Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1387076 всичко

 11 посетители онлайн

РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
50/ 29.12.2023 г. "Еднофамилна жилищна сгрда" XIII-800 "за жилищно строителство" ПИ 1931 58 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
49/ 19.12.2023 г. "Медицински център" VI-1797,1798 10135.3514.594 22 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
48/ 19.12.2023 г. "Офисна и търговска сграда" ХХХ-1124 10135.3514.501 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
47/ 19.12.2023 г. "Еднофамилна жилищна сграда" XII-1971 "жил. стр." ПИ 2027 102 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
46/ 08.12.2023 г. "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда" 5/24/1902 10135.3505.875 32 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
45 / 08.11.2023 "Жилищна сграда и допълващо застрояване" VI-363 10135.3506.1613 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
44 / 01.11.2023 “Пристройка и надстройка на жилищна сграда" ХV-734 „за жил. стр.“ 1940 89 гр. Варна, по плана на СО “Планова“
43 / 01.11.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" IV - 165 10135.3523.165 6 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
42 / 26.10.2023 "Жилищна сграда с подземен паркинг и магазин за хранителни стоки" XXXVI-354,355 10135.3506.1426 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
41 / 19.10.2023 "Многофамилна жилищна сграда с търговска част" LII-820,821 10135.3506.1729 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
40 / 19.10.2023 "Жилищна сграда" в УПИ XVII-771 (ПИ 10135.3506.771), кв.9 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. XVII-771 10135.3506.771 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
39 / 29.09.2023 "Две многофамилна жилищна сграда" XXXIII-132 10135.3506.1447 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
38 / 29.09.2023 "Жилищна сграда" в УПИ ХII-394, (ПИ 10135.3523.394), кв. 23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. ХII-394 10135.3523.394 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
37 / 25.09.2023 "Многофамилна жилищна сграда" III-128 10135.3506.1338 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
36 / 25.08.2023 "Мнофамилна жилищна сграда" XXII-211 10135.3506.1444 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
35 / 21.08.2023 ”Преустройство на магазин „ДЕКАТЛОН“ и магазин "КОМСЕД" в магазин „ДЕКАТЛОН“ с открита спортна площадка", ХХVI-1246 „за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.66 38 гр. Варна, бул. "Република" №55, по плана на ЗПЗ
34 / 07/08/2023 "Две жилищни сгради" VII-148 10135.3506.148 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
33 / 31/07/2023 "Еднофамилна жилищна сграда" УПИ LXII-714 10135.3506.1198 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
32 / 28/07/2023 "Двуфамилна жилищна сграда" 1238   67 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
31 / 21/07/2023 "Мнофамилни жилищни сгради" LI-413, 414 10135.3506.1414 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30 / 21/07/2023 "Жилищна сграда" VII-724 10135.3506.1594 16 гр. Варна, №40, по плана на СО "Пчелина"
29/12.07.2023 "Сграда за складова и търговска дейност" в УПИ ХХХI-118,119 "за произв. и скл. дейност и третиране на отпадъци от вторични суровини" (ПИ 10135.3514.797), кв.50 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. ХХХI-118,119 10135.3514.797 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28/11.07.2023 "Промяна предназначение от ТСП А1,В1 и В2 в апартаменти в жилищна сграда в УПИ XXXVI-275,363,362, (ПИ 10135.3523.563), кв.25 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. XXXVI-275,363,362 10135.3523.563 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
27/11.07.2023 "Жилищна сграда" в УПИ ХIII-395 " жил.стр." (ПИ 10135.3523.395), кв. 23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. ХIII-395 " жил.стр." 10135.3523.395 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
26/26.06.2023 "Мнофамилна жилищна сграда" в УПИ XXVIII-134 (ПИ 10135.3506.1422), кв.9 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна, ул. "Димитър Спасаревски" №13. XXVIII-134 10135.3506.1422 9 гр. Варна, ул. Димитър Списаревски №13, по плана на СО "Пчелина"
25/19.06.2023 "Многофамилна жилищна сграда с два входа" XXIX-133 10135.3506.1405 9 гр. Варна, ул. "Патриарх Максим" №60, по плана на СО "Пчелина"
24/15.06.2023 "Жилищна сграда" в УПИ XXXVI-192 (ПИ 10135.3506.1204), кв. 12 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. XXXVI-192 10135.3506.1204 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23/12.06.2023 "Две жилищни сгради" в УПИ XXVII-418, (ПИ 10135.3506.418), кв.8 по плана на СО "Пчелина", ул. "Сергей Антонов" №2, гр. Варна XXVII-418 10135.3506.418 8 гр. Варна, №2, по плана на СО "Пчелина"
22/08.06.2023 "Две жилищни сгради" в УПИ ХV-49, (ПИ 10135.3506.1407), кв.5 по плана на СО "Пчелина", ул. "Патриарх Максим" № 68, гр. Варна. ХV-49 10135.3506.1407 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
21/26.05.2023 "Жилищна сграда - 1-ви етап" в УПИ III-233 (ПИ 10135.3506.233), кв. 14 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна III-233 10135.3506.233 14 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
20/22.05.2023 "Сграда със смесено предназначение с водопроводно отклонение" в УПИ VIII-755 (ПИ 10135.3506.755), кв.31 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна VIII-755 10135.3506.755 31 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19/09.05.2023 "Промяна предназначение на кафе-аператив в ателие" в сграда, находяща се в УПИ IX-640,641 (10135.3515.697), кв. 48 по плана на 16 м.р., гр. Варна IХ-640,641 10135.3515.697 49 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
18/25.04.2023 "Двуетажна жилищна сграда" в УПИ II-138 (ПИ 10135.3523.612), кв. 23 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна II-138 10135.3523.612 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17/25.04.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ XXXIV-403 (ПИ 10135.3506.403), кв. 8 по плана на СО "Пчелина", с административен адрес : ул. "Сергей Антонов" №18, гр. Варна. XXXIV-403 10135.3506.403 8 гр. Варна, №18, по плана на СО "Пчелина"
16/24.04.2023 "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда" в УПИ VI-181 (ПИ 10135.3506.181), кв.12 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна. VI-181 10135.3506.181 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15/05.04.2023 "Двуетажна жилищна сграда" в УПИ II-692 (ПИ 10135.3505.692), кв. 60, СО "Сълзица", гр. Варна. II-692 10135.3505.692 60 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
14/21.03.2023 ”Преустройство и промяна предназначение на кафе-клуб (СОС 10135.3511.545.1.1) и гараж (СОС 10135.3511.545.1.2) в снек-бар"   10135.5111.545   гр. Варна, бул. Цар Освободител №164а, по плана на жк "Възраждане" І м.р.
13/15.03.2023 "Двуетажна жилищна сграда" в ПИ 1040, кв.99, по плана на СО "Планова", гр. Варна 1040   99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
07.03.2023 "Еднофамилна жилищна сграда" X-52 ПИ 10135.3506.1355 5 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
06.03.2023 "Жилищна сграда" 779   79 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
24.02.2023 "Пристройка към съществуваща производствена сграда (печатница)" в УПИ LXXXI-515,516, (ПИ 10135.3514.840), кв. 35 по плана ЗПЗ, гр. Варна. LXXXI-515,516 10135.3514.840 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
24.02.2023 Жилищна сграда XIII-366 10135.3523.570 11 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
24.02.2023 "Монтаж на телекомуникационен шкаф" в УПИ I "жилищен комплекс", (ПИ 10135.3513.163), кв.8 по плана на 26 м.р., гр. Варна. I 10135.3513.163 8 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
02.02.2023 Жилищна сграда I-1413   97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.01.2023 "Жилищна сграда на два етажа" III-407 10135.3523.407 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
23.01.2023 "Еднофамилна жилищна сграда на два етажа" VII-272 10135.3506.272 21 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.01.2023 "Жилищна сграда" в УПИ VIII-394 "за жил. строителство", (ПИ 10135.3511.1568), кв.1 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна VIII-394 "за жил. строителство" 10135.3511.1568 1 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
16.01.2023 "Двуетажна жилищна сграда" IX-823 10135.3505.1308 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
09.01.2023 "Цех за производство на хладилни изделия, заваръчна работилница и битовка" II-82 10135.3506.82 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
09.01.2023 "Нов механичен цех, цех "Барове" II-82 10135.3506.82 3 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.12.2022 "Двуетажна, двуфамилна жилищна сграда - тяло 2" - Първи етап VIII-352 10135.3523.352 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
16.12.2022 "Две жилищни сгради" XXXV-377,919,1183 10135.3506.1371 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
09.12.2022 "Изнасяне на електромери в нови електромерни табла тип ТЕПО, захранени чрез съществуващи кабели от ТП 389 за жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №1, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.269, кв.22 "за жил. стр."; жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №2, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.270, кв.23 "за жил. стр."; жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №3, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.270, кв.23 "за жил. стр." и жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №4, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.272, кв.23 "за жил. стр. по плана на 15 м.р., гр. Варна"   10135.3517.269, 10135.3517.270, 10135.3517.272 22, 23 гр. Варна, по плана на 15 м.р.
08.12.2022 "Многофамилна жилищна сграда с търговска част" XVIII-330 10135.3506.1391 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
08.12.2022 III-267 10135.3513.320 1087 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
02.12.2022 Еднофамилна жилищна сграда XXXVІІІ-1809   61 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
16.11.2022 "Едноетажна жилищна сграда" VIII-269 10135.3505.1096 27 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
04.11.2022 "Жилищна сграда" I-93 10135.3505.1397 19 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
31.10.2022 Еднофамилна жилищна сграда LХІІ-889 ПИ 10135.3506.889 39 гр. Варна, по плана на СО"Пчелина"
28.10.2022 ХХI-629 10135.3523.665 13 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.10.2022 "Жилищна сграда" III-300 10135.3523.300 24 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.10.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" IX-1341   87 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
20.10.2022 "Жилищна сграда-пристройка и надстройка на сезонна постройка" I-938 10135.3505.938 39 гр. Варна, по плана на СО Сълзица
20.10.2022 ХХІІ-469 10135.3506.469 18 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина
14.10.2022 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост (МТП) №840 до елктромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХV-365 (ПИ с идентификатор 10135.3523.664), кв.12 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна ХХV-365 10135.3523.664 12 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
07.10.2022 "Жилищна сграда с ВиК отклонения и басейн"Етап I – „Жилищна сграда с ВиК отклонения“. ІІ-218 10135. 3506.218 13 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
07.10.2022 "Жилищна сграда с ВиК отклонения" ХІ-902 10135.3506.902 13 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
03.10.2022 Еднофамилни жилищни сгради. Етапно строителство: Етап I - Сграда 2 IX-223 10135.3506.1722 13 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.09.2022 "Пристройка към жилищна сграда и гараж" XI-533 10135.3506.533 25 гр. Варна, по плана на СО"Пчелина"
08.09.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" ХХIV-220 10135.3523.638 12 гр. Варна, по плана на СО"Кочмар"
05.09.2022 "Двуетажна жилищна сграда"     84 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.08.2022 "Промяна на предназначение на СОС с идентификатор 10135.3514.552.1.43 и част от СОС с идентификатор 10135.3514.552.1.44 от магазини в съблекални и бани, находящи се в търговски център "Варна тауърс" в УПИ XIV-341 (ПИ 10135.3514.552) по плана на ЗПЗ, гр. Варна. XIV-341 10135.3514.552 57 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
25.08.2022 "Многофамилна жилищна сграда" XXXI-408 10135.3506.1358 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
25.08.2022 "Две еднотипни еднофамилни жилищни сгради" IХ-676 "за жил.стр." 10135.3505.1330 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
25.08.2022 “Жилищна сграда“ ХХI-573 10135.3506.573 26 гр. Варна, по плана на СО “Пчелина“
09.08.2022 "Жилищна сграда" ХХI-894 10135.3506.894 21 гр. Варна, №17, по плана на СО "Пчелина"
02.08.2022 "Две жилищни сгради" XXXII-406 10135.3506.1377 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.07.2022 "Двуетажна жилищна сграда" 793   81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
18.07.2022 "Жилищна сграда с гараж" III-1262 10135.3505.1085 41 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
18.07.2022 "Жилищна сграда" ХХ-1820   91 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
28.06.2022 “Жилищна сграда“ в ПИ 10135.3505.151, кв.11 по плана на СО “Сълзица“, гр. Варна   10135.3505.151 11 гр. Варна, по плана на СО “Сълзица“
20.06.2022 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 на ул. "Атанас Томов" №5, част от мрежа ниско напрежение (НН) към Трафопост (ТП) №347 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XII-202 (ПИ 10135.3513.2039), кв. 1089 по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №9, гр. Варна XII-202 10135.3513.2039 1089 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
13.06.2022 "Двуфамилна жилищна сграда" Х-240 10135.3506.240 14 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.06.2022 "Двуетажна жилищна сграда и двуетажна офис сграда" XVI-191 10135.3523.191 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
06.06.2022 "Жилищна сграда" XII-775 10135.3506.1514 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
06.06.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ VI-93,505, (ПИ 10135.3523.93), кв.3 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна VI-93,505 10135.3523.93 3 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
06.06.2022 "Жилищна сграда" ХIV-1188 ПИ пл. №1941   84 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
31.05.2022 "Жилищна сграда, склад за пакетирани храни и склад" XVII-121 10135.3506.121 4 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
30.05.2022 "Многофамилна жилищна сграда" XXIV-923 10135.3506.923 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.05.2022 "Едноетажна жилищна сграда" XVIII-578 10135.3506.578 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.05.2022 "Две еднофамилни жилищни сгради - сграда изток и сграда запад с ВиК отклонения" VIII-271 10135.3506.271 21 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.05.2022 "Жилищна сграда" III-2 10135.3523.2 1 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
13.05.2022 "Вътрешно преустройство и промяна предназначение на "Снек-бар" с идентификатор 10135.3515.1727.1.27 в "Дентални кабинети и салон за красота" III 4659,4660,4664 10135.3515.1727.1.27 1201 гр. Варна, по плана на 16м.р.
13.05.2022 "Магазини, офиси, складове за авточасти, автосервизи, служебен апартамент, обслужващи помещения, покрити паркоместа и плътна ограда" ХLІV- 6677 10135.3514.667 11 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28.04.2022 "Многофамилна жилищна сграда" XVI-273 10135.3523.703 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.04.2022 "Комплекс еднофамилни жилищни сгради с ВиК отклонения" XVII-274 10135.3523.681 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.04.2022 "Комплекс еднофамилни жилищни сгради с ВиК отклонения" XVIII-287 10135.3523.684 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
12.04.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" VIII-1526   42 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
12.04.2022 "Жилищна сграда с ВиК отклонения" XVII-190 10135.3523.619 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
01.04.2022 "Канализационно отклонение за сграда с идентификатор 10135.3513.13.8" III "за жил. стр." 10135.3513.13 1 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
01.04.2022 "Жилищна сграда - етап 1" І-174 10135.3523.616 13 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.03.2022 "Две жилищни сгради - къща 2" ХХХ-138 10135.3506.1374 9 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
21.03.2022 Триетажна жилищна сграда VII-2 10135.3517.6 1 гр. Варна, по плана на 15 м.р.
14.03.2022 „Жилищна сграда с подземно застрояване“ в УПИ ХІІ-474,475 „за обит. и обсл.“, (ПИ 10135.3515.5047), кв.38 по плана на 16 м.р., гр. Варна ХІІ-474,475 „за обит. и обсл.“ 10135.3515.5047 38 гр. Варна, ул. "Радост" №8, по плана на 16 м.р.
02.03.2022 “Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост(ТП) №2063 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХІ-1152, (ПИ10135.3514.522), кв.38 по плана на ЗПЗ, бул. “Вл. Варненчик“ №262, гр. Варна“. ХХІ-1152 ПИ10135.3514.522 38 гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №262, по плана на ЗПЗ
02.03.2022 "Жилищна сграда" 1498   71 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
02.03.2022 "Жилищна сграда и работилница" І-130 10135.3506.130 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
02.03.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" VII-1409,1410 10135.3511.1447 5 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
18.02.2022 "Многофамилна жилищна сграда с водопроводно и канализацонно отклонения и подземно застрояване" ХХII-469 10135.3506.469 18 гр. Варна, ул. "Никола Гюзелев" №43, по плана на СО "Пчелина"
14.02.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" ХХVII-1271 10135.3505.1294 29 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
26.01.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" І-46 10135.3506.1177 5 гр. Варна, №7, по плана на СО "Пчелина"
17.01.2022 "Еднофамилна жилищна сграда" 1412   97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2021 "Пристройка и надстройка на едноетажна жилищна сграда" 1223   97 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
16.12.2021 “Жилищна сграда с ВиК отклонения“ в УПИ VІІ-918 „за жил. строителство“ (ПИ 10135.3506.1293), кв.32, СО “Пчелина“, гр. Варна VІІ-918 10135.3506.1293 32 гр. Варна, ул. "Поп Димитър" №28, по плана на СО “Пчелина“
15.12.2021 "Жилищна сграда" ХІ-490 10135.3515.632 57 гр. Варна, ул. "Добромир" №13, по плана на 16 м.р.
13.12.2021 "Жилищна сграда и лятна кухня" " за училище"   10135.515.1146 9 гр. Варна, №42, по плана на 16
13.12.2021 "Жилищна сграда и гараж" ХХ-574 10135.3506.574 26 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
13.12.2021 "Многофамилни жилищни сгради: Етап I - Сграда 1" ХХХIХ-936,937,1130 "За жил.стр." 10135.3506.1656 19   гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.11.2021 "Многофамилна жилищна сграда" XIII-389 10135.3506.389 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
22.11.2021 "Многофамилна жилищна сграда" XVII-1265,1266, "за жил. стр." 10135.3506.1304 24 гр. Варна, ул. "Патриарх Максим" №9, по плана на СО "Пчелина"
22.11.2021 "Жилищна сграда" IX-357 10135.3506.1252 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.11.2021 "Двуетажна жилищна сграда" 1206   80 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
19.11.2021 "Жилищна сграда" III-89 10135.3523.89 23 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
11.11.2021 "Преустройство и промяна предназначение на сграда за обществено обслужване в жилищна сграда" 49 "за жил. стр." 10135.3512.284 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
11.11.2021 "Двуетажна жилищна сграда" І-1211   80 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
01.11.2021 "Двуетажна жилищна сграда с тавански етаж" XVII-480 10135.3506.480 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.11.2021 "Жилищна сграда" ІХ-845 10135.3506.845 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.10.2021 "Жилищна сграда - А, жилищна сграда - Б, кафе-сладкарница, механа и нощен бар и сградно водопроводно отклонение" XI-263 10135.3523.263 16 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
11.10.2021 "Жилищна сграда с водопроводно отклонение" XLVII-938 10135.3506.938 28 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.10.2021 "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ ХIV-412, (ПИ 10135.3506.412), кв. 8, по плана на СО "Пчелина". ХIV-412 10135.3506.412 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
10.09.2021 "Многофамилна жилищна сграда и ВиК отклонения" ХI-393 10135.3506.1143 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
08.09.2021 Двуетажна жилищна сграда II-292 10135.3523.292 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
24.08.2021 "Промяна предназначение на офис №30 с идентификатор 10135.3511.520.1.283 в апартамент", находящ се в вх.3 на пети етаж, вх. 3 в сграда със смесено предназначение в УПИ III "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3511.520), кв.12 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна, ул. "Анна Феликсова" №12, III "за общ. обслужване" 10135.3511.520 12 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
23.08.2021 "Оптично кабелно захранване и изграждане на тръбна мрежа на БТК на ул. "Андрей Сахаров" №9 по плана на 26 м.р., гр. Варна"       гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" №9, по плана на 26 м.р.
09.08.2021 "Tриетажна жилищна сграда с обекти за стопански дейности. Етап II - Шивашко ателие на ет. 2 и Етап III - 3 бр. апартаменти на ет. 3" І-131 10135.3511.1343 2   гр. Варна, ул. "Петър Алипиев" №11, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
02.08.2021 "Вътрешно преустройство и промяна предназначение на търговски обект - кафене с идентификатор 10135.3506.900.1.9 в апартамент", находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ V-900, (ПИ 10135.3506.900), кв.32 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна V-900 10135.3506.900 32 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
22.07.2021 "Жилищна сграда с ВиК отклонения" ХХV-467 10135.3506.467 18 гр. Варна, №16, по плана на СО "Пчелина"
22.07.2021 "Жилищна сграда с подпорна стена" II-332 10135.3506.332 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
12.07.2021 "Жилищна сграда" XXVIII-752 10135.3506.1685 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
05.07.2021 "Двуетажна жилищна сграда" ХХII-294 10135.3523.294 25 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
21.06.2021 "Пристройка на един етаж - складово помещение към заведение за хранене гостилница "Болярите" II-общ.обсл. 10135.3512.138 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
18.06.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 (захранен от Трафопост (ТП) №347) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ II-209, 210 (ПИ 10135.3513.1915), кв. 1089а по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №4, гр. Варна. II-209,210 10135.3513.1915 1089а гр. Варна, №4, по плана на 26 м.р.
17.06.2021 "Преустройство на таванско помещение, като се изгради надзид до 1,5 м и се направят капандури на жилищна сграда с идентификатор 10135.3515.167.3" V-35 10135.3515.167 3 гр. Варна, УЛ.КОПНЕЖ №11, по плана на 16 м.р.
16.06.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост (БКТП) №2057 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXI-459, (ПИ 10135.3506.459), кв.18 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна." XXI-459 10135.3506.459 18 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
18.05.2021 "Жилищна сграда" II-200 10135.3523.200 19 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
17.05.2021 "Вътрешно преустройство и промяна предназначение на СОС 10135.3515.10.1.95 и СОС 10135.3515.10.1.121 от офиси и част от общите части находящи се в тяло "А" с идентификатор 10135.3515.10.1 в банков клон" II "общ. обслужване" 10135.3515.10 63   гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
17.05.2021 "Преустройство и промяна предназначение на "Нощен бар и дискотека" с идентификатор 10135.3515.9.1.8 в "Офис и кафе бар" I "общ. обслужване" 10135.3515.9 62 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
26.04.2021 "Промяна предназначение на ателие 8 с идентификатор 10135.3515.3.8.73 в апартамент" V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
15.04.2021 "Промяна предназначение на студио №7 с идентификатор 10135.3511.588.3.37 в жилище" V-3511.588 (стар V-180а) 10135.3511.588 16 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
14.04.2021 "Промяна предназначение на ателие 5 с идентификатор 10135.3515.3.8.70 в апартамент" V-3 "за смесено предназначение" 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
14.04.2021 "Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.37 в апартамент" V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
14.04.2021 "Промяна предназначение на ателие 1 с идентификатор 10135.3515.3.8.66 в апартамент" V-3 10135.3515.3 62 гр. Варна, ул. "Младежка" №48, по плана на 16 м.р.
08.04.2021 ”Преустройство и промяна предназначение на магазин „ИКЕА“ в два магазина за промишлени стоки", находящ се в УПИ ХХV-1246 „за хипермаркет и паркинг“ (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. “Република“ №55 ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
08.04.2021 "Двуетажна жилищна сграда", находящ се в ПИ 1204, кв. 91, СО "Планова", гр. Варна   1204 91 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
29.03.2021 "Жилищна сграда, лятна кухня и гараж" в ПИ 10135.3511.323, включен в УПИ "детско заведение", кв. 9 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна УПИ "детско заведение" 10135.3511.323 9 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
29.03.2021 "Промяна предназначение на офис с идентификатор 10135.3511.1384.2.32 в магазин - агроаптека", находящ се в УПИ I-1384 "за жил.стр." (ПИ 10135.3511.1384), кв. 11 по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., бул. "Трети март" №20, гр. Варна, със ЗП - 76,12 кв.м. I-1384 10135.3511.1384 11 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р.
16.03.2021 "Жилищна сграда с газова отоплителна инсталация", находящ се в УПИ ХVI-419 (ПИ с идентификатор 10135.3523.419), кв.8, по плана на СО "Кочмар", гр. Варна ХVI-419 10135.3523.419 8 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
05.03.2021 "Промяна предназначение и преустройство на офис с идентификатор 10135.3511.68.4.22 в три броя жилища", находящ се в жилищна сграда - блок 15, вх.1, ет.1 в УПИ II жил. група, (ПИ 10135.3511.68), по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна II жил. група 10135.3511.68   гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
17.02.2021 "Хале за бои и течности на водна основа и склад за промишлени стоки", находящ се в УПИ ХIII-1401 (ПИ 10135.3514.276), кв. 50 по плана на ЗПЗ, гр.Варна ХIII-1401 10135.3514.276 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
10.02.2021 "Жилищна сграда", находящ се в УПИ II-1303 (ПИ пл. №1939), кв. 81, по плана на СО "Планова", гр. Варна II-1303   81 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
03.02.2021 "Жилищна сграда", находящ се в ПИ пл. №666, кв. 69, по плана на СО "Планова", гр. Варна 666   69 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
20.01.2021 "Промяна предназначение на ателие №9 с идентификатор 10135.3512.1430.1.28 в жилище", находящ се в сграда със смесено предназначение с идетификатор 10135.3512.1430.1 в УПИ ХIХ -1415,1416 "за смесени сгради", кв.5 по плана на жк "Младост" I-ви м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул."Васил Чекаларов" №16, вх.А, ет.3, ап.9 ХIХ -1415,1416 10135.3512.1430.1 5 гр. Варна, ул. "Васил Чекаларов" №16, по плана на жк "Младост" I-ви м.р.
23.12.2020 "Жилищна сграда" XLIII-1517 10135.3506.1550 8 гр. Варна, ул. "Д-р. Жельо Желев" №19, по плана на СО "Пчелина"
23.12.2020 Пристрояване към съществуваща постройка жилищна сграда на два етажа   10135.3505.740 19 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
23.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда и гараж XII-1495   73 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
17.12.2020 "Многофамилни жилищни сгради: Етап II - Сграда 2, подземен паркинг и полуподземни гаражи с ВиК отклонения и укрепителни работи" ХХХIХ-936,937,1130 "За жил.стр." 10135.3506.1656 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
24.11.2020 "Двуетажна жилищна сграда"   10135.3505.814 48 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
13.11.2020 "Жилищна сграда" V-542 10135.3506.542 24 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
09.11.2020 "Жилищна сграда" Х-1220 10135.3505.1220 32 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
09.11.2020 "Козирка на търговски комплекс", находящ се в УПИ ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг", (ПИ 10135.3514.65), кв.38 по плана на ЗПЗ, гр. Варна, бул. "Република" №55, със ЗП - 19,48 кв. м. ХХV-1246 "за хипермаркет и паркинг" 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
03.11.2020 ”Преустройство на магазин 1 „Юск“ (идентификатор 10135.3514.65.1.8) и преустройство и промяна предназначение на Магазин 2 „Доминико“ (идентификатор 10135.3514.65.1.9) в магазин за домашни любимци с ветеринарна аптека „Макси Пет“, магазин „Елтрон“ и складово помещение към Магазин „Юск“. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
27.10.2020 "Жилищна сграда" в УПИ ХIХ-996 (ПИ пл. №1914), кв.102 по плана на СО "Планова", гр. Варна ХIХ-996   102 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
22.10.2020 "Автоработилница", находящ се в УПИ ХХVII-1573 "за произ. скл. дейност" (ПИ 10135.3514.497), кв. 35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна ХХVII-1573 10135.3514.497 35 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
07.10.2020 "Вътрешно преустройство на стълбищна клетка, находяща се в топла връзка на сграда с идентификатор 10135.3515.10.1" находящ се в УПИ II "за общ. обслужване", (ПИ 10135.3515.10), кв.63 по плана на 16 м.р., гр. Варна. II 10135.3515.10 63 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
02.10.2020 "Жилищна сграда с ВиК отклонения" ХVII-372,373 10135.3515.1827 35 гр. Варна, ул. "Елин Пелин" №41-43, по плана на 16 м.р.
02.10.2020 "Еднофамилна жилищна сграда" Х-824 10135.3505.1324 57 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица
30.09.2020 "Двуетажна жилищна сграда" ХLIII-417 10135.3506.417 8 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
29.09.2020 Реконструкция и защита на електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктора, собственост на "БТК" ЕАД" в УПИ ІІІ-252 "за жил. стр.", (ПИ 10135.3511.252), кв. 6 по плана на жк "Възраждане" ІІ м.р., гр. Варна. ІІІ-252 10135.3511.252 6 гр. Варна, по плана на жк "Възраждане" ІІ м.р.
21.09.2020 "Промяна предназначение на част от шоурум с идентификатор 10135.3512.244.1.2 в банков офис", находящ се в УПИ IV "за общ. обслужване", кв.5 по плана на ж.к. "Младост" II м.р., гр. Варна, с адм. адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" №180 УПИ IV "за общ. обслужване" 10135.3512.244 5 гр. Варна, бул. "Сливница" №180, по плана на ж.к. "Младост" - II м.р.
17.09.2020 „Многофамилна жилищна сграда и ВиК отклонения" в УПИ ХХI-459, (ПИ 10135.3506.459), кв.18, СО „Пчелина“, гр. Варна ХХI-459 10135.3506.459 18 гр. Варна, ул. "Никола Гюзелев" №45, по плана на СО "Пчелина"
17.09.2020 "Двуетажна еднофамилна жилищна сграда и водопроводно отклонение" в УПИ XXII-827, кв.26 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна XXII-827   26 гр. Варна, ул. "Вдъхновение" №23, по плана на СО "Пчелина"
14.09.2020 "Жилищна сграда" в УПИ VI-393, (ПИ 10135.3523.580), кв.1, СО "Кочмар", гр. Варна. VI-393 10135.3523.580 1 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
14.09.2020 ”Преустройство на магазин 1 „Юск“ (идентификатор 10135.3514.65.1.8) и преустройство и промяна предназначение на Магазин 2 „Доминико“ (идентификатор 10135.3514.65.1.9) в магазин за домашни любимци с ветеринарна аптека „Макси Пет“, магазин „Елтрон“ и складово помещение към Магазин „Юск“. ХХV-1246„за хипермаркет и паркинг“ 10135.3514.65 38 гр. Варна, бул. Република №55, по плана на ЗПЗ
14.08.2020 Жилищна сграда IV-312 10135.3506.1569 23 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
12.08.2020 „Промяна предназначение на част от цех за сладкарски изделия, кафе - сладкарница с идентификатор 10135.3511.134.1.1 в „Игрална зала за хазартни игри“, находящ се на ет.1 в жил. сграда в УПИ XV-193, кв. 1 по плана на ж.к. „Възраждане“ I м.р. на гр. Варна XV-193 10135.3511.134 1 гр. Варна, по плана на ж.к. „Възраждане“ I м.р.
30.07.2020 Комплекс еднофамилни жилища и ВиК отклонения VIII-437,438 10135.3523.576 21 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
29.06.2020 Жилищна сграда IX-237 10135.3523.237 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
19.06.2020 Жилищна сграда и лятна кухня - I етап IХ-356 10135.3511.356 10 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
10.06.2020 "Промяна предназначение на част от сграда с идентификатор 10135.3514.218.18 в Цех за производство на храни и напитки" ХV-1240 10135.3514.218 11 гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" №33, по плана на ЗПЗ
14.05.2020 Сграда за обществено обслужване и допълващо застрояване 49 10135.3512.284 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" II м.р.
14.05.2020 Склад ХХVI-245 10135.3511.533 5 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
04.05.2020 Еднофамилна жилищна сграда и ВиК отклонения IV-80 10135.3523.80 2 по плана на СО "Кочмар"
04.05.2020 Жилищна сграда 1336     по плана на СО "Планова"
04.05.2020 Жилищна сграда с ВиК отклонения XLVI-430 10135.3506.430 18 по плана на СО "Пчелина"
04.05.2020 Две жилищно сгради 1048     по плана на СО "Планова"
27.04.2020 Жилищна сграда IX-546 10135.3506.1612 24 по плана на СО "Пчелина"
27.04.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А пред ПИ с идентификатор 10135.3515.435, до електромерно табло тип ЕТ пред УПИ V-434 "за жил.стр.", кв. 44 по плана на 16 м.р. (ПИ 10135.3515.434), ул. "Н .Чернишевски" №9, гр.Варна V-434 10135.3515.434 44 гр. Варна, №9, по плана на 16 м.р.
16.04.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХХV-193 10135.3506.1125 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
16.04.2020 Преустройство на ап. 24 и ап. 25 в жилищна сграда Х-958 10135.3512.290 1 гр. Варна, бул. "Янош Хунияди" №14, по плана на ж.к. "Младост"
09.04.2020 "Промяна предназначение от апартамент 53 в заведение за бързо хранене" ХХІІ-1774 10135.3513.1917 13 гр. Варна, №15, по плана на 26 м.р.
30.03.2020 Жилищна сдграда, гараж и водопроводно отклонение LXIV-563 10135.3506.1201 26 по плана на СО "Пчелина"
30.03.2020 Жилищна сграда и сградни ВиК отклонения XV-395 10135.3515.425 31 гр. Варна, №2, по плана на 16 м.р.
12.03.2020 Промяна предназначение на Магазин 2 с идентификатор 10135.3523.598.1.19 в аптека ХІІ-264 10135.3523.598 16 по плана на СО "Кочмар"
12.03.2020 Жилищна сграда и гараж ІV-1043 "за жил.стр." 1912 99 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
26.02.2020 Двуетажна жилищна сграда с ателие ІV-64 10135.3523.64 8 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
25.02.2020 Жилищна сграда ІХ-933 10135.510.1932 68 гр. Варна, по плана на СО "Планова"
25.02.2020 Триетажна жилищна сграда - надстройка и пристройка ХІV-5139 10135.3515.1020 826 гр. Варна, ул. "Плевен" №38, по плана на 16 м.р.
18.02.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4А, находящ се на ул. "Чинар" №3 до електромерно табло ЕТ пред УПИ ХVІ-198 (ПИ 10135.3513.1920), кв. 1089 по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №1а, гр.Варна ХVІ-198 10135.3513.1920 1089 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
06.02.2020 Жилищна сграда 1038   100 по плана на СО "Планова"
23.01.2020 “Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост (ТП) №1603 до два броя нови електромерни табла тип ТЕПО (ТЕПО 1 И ТЕПО 2) І-1384 „за жил. строителство“ 10135.3511.1384 11 гр. Варна, по плана на ж.к. „Възраждане“ - IV м.р.
16.01.2020 "Промяна предназначение на магазин за хранителни стоки в жилищно помещение"   10135.3517.503   гр. Варна, ул. "Доброволци" №29А, по плана на 15 м.р.
13.01.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХLVІІ-909 10135.3506.909 8 по плана на СО "Пчелина"
13.01.2020 “Промяна предназначение на складови помещения с идентификатори 10135.3513.1920.3.10 и 10135.3513.1920.3.11 в жилища“, находящи се на таванския етаж на жилищна сграда в УПИ ХVI-198, кв.1089, 26 м.р., гр. Варна, с адм. адрес: ул. „Чинар“ №1А ХVI-198 10135.3513.1920 1089 гр. Варна, ул "Чинар" №1А, по плана на 26 м.р.
20.12.2019 Жилищна сграда вход "А" и вход "Б", ВиК отклонения и укрепителни работи ХLVІ-471,1012 10135.3506.1652 18 41, по плана на СО "Пчелина"
18.12.2019 “Преустройство и промяна предназначение на сграда тяло “Б“ с идентификатор 10135.3515.9.1 в офис сграда“, находящ се в УПИ I „за общ. обслужване“, (ПИ 10135.3515.9), кв.62, 16 м.р., гр. Варна, с административен адрес: бул. „Сливница“ №201 І-за общ.обсл. 10135.3515.9 62 гр. Варна, бул. "Сливница" №201, по плана на 16 м.р.
18.12.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-5А пред ПИ 10135.3515.210 до ТЕПО пред УПИ ХІ-65 /ПИ 10135.3515.1736/, кв. 7 по плана на 16 м.р., ул. "Усмивка" №19, гр.Варна ХІ-65 10135.3515.1736 7 гр. Варна, ул. "Усмивка" №19, по плана на 16 м.р.
17.12.2019 Еднофамилна жилищна сграда с ограда и подпорна стена ХХХVІІ-649 10135.3506.1526 30 гр. Варна, №18, по плана на СО "Пчелина"
16.12.2019 “Промяна предназначение на ателие №1 с идент. 10135.3515.1898.7.30 в жилище“, находящ се на етаж 1 в жил. сграда в УПИ XIV-631, кв.48, 16 м.р., гр. Варна XIV-631 10135.3515.1898 48 гр. Варна, №20, по плана на 16 м.р.
24.10.2019 Жилищна сграда І-1444   59 по плана на СО "Планова"
24.10.2019 Двуфамилна жилищна сграда ІV-732   89 по плана на СО "Планова"
24.10.2019 Складова база и офиси ІІІ-1005,1006 10135.3514.331 39 по плана на ЗПЗ
24.10.2019 Гараж и преустройство на таванско помещение, като се изгради надзид до 1,5 м и се направят капандури   10135.3515.1504 11 16, по плана на 16 м.р.
03.10.2019 Еднофамилна жилищна сграда с Ел. и ВиК отклонения 128 10135.3511.1338 7 по плана на ж.к. "Възраждане" ІV
26.09.2019 Двуфамилна жилищна сграда на три етажа ХХ-474 10135.3506.474 19 по плана на СО "Пчелина"
26.09.2019 Двуетажна жилищна сграда ІІ-486   55 по плана на СО "Планова"
18.09.2019 Двуетажна жилищна сграда ХХVІ-565 10135.3506.565 26 по плана на СО "Пчелина"
18.09.2019 Складово - монтажен комплекс ХІІ-110 10135.3514.249 46 по плана на ЗПЗ
13.09.2019 Еднофамилна жилищна сграда с водопроводно отклонение ХХІІІ-143 10135.3506.1277 10 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
21.08.2019 Жилищна сграда 535=1431а     по плана на СО "Планова"
21.08.2019 Жилищна сграда с ВиК отклонения ХІ-197 10135.3523.595 19 по плана на СО "Кочмар"
07.08.2019 Етап 2 - Жилищна сграда 2 ХХІV-1773,1776 10135.3513.1937 13 гр. Варна, УЛ.АНДРЕЙ САХАРОВ №13 а, по плана на 26 м.р.
07.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда ІІІ-550 10135.3505.1274 39 по плана на СО "Сълзица"
31.07.2019 Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда VІІ-225 10135.3506.225 13 18, по плана на СО "Пчелина"
17.07.2019 Преустройство и промяна предназначение на 2 бр. самостоятелни обекти за нежилищни нужди във фризьорски салон ХVІІІ-162,163 10135.3515.1787 9 23-25, по плана на 16 м.р.
17.07.2019 Двуетажна жилищна сграда ХХІV-210 10135.3506.210 9 ул. "Патриарх Максим" №54, по плана на СО "Пчелина"
10.07.2019 Жилищна сграда   10135.3511.385 1 по плана на ж.к. "Възраждане" ІV
10.07.2019 Еднофамилна жилищна сграда VІ-744   89 по плана на СО "Планова"
10.07.2019 Промяна предназначение на част от магазин в игрална зала с кафе - бар, находящ се на партерен етаж на обслужваща сграда VІІ-1338 10135.3514.110 25 17, по плана на ЗПЗ
10.07.2019 Жилищна сграда и ВиК отклонения ХІІІ-945 10135.3506.1665 16 по плана на СО "Пчелина"
28.06.2019 Промяна предназначение на фризьорски салон с идентификатор 10135.3511.250.1.34 в стоматологичен кабинет, находящ се в сграда със смесено предназначение ІІ-173 10135.3511.250 6 1, по плана на ж.к. Възраждане ІІ м.р.
21.06.2019 "Склад за търговия на едро - етап І и ІІ" ІІІ-181 10135.3511.39 13 по плана на ж.к. "Възраждане" ІV
21.06.2019 Промяна предназначение на ателие №4 с идентификатор 10135.3515.1898.7.33 в апартамент на пети етаж в жилищна сграда ХІV-631 10135.3515.1898 48 по плана на 16 м.р.
17.06.2019 Жилищна сграда VІІІ-285 10135.3523.285 24 по плана на СО "Кочмар"
17.06.2019 Жилищна сграда с ВиК отклонения ХLІV-1517 10135.3506.1551 8 гр. Варна, №17, по плана на СО "Пчелина"
17.06.2019 Жилищна сграда и гараж ХІІ-798 10135.3505.798 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
27.05.2019 Разширение на съществуващи северни тераси към ап. №1,2 и 4 на първи, втори и трети етаж на жилищен блок и остъкляване с РVС дограма   10135.3512.16   по плана на ж.к. "Младост", бл.108А, вх.1а
24.04.2019 Двуетажна жилищна сграда ХІV-532 10135.3506.523 25 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15.04.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от шкаф кабелен тип ШК-7, монтиран пред Трафопост БКТП №2024 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІІ-724 VІІ-724 10135.3506.1594 16 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
15.04.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №2052 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІІІ-437,438 VІІІ-437,438 10135.3523.576 21 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
15.04.2019 Православен храм "Света Марина" и обслужваща сграда Х-777 10135.3506.777 19 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
01.04.2019 Едноетажна жилищна сграда V-188 10135.3506.188 12 гр. Варна, №23, по плана на СО "Пчелина"
20.03.2019 Многофамилна жилищна сграда, подпорни стени и ВиК отклонения ХLVІІ-426 "за жил.стр." 10135.3506.1180 18 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
05.03.2019 Магазин и склад ХVІІ-1393 10135.3511.1393 5 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
18.01.2019 Изграждане на тръбна оптична мрежа на територията на гр. Варна в райони: ж.к. Младост Ім.р., ж.к. Младост ІІ м.р., ж.к. Възраждане І м.р., ж.к. Възраждане ІІ м.р. и ж.к. Възраждане ІІІ м.р.       гр. Варна
07.01.2019 Жилищна сграда на два етажа ХХІ-186 10135.3506.186 12 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
05.01.2018 Преустройство на ателие с идентификатор 10135.3513.1912.2.15 VІІ-257,258 10135.3513.1912 1086 гр. Варна, №5, по плана на 26
15.11.2017 Промяна предназначение на апартамент 1 в салон за красота, находящ се в жилищна сграда 2 ХІХ-1772 10135.3513.1772 13 гр. Варна, №11, по плана на 26
2/ 14.02.2024 г. "Еднофамилна жилищна сграда" ІХ-647 10135.3506.1536 30 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
1/ 12.02.2024 г. "Двуетажна пристройка към жилищна сграда" ХІІІ-13 10135.3515.78 2 гр. Варна, по плана на 16 м.р.

Страницата е посетена 3654 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол :052820877
Озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^