХХІІ-46910135.3506.46918гр. Варна, по плана на СО "Пчелина
14.10.2022Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост (МТП) №840 до елктромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХV-365 (ПИ с идентификатор 10135.3523.664), кв.12 по плана на СО "Кочмар", гр. ВарнаХХV-36510135.3523.664 12гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
07.10.2022"Жилищна сграда с ВиК отклонения и басейн"Етап I – „Жилищна сграда с ВиК отклонения“.ІІ-21810135. 3506.21813гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
07.10.2022"Жилищна сграда с ВиК отклонения"ХІ-90210135.3506.90213гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
03.10.2022Еднофамилни жилищни сгради. Етапно строителство: Етап I - Сграда 2IX-22310135.3506.172213гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.09.2022"Пристройка към жилищна сграда и гараж"XI-53310135.3506.53325гр. Варна, по плана на СО"Пчелина"
08.09.2022"Еднофамилна жилищна сграда"ХХIV-22010135.3523.63812гр. Варна, по плана на СО"Кочмар"
05.09.2022 "Двуетажна жилищна сграда" 84 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.08.2022 "Промяна на предназначение на СОС с идентификатор 10135.3514.552.1.43 и част от СОС с идентификатор 10135.3514.552.1.44 от магазини в съблекални и бани, находящи се в търговски център "Варна тауърс" в УПИ XIV-341 (ПИ 10135.3514.552) по плана на ЗПЗ, гр. Варна. XIV-341 10135.3514.552 57 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
25.08.2022 "Многофамилна жилищна сграда" XXXI-408 10135.3506.1358 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
25.08.2022 "Две еднотипни еднофамилни жилищни сгради" IХ-676 "за жил.стр." 10135.3505.1330 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
25.08.2022 “Жилищна сграда“ ХХI-573 10135.3506.573 26 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
09.08.2022 "Жилищна сграда" ХХI-894 10135.3506.894 21 гр. Варна, №17, по плана на СО "Пчелина"
02.08.2022 "Две жилищни сгради" XXXII-406 10135.3506.1377 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.07.2022 "Двуетажна жилищна сграда" 793 81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
18.07.2022 "Жилищна сграда с гараж" III-1262 10135.3505.1085 41 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
18.07.2022 "Жилищна сграда" ХХ-1820 91 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
28.06.2022 “Жилищна сграда“ в ПИ 10135.3505.151, кв.11 по плана на СО “Сълзица“, гр. Варна 10135.3505.151 11 гр. Варна, по плана на СО “Сълзица“
20.06.2022 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 на ул. "Атанас Томов" №5, част от мрежа ниско напрежение (НН) към Трафопост (ТП) №347 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XII-202 (ПИ 10135.3513.2039), кв. 1089 по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №9, гр. Варна XII-202 10135.3513.2039 1089 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
13.06.2022 "Двуфамилна жилищна сграда" Х-240 10135.3506.240 14 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.06.2022 "Двуетажна жилищна сграда и двуетажна офис сграда" XVI-191 10135.3523.191 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
06.06.2022 "Жилищна сграда" XII-775 10135.3506.1514 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
06.06.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ VI-93,505, (ПИ 10135.3523.93), кв.3 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна VI-93,505 10135.3523.93 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
06.06.2022 "Жилищна сграда" ХIV-1188 ПИ пл. №1941 84 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
31.05.2022 "Жилищна сграда, склад за пакетирани храни и склад" XVII-121 10135.3506.121 4 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.05.2022 "Многофамилна жилищна сграда" XXIV-923 10135.3506.923 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.05.2022 "Едноетажна жилищна сграда" XVIII-578 10135.3506.578 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.05.2022 "Две еднофамилни жилищни сгради - сграда изток и сграда запад с ВиК отклонения" VIII-271 10135.3506.271 21 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.05.2022 "Жилищна сграда" III-2 10135.3523.2 1 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
13.05.2022 "Вътрешно преустройство и промяна предназначение на "Снек-бар" с идентификатор 10135.3515.1727.1.27 в "Дентални кабинети и салон за красота" III 4659,4660,4664 10135.3515.1727.1.27 1201 гр. Варна, по плана на 16м.р.
13.05.2022 "Магазини, офиси, складове за авточасти, автосервизи, служебен апартамент, обслужващи помещения, покрити паркоместа и плътна ограда" ХLІV- 6677 10135.3514.667 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28.04.2022 "Многофамилна жилищна сграда" XVI-273 10135.3523.703 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.04.2022 "Комплекс еднофамилни жилищни сгради с ВиК отклонения" XVII-274 10135.3523.681 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.04.2022 "Комплекс еднофамилни жилищни сгради с ВиК отклонения" XVIII-287 10135.3523.684 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
12.04.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" VIII-1526 42 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
12.04.2022 "Жилищна сграда с ВиК отклонения" XVII-190 10135.3523.619 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
01.04.2022 "Канализационно отклонение за сграда с идентификатор 10135.3513.13.8" III "за жил. стр." 10135.3513.13 1 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
01.04.2022 "Жилищна сграда - етап 1" І-174 10135.3523.616 13 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.03.2022 "Две жилищни сгради - къща 2" ХХХ-138 10135.3506.1374 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
21.03.2022 Триетажна жилищна сграда VII-2 10135.3517.6 1 гр. Варна, по плана на 15 м.р.
14.03.2022 „Жилищна сграда с подземно застрояване“ в УПИ ХІІ-474,475 „за обит. и обсл.“, (ПИ 10135.3515.5047), кв.38 по плана на 16 м.р., гр. Варна ХІІ-474,475 „за обит. и обсл.“ 10135.3515.5047 38 гр. Варна, ул. "Радост" №8, по плана на 16 м.р.
02.03.2022 “Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост(ТП) №2063 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХІ-1152, (ПИ10135.3514.522), кв.38 по плана на ЗПЗ, бул. “Вл. Варненчик“ №262, гр. Варна“. ХХІ-1152 ПИ10135.3514.522 38 гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №262, по плана на ЗПЗ
02.03.2022 "Жилищна сграда" 1498 71 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
02.03.2022 "Жилищна сграда и работилница" І-130 10135.3506.130 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
02.03.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" VII-1409,1410 10135.3511.1447 5 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
18.02.2022 "Многофамилна жилищна сграда с водопроводно и канализацонно отклонения и подземно застрояване" ХХII-469 10135.3506.469 18 гр. Варна, ул. "Никола Гюзелев" №43, по плана на СО "Пчелина"
14.02.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" ХХVII-1271 10135.3505.1294 29 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
26.01.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" І-46 10135.3506.1177 5 гр. Варна, №7, по плана на СО "Пчелина"
17.01.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" 1412 97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2021 "Пристройка и надстройка на едноетажна жилищна сграда" 1223 97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
16.12.2021 “Жилищна сграда с ВиК отклонения“ в УПИ VІІ-918 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.3506.1293), кв.32, СО “Пчелина“, гр. Варна VІІ-918 10135.3506.1293 32 гр. Варна, ул. "Поп Димитър" №28, по плана на СО “Пчелина“
15.12.2021 "Жилищна сграда" ХІ-490 10135.3515.632 57 гр. Варна, ул. "Добромир" №13, по плана на 16 м.р.
13.12.2021 "Жилищна сграда и лятна кухня" " за училище" 10135.515.1146 9 гр. Варна, №42, по плана на 16
13.12.2021 "Жилищна сграда и гараж" ХХ-574 10135.3506.574 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.12.2021 "Многофамилни жилищни сгради: Етап I - Сграда 1" ХХХIХ-936,937,1130 "За жил.стр." 10135.3506.1656 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.11.2021 "Многофамилна жилищна сграда" XIII-389 10135.3506.389 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
22.11.2021 "Многофамилна жилищна сграда" XVII-1265,1266, "за жил. стр." 10135.3506.1304 24 гр. Варна, ул. "Патриарх Максим" №9, по плана на СО "Пчелина"
22.11.2021 "Жилищна сграда" IX-357 10135.3506.1252 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.11.2021 "Двуетажна жилищна сграда" 1206 80 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
19.11.2021 "Жилищна сграда" III-89 10135.3523.89 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
11.11.2021 "Преустройство и промяна предназначение на сграда за обществено обслужване в жилищна сграда" 49 "за жил. стр." 10135.3512.284 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
11.11.2021 "Двуетажна жилищна сграда" І-1211 80 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
01.11.2021 "Двуетажна жилищна сграда с тавански етаж" XVII-480 10135.3506.480 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.11.2021 "Жилищна сграда" ІХ-845 10135.3506.845 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.10.2021 "Жилищна сграда - А, жилищна сграда - Б, кафе-сладкарница, механа и нощен бар и сградно водопроводно отклонение" XI-263 10135.3523.263 16 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
11.10.2021 "Жилищна сграда с водопроводно отклонение" XLVII-938 10135.3506.938 28 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.10.2021 "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ ХIV-412, (ПИ 10135.3506.412), кв. 8, по плана на СО "Пчелина". ХIV-412 10135.3506.412 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
10.09.2021 "Многофамилна жилищна сграда и ВиК отклонения" ХI-393 10135.3506.1143 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
08.09.2021 Двуетажна жилищна сграда II-292 10135.3523.292 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
24.08.2021 "Промяна предназначение на офис №30 с идентификатор 10135.3511.520.1.283 в апартамент", находящ се в вх.3 на пети етаж, вх. 3 в сграда със смесено предназначение в УПИ III "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3511.520), кв.12 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна, ул. "Анна Феликсова" №12, III "за общ. обслужване" 10135.3511.520 12 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
23.08.2021 "Оптично кабелно захранване и изграждане на тръбна мрежа на БТК на ул. "Андрей Сахаров" №9 по плана на 26 м.р., гр. Варна" гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" №9, по плана на 26 м.р.
09.08.2021 "Tриетажна жилищна сграда с обекти за стопански дейности. Етап II - Шивашко ателие на ет. 2 и Етап III - 3 бр. апартаменти на ет. 3" І-131 10135.3511.1343 2 гр. Варна, ул. "Петър Алипиев" №11, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
02.08.2021 "Вътрешно преустройство и промяна предназначение на търговски обект - кафене с идентификатор 10135.3506.900.1.9 в апартамент", находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ V-900, (ПИ 10135.3506.900), кв.32 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна V-900 10135.3506.900 32 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
22.07.2021 "Жилищна сграда с ВиК отклонения" ХХV-467 10135.3506.467 18 гр. Варна, №16, по плана на СО "Пчелина"
22.07.2021 "Жилищна сграда с подпорна стена" II-332 10135.3506.332 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
12.07.2021 "Жилищна сграда" XXVIII-752 10135.3506.1685 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
05.07.2021 "Двуетажна жилищна сграда" ХХII-294 10135.3523.294 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.06.2021 "Пристройка на един етаж - складово помещение към заведение за хранене гостилница "Болярите" II-общ.обсл. 10135.3512.138 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
18.06.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 (захранен от Трафопост (ТП) №347) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ II-209, 210 (ПИ 10135.3513.1915), кв. 1089а по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №4, гр. Варна. II-209,210 10135.3513.1915 1089а гр. Варна, №4, по плана на 26 м.р.
17.06.2021 "Преустройство на таванско помещение, като се изгради надзид до 1,5 м и се направят капандури на жилищна сграда с идентификатор 10135.3515.167.3" V-35 10135.3515.167 3 гр. Варна, УЛ.КОПНЕЖ №11, по плана на 16 м.р.
16.06.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост (БКТП) №2057 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXI-459, (ПИ 10135.3506.459), кв.18 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна." XXI-459 10135.3506.459 18 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
18.05.2021 "Жилищна сграда" II-200 10135.3523.200 19 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17.05.2021 "Вътрешно преустройство и промяна предназначение на СОС 10135.3515.10.1.95 и СОС 10135.3515.10.1.121 от офиси и част от общите части находящи се в тяло "А" с идентификатор 10135.3515.10.1 в банков клон" II "общ. обслужване" 10135.3515.10 63 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
17.05.2021 "Преустройство и промяна предназначение на "Нощен бар и дискотека" с идентификатор 10135.3515.9.1.8 в "Офис и кафе бар" I "общ. обслужване" 10135.3515.9 62 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
26.04.2021 "Промяна предназначение на ателие 8 с идентификатор 10135.3515.3.8.73 в апартамент" V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021 "Промяна предназначение на студио №7 с идентификатор 10135.3511.588.3.37 в жилище" V-3511.588 (стар V-180а) 10135.3511.588 16 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
14.04.2021 "Промяна предназначение на ателие 5 с идентификатор 10135.3515.3.8.70 в апартамент" V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
14.04.2021 "Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.37 в апартамент" V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
14.04.2021 "Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.66 в апартамент" V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
08.04.2021 ”Преустройство и промяна предназначение на магазин „ИКЕА“ в два магазина за промишлени стоки", находящ се в УПИ ХХV-1246 „за хипермаркет и паркинг“ (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. “Република“ №55 ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
08.04.2021 "Двуетажна жилищна сграда", находящ се в ПИ 1204, кв. 91, СО "Планова", гр. Варна 1204 91 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
29.03.2021 "Жилищна сграда, лятна кухня и гараж" в ПИ 10135.3511.323, включен в УПИ "детско заведение", кв. 9 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна УПИ "детско заведение" 10135.3511.323 9 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
29.03.2021 "Промяна предназначение на офис с идентификатор 10135.3511.1384.2.32 в магазин - агроаптека", находящ се в УПИ I-1384 "за жил.стр." (ПИ 10135.3511.1384), кв. 11 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., бул. "Трети март" №20, гр. Варна, със ЗП - 76,12 кв.м. I-1384 10135.3511.1384 11 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
16.03.2021 "Жилищна сграда с газова отоплителна инсталация", находящ се в УПИ ХVI-419 (ПИ с идентификатор 10135.3523.419), кв.8, по плана на СО "Кочмар", гр. Варна ХVI-419 10135.3523.419 8 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
05.03.2021 "Промяна предназначение и преустройство на офис с идентификатор 10135.3511.68.4.22 в три броя жилища", находящ се в жилищна сграда - блок 15, вх.1, ет.1 в УПИ II жил. група, (ПИ 10135.3511.68), по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна II жил. група 10135.3511.68 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
17.02.2021 "Хале за бои и течности на водна основа и склад за промишлени стоки", находящ се в УПИ ХIII-1401 (ПИ 10135.3514.276), кв. 50 по плана на ЗПЗ, гр.Варна ХIII-1401 10135.3514.276 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
10.02.2021 "Жилищна сграда", находящ се в УПИ II-1303 (ПИ пл. №1939), кв. 81, по плана на СО "Планова", гр. Варна II-1303 81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
03.02.2021 "Жилищна сграда", находящ се в ПИ пл. №666, кв. 69, по плана на СО "Планова", гр. Варна 666 69 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
20.01.2021 "Промяна предназначение на ателие №9 с идентификатор 10135.3512.1430.1.28 в жилище", находящ се в сграда със смесено предназначение с идетификатор 10135.3512.1430.1 в УПИ ХIХ -1415,1416 "за смесени сгради", кв.5 по плана на жк "Младост" I-ви м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул."Васил Чекаларов" №16, вх.А, ет.3, ап.9 ХIХ -1415,1416 10135.3512.1430.1 5 гр. Варна, ул. "Васил Чекаларов" №16, по плана на жк "Младост" I-ви м.р.
23.12.2020 "Жилищна сграда" XLIII-1517 10135.3506.1550 8 гр. Варна, ул. "Д-р. Жельо Желев" №19, по плана на СО "Пчелина"
23.12.2020 Пристрояване към съществуваща постройка жилищна сграда на два етажа 10135.3505.740 19 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
23.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда и гараж XII-1495 73 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2020 "Многофамилни жилищни сгради: Етап II - Сграда 2, подземен паркинг и полуподземни гаражи с ВиК отклонения и укрепителни работи" ХХХIХ-936,937,1130 "За жил.стр." 10135.3506.1656 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
24.11.2020 "Двуетажна жилищна сграда" 10135.3505.814 48 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
13.11.2020 "Жилищна сграда" V-542 10135.3506.542 24 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
09.11.2020 "Жилищна сграда" Х-1220 10135.3505.1220 32 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
09.11.2020 "Козирка на търговски комплекс", находящ се в УПИ ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг", (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. "Република" №55, със ЗП - 19,48 кв. м. ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг" 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
03.11.2020 ”Преустройство на магазин 1 „Юск“ (идентификатор 10135.3514.65.1.8) и преустройство и промяна предназначение на Магазин 2 „Доминико“ (идентификатор 10135.3514.65.1.9) в магазин за домашни любимци с ветеринарна аптека „Макси Пет“, магазин „Елтрон“ и складово помещение към Магазин „Юск“. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
27.10.2020 "Жилищна сграда" в УПИ ХIХ-996 (ПИ пл. №1914), кв.102 по плана на СО "Планова", гр. Варна ХIХ-996 102 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
22.10.2020 "Автоработилница", находящ се в УПИ ХХVII-1573 "за произ. скл. дейност" (ПИ 10135.3514.497), кв. 35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна ХХVII-1573 10135.3514.497 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
07.10.2020 "Вътрешно преустройство на стълбищна клетка, находяща се в топла връзка на сграда с идентификатор 10135.3515.10.1" находящ се в УПИ II "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3515.10), кв.63 по плана на 16 м.р., гр. Варна. II 10135.3515.10 63 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
02.10.2020 "Жилищна сграда с ВиК отклонения" ХVII-372,373 10135.3515.1827 35 гр. Варна, ул. "Елин Пелин" №41-43, по плана на 16 м.р.
02.10.2020 "Еднофамилна жилищна сграда" Х-824 10135.3505.1324 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица
30.09.2020 "Двуетажна жилищна сграда" ХLIII-417 10135.3506.417 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.09.2020 Реконструкция и защита на електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктора, собственост на "БТК" ЕАД" в УПИ ІІІ-252 "за жил. стр.", (ПИ 10135.3511.252), кв. 6 по плана на жк "Възраждане" ІІ м.р., гр. Варна. ІІІ-252 10135.3511.252 6 гр. Варна, по плана на жк "Възраждане" ІІ м.р.
21.09.2020 "Промяна предназначение на част от шоурум с идентификатор 10135.3512.244.1.2 в банков офис", находящ се в УПИ IV "за общ. обслужване", кв.5 по плана на ж.к. "Младост" II м.р., гр. Варна, с адм. адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" №180 УПИ IV "за общ. обслужване" 10135.3512.244 5 гр. Варна, бул. "Сливница" №180, по плана на ж.к. "Младост" - II м.р.
17.09.2020 „Многофамилна жилищна сграда и ВиК отклонения" в УПИ ХХI-459, (ПИ 10135.3506.459), кв.18, СО „Пчелина“, гр. Варна ХХI-459 10135.3506.459 18 гр. Варна, ул. "Никола Гюзелев" №45, по плана на СО "Пчелина"
17.09.2020 "Двуетажна еднофамилна жилищна сграда и водопроводно отклонение" в УПИ XXII-827, кв.26 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна XXII-827 26 гр. Варна, ул. "Вдъхновение" №23, по плана на СО "Пчелина"
14.09.2020 "Жилищна сграда" в УПИ VI-393, (ПИ 10135.3523.580), кв.1, СО "Кочмар", гр. Варна. VI-393 10135.3523.580 1 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
14.09.2020 ”Преустройство на магазин 1 „Юск“ (идентификатор 10135.3514.65.1.8) и преустройство и промяна предназначение на Магазин 2 „Доминико“ (идентификатор 10135.3514.65.1.9) в магазин за домашни любимци с ветеринарна аптека „Макси Пет“, магазин „Елтрон“ и складово помещение към Магазин „Юск“. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
14.08.2020 Жилищна сграда IV-312 10135.3506.1569 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
12.08.2020 „Промяна предназначение на част от цех за сладкарски изделия, кафе - сладкарница с идентификатор 10135.3511.134.1.1 в „Игрална зала за хазартни игри“, находящ се на ет.1 в жил. сграда в УПИ XV-193, кв. 1 по плана на ж.к. „Възраждане“ I м.р. на гр. Варна XV-193 10135.3511.134 1 гр. Варна, по плана на ж.к. „Възраждане“ I м.р.
30.07.2020 Комплекс еднофамилни жилища и ВиК отклонения VIII-437,438 10135.3523.576 21 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
29.06.2020 Жилищна сграда IX-237 10135.3523.237 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
19.06.2020 Жилищна сграда и лятна кухня - I етап IХ-356 10135.3511.356 10 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
10.06.2020 "Промяна предназначение на част от сграда с идентификатор 10135.3514.218.18 в Цех за производство на храни и напитки" ХV-1240 10135.3514.218 11 гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" №33, по плана на ЗПЗ
14.05.2020 Сграда за обществено обслужване и допълващо застрояване 49 10135.3512.284 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
14.05.2020 Склад ХХVI-245 10135.3511.533 5 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
04.05.2020 Еднофамилна жилищна сграда и ВиК отклонения IV-80 10135.3523.80 2 по плана на СО "Кочмар"
04.05.2020 Жилищна сграда 1336 по плана на СО "Планова"
04.05.2020 Жилищна сграда с ВиК отклонения XLVI-430 10135.3506.430 18 по плана на СО "Пчелина"
04.05.2020 Две жилищно сгради 1048 по плана на СО "Планова"
27.04.2020 Жилищна сграда IX-546 10135.3506.1612 24 по плана на СО "Пчелина"
27.04.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А пред ПИ с идентификатор 10135.3515.435, до електромерно табло тип ЕТ пред УПИ V-434 "за жил.стр.", кв. 44 по плана на 16 м.р. (ПИ 10135.3515.434), ул. "Н .Чернишевски" №9, гр.Варна V-434 10135.3515.434 44 гр. Варна, №9, по плана на 16 м.р.
16.04.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХХV-193 10135.3506.1125 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.04.2020 Преустройство на ап. 24 и ап. 25 в жилищна сграда Х-958 10135.3512.290 1 гр. Варна, бул. "Янош Хунияди" №14, по плана на ж.к. "Младост"
09.04.2020 "Промяна предназначение от апартамент 53 в заведение за бързо хранене" ХХІІ-1774 10135.3513.1917 13 гр. Варна, №15, по плана на 26 м.р.
30.03.2020 Жилищна сдграда, гараж и водопроводно отклонение LXIV-563 10135.3506.1201 26 по плана на СО "Пчелина"
30.03.2020 Жилищна сграда и сградни ВиК отклонения XV-395 10135.3515.425 31 гр. Варна, №2, по плана на 16 м.р.
12.03.2020 Промяна предназначение на Магазин 2 с идентификатор 10135.3523.598.1.19 в аптека ХІІ-264 10135.3523.598 16 по плана на СО "Кочмар"
12.03.2020 Жилищна сграда и гараж ІV-1043 "за жил.стр." 1912 99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.02.2020 Двуетажна жилищна сграда с ателие ІV-64 10135.3523.64 8 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
25.02.2020 Жилищна сграда ІХ-933 10135.510.1932 68 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
25.02.2020 Триетажна жилищна сграда - надстройка и пристройка ХІV-5139 10135.3515.1020 826 гр. Варна, ул. "Плевен" №38, по плана на 16 м.р.
18.02.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4А, находящ се на ул. "Чинар" №3 до електромерно табло ЕТ пред УПИ ХVІ-198 (ПИ 10135.3513.1920), кв. 1089 по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №1а, гр.Варна ХVІ-198 10135.3513.1920 1089 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
06.02.2020 Жилищна сграда 1038 100 по плана на СО "Планова"
23.01.2020 “Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост (ТП) №1603 до два броя нови електромерни табла тип ТЕПО (ТЕПО 1 И ТЕПО 2) І-1384 „за жил. строителство“ 10135.3511.1384 11 гр. Варна, по плана на ж.к. „Възраждане“ - IV м.р.
16.01.2020 "Промяна предназначение на магазин за хранителни стоки в жилищно помещение" 10135.3517.503 гр. Варна, ул. "Доброволци" №29А, по плана на 15 м.р.
13.01.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХLVІІ-909 10135.3506.909 8 по плана на СО "Пчелина"
13.01.2020 “Промяна предназначение на складови помещения с идентификатори 10135.3513.1920.3.10 и 10135.3513.1920.3.11 в жилища“, находящи се на таванския етаж на жилищна сграда в УПИ ХVI-198, кв.1089, 26 м.р., гр. Варна, с адм. адрес: ул. „Чинар“ №1А ХVI-198 10135.3513.1920 1089 гр. Варна, ул "Чинар" №1А, по плана на 26 м.р.
20.12.2019 Жилищна сграда вход "А" и вход "Б", ВиК отклонения и укрепителни работи ХLVІ-471,1012 10135.3506.1652 18 41, по плана на СО "Пчелина"
18.12.2019 “Преустройство и промяна предназначение на сграда тяло “Б“ с идентификатор 10135.3515.9.1 в офис сграда“, находящ се в УПИ I „за общ. обслужване“, (ПИ 10135.3515.9), кв.62, 16 м.р., гр. Варна, с административен адрес: бул. „Сливница“ №201 І-за общ.обсл. 10135.3515.9 62 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
18.12.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-5А пред ПИ 10135.3515.210 до ТЕПО пред УПИ ХІ-65 /ПИ 10135.3515.1736/, кв. 7 по плана на 16 м.р., ул. "Усмивка" №19, гр.Варна ХІ-65 10135.3515.1736 7 гр. Варна, ул. "Усмивка" №19, по плана на 16 м.р.
17.12.2019 Еднофамилна жилищна сграда с ограда и подпорна стена ХХХVІІ-649 10135.3506.1526 30 гр. Варна, №18, по плана на СО "Пчелина"
16.12.2019 “Промяна предназначение на ателие №1 с идент. 10135.3515.1898.7.30 в жилище“, находящ се на етаж 1 в жил. сграда в УПИ XIV-631, кв.48, 16 м.р., гр. Варна XIV-631 10135.3515.1898 48 гр. Варна, №20, по плана на 16 м.р.
24.10.2019 Жилищна сграда І-1444 59 по плана на СО "Планова"
24.10.2019 Двуфамилна жилищна сграда ІV-732 89 по плана на СО "Планова"
24.10.2019 Складова база и офиси ІІІ-1005,1006 10135.3514.331 39 по плана на ЗПЗ
24.10.2019 Гараж и преустройство на таванско помещение, като се изгради надзид до 1,5 м и се направят капандури 10135.3515.1504 11 16, по плана на 16 м.р.
03.10.2019 Еднофамилна жилищна сграда с Ел. и ВиК отклонения 128 10135.3511.1338 7 по плана на ж.к. "Възраждане" ІV
26.09.2019 Двуфамилна жилищна сграда на три етажа ХХ-474 10135.3506.474 19 по плана на СО "Пчелина"
26.09.2019 Двуетажна жилищна сграда ІІ-486 55 по плана на СО "Планова"
18.09.2019 Двуетажна жилищна сграда ХХVІ-565 10135.3506.565 26 по плана на СО "Пчелина"
18.09.2019 Складово - монтажен комплекс ХІІ-110 10135.3514.249 46 по плана на ЗПЗ
13.09.2019 Еднофамилна жилищна сграда с водопроводно отклонение ХХІІІ-143 10135.3506.1277 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
21.08.2019 Жилищна сграда 535=1431а по плана на СО "Планова"
21.08.2019 Жилищна сграда с ВиК отклонения ХІ-197 10135.3523.595 19 по плана на СО "Кочмар"
07.08.2019 Етап 2 - Жилищна сграда 2 ХХІV-1773,1776 10135.3513.1937 13 гр. Варна, УЛ.АНДРЕЙ САХАРОВ №13 а, по плана на 26 м.р.
07.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда ІІІ-550 10135.3505.1274 39 по плана на СО "Сълзица"
31.07.2019 Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда VІІ-225 10135.3506.225 13 18, по плана на СО "Пчелина"
17.07.2019 Преустройство и промяна предназначение на 2 бр. самостоятелни обекти за нежилищни нужди във фризьорски салон ХVІІІ-162,163 10135.3515.1787 9 23-25, по плана на 16 м.р.
17.07.2019 Двуетажна жилищна сграда ХХІV-210 10135.3506.210 9 ул. "Патриарх Максим" №54, по плана на СО "Пчелина"
10.07.2019 Жилищна сграда 10135.3511.385 1 по плана на ж.к. "Възраждане" ІV
10.07.2019 Еднофамилна жилищна сграда VІ-744 89 по плана на СО "Планова"
10.07.2019 Промяна предназначение на част от магазин в игрална зала с кафе - бар, находящ се на партерен етаж на обслужваща сграда VІІ-1338 10135.3514.110 25 17, по плана на ЗПЗ
10.07.2019 Жилищна сграда и ВиК отклонения ХІІІ-945 10135.3506.1665 16 по плана на СО "Пчелина"
28.06.2019 Промяна предназначение на фризьорски салон с идентификатор 10135.3511.250.1.34 в стоматологичен кабинет, находящ се в сграда със смесено предназначение ІІ-173 10135.3511.250 6 1, по плана на ж.к. Възраждане ІІ м.р.
21.06.2019 "Склад за търговия на едро - етап І и ІІ" ІІІ-181 10135.3511.39 13 по плана на ж.к. "Възраждане" ІV
21.06.2019 Промяна предназначение на ателие №4 с идентификатор 10135.3515.1898.7.33 в апартамент на пети етаж в жилищна сграда ХІV-631 10135.3515.1898 48 по плана на 16 м.р.
17.06.2019 Жилищна сграда VІІІ-285 10135.3523.285 24 по плана на СО "Кочмар"
17.06.2019 Жилищна сграда с ВиК отклонения ХLІV-1517 10135.3506.1551 8 гр. Варна, №17, по плана на СО "Пчелина"
17.06.2019 Жилищна сграда и гараж ХІІ-798 10135.3505.798 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
27.05.2019 Разширение на съществуващи северни тераси към ап. №1,2 и 4 на първи, втори и трети етаж на жилищен блок и остъкляване с РVС дограма 10135.3512.16 по плана на ж.к. "Младост", бл.108А, вх.1а
24.04.2019 Двуетажна жилищна сграда ХІV-532 10135.3506.523 25 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15.04.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от шкаф кабелен тип ШК-7, монтиран пред Трафопост БКТП №2024 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІІ-724 VІІ-724 10135.3506.1594 16 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15.04.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №2052 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІІІ-437,438 VІІІ-437,438 10135.3523.576 21 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.04.2019 Православен храм "Света Марина" и обслужваща сграда Х-777 10135.3506.777 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.04.2019 Едноетажна жилищна сграда V-188 10135.3506.188 12 гр. Варна, №23, по плана на СО "Пчелина"
20.03.2019 Многофамилна жилищна сграда, подпорни стени и ВиК отклонения ХLVІІ-426 "за жил.стр." 10135.3506.1180 18 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
05.03.2019 Магазин и склад ХVІІ-1393 10135.3511.1393 5 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
18.01.2019 Изграждане на тръбна оптична мрежа на територията на гр. Варна в райони: ж.к. Младост Ім.р., ж.к. Младост ІІ м.р., ж.к. Възраждане І м.р., ж.к. Възраждане ІІ м.р. и ж.к. Възраждане ІІІ м.р. гр. Варна
07.01.2019 Жилищна сграда на два етажа ХХІ-186 10135.3506.186 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
05.01.2018 Преустройство на ателие с идентификатор 10135.3513.1912.2.15 VІІ-257,258 10135.3513.1912 1086 гр. Варна, №5, по плана на 26
15.11.2017 Промяна предназначение на апартамент 1 в салон за красота, находящ се в жилищна сграда 2 ХІХ-1772 10135.3513.1772 13 гр. Варна, №11, по плана на 26

Страницата е посетена 2778 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^