Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1283147 всичко

 5 посетители онлайн

РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ

РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ

<
Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
70 / 06.11.2023 "Жилищна сграда и гараж" VII-609 "за жил. стр.", 10135.3505.1395 45 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
69 / 03.11.2023 ФЕЦ XLV-668 10135.3514.668 11 гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" №55, по плана на ЗПЗ
68 / 31.10.2023 "Жилищна сграда" V-143 10135.3523.143 15 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
67 / 27.10.2023 ФЕЦ "Ел.подстанция Север" 10135.3511.8 гр. Варна, по плана на м. "Планова"
66 / 23.10.2023 "Многофамилна жилищна сграда" ХХХII-127 10135.3506.127 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
65 / 20.10.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" XIII-1964,1967 "за жил. стр." 55 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
64 / 18.10.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" XVII-1812 "за жил. стр." 55 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
63 / 17.10.2023 "Ветрогенератор за 5,6 kW електрическа мощност на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.64.2" V-1285 10135.3514.64 38 гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" №260, по плана на ЗПЗ
62 / 06.10.2023 "Жилищна сграда" VIII-461 10135.3515.461 45 гр. Варна, ул. "Фантазия" №25, по плана на 16 м.р.
61 / 02.10.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" VIII-71 "за жил. стр." 10135.3505.71 9 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
60 / 02.10.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" V-1455 "за жил. стр." 40 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
59 / 27.09.2023 "Гараж" VIII-100 10135.3506.100 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
58 / 27.09.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" гр. Варна
57 / 27.09.2023 "Временен открит паркинг" 10135.3506.1137 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
56 / 26.09.2023 "Многофамилна жилищна сграда" LII-24 10135.3506.24 1 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
55 / 15.09.2023 "Жилищна сграда" ХIV-68 10135.3515.213 7 гр. Варна, ул. "Усмивка" №13, по плана на 16 м.р.
54 / 08.09.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" XVII-347 10135.3505.347 29 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
53 / 30.08.2023 "Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 126,94 kWp на покрива на сграда с идентификатор 10135.3513.218.1" VIII-523 10135.3513.218 14 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 26 м.р.
52 / 22.08.2023 "Промяна предназначение" VIII-775, 776 10135.3515.1704 56 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
51 / 11.08.2023 "Многофамилна жилищна сграда" XVII-327 10135.3506.327 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
50 / 11/08/2023 "Еднофамилна жилищна сграда и допълващо застроояване - гараж и техническо помещение" IV-670 10135.3505.1319 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
49 / 11/08/2023 ФЕЦ ПИ 10135.3511.1407 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.,
48 / 07/08/2023 "Лятна кухня" I-152 10135.3523.152 17 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
47 / 27/07/2023 "Жилищна сграда" XVIII-1380 "за жил. стр." 89 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
46 / 25/07/2023 "Гараж" ХIII-662 10135.3515.1964 52 гр. Варна, ул. "Тихомир" №9, по плана на 16 м.р.
45 / 21/07/2023 "Жилищна сграда - I-ви етап" Х-531 10135.3506.1456 25 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
44 / 17/07/2023 ФЕЦ XX-444 10135.3506.444 8 гр. Варна, ул. "Патриарх Максим" №57, по плана на СО "Пчелина"
43 / 17/07/2023 ФЕЦ XLII-16 „за произв. скл. дейност“ 10135.3514.884 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
42/11.07.2023 "Жилищна сграда" ХХV-347 10135.3506.347 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
41/05.07.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" VII-82 10135.3523.720 2 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
40/04.07.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" IX-701 "за жил. стр." 75 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
39/30.06.2023 "Ограда" в УПИ VII-82, (ПИ 10135.3523.720), кв.2 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. VII-82 10135.3523.720 2 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
38/28.06.2023 "Фотоволтаична инсталация с номинална генераторна мощност 40 kW/ 44 kVA AC и инсталирана мощност 40.8 kWp DC върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3513.99.1" в УПИ VII-409 (ПИ 10135.3513.99), кв. 6 по плана на 26 м.р., гр. Варна. VII-409 10135.3513.99 6 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
37/16.06.2023 "Разширение на съществуваща 19,8 кW мрежова фотоволтаична система с допълнителни 49,9 кW върху покрива на сгради с идентификатори 10135.3514.212.3; 10135.3514.212.4 и 10135.3514.212.5 " в УПИ ХIX-32 (ПИ 10135.3514.212), кв. 11 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. ХIX-32 10135.3514.212 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
36/16.06.2023 "Многофамилна жилищна сграда" в УПИ XI-549, (ПИ 10135.3506.549), кв.28 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна, със ЗП - 207.27 кв.м и РЗП - 721.35 кв.м. XI-549, 10135.3506.549 28 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
35/16.06.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ I-583, (ПИ 10135.3505.1406), кв. 42, СО "Сълзица", гр. Варна, със ЗП - 102.52 кв.м и РЗП - 312.98 кв.м. I-583 10135.3505.1406 42 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
34/07.06.2023 "МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - 2 бр." XXV-205 10135.3506.1398 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
33/29.05.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" VII-93,505 10135.3523.505 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
32/23.05.2023 "Лятна кухня" VII-800 10135.3506.800 30 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
31/23.05.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" XXII-497 10135.3505.1356 33 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
30/22.05.2023 "Склад" XLVI-267 "за транст., админ., произв.-скл. дейност" 10135.3514.267 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
29/12.05.2023 "Мрежова фотоволтаична система с генераторна мощност 30 кWp и максимална променливо-токова мощност 30 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.211.1" в УПИ ХХ-31 (ПИ 10135.3514.211), кв. 11 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. ХХ-31 10135.3514.211 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28/12.05.2023 "Фотоволтаична инсталация до 30 кW на покрив на сграда с идентификатор 10135.3511.1330.6" в УПИ Х - скл. и търг. дейност и офиси (ПИ 10135.3511.1330), по плана на ПЗ "Планова", гр. Варна Х-скл. и търг. дейност и офиси ПИ 10135.3511.1330 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
27/03.05.2023 "Плътна ограда" XXVII-564 10135.3506.564 26 гр. Варна, ул. "Вдъхновение" №7, по плана на СО "Пчелина"
26/11.04.2023 "Фотоволтаична система" XLVII-314 10135.3515.1856 23 гр. Варна, ул. "Младежка" №38
25/07.04.2023 "Многофамилна жилищна сграда" IX-58 10135.3506.1439 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
24/07.04.2023 "Многофамилна жилищна сграда" V-57 10135.3506.1438 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23/06.04.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" V-2011 80 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
22/06.04.2023 "Фотоволтаична електрическа инсталация "Лорка" с мощност до 19,55 kWp върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.518.1 и в имота" LII-1785 10135.3514.518 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
21/06.04.2023 ”Преустройство на магазин „ДЕКАТЛОН“ и магазин "КОМСЕД" в магазин „ДЕКАТЛОН“ с открита спортна площадка", ХХVI-1246 „за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.66 38 гр. Варна, бул. "Република" №55, по плана на ЗПЗ
20/06.04.2023 "Гараж" ХХIII-191 10135.3506.191 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19/31.03.2023 "Надстройка на еднофамилна жилищна сграда, гараж и лятна кухня" VII-13 10135.3523.13 9 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18/30.03.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" LXV-563 10135.3506.1200 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
17/27.03.2023 "Промяна предназначение на нова складова част с идентификатор 10135.3514.24.21 в печатарски цех" "Елекс" ООД - I 10135.3514.24. гр. Варна, по плана на ЗПЗ
16/27.03.2023 "Фотоволтаична инсталация на покрива на сграда с идентификатор 10135.3511.533.7" ХХVI-245 10135.3511.533 5 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
15/21.03.2023 "Фотоволтаична инсталация на покрива на сграда с идентификатор 10135.3511.648.2" XXV-246 10135.3511.648 5 гр. Варна, по плана на м. "Планова"
14/21.03.2023 "Ограда и подпорна стена" XII-352 "жил. стр." 10135.3505.1393 29 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
13/15.03.2023 "Жилищна сграда" II-1838 54 гр. Варна, по плана на м. "Планова"
12/15.03.2023 "Жилищна сграда" I-1837 54 гр. Варна, по плана на м. "Планова"
11/15.03.2023 Склад "Ел.подстанция Север" 10135.3511.8 гр. Варна, по плана на м. "Планова"
06.03.2023 Мрежова фотоволтаична система с генераторна мощност 30 kWр и максимална променливо-токова мощност 30 kWр върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.33.1" по плана на ЗПЗ, гр. Варна. 10135.3514.33 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
06.03.2023 "Фотоволтаична инсталация с мощност 0,67 МWр върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3516.142.54" в УПИ V-590,591, (ПИ 10135.3516.142), кв.5 по плана на 26 м.р., гр. Варна. V-590,591 10135.3516.142 5 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
01.03.2023 "Реконструкция на автодианостичен център и склад с идентификатор 10135.3512.140.1" I-1777 10135.3512.140 3 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" II м.р.
24.02.2023 "Монтаж на телекомуникационен шкаф" 2/ГИ/10135.3513.163/24.02.2023г. 10135.3513.163 8 по плана на 26 м.р.
23.02.2023 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени XXXIV-131 10135.3506.1411 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.02.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" IV-832,833 10135.3505.1343 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
02.02.2023 "ФЕЦ с мощност 24,84 kW и максимална мощност 25 kW върху покрива на сграда с идентификатор II-1228 "за произв. скл. дейност" 10135.3514.203.2" 10135.3514.20 45 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
25.01.2023 "Еднофамилна жилищна сграда и подпорна стена" ХХХVI-325,1113 10135.3505.1370 18 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
24.01.2023 "Жилищна сграда и подпорни стени" V-52   7 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
16.01.2023 "Преустройство и промяна предназначение на шивашко ателие в жилища" I-131 10135.3511.1343 2 гр. Варна, ул. "Петър Алипиев" №11, по плана на ж. к. "Възраждане" I м.р.
05.01.2023 "Гараж" III-407 10135.3523.407 3 гр. Варна, по плана на "Кочмар"
23.12.2022 „ФЕЦ“ V-1008 10135.3514.333 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
21.12.2022 "Жилищна сграда с подземен паркинг и магазин за хранителни стоки" XXXVI-354,355 10135.3506.1426 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.12.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" IV-832, 833 "за жил. стр." 10135.3505.1343 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
15.12.2022 ФЕЦ XLV-17 "за произв. скл. дейност" 10135.3514.134 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
08.12.2022 ""Многофамилна жилищна сграда с търговска част" LII-820,821 10135.3506.821 и 10135.3506.820 8 по плана на СО "Пчелина"
02.12.2022 ФЕЦ LVII-1721 "за скл. произв. дейност" 10135.3514.155 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
01.12.2022 ФЕЦ   10135.3511.664   гр. Варна, по плана на "Възраждане" III м.р.
01.12.2022 ФЕЦ IV-289 "за гараж, транспортна дейност" 10135.3514.652 26 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
24.11.2022 ФЕЦ VII-351,847,848,1683,1684 10135.3514.547 39 гр. Варна, бул. "Сливница" №185, по плана на ЗПЗ
18.11.2022 "Многофамилна жилищна сграда" III-128 10135.3506.128 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
18.11.2022 „"Две многофамилна жилищна сграда"“ XXXIII-132 10135.3506.132 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
18.11.2022 ""Промяна предназначение от ТСП А1,В1 и В2 в апартаменти в жилищна сграда в УПИ XXXVI-275,363,362, (ПИ 10135.3523.563), кв.25 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна." XXXVI-275,363,362 10135.3523.563 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18.11.2022 "ФЕЦ" VI-224 10135.3512.1433 5 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р
18.11.2022 "Жилищна сграда, гараж и подпорни стени" XLIII-1899 1918 61 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
16.11.2022 ФЕЦ XIV-1241 "за произв. скл. дейност" 10135.3514.219 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
14.11.2022 ФЕЦ 1495   73 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
09.11.2022 ФЕЦ XXX-18 10135.3514.265 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ.
31.10.2022 ФЕЦ XX-1048 "за произв. скл. дейност" 10135.3514.136 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
31.10.2022 "Гараж" V-395 ПИ пл. №2013 30 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.10.2022 ФЕЦ IV-1043 "зажил. стр." ПИ пл. №1912 99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
18.10.2022 ФЕЦ V "ТПК "Единство" 10135.3513.1898 6 гр. Варна, ул. "Тролейна" №6, по плана на 26 м.р.
13.10.2022 ФЕЦ VІ -147 „за произв. дейност“ 10135.3513.1905 7 гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" №5, по плана на 26 м.р.
04.10.2022 "Склад за офис" XXXVIII-524.525 10135.3514.875 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
04.10.2022 ФЕЦ VII-337„за производствено - складова и търговска дейност“ 10135.3514.888 33 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
03.10.2022 ФЕЦ II-1129 „за производствено - складова дейност“ 10135.3514.292 48 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28.09.2022 "Мнофамилна жилищна сграда" XXII-211 10135.3506.211 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
27.09.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" XII-1971 "жил. стр."   102 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.09.2022 ФЕЦ LXXXI-515,516 10135.3514.840 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
14.09.2022 ФЕЦ I -341,1486 10135.3514.865 61 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
14.09.2022 ФЕЦ II-341 10135.3514.684 61 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
14.09.2022 ФЕЦ X "за скл. и търг. дейност и офиси" 10135.3511.1330   гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
5.9.2022 г. Монтаж на мрежова фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност до 253 kW IV-1199 10135.3514.735 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
9.8.2022 г. Две жилищни сгради VII-148 10135.3506.148 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1.8.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда XXIV-689 10135.3505.1354 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
29.7.2022 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 74,21 kW върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.520.1 XXVII-1792 10135.3514.520 38 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
29.7.2022 г. Жилищна сграда XXI-194 10135.3505.1355 33 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
26.7.2022 г. Мнофамилни жилищни сгради LI-413, 414 10135.3506.1414 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
25.7.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда и гараж XV-403 10135.3523.403 15 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18.7.2022 г. „Монтаж на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 104,65 kWр и максимална променливо-токова мощност 105 kW" III „стопански район“ 10135.3511.1623   гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
7.7.2022 г. Промяна предназначение на магазин за промишлени стоки №1 с идентификатор 10135.3513.320.1.16 в амбулатория за индивидулна практика по дентална медицинска помощ III-267 10135.3513.320 1087 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
6.7.2022 г. „Монтаж на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 44,055 kWр V 10135.3512.11.5 2 гр. Варна, по плана на "Младост" I м.р.
6.7.2022 г. Монтаж на мрежова фотоволтаична система с постоянна токова мощност 108 kWp и номинална мощност 100 kW II ПП "Успех" 10135.3513.143 7 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
5.7.2022 г. „Монтаж на фотоволтаична електроцентрала до 100 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3511.1331.1“ XI „скл. и търг. дейност и офиси“ 10135.3511.1331   гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
1.7.2022 г. Две жилищни сгради XXVII-418 10135.3506.418 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1.7.2022 г. Мнофамилна жилищна сграда XXVIII-134 10135.3506.134 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1.7.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда УПИ IX-633 "за жил. строителство" 10135.3505.1369 51 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
27.6.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда и гараж в УПИ XVII-561 "за жил. строителство" (ПИ 10135.3523.656), кв.8 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. XVII-561 "за жил. строителство" 10135.3523.656 8 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
27.6.2022 г. Етапно строителство: първи етап - жилищна сграда и втори етап - ателие за творческа дейност XX-151 10135.3506.151 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.6.2022 г. „Монтаж на фотоволтаична електроцентрала до 20 KW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.777.1“ в УПИ XXXVI-714 „за произв. скл. дейност“, (ПИ 10135.3514.777), кв. 11, ЗПЗ, гр. Варна. XXXVI-714 „за произв. скл. дейност“ 10135.3514.777 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
22.6.2022 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация до 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.476.1 XXVIII-18 10135.3514.476 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
17.6.2022 г. Промяна на предназначение на СОС с идентификатор 10135.3514.552.1.43 и част от СОС с идентификатор 10135.3514.552.1.44 от магазини в съблекални и бани, находящи се в търговски център Варна тауърс" в УПИ XIV-341 (ПИ 10135.3514.552) по плана на ЗПЗ, гр. Варна. XIV-341 10135.3514.552 57 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
17.6.2022 г. Монтаж на мрежова фотоволтаична система с генерирана мощност 49,7 kWp и максимална променлива мощност 50 kW в два етапа върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.245.4 XVIII-111 10135.3514.245 46 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
15.6.2022 г. Основен ремонт, реконструкция, преустройство на двуетажна жилищна сграда, пристройка и гараж VIII-158 10135.3523.158 13 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
14.6.2022 г. Жилищна сградa, ограда и подпорни стени XXXVI-364 10135.3506.1388 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.6.2022 г. Монтаж на фотоволтаична елетроцентрала с обща инсталирана мощност 30 kW върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3506.542.4 V-542 10135.3506.542 24 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.5.2022 г. Монтаж на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW ХII-1402 10135.3514.401 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
30.5.2022 г. Жилищна сграда с гараж I-200 10135.3506.200 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.5.2022 г. Еднофамилна жилищна сградa с гараж, работилница и топла връзка между тях XV-1440 839 2 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
27.5.2022 г. Плътна ограда XXVI-236 10135.3514.838 31 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
23.5.2022 г. Монтаж на мрежова фотоволтаична инсталанция с мощност 60 kW V 10135.3512.282 1 гр. Варна, бул. "Сливница", по плана на ж.к. "Младост" I м.р
23.5.2022 г. Монтаж на мрежова фотоволтаична система с мощност до 137,76 kWp I-1253, III-1255, IV-1256, V-1257 "за про. скл. дейност" и II-1254 "за про. скл. дейн." 10135.3514.209 49 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
12.5.2022 г. Жилищна сграда III-308 10135.3506.308 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
28.4.2022 г. Фотоволтаична инсталация IV 10135.3512.244.1 5 гр. Варна, бул. "Сливница" №180, по плана на Младост II м.р.
26.4.2022 г. Пет броя жилищни сгради, басейни и подпорни стени XXV-205 10135.3506.1398 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15.4.2022 г. Басейн с обем 41 куб.м. XLVII-909 10135.3506.909 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
4.4.2022 г. Фотоволтаична централа за собствено потребление с мощност 387,18 kWp ХVI-286 "за мелница" 10135.3514.255 46 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
30.3.2022 г. Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с мощност 45,44 kWp върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3515.9.1 I "общ. обслужване" 10135.3515.9 62 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
29.3.2022 г. Еднофамилни жилищни сгради - 4 броя - етапно строителство XXXVIII-572 10135.3506.1367 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.3.2022 г. Жилищна сграда VI-253 10135.3506.1727 15 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.3.2022 г. Жилищна сграда XXXI-527 10135.3505.527 39 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
23.3.2022 г. Две жилищни сгради ХV-49 10135.3506.49 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
18.3.2022 г. Гараж LVII-1721 10135.3514.155 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
14.3.2022 г. Фотоволтаична електрическа централа с мощност 51,75 kWp върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3513.100.3 IV-421 10135.3513.100 6 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
11.3.2022 г. Три броя жилищни сгради - етапно строителство XIV-892 1930 73 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
7.3.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда УПИ LXII-714 10135.3506.1198 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
7.3.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда LXIII-714 10135.3506.1199 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
2.3.2022 г. Многофамилна жилищна сграда с два входа XXIX-133 10135.3506.133 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1.3.2022 г. Фотоволтаична инсталация с мощност до 49,5 kWp Х-506 "за произв. адм. и търг. дейности" 10135.3513.1756 2 гр. Варна, ул. "Д-р Лиляна Ставрева" №6, по плана на 26 м.р.
1.3.2022 г. Фотоволтаична електроцентрала - 86 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3513.1926.1 ІІІ "Декаба" 10135.3513.1926 14 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
17.2.2022 г. Еднофамилна жилищна сграда XIV-1020 10135.3505.1368 19 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
4.2.2022 г. Фотоволтаична електрическа инсталация Булавто- Варна с мощност до 112,320 kWp Автосервиз - Варна АД 10135.3514.874   гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №262, по плана на ЗПЗ
2.2.2022 г. Фотоволтаична централа 15,0 kVA за собствени нужди на покрива на сграда пл. №1233 1233   гр. Варна, по плана на СО "Планова"
24.1.2022 г. Промяна на предназначение на Фризьорски и козметичн салон" в "Кулинарен магазин" за гараж и общ. обсл. 10135.3511.1380.23 1 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане "- II м.р.
24.1.2022 г. Жилищна сграда XXVIII-89 10135.3506.89 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.1.2022 г. Два броя гаражи XXVI-565 10135.3506.1410 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
11.1.2022 г. Жилищна сграда XII-1250 10135.3505.1250 32 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
30.12.2021 г. Подпорна стена ХІ-1622 10135.3514.132 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
29.12.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда V-794,1187   81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
22.12.2021 г. Жилищна сграда с гаражи І-536 10135.3506.1710 24 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
17.12.2021 г. Жилищна сграда XI-1250   99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2021 г. Жилищна сграда XII-1250   99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2021 г. Жилищна сграда III-1250   99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
16.12.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда и гараж ІІІ-452"за жил. стр." 10135.3511.1598 21 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
15.12.2021 г. Склад XXVII-88 "за жилищни, складови и търговски сгради" 10135.3506.88 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
7.12.2021 г. Фотоволтаична централа на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.159.3 LV-1308"за произв. скл. дейност" 10135.3514.159 35 гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" №41, по плана на ЗПЗ
3.12.2021 г. Вътрешно преустройство и промяна предназначение на Снек-бар" с идентификатор 10135.3515.1727.1.27 в "Дентални кабинети и салон за красота" III 4659,4660,4664 10135.3515.1727.1.27 1201 гр. Варна, по плана на 16м.р.
3.12.2021 г. Многофамилна жилищна сграда с търговска част XVIII-330 10135.3506.1391 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
3.12.2021 г. Две жилищни сгради XXXV-377,919,1183 10135.3506.1371 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1.12.2021 г. Двуфамилна жилищна сграда IX-507 2010 58 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
30.11.2021 г. Гараж Х-102 10135.3506.1337 1 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.11.2021 г. Фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 30 кW на покрива на сгради с идентификатор 10135.3514.752.1 и 10135.3514.752.2 L-752 "за произв., скл. и обсл. сгради и съоръж." 10135.3514.752 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
15.11.2021 г. Фотоволтаична електроцентрала с мощност 240 kWp върху покривите на сгради с идентификатори 10135.3514.218.16 и 10135.3514.218.18" XV-1240 "за произв. скл. дейност" 10135.3514.218 11 гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" №33, по плана на ЗПЗ
2.11.2021 г. Малка електроцентрала с фотоволтаични модули с инсталирана мощност 83.16 кWp върху покрива на метален навес III-1128 10135.3514.293 48 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28.10.2021 г. Сграда за търговска дейност и офиси УПИ XIV 10135.3511.18   гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
2.9.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда III-656   35 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
13.8.2021 г. Преустройство и промяна предназначение на сграда за обществено обслужване в жилищна сграда 49 "за жил. стр." 10135.3512.284 2 по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
29.7.2021 г. Фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 150 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3513.468.1 ХХ-534,518 "за произв. скл. дейност" 10135.3513.468 2 гр. Варна, ул. "Д-р Лиляна Ставрева" №8, по плана на 26 м.р.
6.7.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда VI-1367   33 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
6.7.2021 г. Плътна ограда VIII-394 10135.3511.1568 1 гр. Варна, Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ-IV М.Р., по плана на жк "Възраждане" IV м.р.
25.6.2021 г. Монтаж на пожарогасителна инсталация в помещение за сървърна уредба I 10135.3515.9 62 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
24.6.2021 г. Две жилищни сгради XXXII-406 10135.3506.1377 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
18.6.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда и гараж XVII-422 10135.3523.643 4 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
14.6.2021 г. Фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 30 kW на покрива на търговски център с идентификатор 10135.3513.218.1 VIII-523 10135.3513.218 14 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
14.6.2021 г. Етапно строителство на четири жилищни сгради с гаражи, подпорни стени и ограда: Етап 1 - Блок 1; Етап 2 - Блок 2; Етап 3 - Блок 3 и Блок 4 XLVIII-1678 10135.3506.1678 18 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
11.6.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда XII-1262 (ПИ пл.№1954)   23 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
11.6.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда ХХI-629 10135.3523.665 13 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
9.6.2021 г. Многофамилна жилищна сграда XXXI-408 10135.3506.1358 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
7.6.2021 г. Жилищна сграда X-73 "за жил. стр." 10135.3505.1347 9 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
7.6.2021 г. Фотоволтаична централа с максимална мощност 67 kWp на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.125.4 ХХХIХ-14 10135.3514.125 35 гр. Варна, бул. "Д-р Атанас Москов" №28, по плана на ЗПЗ
7.6.2021 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с изходяща мощност до 50 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.3512.221.1 за етажен гараж, южно от бл. 144 10135.3512.221   гр. Варна, бул. "Сливница" №178, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
4.6.2021 г. Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 983,04 kWp на покрива на сграда ХVII-13 10135.3514.130 50 гр. Варна, ул. "Перла" №26, по плана на ЗПЗ
4.6.2021 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник с обща инсталирана мощност 5 kW VI-746 10135.3515.144 24 гр. Варна, ул. "Любов" №25, по плана на 16 м.р.
28.5.2021 г. Мрежова фотоволтаична система с мощност до 29,7 kWp на покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.497.1 ХХVII-1573 „за производствено складова дейност“ 10135.3514.497 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
20.5.2021 г. Лятна кухня и лека постройка за инвентар" XLVIII-285 10135.3523.285 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18.5.2021 г. Фотоволтаична инсталация на покрива на сграда с идентификатор 10135.3515.772.1 I "за обществено обслужване" 10135.3515.772 1207 гр. Варна, ул. "Академик Игор Курчатов“ №16, по плана на 16 м.р.
29.4.2021 г. Преустройство и надстройка на кота +6.20 м. в жилищна сграда (ПИ 10135.3506.1356.1) УПИ LX-890 10135.3506.1356 1 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15.4.2021 г. Еднофамилни жилищни сгради IX-223 10135.3506.1722 13 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15.4.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда X-52 ПИ 10135.3506.1355 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.4.2021 г. Многофамилна жилищна сграда с ВиК отклонения XXIV-670,249 10135.3523.672 16 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
30.3.2021 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLIX-796,797,798, (ПИ 10135.3506.1703), кв.23 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна XLIX-796,797,798 10135.3506.1703 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина", гр. Варна
29.3.2021 г. „Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени“ в УПИ II-451 "за жил. строителство", (ПИ 10135.3511.1596), кв. 21 по плана на ж.к. „Възраждане“ IV м.р., гр. Варна II-451 "за жил. стр." 1015.3511.1596 21 гр. Варна, по плана на „Възраждане“ I м.р.
24.3.2021 г. Жилищна сграда и гараж в УПИ XIX-420, (ПИ 10135.3506.1600 и 10135.3506.1601), кв.8 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна XIX-420 10135.3506.1600, 10135.3506.1601 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
24.3.2021 г. Жилищна сграда в УПИ VI-195, (ПИ 10135.3523.617), кв.19 по плана на СО "Кочмар" със ЗП - 135 кв.м и РЗП - 472 кв.м VI-195 10135.3523.617 19 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17.3.2021 г. Промяна предназначение на офис №30 с идентификатор 10135.3511.520.1.283 в апартамент, находящ се в вх.3 на пети етаж, вх. 3 в сграда със смесено предназначение в УПИ III "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3511.520), кв.12 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна, ул. "Анна Феликсова" №12, със ЗП - 68,78 кв.м. III "за общ. обслужване" 10135.3511.520 12 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
10.3.2021 г. Вътрешно преустройство и промяна предназначение на търговски обект - кафене с идентификатор 10135.3506.900.1.9 в апартамент, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ V-900, (ПИ 10135.3506.900), кв.32 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна със ЗП - 68,57 кв.м. V-900 10135.3506.900 32 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
9.3.2021 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 150 kWp за собствено потребление върху покрива на магазин за промишлени стоки с идентификатор 10135.3511.616.1, находящ се в УПИ IV "за търговия" (ПИ 10135.3511.616) по плана на ПЗ "Планова", гр. Варна IV "за търговия" 10135.3511.616   гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
9.3.2021 г. Промяна предназначение на студио №7 с идентификатор 10135.3511.588.3.37 в жилище, находящ се на пети етаж, вх. А в жилищна сграда в УПИ V-3511.588 (стар V-180а), кв.16 (ПИ 10135.3511.588) по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл.85, вх.А със ЗП - 37,27 кв.м. V-3511.588 (стар V-180а) 10135.3511.588 16 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
4.3.2021 г. Подпорна стена в УПИ І-265 “за обществено обслужване и търговия“, (ПИ с идентификатор 10135.3512.265), кв.4 по плана на ж.к. “Младост“ ІІ м.р. на гр. Варна І-265 “за обществено обслужване и търговия“ 10135.3512.265 4 гр. Варна, по плана на “Младост“ ІІ м.р.
2.2.2021 г. Промяна предназначение на офис с идентификатор 10135.3511.1384.2.32 в магазин - агроаптека, находящ се в УПИ I-1384 "за жил.стр." (ПИ 10135.3511.1384), кв. 11 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., бул. "Трети март" №20, гр. Варна, със ЗП - 76,12 кв.м. I-1384 10135.3511.1384 11 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
1.2.2021 г. Пристройка към съществуваща производствена сграда (печатница) в УПИ LXXXI-515,516, (ПИ 10135.3514.840), кв. 35 по плана ЗПЗ, гр. Варна със ЗП-1700 кв.м. и РЗП-1899,70 кв.м. LXXXI-515,516 10135.3514.840 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
26.1.2021 г. Монтаж на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 30 kW върху покрива на магазин за промишлени стоки с идентификатор 10135.3511.616.1 IV "за търговия" 10135.3511.616   по плана на ПЗ "Планова"
26.1.2021 г. Промяна предназначение на ателие 5 с идентификатор 10135.3515.3.8.70 в апартамент, находящ се на трети етаж, вх. Б в сграда със смесено предназначение в УПИ V-3 "за смесено предназначение", (ПИ 10135.3515.3), кв.62 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Младежка" №48, със ЗП - 57,03 кв.м. V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
12.1.2021 г. Многофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-1265,1266 "за жил. стр.", (ПИ 10135.3506,1304), кв.24 по плана на СО "Пчелина" със ЗП - 328,90 кв.м и РЗП - 1264,10 кв.м XVII-1265,1266, "за жил. стр." 10135.3506.1304 24 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
11.1.2021 г. Еднофамилна жилищна сгрда в УПИ XIII-800 "за жилищно строителство" (ПИ 1931), кв.58 по плана на СО "Планова", със ЗП- 99,84 кв.м. XIII-800 "за жилищно строителство"   58 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
11.1.2021 г. Промяна предназначение на ателие 8 с идентификатор 10135.3515.3.8.73 в апартамент, находящ се на четвърти етаж, вх. Б в сграда със смесено предназначение в УПИ V-3 "за смесено предназначение", (ПИ 10135.3515.3), кв.62 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Младежка" №48, със ЗП - 76,08 кв.м. V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
31.12.2020 г. Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.37 в апартамент, находящ се на трети етаж, вх. А в сграда със смесено предназначение в УПИ V-3 "за смесено предназначение", (ПИ 10135.3515.3), кв.62 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Младежка" №48, със ЗП - 56,24 кв.м. V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
31.12.2020 г. Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.66 в апартамент, находящ се на трети етаж, вх. Б в сграда със смесено предназначение в УПИ V-3 "за смесено предназначение", (ПИ 10135.3515.3), кв.62 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Младежка" №48, със ЗП - 75,40 кв.м. V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
31.12.2020 г. Промяна предназначение на ателие 2 с идентификатор 10135.3515.3.8.67 в апартамент, находящ се на трети етаж, вх. Б в сграда със смесено предназначение в УПИ V-3 "за смесено предназначение", (ПИ 10135.3515.3), кв.62 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Младежка" №48, със ЗП - 75,41 кв.м. V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
22.12.2020 г. Еднофамилна жилищна сгрда в УПИ IX-1341 "за жилищно строителство", кв.87 по плана на СО "Планова", със ЗП- 76,00 кв.м. IX-1341 "за жилищно строителство"   87 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
22.12.2020 г. Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ ХIII-117, (ПИ 10135.3506.1310), кв.4 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна, със ЗП - 179,70 кв.м. и РЗП - 361,62 кв.м. ХIII-117 10135.3506.1310 4 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
21.12.2020 г. Промяна предназначение и преустройство на офис с идентификатор 10135.3511.68.4.22 в три броя жилища, находящ се в жилищна сграда - блок 15, вх.1, ет.1 в УПИ II жил. група, (ПИ 10135.3511.68), по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна със ЗП - 221 кв.м. II жил. група 10135.3511.68   гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
7.12.2020 г. Промяна предназначение и преустройство на магазин за хранителни стоки, бутилиран алкохол и цигари в гараж №14 и №15, в УПИ IV-353 "общежитие на фирма "Домостроене", (ПИ с идентификатор 10135.3514.26), кв.39 по плана на ЗПЗ, гр. Варна със ЗП - 39,06 кв.м IV-353 "общежитие на фирма "Домостроене" 10135.3514.26 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
16.11.2020 г. Промяна предназначение на Пощенска станция клон 20 с идентификатор 10135.3512.124.2.95 в два броя апартаменти с прилежащ коридор   10135.3512.124 1 гр. Варна, по плана на жк"Младост" ІІм.р.
13.11.2020 г. Реконструкция, пристройка, надстройка и промяна предназначение на сезонна постройка в жилищна сграда XIX-69 "за жил. стр." ПИ пл. №1970 7 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
2.11.2020 г. Плътна ограда, находящ се в УПИ XXXI-118, 119 “за прозводствена и складова дейност и третиране на отпадъци от вторични суровини“, (ПИ 10135.3514.797), кв.50 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. XXXI-118, 119 “за прозв. и скл. д. и трет. на отп. от втор. с-ни“ 10135.3514.797 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
2.11.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IХ-395 "за жил. строителство", (ПИ 10135.3511.1569), кв.1 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна, със ЗП - 49,32 кв.м. и РЗП - 146,91 кв.м. IХ-395 "за жил. строителство 10135.3511.1569 1 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждене" IV м.р.
27.10.2020 г. ”Преустройство и промяна предназначение на магазин „ИКЕА“ в два магазина за промишлени стоки", находящ се в УПИ ХХV-1246 „за хипермаркет и паркинг“ (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. “Република“ №55, със ЗП - 2519,64 кв.м. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
26.10.2020 г. Подпорна стена в УПИ VIII-352, (ПИ 10135.3523.352), кв.23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна VIII-352 10135.3523.352 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.10.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-93,505, (ПИ 10135.3523.93), кв.3 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна, със ЗП - 91,40 кв.м. и РЗП - 166,40 кв.м. VI-93,505 10135.3523.93 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
14.10.2020 г. Промяна предназначение на ателие №9 с идентификатор 10135.3512.1430.1.28 в жилище, находящ се в сграда със смесено предназначение с идетификатор 10135.3512.1430.1 в УПИ ХIХ -1415,1416 "за смесени сгради", кв.5 по плана на жк "Младост" I-ви м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул."Васил Чекаларов" №16, вх.А, ет.3, ап.9 ХIХ -1415,1416 10135.3512.1430.1 5 гр. Варна, ул. "Васил Чекаларов" №16, по плана на жк "Младост" I-ви м.р.
9.10.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVI-776, (ПИ пл. №1968), кв.79 по плана на СО "Планова", гр. Варна XVI-776 1968 79 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
7.10.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда с автосервиз. Етапно строителство: Етап - Еднофамилна жилищна сграда; Етап - Автосервиз в УПИ LIII-871, (ПИ с идентификатор ПИ 10135.3521.2), кв.1 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна LIII-871 10135.3521.2 1 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
2.10.2020 г. Пет еднофамилни жилищни сгради - Етапно строителство: I-ви етап - сгради А, Б, В; II-ри етап - сгради Г, Д I-137 10135.3523.137 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
29.9.2020 г. Жилищна сграда и гараж в УПИ XIX-420, (ПИ 10135.3506.1600 и 10135.3506.1601), кв.8 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна XIX-420 10135.3506.1600, 10135.3506.1601 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
21.9.2020 г. Жилищна сграда в УПИ VIII-394 "за жил. строителство", (ПИ 10135.3511.1568), кв.1 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна, със ЗП - 48,58 кв.м. и РЗП - 146,30 кв.м. VIII-394 "за жил. строителство" 10135.3511.1568 1 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
4.9.2020 г. Преустройство и промяна предназначение на Нощен бар и дискотека" с идентификатор 10135.3515.9.1.8 в "Офис и кафе бар", находящ се на ет.1 на "Офис сграда" в УПИ I "общ. обслужване", (ПИ 10135.3515.9), кв.62 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, със ЗП - 431,70 кв.м. I "общ. обслужване" 10135.3515.9 62 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
25.8.2020 г. Жилищна сграда и подпорни стени XXXII-516   61 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
14.8.2020 г. Жилищна сграда в УПИ XII-200, (ПИ 10135.3523.200), кв.19 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна, със ЗП - 193,44 кв.м. и РЗП - 773,82 кв.м. II-200 10135.3523.200 19 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
7.8.2020 г. Вътрешно преустройство и промяна предназначение на СОС 10135.3515.10.1.95 и СОС 10135.3515.10.1.121 от офиси и част от общите части находящи се в тяло А" с идентификатор 10135.3515.10.1 в банков клон "със ЗП - 200 кв.м, находящ се в УПИ II "общ. обслужване", (ПИ 10135.3515.10), кв.63 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, бул. "Сливница" №201. II "общ. обслужване" 10135.3515.10 63 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
6.8.2020 г. ”Преустройство и промяна предназначение на кафе-клуб (СОС 10135.3511.545.1.1) и гараж (СОС 10135.3511.545.1.2) в снек-бар"   10135.5111.545   гр. Варна, бул. Цар Освободител №164а, по плана на жк "Възраждане" І м.р.
6.8.2020 г. Жилищна сграда в УПИ XVI-1697 "за жил. стр.", кв.10 по плана на СО "Пчелина" XVI-1697 10135.3506.1697 10 гр. Варна, по плана на со"Пчелина"
17.7.2020 г. Вътрешно преустройство на стълбищна клетка, находяща се в топла връзка на сграда с идентификатор 10135.3515.10.1 находящ се в УПИ II "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3515.10), кв.63 по плана на 16 м.р., гр. Варна. II 10135.3515.10 63 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
30.6.2020 г. Многофамилна жилищна сграда и лятна кухня II-242 10135.3506.242 15 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
24.6.2020 г. Лятна кухня и подпорни стени в УПИ III-1304 "за жилищно строителство", (ПИ пл. №1969), кв.81 по плана на СО "Планова", гр. Варна III-1304 "за жилищно строителство" 1969 81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
15.6.2020 г. Ограда в УПИ ХХХV-129, (ПИ 10135.3515.241), кв.6 по плана на 16 м.р., гр. Варна, ул. "Усмивка" №26. ХХХV-129 10135.3515.241 6 гр. Варна, ул. "Усмивка" №26, по плана на 16 м.р.
12.6.2020 г. „Временно канализационно и водопроводно отклонение за преместваем обект“ в УПИ II-10, (ПИ с идентификатор 10135.3517.92), кв.11 по плана на 15 м.р., гр. Варна, ул. "Кап. Райчо" №96. II-10 10135.3517.92 11 гр. Варна, №96, по плана на 15 м.р.
14.5.2020 г. Козирка на търговски комплекс, находящ се в УПИ ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг", (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. "Република" №55, със ЗП - 19,48 кв. м. ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг" 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
14.5.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХIII-1260, (ПИ 10135.3505.1260), кв.32 по плана СО "Сълзица", гр. Варна, със ЗП - 142,71 кв.м. и РЗП - 193,98 кв.м. ХIII-1260 10135.3505.1260 32 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
4.5.2020 г. Жилищна сграда в УПИ III-89, (ПИ 10135.3523.89), кв.6 по плана СО "Кочмар", гр. Варна, със ЗП - 103,16 кв.м. и РЗП - 201,08 кв.м. III-89 10135.3523.89 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
29.4.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLII-135, (ПИ 10135.3506.1283), кв.9 по плана СО "Пчелина", гр. Варна, със ЗП - 91,89 кв.м. и РЗП - 183,78 кв.м. XLII-135 10135.3506.1283 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.4.2020 г. Жилищна сграда в УПИ IX-357, (ПИ 10135.3506.1252), кв.8 по плана СО "Пчелина", гр. Варна, със ЗП - 224,86 кв.м. и РЗП - 761,96 кв.м. IX-357 10135.3506.1252 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.4.2020 г. Промяна предназначение на част от шоурум с идентификатор 10135.3512.244.1.2 в банков офис, находящ се в УПИ IV "за общ. обслужване", кв.5 по плана на ж.к. "Младост" II м.р., гр. Варна, с адм. адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" №180 УПИ IV "за общ. обслужване" 10135.3512.244 5 гр. Варна, бул. "Сливница" №180, по плана на ж.к. "Младост" - II м.р.
13.4.2020 г. Басейн ХI-902 10135.3506.902 13 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
9.4.2020 г. ”Преустройство на магазин 1 „Юск“ (идентификатор 10135.3514.65.1.8) и преустройство и промяна предназначение на Магазин 2 „Доминико“ (идентификатор 10135.3514.65.1.9) в магазин за домашни любимци с ветеринарна аптека „Макси Пет“, магазин „Елтрон“ и складово помещение към Магазин „Юск“. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
31.3.2020 г. Многофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV-923, (ПИ 10135.3506.923), кв.7 по плана СО "Пчелина", гр. Варна, със ЗП - 332,30 кв.м. и РЗП - 1433,50 кв.м. XXIV-923 10135.3506.923 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
17.3.2020 г. Жилищна сграда ХХV-365 10135.3523.365 12 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17.3.2020 г. Жилищна сграда ХХVІІІ-36 10135.3523.364 12 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.2.2020 г. Монтаж на фотоволтаична ел. централа с мощност до 30 kW ХVІІ-1025 10135.3514.252 46 гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51, по плана на ЗПЗ
7.2.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда с ВиК отклонения в УПИ XIV-662, (ПИ 10135.3515.1965), кв.52 по плана на 16 м.р., ул. "Тихомир" № 9, гр. Варна XIV-662 10135.3515.1965 52 гр. Варна, ул. "Тихомир" №9, по плана на 16 м.р.
4.2.2020 г. Монтаж на фотоволтаична ел. централа с мощност до 20 kWp върху покрива на едноетажна сграда Магазин и транжорна за месо с идентификатор 10135.3512.11.2", находящ се в УПИ V "за обществено обслужване"(ПИ 10135.3512.11), кв.2 по плана на ж.к. "Младост" I м.р., гр. Варна V "за обществено обслужване" 10135.3512.11 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" - I м.р.
31.1.2020 г. Промяна предназначение от апартамент 53 в заведение за бързо хранене ХХІІ-1774 10135.3513.1917.1.53 13 гр. Варна, №15, по плана на 26 м.р.
21.1.2020 г. Магазини, офиси, складове за авточасти, автосервизи, служебен апартамент, обслужващи помещения, покрити паркоместа и плътна ограда в УПИ ХLІV- 667 (ПИ 10135.3514.667), кв.11 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. ХLІV- 6677 10135.3514.667 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
20.1.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда ХХ-810 10135.3505.810 30 гр. Варна, по плана на со"Сълзица"
20.1.2020 г. Жилищна сграда XLIII-1517 10135.3506.1550 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
14.1.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда ХХVII-564 10135.3506.564 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.1.2020 г. Жилищна сграда ХIV-1188 ПИ пл. №1941 84 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
13.1.2020 г. Еднофамилна жилищна сграда III-380 10135.3523.380 16 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
10.1.2020 г. Жилищна сграда с ВиК отклонения - II-ри етап включен в УПИ I-713,714,715 10135.3515.1824 47 гр. Варна, ул. "Добрин Василев" №6, по плана на 16 м.р.
20.12.2019 г. Преустройство и обединяване на апартамент №4 и ателие №2 в жилище XLIV-1517 10135.3506.1551 8 гр. Варна, ул. "Д-р Жельо Желев" №17, по плана на СО "Пчелина"
6.12.2019 г. Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществоващ шкаф клабелен тип ШК-7А пред ПИ 10135.3515.435, до ел. табло тип ЕТ пред УПИ V-434 за жил. стр.", кв.44, 16 м.р. (ПИ 10135.3515.434), ул. "Н. Чернишевски" №9, гр. Варна. V-434 "за жил. стр." 10135.3515.435 44 гр. Варна, ул. "Н. Чернишевски" №9, по плана на 16 м.р.
4.12.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда ХХVII-1271 10135.3505.1294 29 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
26.11.2019 г. Промяна предназначение на магазин за хранителни стоки в жилищно помещение пл. №21, кв. 250 по предходен план 10135.3517.503 15 гр. Варна, ул. "Доброволци" №29А, по плана на 15 м.р.
15.11.2019 г. Две еднотипни еднофамилни жилищни сгради IХ-676"за жил.стр." 10135.3505.1330 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
14.11.2019 г. Жилищна сграда с ВиК отклонения II-218 10135.3506.218 13 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
7.11.2019 г. Пристройка към жилищна сгарда и гараж ХХVIII-915 10135.3506.915 25 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
6.11.2019 г. Промяна предназначение на част от сграда ХV-1240"за пр.скл.д." 10135.3514.218 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
30.10.2019 г. ВКЕЗ ІХ-647 10135.3506.1536 30 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.10.2019 г. Канализационно отклонение за магазин за хранителни стоки пл. №5 10135.3515.1319 840 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
29.10.2019 г. Подпорна стена V-157 10135.3523.157 17 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
18.10.2019 г. “Жилищна сграда с ВиК отклонения“ в УПИ ХІ-902 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.3506.902), кв.13, СО “Пчелина“, гр. Варна ХІ-902 „за жил. строителство“ 10135.3506.902 13 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
18.10.2019 г. ВКЕЗ ХХІІІ-1735 10135.3515.1735 57 гр. Варна, ул. "Ивац" №15, по плана на 16 м.р.
17.10.2019 г. „Жилищна сграда“ в УПИ ХIV-461, (ПИ с идентификатор 10135.3523.461), кв.4 по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна ХIV-461 10135.3523.461 4 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17.10.2019 г. ВКЕЗ ХVІ-198 10135.3513.1920 1089 гр. Варна, ул "Чинар" №1А, по плана на 26 м.р.
14.10.2019 г. „Промяна предназначение на част от цех за сладкарски изделия, кафе - сладкарница с идентификатор 10135.3511.134.1.1 в „Игрална зала за хазартни игри“, находящ се на ет.1 в жил. сграда в УПИ XV-193, кв. 1 по плана на ж.к. „Възраждане“ I м.р. на гр. Варна XV-193 10135.3511.134 1 гр. Варна, по плана на ж.к. „Възраждане“ - I м.р.
14.10.2019 г. “Жилищна сграда с ВиК отклонения“ в УПИ VІІ-918 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.3506.1293), кв.32, СО “Пчелина“, гр. Варна VІІ-918 „за жил. строителство“ 10135.3506.1293 32 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
10.10.2019 г. „Временно канализационно отклонение за преместваем обект“ в УПИ ХV-1322 „скл. и търг. дейност и офиси“ (ПИ с идентификатор 10135.3511.1401) по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна ХV-1322 „скл. и търг. дейност и офиси“ 10135.3511.1401   гр. Варна, по плана на ПЗ „Планова“
4.10.2019 г. “Две еднофамилни жилищни сгради - сграда изток и сграда запад с ВиК отклонения“ в УПИ VIII-271, (ПИ с идентификатор 10135.3506.271), кв.21 по плана на СО “Пчелина“, гр. Варна VIII-271 10135.3506.271 21 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина"
4.10.2019 г. “Два броя еднофамилни жилищни сгради и работилница“ в УПИ XXXIX-66, (ПИ 10135.3506.66), кв.1 по плана на СО “Пчелина“, гр. Варна XXXIX-66 10135.3506.66 1 по плана на СО “Пчелина“
3.10.2019 г. “Промяна предназначение на складови помещения с идентификатори 10135.3513. 1920.3.10 и 10135.3513.1920.3.11 в жилища“, находящи се на таванския етаж на жилищна сграда в УПИ ХVI-198, кв.1089, 26 м.р., гр. Варна, с адм. адрес: ул. „Чинар“ №1А ХVI-198 10135.3513. 1920 1089 гр. Варна, ул "Чинар" №1А, по плана на 26 м.р.
3.10.2019 г. “Преустройство на ап. №1 с идентификатор 10135.3513.199.9.1 в две самостоятелни жилища”, находящ се на етаж 1 и етаж 2 в жилищна сграда в УПИ I-63,94,95, кв.10, 26 м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул. „Петко Стайнов“ №12 I-63,94,95 10135.3513.199 10 гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" №12, по плана на 26 м.р.
3.10.2019 г. “Жилищна сграда“ в УПИ ХLI-139, (ПИ 10135.3523.624), кв.25 по плана на СО “Кочмар“, гр. Варна ХLI-139 10135.3523.624 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
3.10.2019 г. “Жилищна сграда“ VІI-761,762 „за жил. строителство“   79 гр. Варна, по плана на СО “Планова“
19.9.2019 г. “Автоработилница“ в УПИ ХХVII-1573„за производствено складова дейност“, (ПИ 10135.3514.497) кв. 35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна ХХVII-1573„за производствено складова дейност“ 10135.3514.497 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
18.9.2019 г. “Монтаж на фотоволтаична централа"   10135.3515.1524 9 гр. Варна, ул. "Зорница", по плана на 16 м.р.
13.9.2019 г. “Преустройство и промяна предназначение на сграда тяло “Б“ с идентификатор 10135.3515.9.1 в офис сграда“, находящ се в УПИ I „за общ. обслужване“, (ПИ 10135.3515.9), кв.62, 16 м.р., гр. Варна, с административен адрес: бул. „Сливница“ №201 10135.3515.9 10135.3515.9 62 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
11.9.2019 г. ВКЕЗ   10135.3523.327   гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
11.9.2019 г. ВКЕЗ І „за общ. обслужване“ 10135.3515.772 1207 гр. Варна, ул. "Академик Игор Курчатов“ №16, по плана на 16 м.р.
11.9.2019 г. ВКЕЗ I-511,512 10135.3515.1804 55 гр. Варна, ул. "Иван Нивянин" №7-9, по плана на 16 м.р.
23.8.2019 г. ВКЕЗ ХІІІ-449 10135.3513.1901 11 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
12.8.2019 г. ВКЕЗ ІV-146 10135.3516.139 4 гр. Варна, ул. "Атанас Манолов" №7, по плана на 26 м.р.
9.8.2019 г. ВКЕЗ І-1384 „за жил. строителство“ 10135.3511.1384 11 гр. Варна, по плана на ж.к. „Възраждане“ - IV м.р.
6.8.2019 г. “Жилищна сграда“ в УПИ ХХI-573, (ПИ 10135.3506.573), кв. 26, по плана на СО “Пчелина“, гр. Варна ХХI-573 10135.3506.573 26 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
29.7.2019 г. “Пристройка и надстройка на жилищна сграда" в УПИ ХV-734 „за жил. стр.“ (ПИ пл. №1940), кв.89 по плана на СО “Планова“, гр. Варна ХV-734 „за жил. стр.“ 1940 89 гр. Варна, по плана на СО “Планова“
19.7.2019 г. СТРОЕЖ “Промяна предназначение на ателие №1 с идент. 10135.3515.1898.7.30 в жилище“, находящ се на етаж 1 в жил. сграда в УПИ XIV-631, кв.48, 16 м.р., гр. Варна XIV-631 10135.3515.1898 48 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
16.7.2019 г. “Жилищна сграда“ в ПИ 10135.3505.151, кв.11 по плана на СО “Сълзица“, гр. Варна   10135.3505.151 11 гр. Варна, по плана на СО “Сълзица“
10.7.2019 г. “Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХІІІ-389 (ПИ с идентификатор 10135.3506.389/, кв.7, СО “Пчелина“, гр. Варна ХІІІ-389 10135.3506.389 7 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
10.7.2019 г. ВКЕЗ ХІ-68,76 10135.3516.187 гр. Варна, ул. "Атанас Манолов" №2, по плана на 26 м.р.
8.7.2019 г. “Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XXXVI-884 (ПИ 10135.3506.1700), кв.9, СО “Пчелина“, гр. Варна XXXVI-884 10135.3506.1700 9 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
28.6.2019 г. “Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІІІ-223 “за жилищно строителство“ (ПИ пл. №1903), кв. 45 по плана на СО “Планова“, гр. Варна ХVІІІ-223 “за жилищно строителство“   45 гр. Варна, по плана на СО “Планова“
26.6.2019 г. “Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост(ТП) №2063 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХІ-1152, (ПИ10135.3514.522), кв.38 по плана на ЗПЗ, бул. “Вл. Варненчик“ №262, гр. Варна“. ХХІ-1152 10135.3514.522 38 гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" №262, по плана на ЗПЗ
26.6.2019 г. ВКЕЗ II-102А, 102Б, 103, 13 10135.3513.1827 12 гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" №25, по плана на 26 м.р.
18.6.2019 г. “Монтаж на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди върху покрива на магазин „Практикер“ с обща инсталирана мощност 274 KWP“ в УПИ VII-100,772, (ПИ с идентификатор 10135.3514.791), кв. 21 по плана на ЗПЗ, гр. Варна VII-100,772 10135.3514.791 21 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
18.6.2019 г. “Преустройство на ап. №24 и ап. №25 в жилищна сграда“, в УПИ Х-958, (ПИ 10135.3512.290), кв.1, ж.к. „Младост“ I м.р., гр. Варна, бул. „Ян Хунияди“ №14, Х-958 10135.3512.290 1 гр. Варна, бул. "Янош Хунияди" №14, по плана на ж.к. „Младост“ I м.р.
18.6.2019 г. „Временно водопроводно и канализационно отклонения за преместваем обект“ в УПИ ХХVІІІ-1237,1514,1662 (ПИ с идентификатор 10135.3514.499), кв. 35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна ХХVІІІ-1237,1514,1662 10135.3514.499 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
17.6.2019 г. “Офис сграда - Етапно стр. І етап: изграждане на подземен, първи и втори етажи и стълбищна клетка на трети етаж; ІІ етап: доизграждане на трети етаж“ в УПИ ІІ-82 “за пром. стр.“ (ПИ 10135.3506.82), кв.3, СО “Пчелина“, гр. Варна ІІ-82 “за пром. стр.“ 10135.3506.82 3 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
11.6.2019 г. “Подпорна стена“ в УПИ V-157, (ПИ с идентификатор 10135.3523.157), кв. 17, СО „Кочмар“, гр. Варна V-157 10135.3523.157 17 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
10.6.2019 г. “Жилищна сграда и гараж“ в УПИ IХ-1416,1433 „за жил. строителство“, кв. 102 по плана на СО “Планова“, гр. Варна IХ-1416,1433 „за жил. строителство“   102 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
5.6.2019 г. “Външно кабелно електрозахранване" ІІІ-98 10135.3516.26 1 гр. Варна, бул. "Сливница" №171, по плана на 26 м.р.
23.5.2019 г. “Преустройство и промяна предназначение на офис 55 и офис 56 в самостоятелно жилище“, находящ се в сграда в УПИ III „за общ. обслужване“, (ПИ 10135.3511.520), кв.12, ж.к. „Възраждане“ I м.р., гр. Варна, ул. „Ана Феликсова“ №12 III „за общ. обслужване 10135.3511.520 12 гр. Варна, ул. "Ана Феликсова" №12, по плана на ж.к. „Възраждане“ - I м.р.
21.5.2019 г. “Подпорна стена“ в УПИ ХХV-282, (ПИ с идентификатор 10135.3523.633), кв.25, СО „Кочмар“, гр. Варна ХХV-282 10135.3523.633 25 по плана на СО "Кочмар"
15.5.2019 г. “Жилищна сграда с подземно застрояване“ в УПИ ІХ-798, ПИ 10135.3515.474, кв.38 по плана на 16 м.р., гр. Варна ІХ-798 10135.3515.474 38 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
15.5.2019 г. “Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност 30 кW за производство на електрическа енергия върху покрива на сграда с идентификатор 10135.3514.15.2“ в УПИ III-834 (ПИ 10135.3514.15), кв. 39, ЗПЗ, гр. Варна III-834 10135.3514.15 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
15.5.2019 г. “Жилищна сграда с подземно застрояване“ в УПИ Х-798, ПИ 10135.3515.475, кв.38 по плана на 16 м.р., гр. Варна Х-798 10135.3515.475 38 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
9.5.2019 г. “Промяна предназначение на фризьорски салон с идентификатор 10135.3511.250.1.34 в стоматологичен кабинет, находящ се в сграда със смесено предназначение“ в УПИ ІІ-173 “за общ. обслужване“, кв. 6 по плана на жк “Възраждане“ ІІ м.р., гр. Варна ІІ-173 10135.3511.250.1.34 6 по плана на жк"Възраждане" ІІ м.р
8.5.2019 г. “Промяна предназначение на ателие №4 с идент. 10135.3515.1898.7.33 в апартамент на пети етаж в жилищна сграда“ в УПИ XIV-631, кв. 48, 16 м.р. XIV-631 10135.3515.1898 48 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
7.5.2019 г. Жилищна сграда III-1923   40 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
23.4.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда и подпорна стена. Етапно стр. VІ-1289 10135.3505.1322 56 по плана на СО "Сълзица"
22.4.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда 1412   97 по плана на СО "Планова"
16.4.2019 г. Жилищна сграда ІІ-1303   81 по плана на СО "Планова"
29.3.2019 г. Жилищна сграда ХІ-490 10135.3515.632 57 гр. Варна, ул. "Добромир" №13, по плана на 16 м.р.
27.3.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда Х-824 10135.3505.824 57 по плана на СО "Сълзица
25.3.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда LХІІ-889 ПИ 10135.3506.889 1 гр. Варна, по плана на СО"Пчелина"
14.3.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда и подпорна стена XII-315   18 гр. Варна, СО"Планова", 1907, по плана на СО “Планова“
28.2.2019 г. Преустройство, промяна предназначение и обединаване Ателие 1 и Ателие 2 в жилище. ХХІV-456 10135.3506.1597 19 гр. Варна, №22, по плана на СО "Пчелина"
26.2.2019 г. „Промяна предназначение и преустройство на част от гараж в ателие“ V-180а 10135.3511.588 16 гр. Варна, бл.85, вх.Б, ет.1, по плана на ж.к. „Възраждане“ - IV м.р.
13.2.2019 г. Кладенец VII-761,762 "жил. стр."   79 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
30.1.2019 г. Подпорна стена VII-1010 10135.3514.335 39 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
29.1.2019 г. Жилищна сграда, гараж и водопроводно отклонение LXIV-563 10135.3506.1201 26 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
(Информацията се актуализира ежедневно!)

Страницата е посетена 17223 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^