Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1387089 всичко

 5 посетители онлайн

Електронни услуги

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че Район „Младост“ - Община Варна има регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление
.

Достъпът до системата се осъществява през Единния портал за достъп до електронни административни услуги по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства

Този адрес е един от ресурсите на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на Министерство на електронното управление.
Потребителите на системата трябва да разполагат с електронен подпис, персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ)или персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция по приходите (НАП) . Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).
Повече информация може да получите на сайта на Министерство на електронното управление

Страницата е посетена 14524 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол :052820877
Озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^