Документи - Обявления
 1.Повторно обявление на инвестицонно предложение, с възложител „Екологична компания“ ЕООД, касаещо изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и временно съхранение до предаване за последващо оползотворяване  на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО), отпадъци от опаковки и др.), на териотоията на имот, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Райко Даскалов“ №2, ПИ с идентификатор 10135.3515.1583, с площ 499 кв.м., от обща площ – 499 кв.м.
2.Съобщение до:Силвия Вълчанова Димитрова 
3.Заповед №239 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№1303,кв.81 по плана на СО "Планова"
4.Заповед №240 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№1267,кв.53 по плана на СО "Планова"
5.Заповед №258 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№1895,кв.18 по плана на СО "Планова"
6.Заповед №259 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.825,кв.57 по плана на СО "Сълзица"
7.Съобщение до собствениците на животновъдни обекти и стопаните на птици
8.Заповед № 193 за изземване на общинско жилище
9.Заповед № 194 за изземване на общинско жилище
10.Уведомление за инвестиционно предложение, относно изместване на 2 броя кабели СПЕМТЕТ в УПИ VI-224, във връзка с изграждане на „Супермаркет за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия - тип ЛИДЛ, находящ се в кв.5, по плана на II-ри м.р.на район „Младост“.
За запознаване на обществеността с инвестиционното предложение, информацията е на разположение в стая 20, ет.2, в сградата на район „Младост“, за срок от 14 дни.

11.Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.КД, касаещо: „Изместване уличен водопровод Ф546-Е между О.Т. 19 и О.Т. 338, изместване на битова канализация Ф300-Б между О.Т. 336 и О.Т. 334, и дъждовна канализация Ф500-Б О.Т. 336 и О.Т.334, във връзка с изграждане на супермаркет за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип ЛИДЛ в УПИ VI-224, кв.5, по по плана на II-ри м.р. на район „Младост“.
За запознаване на обществеността с инвестиционното предложение, информацията е на разположение в стая 20, ет.2, в сградата на район „Младост“, за срок от 14 дни.


Страницата е посетена 14668 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Ул. осветл.  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^