Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1283170 всичко

 11 посетители онлайн

Електронни услуги

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че Район „Младост“ - Община Варна има регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление
.

Достъпът до системата се осъществява през Единния портал за достъп до електронни административни услуги по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства

Този адрес е един от ресурсите на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на Министерство на електронното управление.
Потребителите на системата трябва да разполагат с електронен подпис, персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ)или персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция по приходите (НАП) . Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).
Повече информация може да получите на сайта на Министерство на електронното управление

Страницата е посетена 13048 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^