Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1369456 всичко

 14 посетители онлайн

РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ

РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
4/ 31.01.2024 г. "Подпорни стени и плътна ограда" IV-832,833 10135.3505.1343 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
3/ 30.01.2024 г. "Жилищна сграда и лятна кухня" XXXI-326 "за жил. стр." 10135.3505.1433 29 гр. Варна, С.О.СЪЛЗИЦА №326
2/ 17.01.2024 г. "Жилищна сграда" XIX-77 10135.3523.692 2 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
1/ 16.01.2024 г. "Еднофамилни жилищни сгради, подпорни стени и ограда" VIII-688 10135.3505.1325 55 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
76/ 22.12.2023 г. "Многофамилна жилищна сграда" XXVII-203 10135.3506.832, 10135.3506.833 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
75/ 20.12.2023 г. "Разширение на електроцентрала с фотоволтаични модули с нова инсталирана мощност 89.91 кWp до общо инсталирана мощност 173,07 кWp върху покрива на сграда" УПИ III-1128 "за произв. скл. дейност" 10135.3514.293 48 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
74/ 20.12.2023 г. "Лятна кухня и гараж" III-380 10135.3523.380 16 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
73/ 08.12.2023 г. "Преустройство и промяна предназначение"   10135.3513.261 19 гр. Варна, ул. "Топола" №5, по плана на 26 м.р.
72/29.11.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" VIII-827"за жил. стр."   82 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
71/17.11.2023 ФЕЦ XХХII-1239,1515 10135.3514.503 35 гр. Варна, бул. "Д-р Атанас Москов" №22, по плана на ЗПЗ
70 / 06.11.2023 "Жилищна сграда и гараж" VII-609 "за жил. стр.", 10135.3505.1395 45 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
69 / 03.11.2023 ФЕЦ XLV-668 10135.3514.668 11 гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" №55, по плана на ЗПЗ
68 / 31.10.2023 "Жилищна сграда" V-143 10135.3523.143 15 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
67 / 27.10.2023 ФЕЦ "Ел.подстанция Север" 10135.3511.8   гр. Варна, по плана на м. "Планова"
66 / 23.10.2023 "Многофамилна жилищна сграда" ХХХII-127 10135.3506.127 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
65 / 20.10.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" XIII-1964,1967 "за жил. стр."   55 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
64 / 18.10.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" XVII-1812 "за жил. стр."   55 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
63 / 17.10.2023 "Ветрогенератор за 5,6 kW електрическа мощност на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.64.2" V-1285 10135.3514.64 38 гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" №260, по плана на ЗПЗ
62 / 06.10.2023 "Жилищна сграда" VIII-461 10135.3515.461 45 гр. Варна, ул. "Фантазия" №25, по плана на 16 м.р.
61 / 02.10.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" VIII-71 "за жил. стр." 10135.3505.71 9 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
60 / 02.10.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" V-1455 "за жил. стр."   40 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
59 / 27.09.2023 "Гараж" VIII-100 10135.3506.100 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
58 / 27.09.2023 "Еднофамилна жилищна сграда"       гр. Варна
57 / 27.09.2023 "Временен открит паркинг"   10135.3506.1137   гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
56 / 26.09.2023 "Многофамилна жилищна сграда" LII-24 10135.3506.24 1 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
55 / 15.09.2023 "Жилищна сграда" ХIV-68 10135.3515.213 7 гр. Варна, ул. "Усмивка" №13, по плана на 16 м.р.
54 / 08.09.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" XVII-347 10135.3505.347 29 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
53 / 30.08.2023 "Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 126,94 kWp на покрива на сграда с идентификатор 10135.3513.218.1" VIII-523 10135.3513.218 14 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 26 м.р.
52 / 22.08.2023 "Промяна предназначение" VIII-775, 776 10135.3515.1704 56 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
51 / 11.08.2023 "Многофамилна жилищна сграда" XVII-327 10135.3506.327 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
50 / 11/08/2023 "Еднофамилна жилищна сграда и допълващо застроояване - гараж и техническо помещение" IV-670 10135.3505.1319 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
49 / 11/08/2023 ФЕЦ   ПИ 10135.3511.1407   гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.,
48 / 07/08/2023 "Лятна кухня" I-152 10135.3523.152 17 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
47 / 27/07/2023 "Жилищна сграда" XVIII-1380 "за жил. стр."   89 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
46 / 25/07/2023 "Гараж" ХIII-662 10135.3515.1964 52 гр. Варна, ул. "Тихомир" №9, по плана на 16 м.р.
45 / 21/07/2023 "Жилищна сграда - I-ви етап" Х-531 10135.3506.1456 25 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
44 / 17/07/2023 ФЕЦ XX-444 10135.3506.444 8 гр. Варна, ул. "Патриарх Максим" №57, по плана на СО "Пчелина"
43 / 17/07/2023 ФЕЦ XLII-16 „за произв. скл. дейност“ 10135.3514.884 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
42/11.07.2023 "Жилищна сграда" ХХV-347 10135.3506.347 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
41/05.07.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" VII-82 10135.3523.720 2 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
40/04.07.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" IX-701 "за жил. стр."   75 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
39/30.06.2023 "Ограда" в УПИ VII-82, (ПИ 10135.3523.720), кв.2 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. VII-82 10135.3523.720 2 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
38/28.06.2023 "Фотоволтаична инсталация с номинална генераторна мощност 40 kW/ 44 kVA AC и инсталирана мощност 40.8 kWp DC върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3513.99.1" в УПИ VII-409 (ПИ 10135.3513.99), кв. 6 по плана на 26 м.р., гр. Варна. VII-409 10135.3513.99 6 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
37/16.06.2023 "Разширение на съществуваща 19,8 кW мрежова фотоволтаична система с допълнителни 49,9 кW върху покрива на сгради с идентификатори 10135.3514.212.3; 10135.3514.212.4 и 10135.3514.212.5 " в УПИ ХIX-32 (ПИ 10135.3514.212), кв. 11 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. ХIX-32 10135.3514.212 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
36/16.06.2023 "Многофамилна жилищна сграда" в УПИ XI-549, (ПИ 10135.3506.549), кв.28 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна, със ЗП - 207.27 кв.м и РЗП - 721.35 кв.м. XI-549, 10135.3506.549 28 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
35/16.06.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ I-583, (ПИ 10135.3505.1406), кв. 42, СО "Сълзица", гр. Варна, със ЗП - 102.52 кв.м и РЗП - 312.98 кв.м. I-583 10135.3505.1406 42 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
34/07.06.2023 "МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - 2 бр." XXV-205 10135.3506.1398 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
33/29.05.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" VII-93,505 10135.3523.505 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
32/23.05.2023 "Лятна кухня" VII-800 10135.3506.800 30 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
31/23.05.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" XXII-497 10135.3505.1356 33 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
30/22.05.2023 "Склад" XLVI-267 "за транст., админ., произв.-скл. дейност" 10135.3514.267 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
29/12.05.2023 "Мрежова фотоволтаична система с генераторна мощност 30 кWp и максимална променливо-токова мощност 30 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.211.1" в УПИ ХХ-31 (ПИ 10135.3514.211), кв. 11 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. ХХ-31 10135.3514.211 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28/12.05.2023 "Фотоволтаична инсталация до 30 кW на покрив на сграда с идентификатор 10135.3511.1330.6" в УПИ Х - скл. и търг. дейност и офиси (ПИ 10135.3511.1330), по плана на ПЗ "Планова", гр. Варна Х-скл. и търг. дейност и офиси ПИ 10135.3511.1330   гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
27/03.05.2023 "Плътна ограда" XXVII-564 10135.3506.564 26 гр. Варна, ул. "Вдъхновение" №7, по плана на СО "Пчелина"
26/11.04.2023 "Фотоволтаична система" XLVII-314 10135.3515.1856 23 гр. Варна, ул. "Младежка" №38
25/07.04.2023 "Многофамилна жилищна сграда" IX-58 10135.3506.1439 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
24/07.04.2023 "Многофамилна жилищна сграда" V-57 10135.3506.1438 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23/06.04.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" V-2011   80 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
22/06.04.2023 "Фотоволтаична електрическа инсталация "Лорка" с мощност до 19,55 kWp върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.518.1 и в имота" LII-1785 10135.3514.518 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
21/06.04.2023 ”Преустройство на магазин „ДЕКАТЛОН“ и магазин "КОМСЕД" в магазин „ДЕКАТЛОН“ с открита спортна площадка", ХХVI-1246 „за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.66 38 гр. Варна, бул. "Република" №55, по плана на ЗПЗ
20/06.04.2023 "Гараж" ХХIII-191 10135.3506.191 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19/31.03.2023 "Надстройка на еднофамилна жилищна сграда, гараж и лятна кухня" VII-13 10135.3523.13 9 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18/30.03.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" LXV-563 10135.3506.1200 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
17/27.03.2023 "Промяна предназначение на нова складова част с идентификатор 10135.3514.24.21 в печатарски цех" "Елекс" ООД - I 10135.3514.24.   гр. Варна, по плана на ЗПЗ
16/27.03.2023 "Фотоволтаична инсталация на покрива на сграда с идентификатор 10135.3511.533.7" ХХVI-245 10135.3511.533 5 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
15/21.03.2023 "Фотоволтаична инсталация на покрива на сграда с идентификатор 10135.3511.648.2" XXV-246 10135.3511.648 5 гр. Варна, по плана на м. "Планова"
14/21.03.2023 "Ограда и подпорна стена" XII-352 "жил. стр." 10135.3505.1393 29 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
13/15.03.2023 "Жилищна сграда" II-1838   54 гр. Варна, по плана на м. "Планова"
12/15.03.2023 "Жилищна сграда" I-1837   54 гр. Варна, по плана на м. "Планова"
11/15.03.2023 Склад "Ел.подстанция Север" 10135.3511.8   гр. Варна, по плана на м. "Планова"
06.03.2023 Мрежова фотоволтаична система с генераторна мощност 30 kWр и максимална променливо-токова мощност 30 kWр върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.33.1" по плана на ЗПЗ, гр. Варна.   10135.3514.33   гр. Варна, по плана на ЗПЗ
06.03.2023 "Фотоволтаична инсталация с мощност 0,67 МWр върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3516.142.54" в УПИ V-590,591, (ПИ 10135.3516.142), кв.5 по плана на 26 м.р., гр. Варна. V-590,591 10135.3516.142 5 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
01.03.2023 "Реконструкция на автодианостичен център и склад с идентификатор 10135.3512.140.1" I-1777 10135.3512.140 3 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" II м.р.
24.02.2023 "Монтаж на телекомуникационен шкаф" 2/ГИ/10135.3513.163/24.02.2023г. 10135.3513.163 8 по плана на 26 м.р.
23.02.2023 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени XXXIV-131 10135.3506.1411 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.02.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" IV-832,833 10135.3505.1343 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
02.02.2023 "ФЕЦ с мощност 24,84 kW и максимална мощност 25 kW върху покрива на сграда с идентификатор II-1228 "за произв. скл. дейност" 10135.3514.203.2" 10135.3514.20 45 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
25.01.2023 "Еднофамилна жилищна сграда и подпорна стена" ХХХVI-325,1113 10135.3505.1370 18 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
24.01.2023 "Жилищна сграда и подпорни стени" V-52   7 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
16.01.2023 "Преустройство и промяна предназначение на шивашко ателие в жилища" I-131 10135.3511.1343 2 гр. Варна, ул. "Петър Алипиев" №11, по плана на ж. к. "Възраждане" I м.р.
05.01.2023 "Гараж" III-407 10135.3523.407 3 гр. Варна, по плана на "Кочмар"
23.12.2022 „ФЕЦ“ V-1008 10135.3514.333 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
21.12.2022 "Жилищна сграда с подземен паркинг и магазин за хранителни стоки" XXXVI-354,355 10135.3506.1426 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.12.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" IV-832, 833 "за жил. стр." 10135.3505.1343 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
15.12.2022 ФЕЦ XLV-17 "за произв. скл. дейност" 10135.3514.134 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
08.12.2022 ""Многофамилна жилищна сграда с търговска част" LII-820,821 10135.3506.821 и 10135.3506.820 8 по плана на СО "Пчелина"
02.12.2022 ФЕЦ LVII-1721 "за скл. произв. дейност" 10135.3514.155 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
01.12.2022 ФЕЦ   10135.3511.664   гр. Варна, по плана на "Възраждане" III м.р.
01.12.2022 ФЕЦ IV-289 "за гараж, транспортна дейност" 10135.3514.652 26 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
24.11.2022 ФЕЦ VII-351,847,848,1683,1684 10135.3514.547 39 гр. Варна, бул. "Сливница" №185, по плана на ЗПЗ
18.11.2022 "Многофамилна жилищна сграда" III-128 10135.3506.128 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
18.11.2022 „"Две многофамилна жилищна сграда"“ XXXIII-132 10135.3506.132 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
18.11.2022 ""Промяна предназначение от ТСП А1,В1 и В2 в апартаменти в жилищна сграда в УПИ XXXVI-275,363,362, (ПИ 10135.3523.563), кв.25 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна." XXXVI-275,363,362 10135.3523.563 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18.11.2022 "ФЕЦ" VI-224 10135.3512.1433 5 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р
18.11.2022 "Жилищна сграда, гараж и подпорни стени" XLIII-1899 1918 61 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
16.11.2022 ФЕЦ XIV-1241 "за произв. скл. дейност" 10135.3514.219 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
14.11.2022 ФЕЦ 1495   73 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
09.11.2022 ФЕЦ XXX-18 10135.3514.265 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ.
31.10.2022 ФЕЦ XX-1048 "за произв. скл. дейност" 10135.3514.136 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
31.10.2022 "Гараж" V-395 ПИ пл. №2013 30 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.10.2022 ФЕЦ IV-1043 "зажил. стр." ПИ пл. №1912 99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
18.10.2022 ФЕЦ V "ТПК "Единство" 10135.3513.1898 6 гр. Варна, ул. "Тролейна" №6, по плана на 26 м.р.
13.10.2022 ФЕЦ VІ -147 „за произв. дейност“ 10135.3513.1905 7 гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" №5, по плана на 26 м.р.
04.10.2022 "Склад за офис" XXXVIII-524.525 10135.3514.875 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
04.10.2022 ФЕЦ VII-337„за производствено - складова и търговска дейност“ 10135.3514.888 33 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
03.10.2022 ФЕЦ II-1129 „за производствено - складова дейност“ 10135.3514.292 48 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28.09.2022 "Мнофамилна жилищна сграда" XXII-211 10135.3506.211 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
27.09.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" XII-1971 "жил. стр."   102 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.09.2022 ФЕЦ LXXXI-515,516 10135.3514.840 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
14.09.2022 ФЕЦ I -341,1486 10135.3514.865 61 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
14.09.2022 ФЕЦ II-341 10135.3514.684 61 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
14.09.2022 ФЕЦ X "за скл. и търг. дейност и офиси" 10135.3511.1330   гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
5.9.2022 г. Монтаж на мрежова фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност до 253 kW IV-1199 10135.3514.735 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
9.8.2022 г. Две жилищни сгради VII-148 10135.3506.148 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1.8.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда XXIV-689 10135.3505.1354 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
29.7.2022 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 74,21 kW върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.520.1 XXVII-1792 10135.3514.520 38 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
29.7.2022 г. Жилищна сграда XXI-194 10135.3505.1355 33 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
26.7.2022 г. Мнофамилни жилищни сгради LI-413, 414 10135.3506.1414 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
25.7.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда и гараж XV-403 10135.3523.403 15 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18.7.2022 г. „Монтаж на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 104,65 kWр и максимална променливо-токова мощност 105 kW" III „стопански район“ 10135.3511.1623   гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
7.7.2022 г. Промяна предназначение на магазин за промишлени стоки №1 с идентификатор 10135.3513.320.1.16 в амбулатория за индивидулна практика по дентална медицинска помощ III-267 10135.3513.320 1087 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
6.7.2022 г. „Монтаж на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 44,055 kWр V 10135.3512.11.5 2 гр. Варна, по плана на "Младост" I м.р.
6.7.2022 г. Монтаж на мрежова фотоволтаична система с постоянна токова мощност 108 kWp и номинална мощност 100 kW II ПП "Успех" 10135.3513.143 7 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
5.7.2022 г. „Монтаж на фотоволтаична електроцентрала до 100 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3511.1331.1“ XI „скл. и търг. дейност и офиси“ 10135.3511.1331   гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
1.7.2022 г. Две жилищни сгради XXVII-418 10135.3506.418 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1.7.2022 г. Мнофамилна жилищна сграда XXVIII-134 10135.3506.134 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1.7.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда УПИ IX-633 "за жил. строителство" 10135.3505.1369 51 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
27.6.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда и гараж в УПИ XVII-561 "за жил. строителство" (ПИ 10135.3523.656), кв.8 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. XVII-561 "за жил. строителство" 10135.3523.656 8 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
27.6.2022 г. Етапно строителство: първи етап - жилищна сграда и втори етап - ателие за творческа дейност XX-151 10135.3506.151 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.6.2022 г. „Монтаж на фотоволтаична електроцентрала до 20 KW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.777.1“ в УПИ XXXVI-714 „за произв. скл. дейност“, (ПИ 10135.3514.777), кв. 11, ЗПЗ, гр. Варна. XXXVI-714 „за произв. скл. дейност“ 10135.3514.777 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
22.6.2022 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.476.1 XXVIII-18 10135.3514.476 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
17.6.2022 г. Промяна на предназначение на СОС с идентификатор 10135.3514.552.1.43 и част от СОС с идентификатор 10135.3514.552.1.44 от магазини в съблекални и бани, находящи се в търговски център Варна тауърс" в УПИ XIV-341 (ПИ 10135.3514.552) по плана на ЗПЗ, гр. Варна. XIV-341 10135.3514.552 57 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
17.6.2022 г. Монтаж на мрежова фотоволтаична система с генерирана мощност 49,7 kWp и максимална променлива мощност 50 kW в два етапа върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.245.4 XVIII-111 10135.3514.245 46 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
15.6.2022 г. Основен ремонт, реконструкция, преустройство на двуетажна жилищна сграда, пристройка и гараж VIII-158 10135.3523.158 13 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
14.6.2022 г. Жилищна сградa, ограда и подпорни стени XXXVI-364 10135.3506.1388 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.6.2022 г. Монтаж на фотоволтаична елетроцентрала с обща инсталирана мощност 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3506.542.4 V-542 10135.3506.542 24 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.5.2022 г. Монтаж на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW ХII-1402 10135.3514.401 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
30.5.2022 г. Жилищна сграда с гараж I-200 10135.3506.200 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.5.2022 г. Еднофамилна жилищна сградa с гараж, работилница и топла връзка между тях XV-1440 839 2 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
27.5.2022 г. Плътна ограда XXVI-236 10135.3514.838 31 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
23.5.2022 г. Монтаж на мрежова фотоволтаична инсталанция с мощност 60 kW V 10135.3512.282 1 гр. Варна, бул. "Сливница", по плана на ж.к. "Младост" I м.р
23.5.2022 г. Монтаж на мрежова фотоволтаична система с мощност до 137,76 kWp I-1253, III-1255, IV-1256, V-1257 "за про. скл. дейност" и II-1254 "за про. скл. дейн." 10135.3514.209 49 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
12.5.2022 г. Жилищна сграда III-308 10135.3506.308 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
28.4.2022 г. Фотоволтаична инсталация IV 10135.3512.244.1 5 гр. Варна, бул. "Сливница" №180, по плана на Младост II м.р.
26.4.2022 г. Пет броя жилищни сгради, басейни и подпорни стени XXV-205 10135.3506.1398 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15.4.2022 г. Басейн с обем 41 куб.м. XLVII-909 10135.3506.909 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
4.4.2022 г. Фотоволтаична централа за собствено потребление с мощност 387,18 kWp ХVI-286 "за мелница" 10135.3514.255 46 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
30.3.2022 г. Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с мощност 45,44 kWp върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3515.9.1 I "общ. обслужване" 10135.3515.9 62 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
29.3.2022 г. Еднофамилни жилищни сгради - 4 броя - етапно строителство XXXVIII-572 10135.3506.1367 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.3.2022 г. Жилищна сграда VI-253 10135.3506.1727 15 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.3.2022 г. Жилищна сграда XXXI-527 10135.3505.527 39 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
23.3.2022 г. Две жилищни сгради ХV-49 10135.3506.49 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
18.3.2022 г. Гараж LVII-1721 10135.3514.155 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
14.3.2022 г. Фотоволтаична електрическа централа с мощност 51,75 kWp върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3513.100.3 IV-421 10135.3513.100 6 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
11.3.2022 г. Три броя жилищни сгради - етапно строителство XIV-892 1930 73 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
7.3.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда УПИ LXII-714 10135.3506.1198 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
7.3.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда LXIII-714 10135.3506.1199 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
2.3.2022 г. Многофамилна жилищна сграда с два входа XXIX-133 10135.3506.133 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1.3.2022 г. Фотоволтаична инсталация с мощност до 49,5 kWp Х-506 "за произв. адм. и търг. дейности" 10135.3513.1756 2 гр. Варна, ул. "Д-р Лиляна Ставрева" №6, по плана на 26 м.р.
1.3.2022 г. Фотоволтаична електроцентрала - 86 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3513.1926.1 ІІІ "Декаба" 10135.3513.1926 14 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
17.2.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда XIV-1020 10135.3505.1368 19 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
4.2.2022 г. Фотоволтаична електрическа инсталация Булавто- Варна с мощност до 112,320 kWp Автосервиз - Варна АД 10135.3514.874   гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №262, по плана на ЗПЗ
2.2.2022 г. Фотоволтаична централа 15,0 kVA за собствени нужди на покрива на сграда пл. №1233 1233   гр. Варна, по плана на СО "Планова"
24.1.2022 г. Промяна на предназначение на Фризьорски и козметичн салон" в "Кулинарен магазин" за гараж и общ. обсл. 10135.3511.1380.23 1 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане "- II м.р.
24.1.2022 г. Жилищна сграда XXVIII-89 10135.3506.89 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.1.2022 г. Два броя гаражи XXVI-565 10135.3506.1410 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
11.1.2022 г. Жилищна сграда XII-1250 10135.3505.1250 32 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
30.12.2021 г. Подпорна стена ХІ-1622 10135.3514.132 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
29.12.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда V-794,1187   81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
22.12.2021 г. Жилищна сграда с гаражи І-536 10135.3506.1710 24 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
17.12.2021 г. Жилищна сграда XI-1250   99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2021 г. Жилищна сграда XII-1250   99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2021 г. Жилищна сграда III-1250   99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
16.12.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда и гараж ІІІ-452"за жил. стр." 10135.3511.1598 21 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
15.12.2021 г. Склад XXVII-88 "за жилищни, складови и търговски сгради" 10135.3506.88 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
7.12.2021 г. Фотоволтаична централа на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.159.3 LV-1308"за произв. скл. дейност" 10135.3514.159 35 гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" №41, по плана на ЗПЗ
3.12.2021 г. Вътрешно преустройство и промяна предназначение на Снек-бар" с идентификатор 10135.3515.1727.1.27 в "Дентални кабинети и салон за красота" III 4659,4660,4664 10135.3515.1727.1.27 1201 гр. Варна, по плана на 16м.р.
3.12.2021 г. Многофамилна жилищна сграда с търговска част XVIII-330 10135.3506.1391 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
3.12.2021 г. Две жилищни сгради XXXV-377,919,1183 10135.3506.1371 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1.12.2021 г. Двуфамилна жилищна сграда IX-507 2010 58 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
30.11.2021 г. Гараж Х-102 10135.3506.1337 1 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.11.2021 г. Фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 30 кW на покрива на сгради с идентификатор 10135.3514.752.1 и 10135.3514.752.2 L-752 "за произв., скл. и обсл. сгради и съоръж." 10135.3514.752 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
15.11.2021 г. Фотоволтаична електроцентрала с мощност 240 kWp върху покривите на сгради с идентификатори 10135.3514.218.16 и 10135.3514.218.18" XV-1240 "за произв. скл. дейност" 10135.3514.218 11 гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" №33, по плана на ЗПЗ
2.11.2021 г. Малка електроцентрала с фотоволтаични модули с инсталирана мощност 83.16 кWp върху покрива на метален навес III-1128 10135.3514.293 48 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28.10.2021 г. Сграда за търговска дейност и офиси УПИ XIV 10135.3511.18   гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
2.9.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда III-656   35 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
13.8.2021 г. Преустройство и промяна предназначение на сграда за обществено обслужване в жилищна сграда 49 "за жил. стр." 10135.3512.284 2 по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
29.7.2021 г. Фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 150 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3513.468.1 ХХ-534,518 "за произв. скл. дейност" 10135.3513.468 2 гр. Варна, ул. "Д-р Лиляна Ставрева" №8, по плана на 26 м.р.
6.7.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда VI-1367   33 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
6.7.2021 г. Плътна ограда VIII-394 10135.3511.1568 1 гр. Варна, Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ-IV М.Р., по плана на жк "Възраждане" IV м.р.
25.6.2021 г. Монтаж на пожарогасителна инсталация в помещение за сървърна уредба I 10135.3515.9 62 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
24.6.2021 г. Две жилищни сгради XXXII-406 10135.3506.1377 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
18.6.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда и гараж XVII-422 10135.3523.643 4 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
14.6.2021 г. Фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 30 kW на покрива на търговски център с идентификатор 10135.3513.218.1 VIII-523 10135.3513.218 14 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
14.6.2021 г. Етапно строителство на четири жилищни сгради с гаражи, подпорни стени и ограда: Етап 1 - Блок 1; Етап 2 - Блок 2; Етап 3 - Блок 3 и Блок 4 XLVIII-1678 10135.3506.1678 18 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
11.6.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда XII-1262 (ПИ пл.№1954)   23 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
11.6.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда ХХI-629 10135.3523.665 13 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
9.6.2021 г. Многофамилна жилищна сграда XXXI-408 10135.3506.1358 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
7.6.2021 г. Жилищна сграда X-73 "за жил. стр." 10135.3505.1347 9 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
7.6.2021 г. Фотоволтаична централа с максимална мощност 67 kWp на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.125.4 ХХХIХ-14 10135.3514.125 35 гр. Варна, бул. "Д-р Атанас Москов" №28, по плана на ЗПЗ
7.6.2021 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с изходяща мощност до 50 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3512.221.1 за етажен гараж, южно от бл. 144 10135.3512.221   гр. Варна, бул. "Сливница" №178, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
4.6.2021 г. Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 983,04 kWp на покрива на сграда ХVII-13 10135.3514.130 50 гр. Варна, ул. "Перла" №26, по плана на ЗПЗ
4.6.2021 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 5 kW VI-746 10135.3515.144 24 гр. Варна, ул. "Любов" №25, по плана на 16 м.р.
28.5.2021 г. Мрежова фотоволтаична система с мощност до 29,7 kWp на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.497.1 ХХVII-1573 „за производствено складова дейност“ 10135.3514.497 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
20.5.2021 г. Лятна кухня и лека постройка за инвентар" XLVIII-285 10135.3523.285 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18.5.2021 г. Фотоволтаична инсталация на покрива на сграда с идентификатор 10135.3515.772.1 I "за обществено обслужване" 10135.3515.772 1207 гр. Варна, ул. "Академик Игор Курчатов“ №16, по плана на 16 м.р.
29.4.2021 г. Преустройство и надстройка на кота +6.20 м. в жилищна сграда (ПИ 10135.3506.1356.1) УПИ LX-890 10135.3506.1356 1 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15.4.2021 г. Еднофамилни жилищни сгради IX-223 10135.3506.1722 13 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15.4.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда X-52 ПИ 10135.3506.1355 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.4.2021 г. Многофамилна жилищна сграда с ВиК отклонения XXIV-670,249 10135.3523.672 16 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
30.3.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLIX-796,797,798, (ПИ 10135.3506.1703), кв.23 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна XLIX-796,797,798 10135.3506.1703 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
29.3.2021 г. „Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени“ в УПИ II-451 "за жил. строителство", (ПИ 10135.3511.1596), кв. 21 по плана на ж.к. „Възраждане“ IV м.р., гр. Варна II-451 "за жил. стр." 1015.3511.1596 21 гр. Варна, по плана на „Възраждане“ I м.р.
24.3.2021 г. Жилищна сграда и гараж в УПИ XIX-420, (ПИ 10135.3506.1600 и 10135.3506.1601), кв.8 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна XIX-420 10135.3506.1600, 10135.3506.1601 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
24.3.2021 г. Жилищна сграда в УПИ VI-195, (ПИ 10135.3523.617), кв.19 по плана на СО "Кочмар" със ЗП - 135 кв.м и РЗП - 472 кв.м VI-195 10135.3523.617 19 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17.3.2021 г. Промяна предназначение на офис №30 с идентификатор 10135.3511.520.1.283 в апартамент, находящ се в вх.3 на пети етаж, вх. 3 в сграда със смесено предназначение в УПИ III "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3511.520), кв.12 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна, ул. "Анна Феликсова" №12, със ЗП - 68,78 кв.м. III "за общ. обслужване" 10135.3511.520 12 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
10.3.2021 г. Вътрешно преустройство и промяна предназначение на търговски обект - кафене с идентификатор 10135.3506.900.1.9 в апартамент, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ V-900, (ПИ 10135.3506.900), кв.32 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна със ЗП - 68,57 кв.м. V-900 10135.3506.900 32 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
9.3.2021 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 150 kWp за собствено потребление върху покрива на магазин за промишлени стоки с идентификатор 10135.3511.616.1, находящ се в УПИ IV "за търговия" (ПИ 10135.3511.616) по плана на ПЗ "Планова", гр. Варна IV "за търговия" 10135.3511.616   гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
9.3.2021 г. Промяна предназначение на студио №7 с идентификатор 10135.3511.588.3.37 в жилище, находящ се на пети етаж, вх. А в жилищна сграда в УПИ V-3511.588 (стар V-180а), кв.16 (ПИ 10135.3511.588) по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл.85, вх.А със ЗП - 37,27 кв.м. V-3511.588 (стар V-180а) 10135.3511.588 16 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
4.3.2021 г. Подпорна стена в УПИ І-265 “за обществено обслужване и търговия“, (ПИ с идентификатор 10135.3512.265), кв.4 по плана на ж.к. “Младост“ ІІ м.р. на гр. Варна І-265 “за обществено обслужване и търговия“ 10135.3512.265 4 гр. Варна, по плана на “Младост“ ІІ м.р.
2.2.2021 г. Промяна предназначение на офис с идентификатор 10135.3511.1384.2.32 в магазин - агроаптека, находящ се в УПИ I-1384 "за жил.стр." (ПИ 10135.3511.1384), кв. 11 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., бул. "Трети март" №20, гр. Варна, със ЗП - 76,12 кв.м. I-1384 10135.3511.1384 11 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
1.2.2021 г. Пристройка към съществуваща производствена сграда (печатница) в УПИ LXXXI-515,516, (ПИ 10135.3514.840), кв. 35 по плана ЗПЗ, гр. Варна със ЗП-1700 кв.м. и РЗП-1899,70 кв.м. LXXXI-515,516 10135.3514.840 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
26.1.2021 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 30 kW върху покрива на магазин за промишлени стоки с идентификатор 10135.3511.616.1 IV "за търговия" 10135.3511.616   по плана на ПЗ "Планова"
26.1.2021 г. Промяна предназначение на ателие 5 с идентификатор 10135.3515.3.8.70 в апартамент, находящ се на трети етаж, вх. Б в сграда със смесено предназначение в УПИ V-3 "за смесено предназначение", (ПИ 10135.3515.3), кв.62 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Младежка" №48, със ЗП - 57,03 кв.м. V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
12.1.2021 г. Многофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-1265,1266 "за жил. стр.", (ПИ 10135.3506,1304), кв.24 по плана на СО "Пчелина" със ЗП - 328,90 кв.м и РЗП - 1264,10 кв.м XVII-1265,1266, "за жил. стр." 10135.3506.1304 24 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
11.1.2021 г. Еднофамилна жилищна сгрда в УПИ XIII-800 "за жилищно строителство" (ПИ 1931), кв.58 по плана на СО "Планова", със ЗП- 99,84 кв.м. XIII-800 "за жилищно строителство"   58 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
11.1.2021 г. Промяна предназначение на ателие 8 с идентификатор 10135.3515.3.8.73 в апартамент, находящ се на четвърти етаж, вх. Б в сграда със смесено предназначение в УПИ V-3 "за смесено предназначение", (ПИ 10135.3515.3), кв.62 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Младежка" №48, със ЗП - 76,08 кв.м. V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
31.12.2020 г. Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.37 в апартамент, находящ се на трети етаж, вх. А в сграда със смесено предназначение в УПИ V-3 "за смесено предназначение", (ПИ 10135.3515.3), кв.62 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Младежка" №48, със ЗП - 56,24 кв.м. V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
31.12.2020 г. Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.66 в апартамент, находящ се на трети етаж, вх. Б в сграда със смесено предназначение в УПИ V-3 "за смесено предназначение", (ПИ 10135.3515.3), кв.62 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Младежка" №48, със ЗП - 75,40 кв.м. V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
31.12.2020 г. Промяна предназначение на ателие 2 с идентификатор 10135.3515.3.8.67 в апартамент, находящ се на трети етаж, вх. Б в сграда със смесено предназначение в УПИ V-3 "за смесено предназначение", (ПИ 10135.3515.3), кв.62 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Младежка" №48, със ЗП - 75,41 кв.м. V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
22.12.2020 г. Еднофамилна жилищна сгрда в УПИ IX-1341 "за жилищно строителство", кв.87 по плана на СО "Планова", със ЗП- 76,00 кв.м. IX-1341 "за жилищно строителство"   87 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
22.12.2020 г. Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ ХIII-117, (ПИ 10135.3506.1310), кв.4 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна, със ЗП - 179,70 кв.м. и РЗП - 361,62 кв.м. ХIII-117 10135.3506.1310 4 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
21.12.2020 г. Промяна предназначение и преустройство на офис с идентификатор 10135.3511.68.4.22 в три броя жилища, находящ се в жилищна сграда - блок 15, вх.1, ет.1 в УПИ II жил. група, (ПИ 10135.3511.68), по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна със ЗП - 221 кв.м. II жил. група 10135.3511.68   гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
7.12.2020 г. Промяна предназначение и преустройство на магазин за хранителни стоки, бутилиран алкохол и цигари в гараж №14 и №15, в УПИ IV-353 "общежитие на фирма "Домостроене", (ПИ с идентификатор 10135.3514.26), кв.39 по плана на ЗПЗ, гр. Варна със ЗП - 39,06 кв.м IV-353 "общежитие на фирма "Домостроене" 10135.3514.26 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
16.11.2020 г. Промяна предназначение на Пощенска станция клон 20 с идентификатор 10135.3512.124.2.95 в два броя апартаменти с прилежащ коридор   10135.3512.124 1 гр. Варна, по плана на жк"Младост" ІІм.р.
13.11.2020 г. Реконструкция, пристройка, надстройка и промяна предназначение на сезонна постройка в жилищна сграда XIX-69 "за жил. стр." ПИ пл. №1970 7 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
2.11.2020 г. Плътна ограда, находящ се в УПИ XXXI-118, 119 “за прозводствена и складова дейност и третиране на отпадъци от вторични суровини“, (ПИ 10135.3514.797), кв.50 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. XXXI-118, 119 “за прозв. и скл. д. и трет. на отп. от втор. с-ни“ 10135.3514.797 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
2.11.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IХ-395 "за жил. строителство", (ПИ 10135.3511.1569), кв.1 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна, със ЗП - 49,32 кв.м. и РЗП - 146,91 кв.м. IХ-395 "за жил. строителство 10135.3511.1569 1 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждене" IV м.р.
27.10.2020 г. ”Преустройство и промяна предназначение на магазин „ИКЕА“ в два магазина за промишлени стоки", находящ се в УПИ ХХV-1246 „за хипермаркет и паркинг“ (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. “Република“ №55, със ЗП - 2519,64 кв.м. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
26.10.2020 г. Подпорна стена в УПИ VIII-352, (ПИ 10135.3523.352), кв.23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна VIII-352 10135.3523.352 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.10.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-93,505, (ПИ 10135.3523.93), кв.3 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна, със ЗП - 91,40 кв.м. и РЗП - 166,40 кв.м. VI-93,505 10135.3523.93 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
14.10.2020 г. Промяна предназначение на ателие №9 с идентификатор 10135.3512.1430.1.28 в жилище, находящ се в сграда със смесено предназначение с идетификатор 10135.3512.1430.1 в УПИ ХIХ -1415,1416 "за смесени сгради", кв.5 по плана на жк "Младост" I-ви м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул."Васил Чекаларов" №16, вх.А, ет.3, ап.9 ХIХ -1415,1416 10135.3512.1430.1 5 гр. Варна, ул. "Васил Чекаларов" №16, по плана на жк "Младост" I-ви м.р.
9.10.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVI-776, (ПИ пл. №1968), кв.79 по плана на СО "Планова", гр. Варна XVI-776 1968 79 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
7.10.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда с автосервиз. Етапно строителство: Етап - Еднофамилна жилищна сграда; Етап - Автосервиз в УПИ LIII-871, (ПИ с идентификатор ПИ 10135.3521.2), кв.1 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна LIII-871 10135.3521.2 1 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
2.10.2020 г. Пет еднофамилни жилищни сгради - Етапно строителство: I-ви етап - сгради А, Б, В; II-ри етап - сгради Г, Д I-137 10135.3523.137 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
29.9.2020 г. Жилищна сграда и гараж в УПИ XIX-420, (ПИ 10135.3506.1600 и 10135.3506.1601), кв.8 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна XIX-420 10135.3506.1600, 10135.3506.1601 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
21.9.2020 г. Жилищна сграда в УПИ VIII-394 "за жил. строителство", (ПИ 10135.3511.1568), кв.1 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна, със ЗП - 48,58 кв.м. и РЗП - 146,30 кв.м. VIII-394 "за жил. строителство" 10135.3511.1568 1 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
4.9.2020 г. Преустройство и промяна предназначение на Нощен бар и дискотека" с идентификатор 10135.3515.9.1.8 в "Офис и кафе бар", находящ се на ет.1 на "Офис сграда" в УПИ I "общ. обслужване", (ПИ 10135.3515.9), кв.62 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, със ЗП - 431,70 кв.м. I "общ. обслужване" 10135.3515.9 62 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
25.8.2020 г. Жилищна сграда и подпорни стени XXXII-516   61 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
14.8.2020 г. Жилищна сграда в УПИ XII-200, (ПИ 10135.3523.200), кв.19 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна, със ЗП - 193,44 кв.м. и РЗП - 773,82 кв.м. II-200 10135.3523.200 19 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
7.8.2020 г. Вътрешно преустройство и промяна предназначение на СОС 10135.3515.10.1.95 и СОС 10135.3515.10.1.121 от офиси и част от общите части находящи се в тяло А" с идентификатор 10135.3515.10.1 в банков клон "със ЗП - 200 кв.м, находящ се в УПИ II "общ. обслужване", (ПИ 10135.3515.10), кв.63 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, бул. "Сливница" №201. II "общ. обслужване" 10135.3515.10 63 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
6.8.2020 г. ”Преустройство и промяна предназначение на кафе-клуб (СОС 10135.3511.545.1.1) и гараж (СОС 10135.3511.545.1.2) в снек-бар"   10135.5111.545   гр. Варна, бул. Цар Освободител №164а, по плана на жк "Възраждане" І м.р.
6.8.2020 г. Жилищна сграда в УПИ XVI-1697 "за жил. стр.", кв.10 по плана на СО "Пчелина" XVI-1697 10135.3506.1697 10 гр. Варна, по плана на со"Пчелина"
17.7.2020 г. Вътрешно преустройство на стълбищна клетка, находяща се в топла връзка на сграда с идентификатор 10135.3515.10.1 находящ се в УПИ II "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3515.10), кв.63 по плана на 16 м.р., гр. Варна. II 10135.3515.10 63 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
30.6.2020 г. Многофамилна жилищна сграда и лятна кухня II-242 10135.3506.242 15 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
24.6.2020 г. Лятна кухня и подпорни стени в УПИ III-1304 "за жилищно строителство", (ПИ пл. №1969), кв.81 по плана на СО "Планова", гр. Варна III-1304 "за жилищно строителство" 1969 81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
15.6.2020 г. Ограда в УПИ ХХХV-129, (ПИ 10135.3515.241), кв.6 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Усмивка" №26. ХХХV-129 10135.3515.241 6 гр. Варна, ул. "Усмивка" №26, по плана на 16 м.р.
12.6.2020 г. „Временно канализационно и водопроводно отклонение за преместваем обект“ в УПИ II-10, (ПИ с идентификатор 10135.3517.92), кв.11 по плана на 15 м.р., гр. Варна, ул. "Кап. Райчо" №96. II-10 10135.3517.92 11 гр. Варна, №96, по плана на 15 м.р.
14.5.2020 г. Козирка на търговски комплекс, находящ се в УПИ ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг", (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. "Република" №55, със ЗП - 19,48 кв. м. ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг" 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
14.5.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХIII-1260, (ПИ 10135.3505.1260), кв.32 по плана СО "Сълзица", гр. Варна, със ЗП - 142,71 кв.м. и РЗП - 193,98 кв.м. ХIII-1260 10135.3505.1260 32 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
4.5.2020 г. Жилищна сграда в УПИ III-89, (ПИ 10135.3523.89), кв.6 по плана СО "Кочмар", гр. Варна, със ЗП - 103,16 кв.м. и РЗП - 201,08 кв.м. III-89 10135.3523.89 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
29.4.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLII-135, (ПИ 10135.3506.1283), кв.9 по плана СО "Пчелина", гр. Варна, със ЗП - 91,89 кв.м. и РЗП - 183,78 кв.м. XLII-135 10135.3506.1283 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.4.2020 г. Жилищна сграда в УПИ IX-357, (ПИ 10135.3506.1252), кв.8 по плана СО "Пчелина", гр. Варна, със ЗП - 224,86 кв.м. и РЗП - 761,96 кв.м. IX-357 10135.3506.1252 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.4.2020 г. Промяна предназначение на част от шоурум с идентификатор 10135.3512.244.1.2 в банков офис, находящ се в УПИ IV "за общ. обслужване", кв.5 по плана на ж.к. "Младост" II м.р., гр. Варна, с адм. адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" №180 УПИ IV "за общ. обслужване" 10135.3512.244 5 гр. Варна, бул. "Сливница" №180, по плана на ж.к. "Младост" - II м.р.
13.4.2020 г. Басейн ХI-902 10135.3506.902 13 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
9.4.2020 г. ”Преустройство на магазин 1 „Юск“ (идентификатор 10135.3514.65.1.8) и преустройство и промяна предназначение на Магазин 2 „Доминико“ (идентификатор 10135.3514.65.1.9) в магазин за домашни любимци с ветеринарна аптека „Макси Пет“, магазин „Елтрон“ и складово помещение към Магазин „Юск“. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
31.3.2020 г. Многофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV-923, (ПИ 10135.3506.923), кв.7 по плана СО "Пчелина", гр. Варна, със ЗП - 332,30 кв.м. и РЗП - 1433,50 кв.м. XXIV-923 10135.3506.923 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
17.3.2020 г. Жилищна сграда ХХV-365 10135.3523.365 12 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17.3.2020 г. Жилищна сграда ХХVІІІ-36 10135.3523.364 12 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.2.2020 г. Монтаж на фотоволтаична ел. централа с мощност до 30 kW ХVІІ-1025 10135.3514.252 46 гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51, по плана на ЗПЗ
7.2.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда с ВиК отклонения в УПИ XIV-662, (ПИ 10135.3515.1965), кв.52 по плана на 16 м.р., ул. "Тихомир" № 9, гр. Варна XIV-662 10135.3515.1965 52 гр. Варна, ул. "Тихомир" №9, по плана на 16 м.р.
4.2.2020 г. Монтаж на фотоволтаична ел. централа с мощност до 20 kWp върху покрива на едноетажна сграда Магазин и транжорна за месо с идентификатор 10135.3512.11.2", находящ се в УПИ V "за обществено обслужване"(ПИ 10135.3512.11), кв.2 по плана на ж.к. "Младост" I м.р., гр. Варна V "за обществено обслужване" 10135.3512.11 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" - I м.р.
31.1.2020 г. Промяна предназначение от апартамент 53 в заведение за бързо хранене ХХІІ-1774 10135.3513.1917.1.53 13 гр. Варна, №15, по плана на 26 м.р.
21.1.2020 г. Магазини, офиси, складове за авточасти, автосервизи, служебен апартамент, обслужващи помещения, покрити паркоместа и плътна ограда в УПИ ХLІV- 667 (ПИ 10135.3514.667), кв.11 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. ХLІV- 6677 10135.3514.667 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
20.1.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда ХХ-810 10135.3505.810 30 гр. Варна, по плана на со"Сълзица"
20.1.2020 г. Жилищна сграда XLIII-1517 10135.3506.1550 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
14.1.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда ХХVII-564 10135.3506.564 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.1.2020 г. Жилищна сграда ХIV-1188 ПИ пл. №1941 84 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
13.1.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда III-380 10135.3523.380 16 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
10.1.2020 г. Жилищна сграда с ВиК отклонения - II-ри етап включен в УПИ I-713,714,715 10135.3515.1824 47 гр. Варна, ул. "Добрин Василев" №6, по плана на 16 м.р.
20.12.2019 г. Преустройство и обединяване на апартамент №4 и ателие №2 в жилище XLIV-1517 10135.3506.1551 8 гр. Варна, ул. "Д-р Жельо Желев" №17, по плана на СО "Пчелина"
6.12.2019 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществоващ шкаф клабелен тип ШК-7А пред ПИ 10135.3515.435, до ел. табло тип ЕТ пред УПИ V-434 за жил. стр.", кв.44, 16 м.р. (ПИ 10135.3515.434), ул. "Н. Чернишевски" №9, гр. Варна. V-434 "за жил. стр." 10135.3515.435 44 гр. Варна, ул. "Н. Чернишевски" №9, по плана на 16 м.р.
4.12.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда ХХVII-1271 10135.3505.1294 29 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
26.11.2019 г. Промяна предназначение на магазин за хранителни стоки в жилищно помещение пл. №21, кв. 250 по предходен план 10135.3517.503 15 гр. Варна, ул. "Доброволци" №29А, по плана на 15 м.р.
15.11.2019 г. Две еднотипни еднофамилни жилищни сгради IХ-676"за жил.стр." 10135.3505.1330 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
14.11.2019 г. Жилищна сграда с ВиК отклонения II-218 10135.3506.218 13 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
7.11.2019 г. Пристройка към жилищна сгарда и гараж ХХVIII-915 10135.3506.915 25 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
6.11.2019 г. Промяна предназначение на част от сграда ХV-1240"за пр.скл.д." 10135.3514.218 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
30.10.2019 г. ВКЕЗ ІХ-647 10135.3506.1536 30 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.10.2019 г. Канализационно отклонение за магазин за хранителни стоки пл. №5 10135.3515.1319 840 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
29.10.2019 г. Подпорна стена V-157 10135.3523.157 17 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18.10.2019 г. “Жилищна сграда с ВиК отклонения“ в УПИ ХІ-902 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.3506.902), кв.13, СО “Пчелина“, гр. Варна ХІ-902 „за жил. строителство“ 10135.3506.902 13 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
18.10.2019 г. ВКЕЗ ХХІІІ-1735 10135.3515.1735 57 гр. Варна, ул. "Ивац" №15, по плана на 16 м.р.
17.10.2019 г. „Жилищна сграда“ в УПИ ХIV-461, (ПИ с идентификатор 10135.3523.461), кв.4 по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна ХIV-461 10135.3523.461 4 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17.10.2019 г. ВКЕЗ ХVІ-198 10135.3513.1920 1089 гр. Варна, ул "Чинар" №1А, по плана на 26 м.р.
14.10.2019 г. „Промяна предназначение на част от цех за сладкарски изделия, кафе - сладкарница с идентификатор 10135.3511.134.1.1 в „Игрална зала за хазартни игри“, находящ се на ет.1 в жил. сграда в УПИ XV-193, кв. 1 по плана на ж.к. „Възраждане“ I м.р. на гр. Варна XV-193 10135.3511.134 1 гр. Варна, по плана на ж.к. „Възраждане“ - I м.р.
14.10.2019 г. “Жилищна сграда с ВиК отклонения“ в УПИ VІІ-918 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.3506.1293), кв.32, СО “Пчелина“, гр. Варна VІІ-918 „за жил. строителство“ 10135.3506.1293 32 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
10.10.2019 г. „Временно канализационно отклонение за преместваем обект“ в УПИ ХV-1322 „скл. и търг. дейност и офиси“ (ПИ с идентификатор 10135.3511.1401) по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна ХV-1322 „скл. и търг. дейност и офиси“ 10135.3511.1401   гр. Варна, по плана на ПЗ „Планова“
4.10.2019 г. “Две еднофамилни жилищни сгради - сграда изток и сграда запад с ВиК отклонения“ в УПИ VIII-271, (ПИ с идентификатор 10135.3506.271), кв.21 по плана на СО “Пчелина“, гр. Варна VIII-271 10135.3506.271 21 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина"
4.10.2019 г. “Два броя еднофамилни жилищни сгради и работилница“ в УПИ XXXIX-66, (ПИ 10135.3506.66), кв.1 по плана на СО “Пчелина“, гр. Варна XXXIX-66 10135.3506.66 1 по плана на СО “Пчелина“
3.10.2019 г. “Промяна предназначение на складови помещения с идентификатори 10135.3513. 1920.3.10 и 10135.3513.1920.3.11 в жилища“, находящи се на таванския етаж на жилищна сграда в УПИ ХVI-198, кв.1089, 26 м.р., гр. Варна, с адм. адрес: ул. „Чинар“ №1А ХVI-198 10135.3513. 1920 1089 гр. Варна, ул "Чинар" №1А, по плана на 26 м.р.
3.10.2019 г. “Преустройство на ап. №1 с идентификатор 10135.3513.199.9.1 в две самостоятелни жилища”, находящ се на етаж 1 и етаж 2 в жилищна сграда в УПИ I-63,94,95, кв.10, 26 м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул. „Петко Стайнов“ №12 I-63,94,95 10135.3513.199 10 гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" №12, по плана на 26 м.р.
3.10.2019 г. “Жилищна сграда“ в УПИ ХLI-139, (ПИ 10135.3523.624), кв.25 по плана на СО “Кочмар“, гр. Варна ХLI-139 10135.3523.624 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
3.10.2019 г. “Жилищна сграда“ VІI-761,762 „за жил. строителство“   79 гр. Варна, по плана на СО “Планова“
19.9.2019 г. “Автоработилница“ в УПИ ХХVII-1573„за производствено складова дейност“, (ПИ 10135.3514.497) кв. 35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна ХХVII-1573„за производствено складова дейност“ 10135.3514.497 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
18.9.2019 г. “Монтаж на фотоволтаична централа"   10135.3515.1524 9 гр. Варна, ул. "Зорница", по плана на 16 м.р.
13.9.2019 г. “Преустройство и промяна предназначение на сграда тяло “Б“ с идентификатор 10135.3515.9.1 в офис сграда“, находящ се в УПИ I „за общ. обслужване“, (ПИ 10135.3515.9), кв.62, 16 м.р., гр. Варна, с административен адрес: бул. „Сливница“ №201 10135.3515.9 10135.3515.9 62 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
11.9.2019 г. ВКЕЗ   10135.3523.327   гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
11.9.2019 г. ВКЕЗ І „за общ. обслужване“ 10135.3515.772 1207 гр. Варна, ул. "Академик Игор Курчатов“ №16, по плана на 16 м.р.
11.9.2019 г. ВКЕЗ I-511,512 10135.3515.1804 55 гр. Варна, ул. "Иван Нивянин" №7-9, по плана на 16 м.р.
23.8.2019 г. ВКЕЗ ХІІІ-449 10135.3513.1901 11 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
12.8.2019 г. ВКЕЗ ІV-146 10135.3516.139 4 гр. Варна, ул. "Атанас Манолов" №7, по плана на 26 м.р.
9.8.2019 г. ВКЕЗ І-1384 „за жил. строителство“ 10135.3511.1384 11 гр. Варна, по плана на ж.к. „Възраждане“ - IV м.р.
6.8.2019 г. “Жилищна сграда“ в УПИ ХХI-573, (ПИ 10135.3506.573), кв. 26, по плана на СО “Пчелина“, гр. Варна ХХI-573 10135.3506.573 26 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
29.7.2019 г. “Пристройка и надстройка на жилищна сграда" в УПИ ХV-734 „за жил. стр.“ (ПИ пл. №1940), кв.89 по плана на СО “Планова“, гр. Варна ХV-734 „за жил. стр.“ 1940 89 гр. Варна, по плана на СО “Планова“
19.7.2019 г. СТРОЕЖ “Промяна предназначение на ателие №1 с идент. 10135.3515.1898.7.30 в жилище“, находящ се на етаж 1 в жил. сграда в УПИ XIV-631, кв.48, 16 м.р., гр. Варна XIV-631 10135.3515.1898 48 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
16.7.2019 г. “Жилищна сграда“ в ПИ 10135.3505.151, кв.11 по плана на СО “Сълзица“, гр. Варна   10135.3505.151 11 гр. Варна, по плана на СО “Сълзица“
10.7.2019 г. “Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХІІІ-389 (ПИ с идентификатор 10135.3506.389/, кв.7, СО “Пчелина“, гр. Варна ХІІІ-389 10135.3506.389 7 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
10.7.2019 г. ВКЕЗ ХІ-68,76 10135.3516.187 гр. Варна, ул. "Атанас Манолов" №2, по плана на 26 м.р.
8.7.2019 г. “Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXXVI-884 (ПИ 10135.3506.1700), кв.9, СО “Пчелина“, гр. Варна XXXVI-884 10135.3506.1700 9 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
28.6.2019 г. “Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІІІ-223 “за жилищно строителство“ (ПИ пл. №1903), кв. 45 по плана на СО “Планова“, гр. Варна ХVІІІ-223 “за жилищно строителство“   45 гр. Варна, по плана на СО “Планова“
26.6.2019 г. “Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост(ТП) №2063 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХІ-1152, (ПИ10135.3514.522), кв.38 по плана на ЗПЗ, бул. “Вл. Варненчик“ №262, гр. Варна“. ХХІ-1152 10135.3514.522 38 гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" №262, по плана на ЗПЗ
26.6.2019 г. ВКЕЗ II-102А, 102Б, 103, 13 10135.3513.1827 12 гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" №25, по плана на 26 м.р.
18.6.2019 г. “Монтаж на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрива на магазин „Практикер“ с обща инсталирана мощност 274 KWP“ в УПИ VII-100,772, (ПИ с идентификатор 10135.3514.791), кв. 21 по плана на ЗПЗ, гр. Варна VII-100,772 10135.3514.791 21 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
18.6.2019 г. “Преустройство на ап. №24 и ап. №25 в жилищна сграда“, в УПИ Х-958, (ПИ 10135.3512.290), кв.1, ж.к. „Младост“ I м.р., гр. Варна, бул. „Ян Хунияди“ №14, Х-958 10135.3512.290 1 гр. Варна, бул. "Янош Хунияди" №14, по плана на ж.к. „Младост“ I м.р.
18.6.2019 г. „Временно водопроводно и канализационно отклонения за преместваем обект“ в УПИ ХХVІІІ-1237,1514,1662 (ПИ с идентификатор 10135.3514.499), кв. 35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна ХХVІІІ-1237,1514,1662 10135.3514.499 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
17.6.2019 г. “Офис сграда - Етапно стр. І етап: изграждане на подземен, първи и втори етажи и стълбищна клетка на трети етаж; ІІ етап: доизграждане на трети етаж“ в УПИ ІІ-82 “за пром. стр.“ (ПИ 10135.3506.82), кв.3, СО “Пчелина“, гр. Варна ІІ-82 “за пром. стр.“ 10135.3506.82 3 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
11.6.2019 г. “Подпорна стена“ в УПИ V-157, (ПИ с идентификатор 10135.3523.157), кв. 17, СО „Кочмар“, гр. Варна V-157 10135.3523.157 17 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
10.6.2019 г. “Жилищна сграда и гараж“ в УПИ IХ-1416,1433 „за жил. строителство“, кв. 102 по плана на СО “Планова“, гр. Варна IХ-1416,1433 „за жил. строителство“   102 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
5.6.2019 г. “Външно кабелно електрозахранване" ІІІ-98 10135.3516.26 1 гр. Варна, бул. "Сливница" №171, по плана на 26 м.р.
23.5.2019 г. “Преустройство и промяна предназначение на офис 55 и офис 56 в самостоятелно жилище“, находящ се в сграда в УПИ III „за общ. обслужване“, (ПИ 10135.3511.520), кв.12, ж.к. „Възраждане“ I м.р., гр. Варна, ул. „Ана Феликсова“ №12 III „за общ. обслужване 10135.3511.520 12 гр. Варна, ул. "Ана Феликсова" №12, по плана на ж.к. „Възраждане“ - I м.р.
21.5.2019 г. “Подпорна стена“ в УПИ ХХV-282, (ПИ с идентификатор 10135.3523.633), кв.25, СО „Кочмар“, гр. Варна ХХV-282 10135.3523.633 25 по плана на СО "Кочмар"
15.5.2019 г. “Жилищна сграда с подземно застрояване“ в УПИ ІХ-798, ПИ 10135.3515.474, кв.38 по плана на 16 м.р., гр. Варна ІХ-798 10135.3515.474 38 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
15.5.2019 г. “Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност 30 кW за производство на електрическа енергия върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.15.2“ в УПИ III-834 (ПИ 10135.3514.15), кв. 39, ЗПЗ, гр. Варна III-834 10135.3514.15 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
15.5.2019 г. “Жилищна сграда с подземно застрояване“ в УПИ Х-798, ПИ 10135.3515.475, кв.38 по плана на 16 м.р., гр. Варна Х-798 10135.3515.475 38 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
9.5.2019 г. “Промяна предназначение на фризьорски салон с идентификатор 10135.3511.250.1.34 в стоматологичен кабинет, находящ се в сграда със смесено предназначение“ в УПИ ІІ-173 “за общ. обслужване“, кв. 6 по плана на жк “Възраждане“ ІІ м.р., гр. Варна ІІ-173 10135.3511.250.1.34 6 по плана на жк"Възраждане" ІІ м.р
8.5.2019 г. “Промяна предназначение на ателие №4 с идент. 10135.3515.1898.7.33 в апартамент на пети етаж в жилищна сграда“ в УПИ XIV-631, кв. 48, 16 м.р. XIV-631 10135.3515.1898 48 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
7.5.2019 г. Жилищна сграда III-1923   40 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
23.4.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда и подпорна стена. Етапно стр. VІ-1289 10135.3505.1322 56 по плана на СО "Сълзица"
22.4.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда 1412   97 по плана на СО "Планова"
16.4.2019 г. Жилищна сграда ІІ-1303   81 по плана на СО "Планова"
29.3.2019 г. Жилищна сграда ХІ-490 10135.3515.632 57 гр. Варна, ул. "Добромир" №13, по плана на 16 м.р.
27.3.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда Х-824 10135.3505.824 57 по плана на СО "Сълзица
25.3.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда LХІІ-889 ПИ 10135.3506.889 1 гр. Варна, по плана на СО"Пчелина"
14.3.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда и подпорна стена XII-315   18 гр. Варна, СО"Планова", 1907, по плана на СО “Планова“
28.2.2019 г. Преустройство, промяна предназначение и обединаване Ателие 1 и Ателие 2 в жилище. ХХІV-456 10135.3506.1597 19 гр. Варна, №22, по плана на СО "Пчелина"
26.2.2019 г. „Промяна предназначение и преустройство на част от гараж в ателие“ V-180а 10135.3511.588 16 гр. Варна, бл.85, вх.Б, ет.1, по плана на ж.к. „Възраждане“ - IV м.р.
13.2.2019 г. Кладенец VII-761,762 "жил. стр."   79 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
30.1.2019 г. Подпорна стена VII-1010 10135.3514.335 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
29.1.2019 г. Жилищна сграда, гараж и водопроводно отклонение LXIV-563 10135.3506.1201 26 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
 
 
 
 
 
 
 
 
6/ 09.02.2024 г.
"Гараж"
I-294
10135.3505.1098
16
гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
5/ 09.02.2024 г.
"Гараж"
XIII-800 "за жилищно строителство"
 
58
гр. Варна, по плана на СО "Планова"
 
(Информацията се актуализира ежедневно!)

Страницата е посетена 18619 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^